Prihlásiť

Archív časopisu LES & Letokruhy

Časopis Letokruhy 2023/09

ŠTÁTNE LESY

Semenoles – sto rokov semenárstva v štátnych lesoch (1923 – 2023) 

Katarína Chválová

Storočné jubileum Semenolesu      

Dáša Makanová

NEŠTÁTNE LESY

Jedli hrozil zánik, v súčasnosti je vitálna 

REPORTÁŽ

Lesník, ktorý prešiel Cestu hrdinov SNP za 17 a pol dňa, hovorí: Slovensko je krásne

ROZHOVOR

Alojz Kaššák: Poľovníctvo je služba verejnosti

SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

25. stretnutie Klubu žien lesníčiek na Liptove s vyše 60 účastníkmi   .

AKTUÁLNE

Medzinárodný výskum jarabiny oskorušovej a perspektívy jej využitia v lesných porastoch

Martin Mokráň

Nočné tvory vybavené špičkovým rádiolokátorom 

Miroslav Saniga

Štandardizovaný výškový model - využitie v lesníckej praxi a pri vyhotovení PSL

Marián Gábor, Milan Machanský, Peter Starých

POĽOVNÍCTVO

Poľovnícke slávnosti vo Sv. Antone vstúpili do štvrtého decénia   

LES A VODA

100 rokov od vzniku štátnej Služby zahrádzania bystrín  

Matúš Jakubis

NLC INFORMUJE

Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu – LignoSilva 

Tomáš Gergeľ, Tomáš Bucha

NLC-LOS INFORMUJE

Poradňa ochrany lesa  

Roman Leontovyč

TECHNIKA

Výroba traktorov Zetor URII v ZŤS Martin  

Jozef Baláž, Ivan Guráň, Juraj Šuhaj, Tomáš Straňák

SVETOVÉ LESNÍCTVO

LESY V EURÓPE XXXX.    

Vladimír Simanov

SPRAVODAJSTVO

Zo sveta        

Z domova       

NÁZORY A KOMENTÁRE

Lesníci v prevádzke majú obavy z lykožrúta bukového, výskumníci budú múdrejší už na konci tejto sezóny

Jozef Marko

Envirofond – dojná krava?

Peter Gogola

Poznámka na okraj

Stanislav Bystriansky

OSOBNOSTI

Z čašníka a kuchára lesný inžinier a dlhoročný šéfredaktor prestížneho časopisu – Tibor Benčič

HISTÓRIA

História rovnošaty štátnych lesov na území Slovenska - pohľad na vývoj od roku 1918 (3.časť)

Miroslav Mudrík

Výročia a jubileá – SEPTEMBER  

Mária Rošková

Priateľ lesa     

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Ing. František Štulajter, CSc. sedemdesiatročný 

NOVÉ KNIHY

Rudolf Petráš - Produkcia sušiny nadzemnej dendromasy lesných porastov 

Igor Štefančík

100 rokov od vzniku štátnej Služby zahrádzania bystrín

V tomto roku si pripomíname 100 rokov od vzniku prvej štátnej Služby zahrádzania bystrín (ďalej Služba), ktorá bola založená v roku 1923 v Turčianskom Svätom Martine. Jej založením bol poverený lesník, prof. Ing. Dr. Leo Skatula (*12.4.1889 - †20.12.1974), vtedy mladý absolvent odboru lesné inžinierstvo na Hochschule für Bodenkultur vo Viedni. Služba mala najskôr pôsobnosť v bývalej Turčianskej župe (od 1.1.1923 Považská župa), neskôr aj v ďalších župách. Prof. Skatula od začiatku svojho pracovného pôsobenia v Službe presadzoval princípy komplexnej integrovanej starostlivosti o povodia so základnou myšlienkou premeny povrchového odtoku v povodí na podpovrchový predovšetkým prostredníctvom lesa. Zdôrazňoval, že les má v ochrane pôdy a vody prvoradé miesto. Presadzoval názor, že podklady pre projektovanie každého diela musia vychádzať z dôkladného poznania všetkých, predovšetkým hydrologických charakteristík povodia a že každá bystrina a jej povodie majú svoje špecifiká, ktoré je potrebné v projektoch dôkladne a citlivo zohľadniť. Na Slovensku sa v rokoch 1924 – 1939 (počas pôsobenia prof. Skatulu ako vedúceho Služby) vypracovalo pod jeho vedením 194 projektov s návrhom úprav bystrín a strží na celkovej dĺžke 164 km, z ktorých sa zrealizovalo 123 km s rozpočtovým nákladom 30 200 000 Kčs. Významné výročie vzniku prvej štátnej Služby, významný prínos priekopníckej práce prof. Skatulu pre činnosti lesníckych meliorácií a zahrádzania bystrín na Slovensku a jeho najvýznamnejšie diela u nás chceme pripomenúť v tomto článku.

Alojz Kaššák: Poľovníctvo je služba verejnosti

S viceprezidentom a hovorcom Slovenskej poľovníckej komory najmä o škodách zverou

S Ing. Alojzom Kaššákom viceprezidentom a hovorcom Slovenskej poľovníckej komory sme sa porozprávali na tému škôd spôsobených zverou na mladých lesných porastoch. Lesník, poľovník, sokoliar a komunikátor hovoril o tejto téme v súvislostiach, ktoré naznačujú, že riešenie vážneho problému bolo, je a bude zložitejšie, ako sa na prvý pohľad môže zdať.

Envirofond – dojná krava?

Zákonom č. 6/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/ 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa zriadili správy národných parkov, každá v právnej forme príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR. Mnohým zainteresovaným bolo zrejmé, že dopady na verejné zdroje budú značné, keď už pre nič iné, tak práve pre právnu formu správ národných parkov. Príspevková organizácia je totiž právnickou osobou, ktorá je na verejné zdroje zapojená príspevkom. Odpoveď na otázku, koľko nás takzvaná reforma národných parkov bude stáť, je rezortom zahmlievaná a verejnosť - odborná i laická - vlastne vôbec nevie, čo nás ochrana prírody stojí. A nik z kompetentných nechce presne špecifikovať, na aké účely sa verejné zdroje alokované na ochranu prírody míňajú.

Hlavné správy

Pre a proti vzniku CHKO Krušné hory: Polemika o nelegálnych ťažbách dreva

Pre a proti vzniku CHKO Krušné hory: Polemika o nelegálnych ťažbách dreva

O čom sa píše

V Krušných horách má vzniknúť najväčšia chránená krajinná oblasť (CHKO) v Česku. Ministerstvo životného prostredia chce zámer vyhlásiť ešte tento...

Prečítajte si viac
Názor: Povodňovú tragédiu v Monkovej doline spôsobilo mŕtve drevo ponechané na samovývoj

Názor: Povodňovú tragédiu v Monkovej doline spôsobilo mŕtve drevo ponechané na samovývoj

O čom sa píše

Až dnes sa mi podarilo terénne preskúmať to, čo sa stalo v Monkovej doline po výdatných zrážkach 11. júla 2024...

Prečítajte si viac
TÝŽDŇOVKA: V prírode stačí chodiť s otvorenými očami, a nie zaslepený ideológiou bezzásahu

TÝŽDŇOVKA: V prírode stačí chodiť s otvorenými očami, a nie zaslepený ideológiou…

Aktuálne

Tragická udalosť v Monkovej doline neďaleko Ždiaru v Belianskych Tatrách si vo štvrtok 11. júla vyžiadala dva ľudské životy a štyroch...

Prečítajte si viac
Ekoaktivisti organizujú v národných parkoch náučné exkurzie: Spoplatnené zážitky v miestnej divočine

Ekoaktivisti organizujú v národných parkoch náučné exkurzie: Spoplatnené zážitky v miestnej divočine

O čom sa píše

Ľudia, ktorí zaplatia účastnícky poplatok, sa môžu do konca letných prázdnin zúčastniť náučných exkurzií, organizovaných v Česku už po dvadsiaty piaty...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora