Prihlásiť

Výskumníci potvrdili, že niekde sú škody zverou limitujúcim faktorom obnovy lesov

Jednou z nosných tém nedávnej medzinárodnej konferencie Aktuálne problémy v ochrane lesa 2023 boli aj škody spôsobené zverou na lesných porastoch. A že ide skutočne o vážny problém potvrdila aj prezentácia skupiny odborníkov z Národného lesníckeho centra, ktorí hľadali odpoveď na otázku: Kde a v akom rozsahu sú v lesoch škody zverou podľa údajov programov starostlivosti o lesy (PSL)?

Výskumníci pre potreby štúdie vybrali len porasty do 10 rokov, pretože v takýchto mladých porastoch sa eviduje zväčša len čerstvé poškodenie, najmä od zimy do jari. Z databázy vybrali údaje o všetkých mladých porastoch do 10 rokov, evidovaných v rámci obnovy PSL v rokoch 2012 až 2021. Celkovo spracovali údaje zo 107 226 mladých porastov.

Pre lepšiu prehľadnosť zaradili jednotlivé okresy do kategórií. Pri porovnávaní počtu poškodených stromov vytvorili 5 kategórií, odstupňovaných po 10 percent. Pre vyhodnotenie podielu redukovaných plôch vytvorili až 6 katergórií. Zistili, že škody zverou v lesných porastoch nie sú vo všetkých oblastiach Slovenska rovnaké. Najmä okresy východného a južného Slovenska sú podľa údajov PSL relatívne menej poškodzované zverou ako sú porasty v severnej, strednej a západnej časti.

„Čo sa týka podielu počtu poškodených porastov na celkovom počte porastov, situácia je najhoršia v okresoch Levoča, Námestovo, Prievidza, Zlaté Moravce a Trnava. Najväčší podiel poškodenej plochy sme zaznamenali v okresoch Krupina, Banská Štiavnica, Zlaté Moravce, Prievidza, Pezinok a Trnava.

Výsledky z rozboru údajov PSL naznačujú, že škody zverou sú v mnohých oblastiach významné, ba dokonca je možné ich považovať za limitujúci faktor pre obnovu a starostlivosť o les. Mimoriadne významný dopad tak škody zverou môžu mať v okresoch ako je Trnava, Prievidza, Banská Štiavnica a ďalšie, kde je poškodené nielen veľké množstvo porastov, ale poškofenie má zároveň aj veľký rozsah,“ uviedol autorský tím v zložení Andrej Gubka, Jozef Bučko, Marián Slamka, Marcel Dubec, Christo Nikolov, Mariál Lalík, Jozef Vakula, Andrej Konca, Slavomír Rell, Milan Zúbrik, Roman Leontovyč a Valéria Longauerová.

Autori dodali, že stále pracujú na nastavení kritérií pre zaradenie porastov do kategórií poškodenia. Pre lepšie vyhodnotenie však potrebujú dáta, ktoré sú už metodikou zberu zamerané na zisťovanie škôd zverou a sú zároveň aktuálne. Na tento účel je na stránke www.e-los.sk/zver vytvorená kalkulačka a evidenčný systém pre zisťovanie škôd zverou. Prostredníctvom nej môžu obhospodarovatelia lesov nahlásiť, kde a aké škody zverou majú.

„My tieto údaje spracujeme a vynasnažíme sa, aby slúžili ako jeden z príkladov pre poľovnícke plánovanie. Len vzájomná spolupráca, pochopenie a rešpekt medzi poľovníkmi a obhospodarovateľmi lesov a poľnohospodárskych pozemkov pomôže vyriešiť súčasný problém so škodami zverou,“ vyjadrili presvedčenie lesnícki výskumníci.

Spolupráca, pochopenie a rešpekt sú vskutku kľúčové, a nielen pre riešenie tohto problému. Kiežby si to všetci aktéri naplno uvedomili.

Jozef Marko 

Hlavné správy

Slovenská lesnícka komora si pripomenula 30. výročie založenia: Partner v komunikácii dôležitých lesníckych tém na verejnosti

Slovenská lesnícka komora si pripomenula 30. výročie založenia: Partner v komunikácii dôležitých…

Aktuálne

Počas dnešného druhého dňa výročného a zároveň slávnostného zasadnutia Predstavenstva a Dozornej rady Slovenskej lesníckej komory, ktorá si tento rok pripomína 30...

Prečítajte si viac
Zásahové tímy pre medveďa hnedého aj v okolí Detvy a Bojníc: Regulácia premnoženej populácie vo viacerých krajinách s určenými kvótami

Zásahové tímy pre medveďa hnedého aj v okolí Detvy a Bojníc: Regulácia…

Aktuálne

Zásahové tímy pre medveďa hnedého budú trvalo pôsobiť aj v okolí Detvy a v okolí Bojníc. Na utorkovej tlačovej konferencii...

Prečítajte si viac
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč pre LES & Letokruhy: Som zástancom lepšieho využívania drevnej suroviny

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč pre LES & Letokruhy: Som…

Aktuálne

Týždeň po tom, ako sme sa stretli na Dňoch zeleného lesa v Belej pri Varíne a dohodli si spoločne so zástupcami Zväzu...

Prečítajte si viac
LES & Letokruhy DECEMBER 2023

LES & Letokruhy DECEMBER 2023

Aktuálne

Vychádza časopis LES & LETOKRUHY DECEMBER 2023, kliknite na odkaz a dozviete sa viac o jeho obsahu.

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora