Prihlásiť

Archív časopisu LES & Letokruhy

Ročník 2021
 • Časopis Letokruhy 2021/12

  TÉMA

  Technologická príprava pracovísk základ prírode blízkeho obhospodarovania lesov

  Valéria Messingerová

  ŠTÁTNE LESY

  Milión stromov pre Slovensko – prvá bilancia   

  Stromček pod stromček po osemnástykrát

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme   

  Najmä starší podielnici z Urbárskeho pozemkového spoločenstva Liptovská Porúbka hovoria:

  „CHRÁŇME SI, NEDAJME SI SVOJU DEDOVIZEŇ“ 

  REPORTÁŽ

  Spracovať kalamitu a ochrániť okolité porasty    

  AKTUÁLNE

  Environmentálne vzdelávanie sa lesníkmi na Slovensku realizuje už 20 rokov

  Veronika Jaloviarová

  Mýty a fakty X.  

  MÝTY A FAKTY X. - Dĺžka a hustota lesných ciest na Slovensku

  Čo nám povedala anketa s politickými stranami  

  Prírode blízke hospodárenie v lesoch XVII.     

  František Pisarčík

  LOS INFORMUJE

  Nová metodika pre zisťovanie poškodenia lesných porastov zverou a oceneňovanie škôd

  Andrej Gubka, Jozef Bučko, Vladimír Šebeň, Ivan Barbierik, Christo Nikolov

  TECHNIKA

  Fenomén ZŤS – Závody ťažkého strojárstva

  Ján Okáľ, Ivan Guráň, Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XXI.    

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta  

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Vlk si v Čergovskom pohorí uhynuté diviaky na AMO nevšímal. Padol ďalší mýtus?

  Jozef Marko

  Komentár: Greenpeace ukazuje skreslený pohľad na lesné hospodárstvo

  Marc Kubatta-Große

  OSOBNOSTI

  Vôňa dymu a ihličia – Vladimír Paško

  HISTÓRIA

  Vplyv bratislavskej Expozitúry na lesné hospodárstvo (IX. časť)   

  Viliam Stockmann

  Najstaršie lesné rezervácie na Slovensku – Badínsky prales (Kulisovo) 

  Július Burkovský

  Výročia a jubileá – DECEMBER

  Mária Rošková

  SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

  Ing. Rudolf VALOVIČ, CSc. (1948 – 2021)   

  FOTORUBRIKA

  Fotograf prírody Vladimír Zubček  

 • Časopis Letokruhy 2021/11

  TÉMA

  Prírode blízke hospodárenie v lesoch a prebudova lesa na prírode blízke hospodárenie z pohľadu HÚL a vyhotovenia PSL

  Ivor Rizman, Ján Kučera

  ŠTÁTNE LESY

  Zmena organizačnej štruktúry a nová obchodná politika 

  Lesníci a Intersucho    

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme  

  O nás bez nás 

  Rozhovor s predsedami troch pozemkových spoločenstiev s vlastníctvom pôdy vo Vrátnej doline 

  REPORTÁŽ

  Lesníci čelia pri Hertníku hybridnej blokáde   

  AKTUÁLNE

  Lykožrút smrekový a vietor – najvýznamnejšie škodlivé činitele 

  30. ročník medzinárodnej konferencie Aktuálne problémy v ochrane lesa

  Útoky medveďov a ich odstrel: Čo (ne)robí ŠOP pre bezpečnosť verejnosti?

  Jozef Kováčik

  Ako ďalej s pestovaním smreka na Slovensku?

  Martin Moravčík

  Prírode blízke hospodárenie v lesoch XVI.

  Richard Ďatko

  LOS INFORMUJE

  Inovácia v ochrane lesa

  Michal Lalík, Juraj Galko, Andrej Kunca

  TECHNIKA

  Lesná technika

  Juraj Šuhaj, Jozef Baláž

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XX.  

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta      

  Z domova   

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Prírodný park znamená symbiózu človeka s prírodou 

  Jozef Marko

  Čo má spoločné globálne odlesňovanie s našimi národnými parkami?

  Boris Greguška

  OSOBNOSTI

  Lesníci sa nemusia hanbiť za svoju robotu - Ján Zamborský 

  HISTÓRIA

  Vplyv bratislavskej Expozitúry na lesné hospodárstvo (VIII. časť)

  Viliam Stockmann

  Najstaršie lesné rezervácie na Slovensku – Ponická dúbrava

  Július Burkovský

  Výročia a jubileá – NOVEMBER

  Mária Rošková

  RECENZIA

  Myslivecké ceremoniály 

  FOTORUBRIKA

  Fotograf prírody Jozef Károly

 • Časopis Letokruhy 2021/10

  TÉMA

  Vývoj a súčasný stav technológií ťažbovej činnosti – príčiny, dôsledky a súvislosti

  Vladimír Simanov

  ŠTÁTNE LESY

  Sto rokov štátnych lesov v Topoľčiankach

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Čo prírode trvá niekoľko storočí, lesníci zvládnu za niekoľko desaťročí

  Rozhovor s diecéznym administrátorom Spišského biskupstva Jánom Kubošom 

  REPORTÁŽ

  Lesnícka činnosť a vyššia diverzita

  AKTUÁLNE

  Nová stratégia Európskej únie pre lesy

  Boris Greguška

  NLC pracuje na novom, alternatívnom spôsobe vyhotovovania programu starostlivosti o lesy

  Rozhovor s Igorom Morongom, námestníkom riaditeľa Ústavu pre hospodársku úpravu lesov

  Ponuka pomoci Grécku

  Rozhovor s generálnym riaditeľom Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Michalom Tomčíkom

  Mýty a fakty IX.

  Výskyt a šírenie inváznych druhov rastlín v našich lesoch

  Prírode blízke hospodárenie v lesoch XV.

  Milan Saniga

  LOS INFORMUJE

  Testovanie nosiča entomopatogénnych hôb na imágach lykožrúta smrekového s využitím feromónových lapačov

  TECHNIKA

  Lesná technika zo ZŤS Bratislava

  Juraj Šuhaj, Jozef Baláž, Ivan Guráň

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XIX.

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Odumreté lesy v bezzásahu, uhlíková bilancia a reakcia na zmenu klímy

  Jozef Marko

  Otvorený list člena SLsK ministrovi Budajovi

  Igor Viszlai

  OSOBNOSTI

  Ak lesníci nezabojujú, aby ostali lesy zelené, lesníctvo zanikne - Ladislav Kočík

  HISTÓRIA

  Vplyv bratislavskej Expozitúry na lesné hospodárstvo (VII. časť)

  Viliam Stockmann

  Najstaršie lesné rezervácie na Slovensku - PRIBOJ

  Július Burkovský

  Výročia a jubileá – OKTÓBER

  Mária Rošková

  RECENZIA

  Jezevčíci v myslivecké praxi

  Dalibor Pačes

  FOTORUBRIKA

  Fotograf prírody Miroslav Ondruš

 • Časopis Letokruhy 2021/09

  TÉMA

  Hospodárenie v lesoch Bavorska

  Martin Mokráň

  ŠTÁTNE LESY

  Nad smrekom nerobia kríž

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Ekonomiku stavajú na dreve, ktoré z lesa musí, maximálne môže odísť

  Lesy mesta Podolínec, s.r.o. 

  REPORTÁŽ

  Nejdú za každú cenu po dreve a po peniazoch

  AKTUÁLNE

  Jemnejšie spôsoby hospodárenia a podpora pôvodných drevín

  Multifunkčné lesné hospodárstvo, súčasné strety záujmov a ich možné riešenie

  Jozef Konôpka

  Prírode blízke hospodárenie v lesoch XIV.

  Ján Farkaš

  LOS INFORMUJE

  Regulácia inváznych druhov poľovníkmi

  TECHNIKA

  Motorová pila (XIX. časť)

  Vladimír Simanov, Radan Bernacký

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XVIII.

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Lesná pedagogika má význam, ale stráca ho, ak je jediná

  Jozef Marko

  Posúďte sami, kto hovorí pravdu

  Mikuláš Michelčík

  OSOBNOSTI

  Súčasní lesníci dokážu skĺbiť tradičné postupy s modernými - Cyril Bábeľa st. a ml.

  HISTÓRIA

  Vplyv bratislavskej Expozitúry na lesné hospodárstvo (VI. časť)

  Viliam Stockmann

  Vznik prvých lesných rezervácií na území dnešného Slovenska

  Július Burkovský

  Výročia a jubileá – SEPTEMBER

  Mária Rošková

  RECENZIA

  Pěstování lesŮ I. Ekologické základy pěstování lesů

  Alena Pástorová

  FOTORUBRIKA

  Fotograf prírody Jozef Kovalík

  SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

  Za profesorom Milanom Križom

  Igor Kovačovič

  Komerčné prezentácie

 • Časopis Letokruhy 2021/07-08

  TÉMA

  Odborné stanovisko k možnostiam realizácie a prínosom Programu záchrany hlucháňa na roky 2018 – 2022 (ŠOP SR) 

  Jozef Bučko

  Zachovanie hlucháňa by malo byť záujmom nás všetkých

  VÝSLEDKOM CITLIVÉHO PRÍSTUPU OKU LAHODIACI LES  

  BEZ ĽUDSKEJ POMOCI POPULÁCIU HLUCHÁŇA NEZACHRÁNIME“

  Nezisková organizácia Domus tetraonis má pripravený projekt odchovne na Červenej Skale

  Za hlucháňmi na Šumavu

  Jiří Klabouch a Petr Smutný

  ŠTÁTNE LESY

  Lesnícka prevádzka zapríčinila jediný požiar

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme 

  „Máme obavy , že štát chce pretrhnúť putá ľudí s pôdou“    

  Rozhovor s predsedom Lesopoľnohospodárskej urbárskej spoločnosti Zvala

  Ing. Robertom Lattom 

  REPORTÁŽ

  Začali ťahať za dlhší koniec  

  AKTUÁLNE

  Lesná pedagogika v školskom systéme

  Dagmar Sélešová, Veronika Jaloviarová

  Les – cesta k poznaniu a ozdraveniu

  Veronika Jaloviarová

  Hrúbka kôry a kubíkovanie jaseňovej guľatiny stále podľa duba?

  Rudolf Petráš, Julian Mecko

  Mýty a fakty VIII.       

  Pôvodné drevinové zloženie našich lesov

  Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

  Prírode blízke hospodárenie v lesoch XIII.

  Pavol Dendys

  Ekologizácia lesného hospodárstva – téma aktuálna (ešte aktuálnejšia) aj po tridsiatich rokoch

  Jozef Konôpka

  LOS INFORMUJE

  Mobilná aplikácia internetového atlasu „Škodcovia drevín“

  TECHNIKA

  Motorová pila (XVIII. časť) 

  Vladimír Simanov, Radan Bernacký

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XVII.      

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta   

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Inšpirácia zo Sovej poľany 

  Jozef Marko

  Verejná mienka mlčí. Dokedy ešte?

  Peter Gogola

  OSOBNOSTI

  Príbeh firmy je aj jeho príbehom - Ing. Bohuš Demjan

  HISTÓRIA

  Vplyv bratislavskej Expozitúry na lesné hospodárstvo (V. časť)

  Viliam Stockmann

  Predkovia a lesy      

  Katarína Šuchová

  Výročia a jubileá – JÚL - AUGUST

  Mária Rošková

  FOTORUBRIKA

  Súťaž Objavuj les, objavuj PEFC už pozná svojich víťazov

 • Časopis Letokruhy 2021/06

  TÉMA

  Formovanie mladých lesných porastov v podmienkach prírode blízkeho obhospodarovania lesa

  Igor Štefančík

  Stanovištná vhodnosť drevín, použitie v praxi

  Ivor Rizman

  MINISTERSTVO INFORMUJE

  Lesníctvo sa ocitlo na pomyselnej križovatke

  Rozhovor s gen. riaditeľom Sekcie lesného hospodárstva a sprac. dreva Ing. M. Tomčíkom

  ŠTÁTNE LESY

  Lesníci si pripomínajú 150 rokov samostatného lesníctva

  Veronika Horská Šebíková

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Smreku sa tu aj vďaka lesníkom výborne darí 

  REPORTÁŽ

  Vrátiť život do opusteného územia

  AKTUÁLNE

  Prírodná katastrofa priniesla smrť človeka a veľké materiálne škody

  Ženy môžu byť v lesníctve obrovským prínosom

  Rozhovor s Ing. Bertou Staškovou

  Spracovaná a nespracovaná kalamitná hmota vo vzťahu k obnove lesa vo Vysokých Tatrách

  (2. časť)

  Vladimír Šebeň, Bohdan Konôpka

  Mýty a fakty VII.

  Sekvestrácia uhlíka v našich lesoch

  Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

  Prírode blízke hospodárenie v lesoch XII.

  Ján Farkaš

  LOS INFORMUJE

  Správna identifikácia napadnutých stromov - aktívnych chrobačiarov

  TECHNIKA

  Motorová pila (XVII. časť)

  Vladimír Simanov, Radan Bernacký

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XVI.

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Mladosť a skúsenosť. Ideálne spojenie, aj v lesníctve

  Jozef Marko

  Ostrým perom

  Ján Fillo

  Chucpe ministra Budaja

  Peter Gogola

  LESNÍCKE DYNASTIE

  Lesnícka dynastia Hančinský

  Viliam Stockmann

  OSOBNOSTI

  Choďte za svojím snom a cieľom - Andrea Orolínová

  HISTÓRIA

  Vplyv bratislavskej Expozitúry na lesné hospodárstvo (IV. časť)

  Viliam Stockmann

  Budova Generálneho riaditeľstva Lesov SR v Banskej Bystrici má bohatú minulosť (II. časť)

  Vladimír Sklenka

  Výročia a jubileá – JÚN

  Mária Rošková

  FOTORUBRIKA

  Dvadsiaty ročník súťaže Zelený objektív úspešne zrealizovaný

  Marek Vanga

  Komerčné prezentácie

 • Časopis Letokruhy 2021/05

  TÉMA

  Aktuálny stav lesnej techniky na Slovensku   

  Do jakého stáří je možné držet mechanizační prostředek, aby to bylo ještě únosné z hlediska provozní ekonomiky?   

  Vladimír Simanov

  Názor podnikateľa        

  Názor Ministerstva pôdohospodárstva    

  MINISTERSTVO INFORMUJE

  V Bratislave sa rozhodlo o budúcnosti európskeho lesníctva 

  Daniel Hrežík

  Analýza záverov konferencie FOREST EUROPE: Trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch je plne medzinárodne etablovaný koncept    

  Boris Greguška

  ŠTÁTNE LESY

  Skvelá správa pre milovníkov bratislavských lesov

  Milión stromov pre Slovensko   

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme  

  Zdravý, druhovo bohatý, štruktúrou pestrý a technicky dobre vybavený prímestský les 

  REPORTÁŽ

  Výchovné zásahy urobené rýchlo a kvalitne   

  AKTUÁLNE

  Ponechanie lesov na samovývoj má na hlucháňa devastačné účinky

  Spracovaná a nespracovaná kalamitná hmota vo vzťahu k obnove lesa vo Vysokých Tatrách

  (1. časť)

  Vladimír Šebeň, Bohdan Konôpka

  Prírode blízke hospodárenie v lesoch XI.     

  Ján Farkaš

  POĽOVNÍCTVO

  Lovy s lukostrelcami V.   

  Marcel Lehocký

  LOS INFORMUJE

  Nová spolupráca vedy a praxe vo vojenských lesoch

  TECHNIKA

  Motorová pila (XVI. časť)

  Vladimír Simanov, Radan Bernacký

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XV.    

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta      

  Z domova   

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Legislatívna vágnosť. Vlastníci a obhospodarovatelia lesov s ňou zatiaľ márne bojujú 

  Jozef Marko

  Ostrým perom 

  Ján Fillo

  Tretia šanca zmarená?

  Peter Gogola

  OSOBNOSTI

  Šach, včely a fotografovanie – Jozef Šabo

  HISTÓRIA

  Vplyv bratislavskej Expozitúry na lesné hospodárstvo (III. časť)

  Viliam Stockmann

  Budova Generálneho riaditeľstva Lesov SR v Banskej Bystrici má bohatú minulosť (I. časť)

  Vladimír Sklenka

  Výročia a jubileá – MÁJ     

  Mária Rošková

  FOTORUBRIKA

  Fotograf prírody – Peter „Sumec“ Sýkora  

  Komerčné prezentácie  

 • Časopis Letokruhy 2021/04

  TÉMA

  Odborná a technická spôsobilosť dodávateľov prác v lesníctve

  Práca pilčíka sa radí medzi najrizikovejšie povolania. Kvalitná príprava je o to dôležitejšia

  Beseda s vedením Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove 

  Naši absolventi sú uznávanými odborníkmi na európskom trhu

  Rozhovor s Ing. Viliamom Gerčákom, riaditeľom Strednej odbornej školy lesníckej v Tvrdošíne

  Za kvalitu treba platiť

  Rozhovor s Ing. Jozefom Zrakom, PhD., podnikateľom v lesnom hospodárstve

  Efektívnosť outsourcingu v lesnom hospodárstve

  Výsledky dotazníkového prieskumu medzi dodávateľmi služieb v lesnom hospodárstve

  ŠTÁTNE LESY

  Potrebujeme lesy odolné voči zmene klímy. Na hľadaní riešení spolupracujú ochranári a lesníci zo strednej a východnej Európy

  Krok vpred

  Digitalizácia hraníc lesníckych obvodov znamená posun v evidencii a plánovaní

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Hrdo môžu povedať – tu sme doma

  Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice

  REPORTÁŽ

  Nepochopiteľné, nelogické, absurdné

  Ochranárske zastavenie lesníckych prác v Tatranskej Javorine

  AKTUÁLNE

  Vykonávanie prerezávok je spoločensky a finančne nedocenené

  Mýty a fakty VI.       

  Veľkoplošné chránené územia a bezzásahový režim

  Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

  Prírode blízke hospodárenie v lesoch X.

  Prírode blízke obhospodarovanie v lesoch mesta Stará Turá a potenciál jeho rozširovania

  (II. časť)

  Ivan Durec

  Ťažbu dreva prispôsobujú zvýšenej návštevnosti lesoparku

  Mestské lesy Bratislava

  POĽOVNÍCTVO

  Lovy s lukostrelcami IV.  

  Marcel Lehocký

  LOS INFORMUJE

  Čo ukázal oplôtok? Ani agát sa už zveri neubráni

  Andrej Gubka, Michal Lalík, Marek Mlynárik

  TECHNIKA

  Motorová pila (XV. časť)  

  Vladimír Simanov, Radan Bernacký

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XI.     

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta 

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Ako hospodáriť v karpatských lesoch? Protokol, prax a prázdne frázy

  Jozef Marko

  Lesníci, hlavy hore, buďte hrdí na našu profesiu

  Milan Dolňan

  Priatelia, preverení časom    

  Ctibor Határ

  OSOBNOSTI

  Kronikár – Jozef Bacúr  

  HISTÓRIA

  Vplyv bratislavskej Expozitúry na lesné hospodárstvo (II. časť)

  Viliam Stockmann

  Podnikový časopis VÝCHODOSLOVENSKÉ LESY

  Ladislav Malák

  Výročia a jubileá – APRÍL   

  Mária Rošková

  FOTORUBRIKA

  Fotograf prírody –  Stano Jendek 

  NOVÉ KNIHY

  Hans-Joachim Borngräber: Práce na barvě

 • Časopis Letokruhy 2021/03

  TÉMA – EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY A VYUŽÍVANIE LESA VEREJNOSŤOU

  Produkcia, regulácia a kultúra

  Lesy pre ľudí na každom kroku

  Aktivity, ktoré ostávajú v území a robia ho zaujímavejším

  Rekreácia a turizmus. Niekedy stačí málo

  EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY LESOV STÁLE V HMLE

  Juraj Vanko

  ŠTÁTNE LESY

  Pozvánka na lesnícke pochúťky

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Audity PEFC aj FSC: lesy sú obhospodarované trvalo udržateľným spôsobom 

  REPORTÁŽ

  Skvalitnenie dubových porastov a záchrana rastlinných spoločenstiev v jednom

  AKTUÁLNE

  Lesníci hospodáriaci v TANAPe riešia dopady zmeny klímy s ukrajinskými lesníkmi

  Mýty a fakty V.

  Ako je to s vyhlasovaním pralesov na Slovensku?

  Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

  Prírode blízke hospodárenie v lesoch IX.

  Prírode blízke obhospodarovanie v lesoch mesta Stará Turá a potenciál jeho rozširovania

  (I. časť)

  Ivan Durec

  POĽOVNÍCTVO

  Lovy s lukostrelcami III.

  Marcel Lehocký

  LOS INFORMUJE

  Poškodzovanie ihličnatých mladín pôsobením hubových patogénov

  Roman Leontovyč, Andrej Kunca

  VEDA A VÝSKUM

  Zdravotný stav stromov, ich prirodzená mortalita a prírastok

  Jozef Pajtík, Ján Ďurský, Elena Takáčová

  TECHNIKA

  Motorová pila (XIV. časť)

  Vladimír Simanov, Radan Bernacký

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE X.

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Lesná pedagogika a pedagogika o dreve

  Jozef Marko

  Ostrým perom

  Ján Fillo

  Komu patrí pochvala?

  Peter Gogola

  OSOBNOSTI

  Hlucháň – záľuba na celý život – Michal Štefančík

  LESNÍCKE DYNASTIE

  Lesnícka dynastia Žarnovičan

  Viliam Stockmann

  HISTÓRIA

  Vplyv bratislavskej Expozitúry na lesné hospodárstvo (I. časť)

  Viliam Stockmann

  Sekvojovce – obry v ríši stromov

  Július Burkovský

  Výročia a jubileá – MAREC

  Mária Rošková

  FOTORUBRIKA

  Fotograf prírody –  Martin Matiaško

  Dominik Belica

  NOVÉ KNIHY

  Lesnícke pečiatky

  SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

  Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. sedemdesiatročný

  Dušan Mikuš

 • Časopis Letokruhy 2021/02

  TÉMA

  ROK PO SKÚSENOSTI S VÁŽNOU ZMENOU V LEGISLATÍVE

  Predseda Urbáru Vrbica Ing. Ján Mikuláš o správnom konaní: „Rozhodnutia sa dajú veľmi eufemisticky označiť za nekvalifikované“

  Vedúci výroby v spoločnosti PRO POPULO Poprad Ing. Tomáš Hutyra: „Správna cesta je vidieť v teréne, diskutovať, posúdiť a rozhodnúť“

  Urbárnici z Turčianskych Kľačian. Hovorí Ing. Peter Šarafín a Ing. Igor Blihár: „Veríme, že sa viac začne uplatňovať odborný a pragmatický prístup“

  Stanovisko LOS k postupu spracovávania náhodných ťažieb

  Štátna ochrana prírody SR odpovedala na naše otázky v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám: „Predpokladáme, že štátna správa striktne dodržiava platnú legislatívu“ 

  ŠTÁTNE LESY

  Ťažba dreva v roku 2020 v rámci š. p. LESY SR

  Alena Ábelová, Alexander Šagát, Ján Schürger, Ivan Špilda

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  „Preventívne opatrenia“ v neštátnych lesoch

  František Pisarčík

  REPORTÁŽ

  Dlhoročný lesnícky praktik Ing. Ján Paroš z Bystrej: „Nemám nič proti ochrane prírody, keď sa robí rozumne“

  AKTUÁLNE

  Lesnícko – drevársky fond

  Mýty a fakty IV.                                                                            

  Ako vyzerá súčasná obnova lesov na Slovensku? Využívame prirodzenú obnovu, alebo viac zalesňujeme umelou?

  Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

  Výzva

  Správa o stave lesov v Európe

  Michal Vančo

  Prírode blízke hospodárenie v lesoch VIII.

  Demonštračný objekt Kráľovčík (II. časť)

  Pavel Mikluš, Miroslav Kováč

  POĽOVNÍCTVO

  Lovy s lukostrelcami II.

  Marcel Lehocký

  LOS INFORMUJE

  Sneh a námraza – latentná, ale aktuálna hrozba pre lesné porasty

  Bohdan Konôpka

  VEDA A VÝSKUM

  Minulosť, súčasnosť a možná budúcnosť smreka obyčajného

  Michal Bošeľa, Peter Marčiš, Jerguš Rybár, Vladimír Šebeň

  TECHNIKA

  Motorová pila (XIII. časť)

  Vladimír Simanov, Radan Bernacký

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XI.

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  O súčasných osobnostiach slovenského lesníctva

  Jozef Marko

  Ostrým perom

  Ján Fillo

  Vidiek živí mesto, nie naopak

  Peter Gogola

  OSOBNOSTI

  Aj o lesníkoch, ktorí riskovali, aby zachránili lužné lesy pri Bratislave – Peter Ševčík

  LESNÍCKE DYNASTIE

  Lesnícky rod Belházy

  Viliam Stockmann

  HISTÓRIA

  150. výročie osamostatnenia lesného hospodárstva (2. časť)

  Viliam Stockmann

  Stoletá dáma Lesnická práce

  Petra Kulhanová

  Výročia a jubileá – FEBRUÁR

  Mária Rošková

  FOTORUBRIKA

  Fotograf prírody – Tomáš Kučera

  Dominik Belica

  NOVÉ KNIHY

  Vlci

  Alena Pástorová

  SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

  Doc. Ing. Rudolf Petráš CSc. sedemdesiatročný

  Julian Mecko

  Komerčné prezentácie

 • Časopis Letokruhy 2021/01

  TÉMA

  Význam spotrebiteľského reťazca a jeho certifikácie v systéme PEFC

  Rozhovor s národným sekretárom PEFC SLOVENSKO doc. Ing. Hubertom Palušom, PhD.

  Dôraz na životné prostredie a spoločenskú zodpovednosť

  Rozhovor s konateľom spoločnosti VALEUR Mgr. Marekom Kmetíkom

  ŠTÁTNE LESY

  Veľká investícia do ochrany stojacich porastov sa vyplatila

  OZ Považská Bystrica

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme   

  Šetriť les pre ďalšie generácie

  Mestské lesy Revúca

  REPORTÁŽ

  Aktívnou ochranou dokážu lesníci tisu pomôcť

  Mestské lesy Banská Bystrica

  AKTUÁLNE

  Reorganizácie štátneho lesného pozemkového sektora od roku 1990

  Viera Petrášová

  Mýty a fakty III.   

  Aká je skutočná ťažba dreva na Slovensku? Ťažíme v súčasnosti veľa alebo nie?

  Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

  Prírode blízke hospodárenie v lesoch VII.    

  Demonštračný objekt Kráľovčík (I. časť)

  Pavel Mikluš, Miroslav Kováč

  POĽOVNÍCTVO

  Lovy s lukostrelcami I.

  Marcel Lehocký

  LOS INFORMUJE

  Zaujímavosti zo Signalizačných správ LOS v roku 2020 

  Andrej Kunca a kol.

  TECHNIKA

  Motorová pila (XII. časť) 

  Vladimír Simanov, Radan Bernacký

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE X.    

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta    

  Z domova  

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Čo ukázala jedna mailová prestrelka 

  Jozef Marko

  Ostrým perom   

  Ján Fillo

  OSOBNOSTI

  Vrastený do hory ako jeho jedle – Ladislav Malák

  HISTÓRIA

  150. výročie osamostatnenia lesného hospodárstva

  Viliam Stockmann

  Apáthiho odpočinkové miesto  

  Július Burkovský

  Výročia a jubileá – JANUÁR  

  Mária Rošková

  FOTORUBRIKA

  Fotograf prírody – Filip Násaly

  Dominik Belica

  NOVÉ KNIHY

  Lesoviny III.      

  Komerčné prezentácie

Hlavné správy

Súdny dvor Európskej únie rozhodol: Strhnutie oviec nie je dostatočným dôvodom pre odstrel čo i len jedného vlka

Súdny dvor Európskej únie rozhodol: Strhnutie oviec nie je dostatočným dôvodom pre…

O čom sa píše

Európsky súd rozhodol, že strhnutie oviec nie je dostatočným dôvodom pre odstrel čo i len jedného vlka. Udelenie výnimky na...

Prečítajte si viac
TÝŽDŇOVKA: Financovanie ekosystémových služieb? Hospodárenie v lesoch stále stojí len na jednej nohe a tou je produkcia dreva

TÝŽDŇOVKA: Financovanie ekosystémových služieb? Hospodárenie v lesoch stále stojí len na jednej…

Aktuálne

Verejnoprospešné alebo mimoprodukčné funkcie lesa, v súčasnosti ekosystémové služby. Problematika ich oceňovania a platieb vlastníkom a obhospodarovateľom lesov za poskytovanie ekosystémových služieb je...

Prečítajte si viac
Deň stromu 2024 v Topoľčiankach: Laureátom Ceny Jozefa Dekreta Matejovie sa stal František Štulajter

Deň stromu 2024 v Topoľčiankach: Laureátom Ceny Jozefa Dekreta Matejovie sa stal…

Aktuálne

V Topoľčianskom parku sa dnes konal Deň stromu. V poradí 23. ročník podujatia pripomenul význam lesov a ponúkol kultúrny program...

Prečítajte si viac
Názor: Zelené ihličnaté lesy v jadrovej časti Muránskej planiny sa otriasajú v základoch. Nesmieme nechať ich osud napospas ideologickej mantre bezzásahu!

Názor: Zelené ihličnaté lesy v jadrovej časti Muránskej planiny sa otriasajú v…

Aktuálne

To, čo sa deje s ihličnatými lesmi v Národnom parku Muránska planina, nemôže nechať chladným a ľahostajným žiadneho reálne a...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora