Prihlásiť

Projekt spolupráce s moldavskými lesníkmi

Medzinárodná spolupráca je jednou z priorít Národného lesníckeho centra (NLC). V uplynulých rokoch vstúpilo NLC do viacerých cezhraničných partnerstiev a medzinárodných projektov, čo je jasný dôkaz jeho vysokého medzinárodného kreditu a dôveryhodnosti. Okrem spolupráce na poli vedy a výskumu sú tu projekty, kde NLC ponúka svoje know-how aj v iných oblastiach: napríklad v uplynulom roku bol schválený spoločný projektový zámer s moldavskými partnermi v oblasti udržateľného využívania prírodných zdrojov so zameraním na  environmentálneho vzdelávania, obnovu a monitoring lesov. Moldavskí lesníci využijú aj slovenské skúsenosti z osvedčených projektov lesnej pedagogiky a pozitívnej prezentácie lesníctva.

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky (NLC-CTPLP) pokračuje v úspešnej medzinárodnej spolupráci v oblasti environmentálneho vzdelávania a pozitívnej prezentácii lesníctva. V ostatných rokoch NLC-CTPLP v spolupráci s ukrajinskými partnermi úspešne realizovalo projekt, ktorého výsledkom bola Koncepcia lesnej pedagogiky pre podmienky Ukrajiny.

V roku 2022 bol v rámci rozvojovej spolupráce ktorú reprezentuje  SlovakAid schválený projektový zámer Transfer poznatkov a zvyšovania povedomia o udržateľnom využívaní prírodných zdrojov na príklade lesnej pedagogiky. Realizácia projektu začala v novembri 2022 a počas nasledujúcich 18 mesiacov sa zameriava na transfer poznatkov a skúseností do Moldavska. Hlavné aktivity projektu sú orientované na transfer poznatkov, týkajúcich sa obnovy lesov a monitoringu, ako aj posilnenia pedagogických zručností lesníkov prostredníctvom semináru a environmentálneho vzdelávania na príklade lesa. Aktivity projektu sú venované aj príprave lesníckych dní v Moldavsku. Hlavným partnerom projektu je Lesnícka štátna agentúra Moldavskej republiky, ďalším partnerom je Asociácia žien v lesníctve v Moldavskej republike. Náklady na projekt sú vo výške 96 tisíc € s 10% spolufinancovaním.

Podľa slov Milana Sarvaša, koordinátora projektu, „je prirodzenou ambíciou NLC pokračovať v medzinárodnej spolupráci v oblasti environmentálneho vzdelávania na príklade lesa a pozitívnej prezentácii lesníctva. Pred vyše 20 rokmi sa slovenskí lesníci inšpirovali príkladom Rakúska v oblasti lesnej pedagogiky. Počas tohto obdobia sa táto oblasť stala nielen integrálnou súčasťou činnosti významných lesníckych organizácii, ale sme schopní tento úspešný koncept environmentálneho vzdelávania transferovať do ďalších krajín, medzi ktoré patrí aj Moldavsko. Sme presvedčení, že aj schválenie tohto projektu poukazuje na schopnosť lesníckeho sektora reagovať na nové výzvy nielen na domácej, ale aj medzinárodnej úrovni.“

V dňoch 18. - 22. apríla navštívil Zvolen projektový tím z Moldavska. Program návštevy pre šesťčlennú delegáciu bol vyskladaný z odborných prednášok zameraných na prezentáciu slovenského lesníctva, inovácií v umelej obnove lesa a monitoringu lesov na Slovensku a tiež exkurzií na do lesnej škoôly Mláčik pri Zvolene a v Harmaneckej doline. Moldavskí lesníci sa zúčastnili aj 17. ročníka podujatia Lesnícke dni vo Zvolene. V LignoSilva - Centre of Excellence of Forest-based Industry videli moderný 3D CT skener guľatiny dreva a jeho uvedenie do prevádzky.

„V súčasnosti sa v Moldavsku zameriavame na zvýšenie lesnatosti našej krajiny. Poznatky zo Slovenska nám pomôžu zvýšiť povedomie o dôležitosti lesov pre verejnosť, zistiť ich zdravotný stav a nastaviť akčný plán pre dosiahnutie nášho cieľa,“ zhodnotila návštevu členka projektového tímu z Moldavska, Victoria Covali, ktorá je tiež členkou Asociácie žien v lesníctve. Na otázku, či v Moldavsku organizujú oslavy lesníckych sviatkov, odpovedala: U nás v Moldavsku slávime Deň lesov 11. marca podľa FAO. Od tohto dňa začína kampaň Mesiac lesov, ktorý končí spravidla 15. apríla, kedy podľa agrotechnických termínov u nás končí jarné zalesňovanie. Účasť na vašich Lesníckych dňoch je pre nás veľmi inšpiratívna, videli sme široké spektrum rôznych aktivít, oslovujúcich verejnosť. Sme radi, že môžeme zdieľať vaše najlepšie skúsenosti a prenášať ich do praxe u nás.“

Lídri Európskej únie udelili počas zasadnutia Európskej rady 23. júna 2022 Moldavsku štatút kandidátskej krajiny EÚ. V širších súvislostiach je spomínaný projekt transferu lesníckych poznatkov podporou moldavských integračných ambícií.

 

Z podkladov NLC spracoval Peter Gogola

Hlavné správy

Envirorezort sa dohodol s KDH: Odstrel medveďa bude možný pri ohrození života, zdravia, majetku alebo hospodárskych záujmov

Envirorezort sa dohodol s KDH: Odstrel medveďa bude možný pri ohrození života…

Aktuálne

Ministerstvo životného prostredia SR sa dohodlo s opozičným KDH na zmene zákona, ktorý bude riešiť odstrel medveďa mimo správneho konania...

Prečítajte si viac
Na jihlavské mestské lesy tvrdo dopadla podkôrniková kalamita: Kulminovala v roku 2021, kedy vyťažili 250 000 kubíkov

Na jihlavské mestské lesy tvrdo dopadla podkôrniková kalamita: Kulminovala v roku 2021…

O čom sa píše

Aktuálne vydanie Spravodaja SVOL (Sdružení vlastníků obecních soukromých a cirkevních lesů ČR) uverejnilo rozhovor s Ing. Václavom Kodetom s titulkom: Obnova...

Prečítajte si viac
Lesy ČR zakázali od apríla do októbra pálenie zvyškov po ťažbe: Najčastejšou príčinou lesných požiarov je nedbalosť návštevníkov

Lesy ČR zakázali od apríla do októbra pálenie zvyškov po ťažbe: Najčastejšou…

Aktuálne

Štátny podnik Lesy ČR na svojom webe informuje, že v súvislosti s otepľovaním a klimatickou zmenou výrazne stúpa riziko lesných...

Prečítajte si viac
Dôležitý poľnohospodársky región vo Francúzsku: Štát si musí vybrať medzi chovateľom a predátorom. Deväť z desiatich útokov vlkov sa odohráva v chránených stádach

Dôležitý poľnohospodársky región vo Francúzsku: Štát si musí vybrať medzi chovateľom a…

O čom sa píše

Český portál Vlk trávu nežere uverejnil podľa francúzskych zdrojov tlačovú správa z Národného zhromaždenia regiónu Bourgogne-Franche-Comté vo Francúzsku. Dôležitý poľnohospodársky...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora