Prihlásiť

Archív časopisu LES & Letokruhy

Ročník 2024
 • Časopis Letokruhy 2024/07

  TÉMA

  Maturita na lesníckej škole kedysi a dnes

  ŠTÁTNE LESY

  Zhodnotenie jarného kola verejných dražieb dreva  

  Jozef Matuška 

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Projekt drevených kníh úspešne ukončený

  Igor Viszlai

  AKTUÁLNE

  Cesta do New Yorku a späť    

  Ján Matúš Urbančík, Lenka Halušková, Ľudovít Štefan Németh, Boris Greguška

  „Lietajúce myši“    

  Miroslav Saniga

  POĽOVNÍCTVO

  Krivák         

  Jozef Diheneščík

  EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY LESA

  Geoinformačné technológie a mapovanie ekosystémových služieb lesa 

  Milan Koreň

  ANKETA

  Rodný kraj, zo všetkých najkrajší  

  NLC-LOS INFORMUJE

  Žltočierna krása fuzáčov 

  Andrej Gubka

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta      

  Z domova   

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Poľovníci vs. aktivizmus

  Ján Krnáč

  Ďakovný list nórskemu lesníkovi

  Stanislav Bystriansky

  OSOBNOSTI

  Žijeme v krásnej krajine, ale nemôžeme mať v nej všetko - Igor Liba 

  HISTÓRIA

  História rovnošaty štátnych lesov na území Slovenska - pohľad na vývoj od roku 1918 (13. časť)

  Miroslav Mudrík

  80. výročie vzniku časopisu LES (7. časť)  

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – JÚL    

  Mária Rošková

  GASTRONÓMIA

  Divina je kvalitná bio surovina pre varenie 

  Šalát s grilovaným jelením chrbtom a lesnými plodmi                

  SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

  Prof. Ing. Rudolf Midriak, DrSc. osemdesiatpäťročný   

  Jozef Konôpka

 • Časopis Letokruhy 2024/06

  ŠTÁTNE LESY

  NAJ HORÁR po osemnástykrát

  Tri roky v živote prvej lesnej školy na Slovensku

  Anna Kováč Sliacka

  NEŠTÁTNE LESY

  Keď sa lesníci pobijú o čas, dokážu veľa získať

  Lesy mesta Brezno 

  REPORTÁŽ

  Pri Podspádoch bobry menia zmiešané lesy na smrekové monokultúry

  ROZHOVOR

  Bývalý kalamitný závod sa teraz venuje najmä výchove porastov

  S Ing. Michalom Dudákom, riaditeľom OZ Kežmarok, VLM SR, š. p. 

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Predseda vyzval členov: ak sa problém nepomenuje, tak sa určite nevyrieši

  AKTUÁLNE

  Uniforma a lesnícka hrdosť

  Desať rokov po víchrici Žofia na lesnom celku Košická Belá

  Minca s motívom „Jozef Dekret Matejovie – 250. výročie narodenia“

  Celoeurópske stretnutie Pro Silva sa uskutočnilo na Slovensku

  Jedinečný zásnubný balet tetrovov hoľniakov

  Miroslav Saniga

  Les lieči

  EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY LESA

  Funkcie lesa v plánovaní

   Ján Merganič, Ján Bahýľ

  NLC-LOS INFORMUJE

  Huby a ochorenia drevín, s ktorými sa môžeme stretnúť v letnom období

  Valéria Longauerová

  NLC INFORMUJE

  Dospeli sme – ako ďalej lesníci a Lesnícke dni?

  Veronika Jaloviarová, Milan Sarvaš 

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Nedá sa pracovať ohľaduplnejšie?

  Jozef Sliacky

  Pomôžeš chovu losa európskeho?

  Jozef Marko

  OSOBNOSTI

  V lese treba premýšľať – František Pisarčík

  HISTÓRIA

  História rovnošaty štátnych lesov na území Slovenska - pohľad na vývoj od roku 1918 (12. časť)

  Miroslav Mudrík

  80. výročie vzniku časopisu LES (6. časť)

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – JÚN

  Mária Rošková

 • Časopis Letokruhy 2024/05

  ŠTÁTNE LESY

  Lesnícke a drevárske múzeum: apríl plný noviniek 

  NEŠTÁTNE LESY

  Cieľom je pestovanie multifunkčných lesov

  Mestské lesy Revúca 

  REPORTÁŽ

  V lese sú to vydreté peniaze

  Príbeh partie Mihaľovcov

  ROZHOVOR

  Najvyššou prioritou je medzigeneračné, udržateľné hospodárenie

  Rozhovor s Friedrichom Hardeggom

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Absolventi nachádzajú uplatnenie v lesníckej prevádzke

  Vyhlásenie ankety o Cenu Jozefa Dekreta Matejovie za rok 2024

  AKTUÁLNE

  Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov – história jeho vývoja

   Milan Saniga

  Vtáčí majáles

  Miroslav Saniga

  Ing. Julián Tomaštík, PhD. laureátom Ceny prof. Štefana Korpeľa pre rok 2024

  Milan Saniga

  JAZYKOVÉ OKIENKO

  O slove „poľovník“

  Pavol Ičo

  EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY LESA

  Dokáže verejná politika harmonizovať prístupy k lesníctvu a ekosystémovým službám lesa?

  Jaroslav Šálka

  NLC INFORMUJE

  Sedemdesiat rokov vedeckého periodika alebo dlhá púť od Lesníckeho časopisu k Central European Forestry Journal

  Bohdan Konôpka

  NLC-LOS INFORMUJE

  Mimoriadna udalosť v lesoch na Horehorní

  Andrej Kunca, Jozef Vakula, Pavel Toma

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  V jednoduchosti je krása, aj v tej informačnej

  Jozef Marko

  Jednoznačné stanovisko drevárskeho sektoru

  Peter Zemaník

  OSOBNOSTI

  Bohuslav Rafanides – Pol storočia s počítačmi

  HISTÓRIA

  História rovnošaty štátnych lesov na území Slovenska - pohľad na vývoj od roku 1918 (11. časť)

  Miroslav Mudrík

  80. výročie vzniku časopisu LES (5. časť)

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – MÁJ

  Mária Rošková

  SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

  Za Jánom Heinrichom

  Vôňa dymu a ihličia

 • Časopis Letokruhy 2024/04

  ŠTÁTNE LESY

  Pamätníky J. D. Matejovie v Banskej Bystrici

  Zelený objektív 2023

  NEŠTÁTNE LESY

  Mladí ľudia z dediny majú záujem na zveľaďovaní lesného majetku

  Lesné pozemkové spoločenstvo Rokycany

  REPORTÁŽ

  Kvalita vykonaných prác je najlepšia reklama

  Príbeh partie Tomáša Ruttkaya

  ROZHOVOR

  Rozšírenie povinností v systéme náležitej starostlivosti

  S konzultantom Ing. Michalom Žákom

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Stavovská organizácia lesníkov je na dobrej ceste   

  ANKETA

  Môj obľúbený pedagóg     

  AKTUÁLNE

  Workshop v Snine zdôraznil dôležitosť prioritizácie ekosystémových služieb lesa 

  Vlastimil Murgaš

  Migrácia vtákov – fascinujúci prírodný fenomén     

  Miroslav Saniga

  EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY LESA

  Klasifikácia ekosystémových služieb lesa   

  Zuzana Sarvašová

  NLC INFORMUJE

  Inovácie a výzvy 

  Rozhovor s generálnym riaditeľom NLC Ľubošom Halvoňom

  NLC-LOS INFORMUJE

  Vplyv teplej zimy na podkôrny hmyz a prognóza vývoja

  Jozef Vakula, Juraj Galko, Jozef Rozkošný

  TECHNOLÓGIE

  Moderné technológie vo svetovom lesníctve  

  Markéta Medová, Peter Gogola

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta      

  Z domova   

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Vyspelá spoločnosť a tá, ktorá sa tak iba tvári. Názorný príklad a skúsenosti z lesov 

  Jozef Marko

  Dva v jednom

  Peter Gogola

  OSOBNOSTI

  Spojenie lesníctva a poľovníctva je veľmi dôležité – Jozef Daňko

  HISTÓRIA

  História rovnošaty štátnych lesov na území Slovenska - pohľad na vývoj od roku 1918 (10. časť)

  Miroslav Mudrík

  80. výročie vzniku časopisu LES (4. časť)   

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – APRÍL    

  Mária Rošková

 • Časopis Letokruhy 2024/03

  ŠTÁTNE LESY

  Vychádza ročenka časopisu Lesník

  NEŠTÁTNE LESY

  Obnova bučín podrastovým spôsobom v dvoch fázach za decénium

  Lesný majetok rodu Bornemisza

  REPORTÁŽ

  Vzorové ukážky odborných lesníckych postupov

  Školské lesy Cemjata

  ROZHOVOR

  Musíme vrátiť stratenú vodu do krajiny jej revitalizáciou

  Rozhovor s hydrológom Michalom Kravčíkom

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Odborné a citlivé lesnícke postupy

  MINISTERSTVO INFORMUJE

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1115 

  Eva Hušťáková, Pavol Harmaniak

  AKTUÁLNE

  Neuveriteľné herecké vlohy krutohlava hnedého 

  Miroslav Saniga

  EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY LESA

  Funkcie lesa a možnosti ich využitia   

  Vladimír Čaboun

  NLC-LOS INFORMUJE

  Poradňa ochrany lesa 

  Michal Lalík

  NLC INFORMUJE

  Slovenské lesníctvo je aktívne aj na západnom Balkáne 

  Milan Sarvaš

  Kick-off meeting projektu upgrade Centra excelentnosti LignoSilva

  Igor Viszlai ml.

  TECHNIKA

  Slovenský automobilový priemysel (nielen) pre lesníctvo

  Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta       

  Z domova     

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Návratu vzťahu ľudí k pôde môžu pomôcť pozemkové úpravy  

  Jozef Marko

  Paradoxy v lesom hospodárstve na Slovensku

  Jozef Konôpka

  OSOBNOSTI

  Láska k drevu a k hudbe – Ján Haluška

  HISTÓRIA

  História rovnošaty štátnych lesov na území Slovenska - pohľad na vývoj od roku 1918 (9. časť)

  Miroslav Mudrík

  80. výročie vzniku časopisu LES (3. časť) 

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – MAREC     

  Mária Rošková

 • Časopis Letokruhy 2024/02

  ŠTÁTNE LESY

  Vyhlásenie Roka Jozefa Dekreta Matejovie

  Druhé vydanie publikácie z roku 1929

  NEŠTÁTNE LESY

  Ochránia si majetok pred znehodnotením v mene ochrany prírody 

  Komposesorát a urbariát Pozemkové spoločenstvo Kráľova Lehota

  REPORTÁŽ

  Keď myšlienka spoločenstva presahuje jednotlivcov  

  ROZHOVOR

  Pustím koníka zmladením a nepoškodí ho. Skúste ním pustiť traktor

  S predsedom Asociácie furmanov Slovenska Jozefom Puškárom

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Galéria laureátov Ceny Jozefa Dekreta Matejovie     

  AKTUÁLNE

  Stanovenie obdobia nelegálnych ťažieb pomocou dendrochronologických metód .14

  Michal Bošeľa, Peter Marčiš, Dominik Polťák, Jerguš Rybár

  Plamienka driemavá: sovička – anjelička         

  Miroslav Saniga

  EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY LESA

  Neoceniteľná voda v ekosystémových službách

  Jaroslav Vido

  JAZYKOVÉ OKIENKO

  O slove „lov“                

  Pavol Ičo

  NLC INFORMUJE

  Platby za ekosystémové služby lesa – predstavy a očakávania

  Zuzana Sarvašová, Vilém Jarský

  NLC-LOS INFORMUJE

  Poradňa ochrany lesa  

  Juraj Galko

  TECHNIKA

  Legenda UNC 060 z Krupiny

  Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta            

  Z domova         

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Nie slovom, ale skutkom  

  Milan Saniga

  Lesníci nevyznačujú to, čo potrebujú oni, ale čo potrebuje les

  Jozef Marko

  OSOBNOSTI

  Dobré výsledky lesníckeho snaženia sú najväčšou odmenou – Ladislav Munka

  HISTÓRIA

  História rovnošaty štátnych lesov na území Slovenska - pohľad na vývoj od roku 1918 (8. časť)

  Miroslav Mudrík

  80. výročie vzniku časopisu LES (2. časť)            

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – FEBRUÁR         

  Mária Rošková

  SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

  80. výročie narodenia priekopníčky Lesnej pedagogiky

  Július Burkovský

 • Časopis Letokruhy 2024/01

  ANKETA

  Názory čelných predstaviteľov lesnícko – drevárskeho sektoru 

  ŠTÁTNE LESY

  Rozšírenie iniciatívy Významných lesníckych miest na územie Českej republiky   

  NEŠTÁTNE LESY

  Chcú gazdovať ako predkovia, aby mohli gazdovať aj ich deti a vnuci 

  Fotoreporáž z prvých Dní zeleného lesa

  REPORTÁŽ

  Pri práci v lese sa nesmiete báť, ale musíte mať rešpekt

  ROZHOVOR

  Právo na priaznivé životné prostredie nemôže byť nadradené právu vlastníckemu

  S predsedom Turčianskeho reg. združenia vlastníkov lesov Ladislavom Rosivalom

  AKTUÁLNE

  Symfónia života murárika červenokrídleho  

  Miroslav Saniga

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Práca v lese je náročná i nádherná, chceme ju vykonávať slušne a odborne     

  Anketa s predsedami oblastných lesníckych komôr

  LES A VODA

  Lesné cesty a voda (2. časť)

  Vladimír Juško, Michal Ferenčík

  NLC INFORMUJE

  Aktuálne problémy ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR 

  Zuzana Sarvašová

  NLC-LOS INFORMUJE

  Poradňa ochrany lesa   

  Andrej Kunca

  TECHNIKA

  Legendárne UDS   

  Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta 

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Aké stavy medveďa by sme mali mať na Slovensku?    

  Ján Krnáč

  Pred 183 rokmi zomrel Jozef Dekret Matejovie  

  Július Burkovský

  OSOBNOSTI

  Byť otvorený novým výzvam a dvíhať „hodené rukavice“ – Tomáš Bucha 

  HISTÓRIA

  História rovnošaty štátnych lesov na území Slovenska - pohľad na vývoj od roku 1918 (7. časť) 

  Miroslav Mudrík

  80. výročie vzniku časopisu LES     

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – JANUÁR    

  Mária Rošková

  SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

  Ján Fillo 75-ročný     

Hlavné správy

Pre a proti vzniku CHKO Krušné hory: Polemika o nelegálnych ťažbách dreva

Pre a proti vzniku CHKO Krušné hory: Polemika o nelegálnych ťažbách dreva

O čom sa píše

V Krušných horách má vzniknúť najväčšia chránená krajinná oblasť (CHKO) v Česku. Ministerstvo životného prostredia chce zámer vyhlásiť ešte tento...

Prečítajte si viac
Názor: Povodňovú tragédiu v Monkovej doline spôsobilo mŕtve drevo ponechané na samovývoj

Názor: Povodňovú tragédiu v Monkovej doline spôsobilo mŕtve drevo ponechané na samovývoj

O čom sa píše

Až dnes sa mi podarilo terénne preskúmať to, čo sa stalo v Monkovej doline po výdatných zrážkach 11. júla 2024...

Prečítajte si viac
TÝŽDŇOVKA: V prírode stačí chodiť s otvorenými očami, a nie zaslepený ideológiou bezzásahu

TÝŽDŇOVKA: V prírode stačí chodiť s otvorenými očami, a nie zaslepený ideológiou…

Aktuálne

Tragická udalosť v Monkovej doline neďaleko Ždiaru v Belianskych Tatrách si vo štvrtok 11. júla vyžiadala dva ľudské životy a štyroch...

Prečítajte si viac
Ekoaktivisti organizujú v národných parkoch náučné exkurzie: Spoplatnené zážitky v miestnej divočine

Ekoaktivisti organizujú v národných parkoch náučné exkurzie: Spoplatnené zážitky v miestnej divočine

O čom sa píše

Ľudia, ktorí zaplatia účastnícky poplatok, sa môžu do konca letných prázdnin zúčastniť náučných exkurzií, organizovaných v Česku už po dvadsiaty piaty...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora