Prihlásiť

Archív časopisu LES & Letokruhy

Ročník 2023
 • Časopis Letokruhy 2023/05

  ŠTÁTNE LESY

  Po stopách profesora Bezačinského

  Lesnícky deň Pro Silva na Lesnej správe Duchonka

  Dušan Mikuš

  NEŠTÁTNE LESY

  Nechceme bojovať, chceme sa dohodnúť

  Urbár Dovalovo

  REPORTÁŽ

  Ako sa vedúci lesnej správy zaťal

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  SLsK a š.p. LESY SR vyhlasujú anketu o Cenu J. D. Matejovie za rok 2023

  Igor Viszlai st.

  ROZHOVOR

  Lesníctvo je možné posunúť ďalej

  AKTUÁLNE

  „Páperový chumáčik“ s dlhočizným chvostíkom

  Miroslav Saniga

  Flexibilný a prispôsobovaný potrebám lesníckej prax

  Projekt spolupráce s moldavskými lesníkmi

  Využijeme efektívnejšie taxačné dátové súbory pri obhospodarovaní lesov Slovenska

  Milan Saniga

  POĽOVNÍCTVO

  Höherov jeleň (III. časť)

  Marcel Lehocký

  JAZYKOVÉ OKIENKO

  O slove „bobor“

  Pavol Ičo

  LES A VODA

  Porovnanie meteorologicky odlišných rokov 2020 a 2022 z pohľadu nebezpečenstva vzniku lesných požiarov v oblasti Banskobystrického kraja

  Adriana Leštianska, Milan Ostrihoň, Jaroslav Škvarenina

  NLC INFORMUJE

  Lesnícke dni liečili telo i dušu

  NLC-LOS INFORMUJE

  Poradňa ochrany lesa

  Milan Zúbrik

  TECHNIKA

  Výroba a vývoj spaľovacích motorov v Martine

  Ivan Guráň, Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XXXVII.

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta 

  Z domova 

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Dobrovoľnícke zalesňovanie s pridanou hodnotou

  Jozef Marko

  Poznámka na okraj II.

  Vladimír Simanov

  OSOBNOSTI

   Čo zostalo v spomienkach – Jozef Ábel

  HISTÓRIA

  Hydroelektráreň v Ľubochni

  Mária Rošková

  Výročia a jubileá – MÁJ

  Mária Rošková

  SPOLOČENSK8 RUBRIKA

  Michal Soták nie je medzi nami

  Ladislav Maxim

  Zomrel znalec prírody, ktorý nadovšetko miloval Tatry

  Jozef Sedlák

  Priateľ lesa

  Komerčné prezentácie

 • Časopis Letokruhy 2023/04

  ŠTÁTNE LESY

  Tradície treba zachovávať

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme 

  Vlastníci lesov preferujú prírodné parky

  REPORTÁŽ

  Je to adrenalín, životný štýl   

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Čím všetkým si duálne vzdelávanie (nielen v lesníctve) prešlo 

  Igor Viszlai

  ROZHOVOR

  Vlastníci lesov potrebujú jednotný a koordinovaný postup

  S predsedom ZVSaSLBBK Mgr. Martinom Kvakom

  AKTUÁLNE

  Usilovný „baník“ krtko

  Miroslav Saniga

  POĽOVNÍCTVO

  Höherov jeleň (II. časť)   

  Marcel Lehocký

  JAZYKOVÉ OKIENKO

  O slove „veverica“

  Pavol Ičo

  LES A VODA

  Sucho, stromy a rastliny  

  Katarína Střelcová, Adriana Leštianska, Milan Lapin

  NLC INFORMUJE

  Úspešná implementácia spoločného projektu na podporu lesného hospodárstva v Srbsku 

  Igor Viszlai ml.

  NLC-LOS INFORMUJE

  Poradňa ochrany lesa  

  Michal Lalík

  TECHNIKA

  Strojárne štátnych lesov 

  Jozef Baláž, Juraj Šuhaj, Dušan Konvičný

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XXXVI.   

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta      

  Z domova   

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Reči sa hovoria, aký ochranársky chlieb sa je?    

  Jozef Marko

  Poznámka na okraj  

  Vladimír Simanov

  OSOBNOSTI

  Vďačný za to, že ešte zažil dobrú lesnícku atmosféru – Boris Pekarovič

  HISTÓRIA

  Malebná cesta dolu Váhom  ...alebo ako vznikli niektoré pralesy v Nízkych Tatrách

  Katarína Chválová

  Výročia a jubileá – APRÍL  

  Mária Rošková

  Priateľ lesa

 • Časopis Letokruhy 2023/03

  ŠTÁTNE LESY

  Chrám v chráme

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme 

  Len za aktívnej účasti, so súhlasom a na základe dohody s vlastníkmi

  Začalo sa koordinované úsilie o zastavenie procesu zonácie národných parkov

  REPORTÁŽ

  Intenzita obnovných zásahov? Pozor na prírastok drevnej hmoty

  Mestské lesy Košice

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Tém na vysvetľovanie verejnosti je veľa

  Projekt Zdravý les

  ROZHOVOR

  Akoby sme našimi pripomienkami hrach na stenu hádzali

  S predsedom Šarišsko-zemplínskeho reg. združenia vlastníkov nešt. lesov Ing. Štefanom Planým

  AKTUÁLNE

  Cieľom je edukovať potenciálnych zákazníkov

  Rozhovor s Andrejom Legiňom, špecialistom na informačné technológie

  Operenec s úžasnou choreografiou vohľadov

  Miroslav Saniga

  POĽOVNÍCTVO

  Höherov jeleň (I. časť)

  Marcel Lehocký

  JAZYKOVÉ OKIENKO

  Nejasný pôvod slova „líška“

  Pavol Ičo

  LES A VODA

  Les v krajine a voda v lese

  Jaroslav Vido

  NLC INFORMUJE

  Hlucháň hôrny – konajme aktívne, kým je ešte čas a máme možnosť pomôcť

  Jozef Bučko

  NLC-LOS INFORMUJE

  Poradňa ochrany lesa

  Jozef Vakula

  TECHNIKA

  Lesnícka výskumná stanica Křtiny

  Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XXXV.

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Zonácia národných parkov – vážny zásah do vlastníckych práv a života na vidieku

  Jozef Marko

  Riešením sú prírodné parky

  Milan Ovseník

  OSOBNOSTI

  Marián Plavec - Rovnaký hudobný nástroj nenájdete nikde na svete!

  Kristína Konvičková

  SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

  Ján Heinrich osemdesiatročný

  HISTÓRIA

  Prof. Ing. Pavel Roško, DrSc., „praktik vedy - vedec praxe“

  Výročia a jubileá – MAREC

  Mária Rošková

 • Časopis Letokruhy 2023/02

  ŠTÁTNE LESY

  Národný rekord trofeje jeleňa

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme 

  Dôraz na význam národných podpôr  

  Rozhovor s Ing. Milanom Sarvašom z Centra transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

  REPORTÁŽ

  Ťažko sa robí, keď sa namiesto uznania dočkáte udania

  Mestské lesy Ružomberok

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Názor: Aby lesníctvo nebolo trápením, ale poslaním

  Róbert Gombárik

  ROZHOVOR

  Národné parky potrebujú podrobné analýzy a zodpovedné zhodnotenie súčasného stavu

  Rozhovor s Ing. Mikulášom Michelčíkom

  AKTUÁLNE

  Anketa  

  Ako vnímate proces zonácie národných parkov na Slovensku?

  Ešte pár postrehov k multifunkčnému lesnému hospodárstvu na Slovensku

  Jozef Konôpka

  Bude prírode blízke hospodárenie forma v lesníckej praxi zatracovaná alebo perspektívne používaná?

  Milan Saniga

  Mozaikové lesy 

  Ján Farkaš

  Fascinujúce lekárske a rezbárske vlohy tesára čierneho

  Miroslav Saniga

  LES A VODA

  Zákon na ochranu vôd musí mať dosiahnuteľné, reálne ciele

  Rozhovor s prof. Ľubošom Juríkom zo SPU

  CERTIFIKÁCIA

  Zodpovedný prístup povinnosťou voči vlastníkom aj spoločnosti

  František Štulajter

  NLC INFORMUJE

  Lesu zdar!

  Veronika Jaloviarová

  NLC-LOS INFORMUJE

  Poradňa ochrany lesa

  Juraj Galko

  TECHNIKA

  Výskumná stanica Oravský Podzámok

  Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XXXIV.

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  O právach vlastníkov lesov zo širšieho pohľadu

  Jozef Marko

  Keď vtáčka lapajú alebo Balada o verejnom osvetlení

  Peter Gogola

  OSOBNOSTI

  Jozef Vlčák - Lesníci si pokazili všetko sami, lebo neustále ustupovali

  HISTÓRIA

  Výročia a jubileá – FEBRUÁR

  Mária Rošková

 • Časopis Letokruhy 2023/01

  ŠTÁTNE LESY

  Stromček pod stromček  

  Modernizácia lesnej techniky

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Musí prebehnúť veľmi vážny zápas o verejnú mienku

  Rozhovor s predsedom Gemerského reg. združenia vlastníkov nešt. lesov Ing. Jánom Lachom

  REPORTÁŽ

  Starosta: Dajte lesu čo mu patrí

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Lesníci dostali lesy do stavu hodného ochrany

  Anketa s členmi Predstavenstva SLsK (II. časť)

  ROZHOVOR

  Nevyužitá príležitosť  

  Rozhovor s Ing. Jozefom Repkom

  AKTUÁLNE

  Bez dreva to nepôjde

  Rozhovor s prezidentom ZSD SR Dr. Petrom Zemaníkom

  Ponorte sa do sveta projektu SILVANUS  

  Yvonne Brodrechtova, Andrea Majlingová

  Kuvik–cholerik, soví trpaslík s maniermi obra

  Miroslav Saniga

  POĽOVNÍCTVO

  Kanadskí Slováci a českí poľovní hostia na spoločnom love   

  Pavol Datko

  Partizánsky jeleň – trofej neznámeho strelca (II. časť) 

  Marcel Lehotský

  JAZYKOVÉ OKIENKO

  O slove kamzík  

  Pavol Ičo

  CERTIFIKÁCIA

  Spoločná zodpovednosť  za stav lesov a ich obhospodarovanie

  František Štulajter

  NLC INFORMUJE

  Prírode blízke hospodárenie vyžaduje iný spôsob hospodárskej úpravy lesov

  Ladislav Kulla

  NLC-LOS INFORMUJE

  Poradňa ochrany lesa

  Andrej Kunca

  TECHNIKA

  Podnik technického rozvoje Olomouc 

  Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XXXIII.  

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta     

  Z domova  

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Zonácia národných parkov nebude vôbec jednoduchá

  Jozef Marko

  Im nezáleží na klíme, ale na peniazoch

  Peter Gogola

  OSOBNOSTI

  Cestovateľ – Jozef Jankov 

  HISTÓRIA

  Výročia a jubileá – JANUÁR

  Mária Rošková

Hlavné správy

V Lesoch mesta Brezno výstavba troch vodozádržných nádrží: Jedna bude zásobovať vodou aj lesnú škôlku

V Lesoch mesta Brezno výstavba troch vodozádržných nádrží: Jedna bude zásobovať vodou…

O čom sa píše

Breznianska samospráva prostredníctvom Lesov mesta Brezno realizuje z dotačných zdrojov výstavbu troch vodozádržných nádrží na pozemkoch mesta v obci Michalová...

Prečítajte si viac
Bežkyňa o stretnutí s medveďom: Podľa ochranárov bola šelma vo svojom prirodzenom prostredí. Lokalitu denne navštevuje množstvo ľudí, aj rodiny s deťmi

Bežkyňa o stretnutí s medveďom: Podľa ochranárov bola šelma vo svojom prirodzenom…

O čom sa píše

V utorok podvečer si šla zabehať po Záturčianskych lúkach. Keď si spravila kratšiu pauzu, zbadala v diaľke medveďa. „Bežala som...

Prečítajte si viac
Lesník odfotil zápasiacich medveďov: Vyhral prestížnu súťaž Czech Nature Photo

Lesník odfotil zápasiacich medveďov: Vyhral prestížnu súťaž Czech Nature Photo

O čom sa píše

Portál Dobré noviny uverejnil rozhovor s titulkom Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška. V úvode...

Prečítajte si viac
Takmer 7 000 ľudí sa zapojilo do hlasovania o Drevostavbu roka: Víťazné objekty stoja za to

Takmer 7 000 ľudí sa zapojilo do hlasovania o Drevostavbu roka: Víťazné…

O čom sa píše

Aktuálne vydanie Drevárskeho magazínu informuje, že tak ako v minulých ročníkoch súťaže DREVOSTAVBA ROKA, organizovanej Sekciou drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva SR, aj...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora