Prihlásiť

Archív časopisu LES & Letokruhy

Ročník 2021
 • Časopis Letokruhy 2021/06

  TÉMA

  Formovanie mladých lesných porastov v podmienkach prírode blízkeho obhospodarovania lesa

  Igor Štefančík

  Stanovištná vhodnosť drevín, použitie v praxi

  Ivor Rizman

  MINISTERSTVO INFORMUJE

  Lesníctvo sa ocitlo na pomyselnej križovatke

  Rozhovor s gen. riaditeľom Sekcie lesného hospodárstva a sprac. dreva Ing. M. Tomčíkom

  ŠTÁTNE LESY

  Lesníci si pripomínajú 150 rokov samostatného lesníctva

  Veronika Horská Šebíková

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Smreku sa tu aj vďaka lesníkom výborne darí 

  REPORTÁŽ

  Vrátiť život do opusteného územia

  AKTUÁLNE

  Prírodná katastrofa priniesla smrť človeka a veľké materiálne škody

  Ženy môžu byť v lesníctve obrovským prínosom

  Rozhovor s Ing. Bertou Staškovou

  Spracovaná a nespracovaná kalamitná hmota vo vzťahu k obnove lesa vo Vysokých Tatrách

  (2. časť)

  Vladimír Šebeň, Bohdan Konôpka

  Mýty a fakty VII.

  Sekvestrácia uhlíka v našich lesoch

  Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

  Prírode blízke hospodárenie v lesoch XII.

  Ján Farkaš

  LOS INFORMUJE

  Správna identifikácia napadnutých stromov - aktívnych chrobačiarov

  TECHNIKA

  Motorová pila (XVII. časť)

  Vladimír Simanov, Radan Bernacký

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XVI.

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Mladosť a skúsenosť. Ideálne spojenie, aj v lesníctve

  Jozef Marko

  Ostrým perom

  Ján Fillo

  Chucpe ministra Budaja

  Peter Gogola

  LESNÍCKE DYNASTIE

  Lesnícka dynastia Hančinský

  Viliam Stockmann

  OSOBNOSTI

  Choďte za svojím snom a cieľom - Andrea Orolínová

  HISTÓRIA

  Vplyv bratislavskej Expozitúry na lesné hospodárstvo (IV. časť)

  Viliam Stockmann

  Budova Generálneho riaditeľstva Lesov SR v Banskej Bystrici má bohatú minulosť (II. časť)

  Vladimír Sklenka

  Výročia a jubileá – JÚN

  Mária Rošková

  FOTORUBRIKA

  Dvadsiaty ročník súťaže Zelený objektív úspešne zrealizovaný

  Marek Vanga

  Komerčné prezentácie

 • Časopis Letokruhy 2021/05

  TÉMA

  Aktuálny stav lesnej techniky na Slovensku   

  Do jakého stáří je možné držet mechanizační prostředek, aby to bylo ještě únosné z hlediska provozní ekonomiky?   

  Vladimír Simanov

  Názor podnikateľa        

  Názor Ministerstva pôdohospodárstva    

  MINISTERSTVO INFORMUJE

  V Bratislave sa rozhodlo o budúcnosti európskeho lesníctva 

  Daniel Hrežík

  Analýza záverov konferencie FOREST EUROPE: Trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch je plne medzinárodne etablovaný koncept    

  Boris Greguška

  ŠTÁTNE LESY

  Skvelá správa pre milovníkov bratislavských lesov

  Milión stromov pre Slovensko   

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme  

  Zdravý, druhovo bohatý, štruktúrou pestrý a technicky dobre vybavený prímestský les 

  REPORTÁŽ

  Výchovné zásahy urobené rýchlo a kvalitne   

  AKTUÁLNE

  Ponechanie lesov na samovývoj má na hlucháňa devastačné účinky

  Spracovaná a nespracovaná kalamitná hmota vo vzťahu k obnove lesa vo Vysokých Tatrách

  (1. časť)

  Vladimír Šebeň, Bohdan Konôpka

  Prírode blízke hospodárenie v lesoch XI.     

  Ján Farkaš

  POĽOVNÍCTVO

  Lovy s lukostrelcami V.   

  Marcel Lehocký

  LOS INFORMUJE

  Nová spolupráca vedy a praxe vo vojenských lesoch

  TECHNIKA

  Motorová pila (XVI. časť)

  Vladimír Simanov, Radan Bernacký

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XV.    

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta      

  Z domova   

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Legislatívna vágnosť. Vlastníci a obhospodarovatelia lesov s ňou zatiaľ márne bojujú 

  Jozef Marko

  Ostrým perom 

  Ján Fillo

  Tretia šanca zmarená?

  Peter Gogola

  OSOBNOSTI

  Šach, včely a fotografovanie – Jozef Šabo

  HISTÓRIA

  Vplyv bratislavskej Expozitúry na lesné hospodárstvo (III. časť)

  Viliam Stockmann

  Budova Generálneho riaditeľstva Lesov SR v Banskej Bystrici má bohatú minulosť (I. časť)

  Vladimír Sklenka

  Výročia a jubileá – MÁJ     

  Mária Rošková

  FOTORUBRIKA

  Fotograf prírody – Peter „Sumec“ Sýkora  

  Komerčné prezentácie  

 • Časopis Letokruhy 2021/04

  TÉMA

  Odborná a technická spôsobilosť dodávateľov prác v lesníctve

  Práca pilčíka sa radí medzi najrizikovejšie povolania. Kvalitná príprava je o to dôležitejšia

  Beseda s vedením Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove 

  Naši absolventi sú uznávanými odborníkmi na európskom trhu

  Rozhovor s Ing. Viliamom Gerčákom, riaditeľom Strednej odbornej školy lesníckej v Tvrdošíne

  Za kvalitu treba platiť

  Rozhovor s Ing. Jozefom Zrakom, PhD., podnikateľom v lesnom hospodárstve

  Efektívnosť outsourcingu v lesnom hospodárstve

  Výsledky dotazníkového prieskumu medzi dodávateľmi služieb v lesnom hospodárstve

  ŠTÁTNE LESY

  Potrebujeme lesy odolné voči zmene klímy. Na hľadaní riešení spolupracujú ochranári a lesníci zo strednej a východnej Európy

  Krok vpred

  Digitalizácia hraníc lesníckych obvodov znamená posun v evidencii a plánovaní

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Hrdo môžu povedať – tu sme doma

  Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice

  REPORTÁŽ

  Nepochopiteľné, nelogické, absurdné

  Ochranárske zastavenie lesníckych prác v Tatranskej Javorine

  AKTUÁLNE

  Vykonávanie prerezávok je spoločensky a finančne nedocenené

  Mýty a fakty VI.       

  Veľkoplošné chránené územia a bezzásahový režim

  Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

  Prírode blízke hospodárenie v lesoch X.

  Prírode blízke obhospodarovanie v lesoch mesta Stará Turá a potenciál jeho rozširovania

  (II. časť)

  Ivan Durec

  Ťažbu dreva prispôsobujú zvýšenej návštevnosti lesoparku

  Mestské lesy Bratislava

  POĽOVNÍCTVO

  Lovy s lukostrelcami IV.  

  Marcel Lehocký

  LOS INFORMUJE

  Čo ukázal oplôtok? Ani agát sa už zveri neubráni

  Andrej Gubka, Michal Lalík, Marek Mlynárik

  TECHNIKA

  Motorová pila (XV. časť)  

  Vladimír Simanov, Radan Bernacký

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XI.     

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta 

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Ako hospodáriť v karpatských lesoch? Protokol, prax a prázdne frázy

  Jozef Marko

  Lesníci, hlavy hore, buďte hrdí na našu profesiu

  Milan Dolňan

  Priatelia, preverení časom    

  Ctibor Határ

  OSOBNOSTI

  Kronikár – Jozef Bacúr  

  HISTÓRIA

  Vplyv bratislavskej Expozitúry na lesné hospodárstvo (II. časť)

  Viliam Stockmann

  Podnikový časopis VÝCHODOSLOVENSKÉ LESY

  Ladislav Malák

  Výročia a jubileá – APRÍL   

  Mária Rošková

  FOTORUBRIKA

  Fotograf prírody –  Stano Jendek 

  NOVÉ KNIHY

  Hans-Joachim Borngräber: Práce na barvě

 • Časopis Letokruhy 2021/03

  TÉMA – EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY A VYUŽÍVANIE LESA VEREJNOSŤOU

  Produkcia, regulácia a kultúra

  Lesy pre ľudí na každom kroku

  Aktivity, ktoré ostávajú v území a robia ho zaujímavejším

  Rekreácia a turizmus. Niekedy stačí málo

  EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY LESOV STÁLE V HMLE

  Juraj Vanko

  ŠTÁTNE LESY

  Pozvánka na lesnícke pochúťky

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Audity PEFC aj FSC: lesy sú obhospodarované trvalo udržateľným spôsobom 

  REPORTÁŽ

  Skvalitnenie dubových porastov a záchrana rastlinných spoločenstiev v jednom

  AKTUÁLNE

  Lesníci hospodáriaci v TANAPe riešia dopady zmeny klímy s ukrajinskými lesníkmi

  Mýty a fakty V.

  Ako je to s vyhlasovaním pralesov na Slovensku?

  Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

  Prírode blízke hospodárenie v lesoch IX.

  Prírode blízke obhospodarovanie v lesoch mesta Stará Turá a potenciál jeho rozširovania

  (I. časť)

  Ivan Durec

  POĽOVNÍCTVO

  Lovy s lukostrelcami III.

  Marcel Lehocký

  LOS INFORMUJE

  Poškodzovanie ihličnatých mladín pôsobením hubových patogénov

  Roman Leontovyč, Andrej Kunca

  VEDA A VÝSKUM

  Zdravotný stav stromov, ich prirodzená mortalita a prírastok

  Jozef Pajtík, Ján Ďurský, Elena Takáčová

  TECHNIKA

  Motorová pila (XIV. časť)

  Vladimír Simanov, Radan Bernacký

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE X.

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Lesná pedagogika a pedagogika o dreve

  Jozef Marko

  Ostrým perom

  Ján Fillo

  Komu patrí pochvala?

  Peter Gogola

  OSOBNOSTI

  Hlucháň – záľuba na celý život – Michal Štefančík

  LESNÍCKE DYNASTIE

  Lesnícka dynastia Žarnovičan

  Viliam Stockmann

  HISTÓRIA

  Vplyv bratislavskej Expozitúry na lesné hospodárstvo (I. časť)

  Viliam Stockmann

  Sekvojovce – obry v ríši stromov

  Július Burkovský

  Výročia a jubileá – MAREC

  Mária Rošková

  FOTORUBRIKA

  Fotograf prírody –  Martin Matiaško

  Dominik Belica

  NOVÉ KNIHY

  Lesnícke pečiatky

  SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

  Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. sedemdesiatročný

  Dušan Mikuš

 • Časopis Letokruhy 2021/02

  TÉMA

  ROK PO SKÚSENOSTI S VÁŽNOU ZMENOU V LEGISLATÍVE

  Predseda Urbáru Vrbica Ing. Ján Mikuláš o správnom konaní: „Rozhodnutia sa dajú veľmi eufemisticky označiť za nekvalifikované“

  Vedúci výroby v spoločnosti PRO POPULO Poprad Ing. Tomáš Hutyra: „Správna cesta je vidieť v teréne, diskutovať, posúdiť a rozhodnúť“

  Urbárnici z Turčianskych Kľačian. Hovorí Ing. Peter Šarafín a Ing. Igor Blihár: „Veríme, že sa viac začne uplatňovať odborný a pragmatický prístup“

  Stanovisko LOS k postupu spracovávania náhodných ťažieb

  Štátna ochrana prírody SR odpovedala na naše otázky v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám: „Predpokladáme, že štátna správa striktne dodržiava platnú legislatívu“ 

  ŠTÁTNE LESY

  Ťažba dreva v roku 2020 v rámci š. p. LESY SR

  Alena Ábelová, Alexander Šagát, Ján Schürger, Ivan Špilda

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  „Preventívne opatrenia“ v neštátnych lesoch

  František Pisarčík

  REPORTÁŽ

  Dlhoročný lesnícky praktik Ing. Ján Paroš z Bystrej: „Nemám nič proti ochrane prírody, keď sa robí rozumne“

  AKTUÁLNE

  Lesnícko – drevársky fond

  Mýty a fakty IV.                                                                            

  Ako vyzerá súčasná obnova lesov na Slovensku? Využívame prirodzenú obnovu, alebo viac zalesňujeme umelou?

  Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

  Výzva

  Správa o stave lesov v Európe

  Michal Vančo

  Prírode blízke hospodárenie v lesoch VIII.

  Demonštračný objekt Kráľovčík (II. časť)

  Pavel Mikluš, Miroslav Kováč

  POĽOVNÍCTVO

  Lovy s lukostrelcami II.

  Marcel Lehocký

  LOS INFORMUJE

  Sneh a námraza – latentná, ale aktuálna hrozba pre lesné porasty

  Bohdan Konôpka

  VEDA A VÝSKUM

  Minulosť, súčasnosť a možná budúcnosť smreka obyčajného

  Michal Bošeľa, Peter Marčiš, Jerguš Rybár, Vladimír Šebeň

  TECHNIKA

  Motorová pila (XIII. časť)

  Vladimír Simanov, Radan Bernacký

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XI.

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  O súčasných osobnostiach slovenského lesníctva

  Jozef Marko

  Ostrým perom

  Ján Fillo

  Vidiek živí mesto, nie naopak

  Peter Gogola

  OSOBNOSTI

  Aj o lesníkoch, ktorí riskovali, aby zachránili lužné lesy pri Bratislave – Peter Ševčík

  LESNÍCKE DYNASTIE

  Lesnícky rod Belházy

  Viliam Stockmann

  HISTÓRIA

  150. výročie osamostatnenia lesného hospodárstva (2. časť)

  Viliam Stockmann

  Stoletá dáma Lesnická práce

  Petra Kulhanová

  Výročia a jubileá – FEBRUÁR

  Mária Rošková

  FOTORUBRIKA

  Fotograf prírody – Tomáš Kučera

  Dominik Belica

  NOVÉ KNIHY

  Vlci

  Alena Pástorová

  SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

  Doc. Ing. Rudolf Petráš CSc. sedemdesiatročný

  Julian Mecko

  Komerčné prezentácie

 • Časopis Letokruhy 2021/01

  TÉMA

  Význam spotrebiteľského reťazca a jeho certifikácie v systéme PEFC

  Rozhovor s národným sekretárom PEFC SLOVENSKO doc. Ing. Hubertom Palušom, PhD.

  Dôraz na životné prostredie a spoločenskú zodpovednosť

  Rozhovor s konateľom spoločnosti VALEUR Mgr. Marekom Kmetíkom

  ŠTÁTNE LESY

  Veľká investícia do ochrany stojacich porastov sa vyplatila

  OZ Považská Bystrica

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme   

  Šetriť les pre ďalšie generácie

  Mestské lesy Revúca

  REPORTÁŽ

  Aktívnou ochranou dokážu lesníci tisu pomôcť

  Mestské lesy Banská Bystrica

  AKTUÁLNE

  Reorganizácie štátneho lesného pozemkového sektora od roku 1990

  Viera Petrášová

  Mýty a fakty III.   

  Aká je skutočná ťažba dreva na Slovensku? Ťažíme v súčasnosti veľa alebo nie?

  Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

  Prírode blízke hospodárenie v lesoch VII.    

  Demonštračný objekt Kráľovčík (I. časť)

  Pavel Mikluš, Miroslav Kováč

  POĽOVNÍCTVO

  Lovy s lukostrelcami I.

  Marcel Lehocký

  LOS INFORMUJE

  Zaujímavosti zo Signalizačných správ LOS v roku 2020 

  Andrej Kunca a kol.

  TECHNIKA

  Motorová pila (XII. časť) 

  Vladimír Simanov, Radan Bernacký

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE X.    

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta    

  Z domova  

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Čo ukázala jedna mailová prestrelka 

  Jozef Marko

  Ostrým perom   

  Ján Fillo

  OSOBNOSTI

  Vrastený do hory ako jeho jedle – Ladislav Malák

  HISTÓRIA

  150. výročie osamostatnenia lesného hospodárstva

  Viliam Stockmann

  Apáthiho odpočinkové miesto  

  Július Burkovský

  Výročia a jubileá – JANUÁR  

  Mária Rošková

  FOTORUBRIKA

  Fotograf prírody – Filip Násaly

  Dominik Belica

  NOVÉ KNIHY

  Lesoviny III.      

  Komerčné prezentácie

Hlavné správy

Fakulta techniky už štvrťstoročie kompletizuje profil Technickej univerzity vo Zvolene v oblastiach les, drevo a environment

Fakulta techniky už štvrťstoročie kompletizuje profil Technickej univerzity vo Zvolene v oblastiach…

Aktuálne

Fakulta techniky Technickej univerzity vo Zvolene oslavuje 25 rokov od svojho založenia. TASR o tom informovala Gabriela Patkolová, ktorá zabezpečuje...

Prečítajte si viac
Komentár: Verejná mienka mlčí. Dokedy ešte?

Komentár: Verejná mienka mlčí. Dokedy ešte?

Aktuálne

Na začiatku bola stručná správa, že v pondelok 14. júna boli zamestnanci LESOV SR, š.p., OZ Liptovský Hrádok políciou SR prizvaní...

Prečítajte si viac
Poznámka: Duplicita ako poistka, aby predsa len prešla kontroverzná novela zákona o ochrane prírody a krajiny?

Poznámka: Duplicita ako poistka, aby predsa len prešla kontroverzná novela zákona o…

Aktuálne

Keď bol 28. mája 2021 doručený do Národnej rady SR návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a...

Prečítajte si viac
Odborník z Poľany: Máme takú hustú populáciu medveďov, že o výuke ľudí a plašení medveďov nemá vôbec cenu hovoriť

Odborník z Poľany: Máme takú hustú populáciu medveďov, že o výuke ľudí…

O čom sa píše

Poľovný hospodár z revíru Poľana: Od medveďa utekajte, až keď naozaj zaútočí. Rozhovor s Ing. Jánom Nôžkom, poľovným referentom Odštepného závodu...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex

MPRV SR - Lesy, drevo, poľovníctvo