Prihlásiť

Archív časopisu LES & Letokruhy

Ročník 2017
 • Časopis Letokruhy 2017/12

  TÉMA

  My sme les (?)     

  Reakcie inštitúcií na iniciatívu MY SME LES   

  Anketa      

  ŠTÁTNE LESY

  Obchod s drevom podľa nových pravidiel

  Rozhovor s obchodným riaditeľom š.p. LESY SR, Ing. Tomášom Kloučkom, Ph.D.

  Stromček pod stromček   

  Vyhlásenie významného lesníckeho miesta v Palárikove 11

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme    

  Ani vlastné škôlkárske stredisko už nestačí na kalamitu obrovských rozsahov 

  Rozhovor s Ing Jánom Lukáčom, riaditeľom podniku Lesy mesta Brezno

  CERTIFIKÁCIA

  Úspešný týždeň PEFC     

  Hubert Paluš

  AKTUÁLNE

  Spoločne pre lesy a ľudí prostredníctvom trvalo udržateľného obhospodarovania lesov    

  Rozhovor s Ing. Ľudmilou Marušákovou, vedúcou sekretariátu Liaison Unit Bratislava

  Od víchric k mozaikovým porastom, stabilným trvalo rôznovekým prírodným lesom   

  Ján Farkaš

  Kalendár prírody – DECEMBER   

  Miroslav Saniga

  VEDA A VÝSKUM

  Kto vlastní lesy v Európe ? (21. časť ) 

  Zuzana Sarvašová

  LOS INFORMUJE

  Najčastejšie choroby a škodcovia vŕby 

  LESNÍCKE ŠKOLSTVO

  Ako ďalej?   

  Viliam Pichler

  TECHNIKA

  Historie lesnické techniky v Československu v letech 1945-1992 (11.část)  

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Z domova    

  Zo sveta    

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Ostrým perom 

  S láskou k lesu X.      

  Maja Demianová

  OSOBNOSTI

  Ing. Ján Slivinský – Vysnívané povolanie

  HISTÓRIA

  60. výročie založenia Collegia posledných akademikov a súčasne Klubu seniorov Lesníckej technickej školy v Banskej Štiavnici (3. časť)

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – DECEMBER

  Mária Rošková

  Z MÚZEA

  Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

  Stanislava Cúthová

  Spoločenská rubrika 

  NOVÉ KNIHY

  Karpaty    

  Ing. Alena Pástorová, PhD.

 • Časopis Letokruhy 2017/11

  TÉMA

  Africký mor ošípaných

  AMO? Nie!

  Rozhovor s veterinárom MVDr. Rudolfom Jantom

  Medzinárodná konferencia o AMO

  Česká republika: aktuálna situácia

  David Vaca

  Prasačiny na webe!

  Nemecko: varovanie pred AMO

  Anketa

  ŠTÁTNE LESY

  Obstarávanie ťažby po novom

  V symbolickom lesníckom cintoríne pribudlo 13 mien

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Les nemá byť bankou, ale poisťovňou

  Rozhovor s Ing. Michalom Tomčíkom, riaditeľom Obecných lesov Veľký Folkmar

  AKTUÁLNE

  ...nové technológie a poznatky do praxe

  Rozhovor s Ing. Marianom Staníkom, generálnym riaditeľom š.p. LESY SR

  Výzva na podporu v lesnom hospodárstve bola spustená

  Čakáme pozvanie na konštruktívny dialóg

  Rozhovor s Ing. Jurajom Vankom, predstaviteľom Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

  Seminár Pro Silva

  Roman Bies

  Kalendár prírody – NOVEMBER

  Miroslav Saniga

  VEDA A VÝSKUM

  Kto vlastní lesy v Európe ? (20. časť )

  Zuzana Sarvašová

  LOS INFORMUJE

  Najčastejšie choroby a škodcovia bresta

  TECHNIKA

  Historie lesnické techniky v Československu v letech 1945-1992 (10.část)

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Z domova

  Zo sveta

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Ostrým perom

  S láskou k lesu IX.

  Maja Demianová

  OSOBNOSTI

  Jozef Herud – Skromný inovátor z Oravy

  HISTÓRIA

  60. výročie založenia Collegia posledných akademikov a súčasne Klubu seniorov Lesníckej technickej školy v Banskej Štiavnici (2. časť)

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – NOVEMBER

  Mária Rošková

  Z MÚZEA

  SMOPAJ

  Čitateľská súťaž

  Komerčné prezentácie

 • Časopis Letokruhy 2017/10

  TÉMA

  Karpatské bukové pralesy

  Rozšírenie

  Názor vlastníkov

  Názor ochranárov

  Názor lesníkov

  Anketa

  ŠTÁTNE LESY

  Pamätník Ladislava Alcnauera

  Ostrostrelci v Zámutove.

  Budúcnosť borievky obyčajnej zatiaľ s otáznikom

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Ekonomické záujmy sa nemôžu povyšovať nad záujmy lesa.

  Rozhovor s Jozefom Rosenbergerom, riaditeľom Obecných lesov Ľubietová

  AKTUÁLNE

  Nová koncepcia poľovníctva

  Rozhovor s Ing. Jaroslavom Regecom, generálnym tajomníkom služobného úradu MPRV SR

  LESNÍCKE ŠKOLSTVO

  Technická univerzita jubilujúca

  Konferencia

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Zo zákona je SLsK spoluzodpovedná za odborné vzdelávanie

  Igor Viszlai

  AKTUÁLNE

  Kalendár prírody – OKTÓBER.

  Miroslav Saniga

  VEDA A VÝSKUM

  Kto vlastní lesy v Európe ? (19.časť )

  Zuzana Sarvašová

  LOS INFORMUJE

  Najčastejšie choroby a škodcovia javora

  TECHNIKA

  Historie lesnické techniky v Československu v letech 1945-1992 (9.část)

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Z domova

  Zo sveta

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Z pošty

  Ostrým perom

  S láskou k lesu VIII.

  Maja Demianová

  OSOBNOSTI

  Ján Švančara  - Lesník s citom pre les aj autá

  HISTÓRIA

  60. výročie založenia Collegia posledných akademikov a súčasne Klubu seniorov Lesníckej technickej školy v Banskej Štiavnici (1. časť)

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – OKTÓBER

  Mária Rošková

  Čitateľská súťaž

  Komerčné prezentácie

 • Časopis Letokruhy 2017/09

  TÉMA

  Dotácie v lesnom hospodárstve

  Pri systémových podporách nemôžu byť lesníci výnimkou!

  Rozhovor s Ing. Alexandrom Čarným, riaditeľom odboru lesníckej politiky a ekonomiky lesného hospodárstva Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPaRV SR

  Anketa   10

  ŠTÁTNE LESY

  Agrokompex po novom 

  Nové logo š.p. LESY SR 13

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Smrekové porasty schnú doslova pred očami

  Rozhovor s Ing. Andrejom Berešíkom, predsedom Lesného spoločenstva, pozemkového spoločenstva Horný Vadičov

  AKTUÁLNE

  O naše skúsenosti majú záujem aj v zahraničí - a naopak

  Igor Viszlai

  VEDA A VÝSKUM

  Kto vlastní lesy v Európe ? (18.časť )

  Zuzana Sarvašová

  AKTUÁLNE

  Kalendár prírody – SEPTEMBER

  Miroslav Saniga

  LOS INFORMUJE

  Najčastejšie choroby a škodcovia borovice

  Chradnutie a odumieranie borovicových porastov na Slovensku

  AKTUÁLNE

  Prezentácia lesníctva v médiách v prvom polroku 2017

  Milan Sarvaš

  TECHNIKA

  Historie lesnické techniky v Československu v letech 1945-1992 (8.část) 

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Z domova

  Zo sveta

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  S láskou k lesu VII.

  Maja Demianová

  OSOBNOSTI

  Lukáš Hraško - So srdcom pre duby

  HISTÓRIA

  O čom hovoria lesnícke pečiatky (5. časť)

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – SEPTEMBER   ..41

  Mária Rošková

  Čitateľská súťaž

  DO VAŠEJ KNIŽNICE

  Peter Wohlleben: Tajný život stromov

  Alena Pástorová

 • Časopis Letokruhy 2017/07-08

  TÉMA

  Odborný lesný hospodár

  Príprava žiadateľov o skúšku OLH v Rakúsku

  Rozhovor s lesníkom Ing. Jánom Schürgerom, PhD.

  Odpovědnost je velká

  Rozhovor s  predsedom Českej komory odborných lesných hospodárov Ing. Jiřím Pohanom

  Vždy je priestor na zlepšovanie

  Rozhovor s Ing. P. Baloghom, PhD., vedúcim odboru lesníckeho poradenstva a vzdelávania, NLC

  Anketa  

  ŠTÁTNE LESY

  Deň stromu (tentoraz trošku pod dáždnikom)     

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme   

  Keď „odborníci“ spôsobujú rozvrat ekosystémov a nie ich záchranu

  Rozhovor s Ing. Miroslavom Vidholdom, konateľom Obecných lesov Dobrá Niva

  VEDA A VÝSKUM

  Inovácie a inovačné bariéry na trhu s lesníckymi službami

  Martina Štěrbová, Jaroslav Šálka

  Kto vlastní lesy v Európe ? (17.časť ) 

  Zuzana Sarvašová

  AKTUÁLNE

  Má štát záujem o pozemkové spoločenstvá? 

  Rozhovor s Ing. Jurajom Vankom, predstaviteľom Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

  Na tému – lesníctvo a vidiek  ...alebo, s čím ministerka Matečná vystúpila na Malte?

  Keď kosodrevina už nie je les...

  Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z Lesníckeho výskumného ústavu NLC Zvolen

  Nové technológie v lesníctve

  Rozhovor s Ing. Petrom Mašlonkom

  Kalendár prírody – JÚL

  Kalendár prírody – AUGUST

  Miroslav Saniga

  LOS INFORMUJE

  Najčastejšie choroby a škodcovia jaseňa

  Škodlivé činitele v lesoch Slovenska v roku 2016 

  TECHNIKA

  Historie lesnické techniky v Československu v letech 1945-1992 (7.část)

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Z domova 

  Zo sveta    

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Názor z druhého břehu řeky Moravy

  Ostrým perom 

  S láskou k lesu VI.

  OSOBNOSTI

  Vladimíra Fabriciusová - Cena v správnych rukách

  Z MÚZEA

  Slovenské technické múzeum

  Marek Vanga

  Lesoviny II.    

  HISTÓRIA

  O čom hovoria lesnícke pečiatky (4. časť)

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – JÚL - AUGUST

  Mária Rošková

  Čitateľská súťaž

  DO VAŠEJ KNIŽNICE

  V horách Poľany 2

  Alena Pástorová

 • Časopis Letokruhy 2017/06

  TÉMA: Národná dohoda o strome

  Prvý krok na dlhej ceste

  Rozhovor s ministrom životného prostredia László Sólymosom

  Podporiť v lesnom hospodárstve výberkový hospodársky spôsob?

  Milan Saniga

  Stanovisko PEFC Slovensko

  Otvorený list Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov

  Anketa 

  ŠTÁTNE LESY

  Hlava na slnku...

   ...a detí ako maku

  „Naj horár“ po trinástykrát

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Vráťme tejto krajine zdravý sedliacky rozum

  Rozhovor s Ing. Jurajom Piarom, konateľom Obecného podniku lesov Poniky spol. s r.o.

  VEDA A VÝSKUM

  Aké máme na Slovensku drevinové zloženie mladých lesných porastov?

  Jozef Konôpka, Vladimír Šebeň, Bohdan Konôpka

  Kto vlastní lesy v Európe ? (16.časť )

  Zuzana Sarvašová

  AKTUÁLNE

  Kalendár prírody - JÚN

  Miroslav Saniga

  Perlovec východný v pohorí Vihorlat

  Rudolf Gabzdil

  LOS INFORMUJE

  Najčastejšie choroby a škodcovia topoľa

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Vedia lesníci včas, správne a pre širokú verejnosť zrozumiteľne obhajovať svoju prácu?

  Igor Viszlai

  TECHNIKA

  Historie lesnické techniky v Československu v letech 1945-1992 (6.část)

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Z domova

  Zo sveta

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  S láskou k lesu V.

  Maja Demianová

  OSOBNOSTI

  Ing. Juraj Varínsky - Organista u sv. Juraja

  HISTÓRIA

  O čom hovoria lesnícke pečiatky (3. časť)

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá - JÚN

  Mária Rošková

  Z MÚZEA

  Kysucké múzeum v Čadci

  Stanislava Cúthová

  Čitateľská súťaž

  DO VAŠEJ KNIŽNICE

  Letokruhy jako kalendář i záznamník

  Alena Pástorová

 • Časopis Letokruhy 2017/05

  TÉMA

  Významné lesnícke miesta (VLM)

  Projekt štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, ktorý dlhodobo a výrazne oslovuje verejnosť

  Ľubica Miľanová

  Symfónia dedičného diela

  Ján Mičovský

  Anketa

  ŠTÁTNE LESY

  Dodávky dreva podľa ratingu od januára

  Spolupráca s Národným cyklokoordinátorom

  Z prameňov spoločnej histórie

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  AKTUÁLNE

  Nekonečná kauza Slanské lesy: Na súde klamal, vďaka Harabinovi je dnes z neho obeť

  Ľudmila Lacková

  MPRV SR: Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR môže viesť k znovuotvoreniu sporu o vlastníctvo Slanských lesov

  Dve najväčšie anomálie v novodobom vývoji lesov a lesníctva na Slovensku

  Jozef Konôpka

  Ako funguje trh s lesníckymi službami?

  Rastislav Šulek, Ján Lichý, Miroslav Kovalčík

  Kalendár prírody - MÁJ

  Miroslav Saniga

  LOS INFORMUJE

  Výskyt hubových patogénov v lesoch Slovenska v rokoch 1960 -2014

  Najčastejšie choroby a škodcovia duba

  VEDA A VÝSKUM

  Kto vlastní lesy v Európe ? (15.časť )

  Zuzana Sarvašová

  TECHNIKA

  Historie lesnické techniky v Československu v letech 1945-1992 (5.část)

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  S láskou k lesu IV.

  Maja Demianová

  OSOBNOSTI

  Ing. Ján Kovalčík, CSc. – Na bežkách do lesa

  HISTÓRIA

  O čom hovoria lesnícke pečiatky (2. časť)

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá - MÁJ

  Mária Rošková

  Čitateľská súťaž

  Komerčné prezentácie

  Výhercovia veľkej predplatiteľskej súťaže

   

 • Časopis Letokruhy 2017/04

  TÉMA

  Kauza Bobrovec

  Chronológia „kauzy Bobrovec“

  Stanovisko Správy TANAPu - odôvodnenie A zóny v predmetnej lokalite

  Stanovisko valného zhromaždenia UPS Bobrovec

  Anketa

  ŠTÁTNE LESY

  LESY SR vlani prekročili plánovaný zisk o desatinu

  Investície v Topoľčiankach za dva milióny

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  AKTUÁLNE

  Našla sa „odvaha“ prijať historicky prvý Strategický plán pre lesy

  Rozhovor s Ing. Borisom Greguškom, PhD.

  Čo sa deje s našimi lesmi?

  Rozhovor s Dr. Ing. Tomášom Buchom, riaditeľom Lesníckeho výskumného ústavu - Národného lesníckeho centra vo Zvolene

  Ministerstvo podporí výstavbu drevodomov, Zväz spracovateľov dreva to víta

  Medzinárodný deň lesov

  Rudolf Navrátil

  VEDA A VÝSKUM

  Aká je kvalita a hodnota dreva v zmiešaných smrekovo-jedľovo-bukových porastoch

  Rudolf Petráš, Julian Mecko

  AKTUÁLNE

  Kalendár prírody - APRÍL

  Miroslav Saniga

  LOS INFORMUJE

  Prehľad najzávažnejších drevokazných druhov hmyzu a základné metódy ochrany dreva na lesných skladoch

  Najčastejšie choroby a škodcovia smrekovca

  POĽOVNÍCTVO

  Návrat krásy a úžitku  - splatíme svoju historickú dlžobu?

  Jan Mičovský

  VEDA A VÝSKUM

  Kto vlastní lesy v Európe ? (14.časť )

  Zuzana Sarvašová

  TECHNIKA

  Historie lesnické techniky v Československu v letech 1945-1992 (4.část)

  Vladimír Simanov

  Z MÚZEA

  Lesnícke a drevárske múzeum a jeho partneri

  Múzeum v Svätom Antone 

  Ľubica Miľanová

  SPRAVODAJSTVO

  Z domova

  Zo sveta

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  S láskou k lesu III.

  Maja Demianová

  OSOBNOSTI

  Prof. Milan Saniga – Spätý s lesom

  Alena Pástorová

  HISTÓRIA

  O čom hovoria lesnícke pečiatky (1. časť)

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá - APRÍL

  Mária Rošková

  Čitateľská súťaž

  Do vašej knižnice

 • Časopis Letokruhy 2017/03

  TÉMA

  Les a lesníctvo v médiách

  Ako bolo prezentované lesníctvo v médiách?

  Milan Sarvaš

  Lesníci, buďte aktívnejší

  Jozef Marko

  Máme před sebou ještě mnoho práce

  Rozhovor so šéfredaktorom Lesnické práce Ing. Janom Příhodom

  ŠTÁTNE LESY

  „Naj“ drevená hračka

  Rekordný počet zubrov

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Pestovným prácam sa nevyhýba generačný problém

  Rozhovor s Ing. Vladimírom Brodnianskym, konateľom Obecných lesov Sása

  Teší nás, že vlastníci lesov sú súčasťou pripravovaných zmien

  Rozhovor s Ing. Jurajom Vankom, predstaviteľom Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

  VEDA A VÝSKUM

  Kto vlastní lesy v Európe ? (13.časť )

  Zuzana Sarvašová

  ŠKOLSTVO

  Škola, ktorá spája

  Rozhovor s Ing. Miroslavom Fuchsom, PhD. riaditeľom Spojenej školy v Prešove

  Očami študenta

  Rozhovor s Miroslavom Bačom, študentom SOŠL v Prešove

  Stredná lesnícka škola v Prešove a jej predchodkyne

  Viliam Stockmann

  AKTUÁLNE

  Kalendár prírody - MAREC

  Miroslav Saniga

  LOS INFORMUJE

  Kalamity podkôrneho hmyzu na Záhorí

  Najčastejšie choroby a škodcovia smreka

  VEDA A VÝSKUM

  Prvé pracovné stretnutie riešiteľov projektu ALTERFOR

  Róbert Smreček, Ján Tuček, Ján Bahýľ, Michal Bošeľa, Yvonne Brodrechtová, Róbert Sedmák

  TECHNIKA

  Historie lesnické techniky v Československu v letech 1945-1992 (3.část)

  Vladimír Simanov

  AKTUÁLNE

  Furmanské súťaže majú zmysel

  Jozef Brunčák

  Z MÚZEA

  Lesnícke a drevárske múzeum a jeho partneri

  Múzeum TANAPu v Tatranskej Lomnici

  Milan Longauer

  SPRAVODAJSTVO

  Z domova

  Zo sveta

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  S láskou k lesu

  Maja Demianová

  OSOBNOSTI

  Ján Malko – Na káve s pánom riaditeľom

  HISTÓRIA

  Nedevalvujme si vlastné výročia (3. časť)

  Čo hovorí archív o významných breznianskych lesoch

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá - MAREC

  Mária Rošková

  Čitateľská súťaž

  Do vašej knižnice

 • Časopis Letokruhy 2017/02

  TÉMA

  Vlk dravý Canis lupus

  Spolunažívanie vlka a človeka v slovenských Karpatoch

  Slavomír Finďo

  Ochrana a manažment vlka dravého na Slovensku

  Vladimír Antal

  Výskyt vlka dravého v CHPO Poľana

  Ján Nôžka

  Anketa

  ŠTÁTNE LESY

  Lesnícky skanzen vlani navštívilo viac ako 50.000 ľudí

  Najstarší mobilný štiepkovač štátnych lesov doslúžil, bude z neho exponát v Lesníckom skanzene

  Podpora mládežníckeho lyžovania

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  AKTUÁLNE

  Ako sa programu o lepšom využívaní dreva darí približovať praxi?

  Rozhovor s Ing. Jozefom Dóczym, PhD. vedúcim oddelenia spracovania dreva

  Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPaRV SR

  Začal sa rok ochrany lesa

  Osobnosti ochrany lesa

  CERTIFIKÁCIA

  Kto chce rozdávať karty v certifikácii lesov?

  František Štulajter, Hubert Paluš

  AKTUÁLNE

  Kalendár prírody - FEBRUÁR

  Miroslav Saniga

  LOS INFORMUJE

  Poškodenie borovicových porastov listožravým a cicavým hmyzom

  Najčastejšie choroby a škodcovia buka

  VEDA A VÝSKUM

  Lesné motýle (Lepidoptera) Slovenska (2. časť)

  Conrad Riepl

  Kto vlastní lesy v Európe ? (12.časť )

  Zuzana Sarvašová

  TECHNIKA

  Historie lesnické techniky v Československu v letech 1945-1992 (2.část)

  Vladimír Simanov

  HISTÓRIA

  Ikonická fotografia

  Ján Mičovský

  Z MÚZEA

  Lesnícke a drevárske múzeum a jeho partneri

  Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava

  Tatiana Figurová

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Mýliť sa je ministerské

  Tomáš Bucha

  S láskou k lesu

  Maja Demianová

  OSOBNOSTI

  Miroslav Rybárik – Zakladateľ dynastie

  HISTÓRIA

  Nedevalvujme si vlastné výročia (2. časť)

  Čo hovorí archív o významných breznianskych lesoch

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá - FEBRUÁR

  Mária Rošková

  Čitateľská súťaž

 • Časopis Letokruhy 2017/01

  TÉMA

  Výzvy a očakávania v roku 2017

  Štát musí uznať, že verejnoprospešné úžitky z lesa sú objednávkou celej spoločnosti

  Rozhovor s Ing. Petrom Kickom, generálnym riaditeľom Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPaRV SR

  Spolupráca a spájanie síl

  Rozhovor s generálnym riaditeľom NLC Bc. Ing. Ľubošom Halvoňom, PhD.

  Anketa

  ŠTÁTNE LESY

  Malachovská zvážnica opäť slúži bežkárom

  Stromček pod stromček po dvanástykrát

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Prečo je naše lesníctvo také znevýhodňované, keď sme na jednom ministerstve?

  Rozhovor s Mariánom Pohlym, starostom a konateľom Obecných lesov Smolnícka Huta s.r.o.

  EKONOMIKA

  Ekonomické riziká obhospodarovania lesov a možnosti ich riešenia

  Igor Michalík

  POĽOVNÍCTVO

  „Nelovíme pre korisť, ale pre všetko krásne pri love“

  Rozhovor s Ing. Alojzom Kaššákom, prezidentom Slovenského klubu sokoliarov, pri príležitosti 45. výročia organizovaného sokoliarstva na Slovensku

  AKTUÁLNE

  Kalendár prírody - JANUÁR

  Miroslav Saniga

  LOS INFORMUJE

  Monitoring lykožrúta severského v roku 2016

  Najčastejšie choroby a škodcovia jedle

  AKTUÁLNE

  Lesníctvo na dejinnej križovatke

  Jozef Konôpka

  Kto vlastní lesy v Európe ? (12.časť )

  Zuzana Sarvašová

  TECHNIKA

  Historie lesnické techniky v Československu v letech 1945-1992 - 1.časť

  Vladimír Simanov

  HISTÓRIA

  Výročia a jubileá - JANUÁR

  Mária Rošková

  AKTUÁLNE

  Ľudia hôr

  Ján Mičovský

  SPRAVODAJSTVO

  Z domova

  OSOBNOSTI

  Juraj Sarvaš – Vďaka, majstre

  HISTÓRIA

  Nedevalvujme si vlastné výročia

  Viliam Stockmann

  Slávnostná akadémia v Banskej Štiavnici k nedožitým 95. narodeninám Ing. Jozefa Lackoviča

  Viliam Stockmann

  Čitateľská súťaž

  Komerčné prezentácie

Hlavné správy

Súdny dvor Európskej únie rozhodol: Strhnutie oviec nie je dostatočným dôvodom pre odstrel čo i len jedného vlka

Súdny dvor Európskej únie rozhodol: Strhnutie oviec nie je dostatočným dôvodom pre…

O čom sa píše

Európsky súd rozhodol, že strhnutie oviec nie je dostatočným dôvodom pre odstrel čo i len jedného vlka. Udelenie výnimky na...

Prečítajte si viac
TÝŽDŇOVKA: Financovanie ekosystémových služieb? Hospodárenie v lesoch stále stojí len na jednej nohe a tou je produkcia dreva

TÝŽDŇOVKA: Financovanie ekosystémových služieb? Hospodárenie v lesoch stále stojí len na jednej…

Aktuálne

Verejnoprospešné alebo mimoprodukčné funkcie lesa, v súčasnosti ekosystémové služby. Problematika ich oceňovania a platieb vlastníkom a obhospodarovateľom lesov za poskytovanie ekosystémových služieb je...

Prečítajte si viac
Deň stromu 2024 v Topoľčiankach: Laureátom Ceny Jozefa Dekreta Matejovie sa stal František Štulajter

Deň stromu 2024 v Topoľčiankach: Laureátom Ceny Jozefa Dekreta Matejovie sa stal…

Aktuálne

V Topoľčianskom parku sa dnes konal Deň stromu. V poradí 23. ročník podujatia pripomenul význam lesov a ponúkol kultúrny program...

Prečítajte si viac
Názor: Zelené ihličnaté lesy v jadrovej časti Muránskej planiny sa otriasajú v základoch. Nesmieme nechať ich osud napospas ideologickej mantre bezzásahu!

Názor: Zelené ihličnaté lesy v jadrovej časti Muránskej planiny sa otriasajú v…

Aktuálne

To, čo sa deje s ihličnatými lesmi v Národnom parku Muránska planina, nemôže nechať chladným a ľahostajným žiadneho reálne a...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora