Prihlásiť

Envirofond – dojná krava?

Zákonom č. 6/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/ 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa zriadili správy národných parkov, každá v právnej forme príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR. Mnohým zainteresovaným bolo zrejmé, že dopady na verejné zdroje budú značné, keď už pre nič iné, tak práve pre právnu formu správ národných parkov. Príspevková organizácia je totiž právnickou osobou, ktorá je na verejné zdroje zapojená príspevkom. Odpoveď na otázku, koľko nás takzvaná reforma národných parkov bude stáť, je rezortom zahmlievaná a verejnosť - odborná i laická - vlastne vôbec nevie, čo nás ochrana prírody stojí. A nik z kompetentných nechce presne špecifikovať, na aké účely sa verejné zdroje alokované na ochranu prírody míňajú.

 

Máme tu však zdroj informácií, ktorý nám situáciu aspoň čiastočne objasní: centrálny register zmlúv. Poskytuje príklad objemu verejných zdrojov alokovaných na financovanie osobných nákladov, prevádzkových, investičných nákladov a nákladov na tovary a služby priamo súvisiace so zabezpečením ochrany a starostlivosti o chránené územia súvisiacich so „zabezpečovaním záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase“. Celkový objem finančných prostriedkov alokovaných správam národných parkov z environmentálneho fondu sa vyšplhal na 6 781 300 euro. Málo, veľa? Je toto systémové zabezpečenie financovania správ národných parkov, obhospodarovateľov lesa v národných parkoch? Naozaj lesy v národných parkoch začali zachytávať uhlík až po zmene správcu lesných pozemkov vo vlastníctve štátu? Nie je zachytávanie uhlíka vlastnosťou všetkých zdravých lesov bez rozdielu, či sú alebo nie sú súčasťou národného parku? Je práve bezzásah, ktorý ochrana prírody presadzuje ako všeliek, tým spôsobom manažmentu, ktorý zvyšuje schopnosť lesa viazať uhlík? Každý súdny človek si asi vie dať na tieto otázky odpoveď sám, v každom prípade by však takéto nakladanie s verejnými zdrojmi malo byť predmetom hodnotenia efektívnosti verejných výdavkov.

 

Peter Gogola

Hlavné správy

TÝŽDŇOVKA: Lesnícky rébus s viacerými neznámymi – jediné, čo vieme, že nevieme, čo bude

TÝŽDŇOVKA: Lesnícky rébus s viacerými neznámymi – jediné, čo vieme, že nevieme…

Aktuálne

Terénnou exkurziou na tému Dubové porasty Lesoparku Furča v prebudove na mozaikovú štruktúru pokračovala vo štvrtok dvojdňová medzinárodná konferencia, organizovaná pri...

Prečítajte si viac
Rada Národného parku Slovenský raj: Odbornosť musí byť uprednostnená pred emóciami, ľudia na Kláštorisku žili dávno pred naším letopočtom

Rada Národného parku Slovenský raj: Odbornosť musí byť uprednostnená pred emóciami, ľudia…

Aktuálne

Ochranári, pamiatkari i samosprávy sa budú snažiť na Kláštorisku v Slovenskom raji zosúladiť rozvoj a ochranu tejto vzácnej lokality. Riaditeľ...

Prečítajte si viac
Najvyšší kontrolný úrad: Hrozí, že Slovensko nebude schopné chrániť životy a majetok občanov pred povodňami

Najvyšší kontrolný úrad: Hrozí, že Slovensko nebude schopné chrániť životy a majetok…

O čom sa píše

Stav vodných stavieb na našich riekach sa zhoršuje a riziko nedostatočnej ochrany ľudí a ich majetkov pred povodňami je každým dňom vyššie...

Prečítajte si viac
Stály sekretariát lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO bude na Slovensku: Líder v riadení Starých bukových lesov a bukových pralesov Karpát a iných regiónov Európy

Stály sekretariát lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO bude na Slovensku: Líder v…

O čom sa píše

Na Slovensku bude sídliť Stály sekretariát lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO. Jeho zriadenie spečatili podpisom medzinárodnej dohody zástupcovia Slovenska a...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora