Prihlásiť

Archív časopisu LES & Letokruhy

Ročník 2022
 • Časopis Letokruhy 2022/06

  ŠTÁTNE LESY

  „Som lesník a nehanbím sa za to“

  Rozhovor s generálnym riaditeľom Jánom Marhefkom

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Tak zachovalé lesy ako u nás, vo Švajčiarsku nemajú 

  REPORTÁŽ

  Zachovajme prírodné lesy, nie prírodné procesy

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Dráma vo Vysokých Tatrách pokračuje 

  ROZHOVOR

  Kronikár života poľských poľovníkov

  Rozhovor s Julianom Hutom

  AKTUÁLNE

  Les a uhlík – základné fakty a súvislosti (II. časť)

  Pavel Pavlenda, Tibor Priwitzer, Ivan Barka, Vladimír Šebeň

  Výchova porastov – základný predpoklad prírode blízkeho hospodárenia v lesoch

  Igor Štefančík

  Zátišia našej prírody v premenách ročného kolobehu - jún

  Miroslav Saniga

  JAZYKOVÉ OKIENKO

  Pôvod slova les

  Pavol Ičo

  PUTOVANIE DREVA

  Nikdy nehovor nikdy!

  Rozhovor s prezidentom ZSD SR Petrom Zemaníkom

  NLC INFORMUJE

  Na pomoc OLH

  LOS INFORMUJE

  Inšpektor LOS informuje o aktuálnych problémoch zdravotného stavu lesov v Trenčianskom kraji

  Juraj Galko

  TECHNIKA

  TEES - Turčianske strojárne

  Ivan Guráň, Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XXVII.

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Keď majú rozhodujúce slovo pri správe národného parku samosprávy...

  Jozef Marko

  Tvrdá práca lesných víl

  Jozef Banáš

  OSOBNOSTI

  Chvála dlhovekosti – Viktor Greško

  HISTÓRIA

  130. výročie postavenia Lesníckeho paláca v Banskej Štiavnici

  Viliam Stockman

  Čriepky z histórie

  Výročia a jubileá – JÚN

  Mária Rošková

 • Časopis Letokruhy 2022/05

  ŠTÁTNE LESY

  LESY SR na veľtrhu cestovného ruchu 

  Lesnícky skanzen otvoril jubilejnú 20. sezónu

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme 

  Pestujú nové, druhovo pestré porasty pre nasledujúce generácie

  Urbár Vrbica

  REPORTÁŽ

  Lesníci dokážu pracovať s prírodou  

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Jedno rozhranie, dva prístupy a rôzne výsledky obnovy lesov

  AKTUÁLNE

  Automatická identifikácia strží podporuje lepšie dlhodobé hospodárenie v lese 

  Peter Bobáľ, Radovan Hilbert a kolektív

  Lesy pre budúci život      

  Dárius Firický, Kristián Poláček, Peter Sebestyén

  Všetko sa začína komunikáciou

  Danka Chlpošová

  Les a uhlík – základné fakty a súvislosti (I. časť)

  Pavel Pavlenda, Tibor Priwitzer, Ivan Barka, Vladimír Šebeň

  Lesnícke arborétum Kysihýbel    

  Zátišia našej prírody v premenách ročného kolobehu - máj   

  Miroslav Saniga

  PUTOVANIE DREVA

  Každý kubík dreva má kontrolovaný pôvod

  BUKÓZA Export – Import, a.s.

  NLC INFORMUJE

  Lesnícke dni opäť potvrdili, že sú symbolom spolupráce

  Veronika Jaloviarová

  Na pomoc OLH     

  LOS INFORMUJE

  Inšpektor LOS informuje o aktuálnych problémoch zdravotného stavu lesov v Žilinskom kraji

  Jozef Vakula

  TECHNIKA

  VSS - Východoslovenské strojárne Košice  

  Oto Povolný, Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XXVI.     

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta    

  Z domova 

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Ochranárske absurdity

  Jozef Marko

  O kontinuite

  Peter Gogola

  OSOBNOSTI

  Nemám komu čo odpúšťať  – Ing. Ivan Scheimer 

  HISTÓRIA

  95 Rokov od vzniku prvého lesníckeho múzea na Slovensku

  Mária Rošková

  Obnovenie tradície splavovania dreva    

  Július Burkovský

  Výročia a jubileá – MÁJ    

  Mária Rošková

 • Časopis Letokruhy 2022/04

  ŠTÁTNE LESY

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Porasty vracajú do pôvodného stavu, typického pre jedľové bučiny

  Lesy mesta Spišská Nová Ves

  REPORTÁŽ

  Lesníci a dobrovoľníci pre utečencov na hranici

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Dva prístupy k lesom

  Jozef Konôpka 

  ROZHOVOR

  Máme kredit relevantného projektového partnera na národnej i medzinárodnej úrovni

  Rozhovor s generálnym riaditeľom NLC Ing. Petrom Baloghom, PhD.

  AKTUÁLNE

  Mýty a fakty XI

  Veková štruktúra lesov na Slovensku

  Ocenená odbornosť, ešte viac článkov s praktickými skúsenosťami v lesníctve

  Čo ukázal prieskum názorov medzi čitateľmi časopisu LES & Letokruhy aj o portáli Lesmedium.sk?

  Lesné ekosystémy Slovenska a retenčná funkcia ich pôd

  Milan Saniga

  Zátišia našej prírody v premenách ročného kolobehu – apríl

  Miroslav Saniga

  PUTOVANIE DREVA

  Certifikácia PEFC je jedným z nástrojov ešte zodpovednejšej starostlivosti o lesy

  SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

  NLC INFORMUJE

  Agrolesníctvo - návrat k zdravému sedliackemu rozumu?

  Igor Viszlai ml.

  Na pomoc OLH

  LOS INFORMUJE

  Inšpektor LOS informuje o aktuálnych problémoch zdravotného stavu lesov v Nitrianskom kraji

  Milan Zúbrik

  TECHNIKA

  85 rokov ZŤS Dubnica nad Váhom

  Jozef Baláž, Juraj Šuhaj, Pavol Mikuš

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XXV.

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Papier znesie všetko, ale lesy sú rozmanité

  Jozef Marko

  Planéta Zem potrebuje opateru nie jeden deň, ale všetkých 365(6) dní v roku

  Miroslav Saniga

  OSOBNOSTI

  Les, drevo a zver naplnili jeho dušu až po okraj – František Dzivý st.

  HISTÓRIA

  Uhorský (Krajinský) lesnícky spolok

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – APRÍL

  Mária Rošková

  SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

  Opustila nás lesníčka, ktorá vždy vybočovala z priemeru

  Mária Biesová

 • Časopis Letokruhy 2022/03

  ŠTÁTNE LESY

  Etudy z dreva

  66. výročie tragédie v Kulichovej doline

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Štát by mal plnenie mimoprodukčných funkcií lesov konečne odmeňovať 

  REPORTÁŽ

  Radi by sme sa dožili štandardnej životnej úrovne 

  V Uličskej doline o NP Poloniny a miestnych obyvateľoch s Ing. Jozefom Repkom

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Vychovať si spoľahlivých nástupcov  

  Janka Jagerčíková

  Podpredsedníčka Slovenskej lesníckej komory Ing. Mária BIESOVÁ: „Verím, že lesníci sa dočkajú uznania“   

  ROZHOVOR

  Jsme publicistická platforma pro lesníky     

  Rozhovor s riaditeľom vydavateľstva Lesnická práce Ing. Otom Lasákom

  AKTUÁLNE

  Bilancia oxidu uhličitého v pralese a hospodárskom lese - vychádzajme z našej lesníckej vedy

  Stanislav Bystriansky

  Podobnosť deja čisto náhodná? alebo Prečo sa jedno oko starého lesníka v Tatrách usmieva a druhé plače

  Mikuláš Michelčík ml.

  Spoločnosť volá po environmentálnom obrodení

  Dana Chlpošová

  Zátišia našej prírody v premenách ročného kolobehu - marec 

  Miroslav Saniga

  PUTOVANIE DREVA

  VYUŽÍVANIE DREVNEJ HMOTY TAKMER NA STO PERCENT

  V spoločnosti europlac hovoria, že požiadavka na PEFC certifikáciu prišla aj od odberateľov

  NLC INFORMUJE

  Príspevok výskumu k riešeniu využívania ekosystémových služieb lesa

  Zuzana Sarvašová   

  Na pomoc OLH   

  LOS INFORMUJE

  Inšpektor LOS informuje o aktuálnych problémoch zdravotného stavu lesov v Banskobystrickom kraji

  Michal Lalík

  TECHNIKA

  Posledné nakladače DETVAN

  Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XXIV.      

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta     

  Z domova  

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Ako ďalej s lesnými pozemkami pod elektrovodmi?

  Jozef Marko

  Zoom na les

  Ján Ďurský

  Lingvistické zamyslenie lesníka

  Martin Rudohorský

  OSOBNOSTI

  Pán dravcov a jeho pani – Jaroslav Kanát

  HISTÓRIA

  100. výročie vlny ruských emigrantov do lesného hospodárstva Československa  

  Viliam Stockmann

  Lesnícka a poľovnícka legenda Vojtech (Béla) Kováč a jeho „autopomník“  

  Ján Hoffmann

  Výročia a jubileá – MAREC 

  Mária Rošková

 • Časopis Letokruhy 2022/02

  ŠTÁTNE LESY

  Daniel škvrnitý

  Otvorené drevo

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Budeme zastupovať záujmy miestnych obyvateľov 

  REPORTÁŽ

  Vlastníci si chcú svoju pôdu v chránených územiach spravovať sami

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Nové trendy vo vyučovaní na stredných odborných školách

  Igor Viszlai 

  AKTUÁLNE

  Boj o využívanie lesov v Nemecku

  Stan Cejchan

  Obnova vodného žľabu Rakytovo

  Jozef Jankov

  Zátišia našej prírody v premenách ročného kolobehu - február

  Miroslav Saniga

  Zver a lesné porasty – jeden harmonický alebo dva protichodné svety?

  Bohdan Konôpka, Vladimír Šebeň

  Návrat do (ne)návratnej minulosti alebo „Ako ťažko sa rodil a ľahko zanikol nový model riadenia pestovnej činnosti“

  Jozef Konôpka

  PUTOVANIE DREVA

  Trvale krásne, pre celú spoločnosť osožné a hlavne zdravé a zelené lesy

  Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

  NLC INFORMUJE

  Metodika na výpočet výmery a zníženia výmery uznaných zdrojov lesného reprodukčného materiálu

  Dagmar Bednárová, Ján Suško, Ivan Horvát   

  Na pomoc OLH

  LOS INFORMUJE

  Inšpektor LOS informuje o aktuálnych problémoch zdravotného stavu lesov v Bratislavskom kraji

  Valéria Longauerová

  TECHNIKA

  Závody ťažkého strojárstva Detva

  Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XXIII.

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Na ocenenie ekosystémových služieb netrpezlivo čakajú vlastníci a užívatelia lesov. A nielen v národných parkoch

  Jozef Marko

  Charakteristika dôsledkov nepriaznivého vývoja transformácie lesníctva a ekonomickej reformy lesného hospodárstva

  Igor Michalík

  OSOBNOSTI

  Fascinujúca autenticita zážitkov – Michal Závacký

  HISTÓRIA

  List nespokojných horárov Slovenska a Podkarpatskej Rusi Generálnemu riaditeľstvu Čsl. štátnych lesom v Prahe

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – FEBRUÁR

  Mária Rošková

  SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

  Ing. Mikuláš Michelčík osemdesiatročný

  Branislav Sloboda, Ján Heinrich

 • Časopis Letokruhy 2022/01

  ANKETA

  Čo očakávate od roku 2022?

  TÉMA

  Technologická príprava pracovísk - základ prírode blízkeho hospodárenia (II. časť)

  Valéria Messingerová

  ŠTÁTNE LESY

  Chov rýb v š.p. LESY SR

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme.14 

  PREDSEDA DANIEL UŽÁK:„O NÁS BEZ NÁS V MALEJ FATRE KONČÍ. ZAČÍNAME!“ 

  REPORTÁŽ

  Výsledkom lesníckeho úsilia sú zmiešané lesy s vysokým štádiom diverzity

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Nám všetkým sa treba cez edukáciu učiť tolerancii
  Rozhovor s predsedom Slovenskej lesníckej komory Ing. Milanom Dolňanom 

  AKTUÁLNE

  Vzdelávanie lesníkov nielen pre pedagogickú prácu, ale aj vzdelávanie, informovanie, komunikovanie a pozitívne prezentovanie lesného hospodárstva

  Andrea Melcerová, Veronika Jaloviarová

  Bezzásahový režim v lese, alebo príroda si vie sama najlepšie hospodáriť

  Milan Saniga

  Zátišia našej prírody v premenách ročného kolobehu - január

  Miroslav Saniga

  Chvála kokošovskému dubu a lesníkom, ktorí ho pestujú

  Na pomoc OLH 

  LESNÍCKE ŠKOLSTVO

  Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene

  Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity

  PUTOVANIE DREVA

  Dodržiavanie PEFC štandardu: záruka drevnej hmoty zo zodpovedne obhospodarovaných lesov

  LOS INFORMUJE

  Inšpektor LOS informuje o aktuálnych problémoch zdravotného stavu lesov v Trnavskom kraji

  Slavomír Rell

  TECHNIKA

  Vznik Podpolianskych strojární

  Ivan Guráň, Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XXII.

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  O pravej lesníckej odbornosti

  Jozef Marko

  Otvorený list predsedovi vlády Hegerovi

  OSOBNOSTI

  Tridsaťpäť rokov v lesoch Starej Turej - Imrich Boledovič

  HISTÓRIA

  Výmer Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy pre hospodársku osnovu, hospodársky celok Gladys Vanderbilt – Széchenyi

  Viliam Stockmann

  Najstaršie lesné rezervácie na Slovensku

  Július Burkovský

  Výročia a jubileá – JANUÁR

  Mária Rošková

  RECENZIA

  Viliam Stockmann: Štúdium na LF VŠLD vo Zvolene v rokoch 1961 – 1966

  FOTORUBRIKA

  Fotograf prírody Tibor Pataky

Hlavné správy

Odvolávanie v parlamente ustál aj minister Vlčan: Výčitka k presunu lesov ho prekvapila

Odvolávanie v parlamente ustál aj minister Vlčan: Výčitka k presunu lesov ho…

Aktuálne

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan ostáva vo funkcii. Za jeho odvolanie z prítomných 142 poslancov Národnej rady SR dnes...

Prečítajte si viac
Prečo sa na Poľane legálne lovilo najviac medveďov? Zdravý rozum, česť a zodpovednosť voči zverenému územiu a ľuďom

Prečo sa na Poľane legálne lovilo najviac medveďov? Zdravý rozum, česť a…

O čom sa píše

Legálne sa v Slovenskej republike najviac medveďov lovilo na Poľane, pretože tam funguje spolupráca ochranárov, lesníkov, poľovníkov a všetkých, ktorým na tomto...

Prečítajte si viac
Podpredsedníčka Senátu Parlamentu Českej republiky: Bez zníženia stavov raticovej zveri sa žiaduca obnova lesov nepodarí

Podpredsedníčka Senátu Parlamentu Českej republiky: Bez zníženia stavov raticovej zveri sa žiaduca…

O čom sa píše

Jitka Seitlová, podpredsedníčka Senátu Parlamentu Českej republiky pre portál Ekolist.cz napísala článok s titulkom Bez snížení stavu zvěře se žádoucí obnova...

Prečítajte si viac
LESY SR: Lesnícke dni vo Vranove nad Topľou prilákali stovky školákov

LESY SR: Lesnícke dni vo Vranove nad Topľou prilákali stovky školákov

Aktuálne

Štátny podnik LESY SR, Odštepný závod Vihorlat, zorganizoval vo Vranove nad Topľou regionálne Lesnícke dni. Zúčastnilo sa na nich viac...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora