Prihlásiť

Akoby sme našimi pripomienkami hrach na stenu hádzali

Predseda Šarišsko-zemplínskeho regionálneho združenia vlastníkov neštátnych lesov Ing. Štefan Planý

 

Ustanovujúce Valné zhromaždenie Šarišsko-zemplínskeho regionálneho združenia vlastníkov neštátnych lesov sa konalo za účasti zástupcov 58 spoločenstiev v roku 2002. Sídli v Sabinove a v súčasnosti má 45 aktívnych členov, najmä z okresov Sabinov, Bardejov, Prešov, Snina, Medzilaborce a Humenné. Od jeho vzniku je predsedom združenia Ing. Štefan PLANÝ, ktorý v úvode rozhovoru pre LES & Letokruhy hovorí, že členovia výkonného výboru propagovali činnosť a význam združenia s cieľom získať ďalších členov vo viacerých okresoch tohto regiónu.

Aká je hlavná aktivita Šarišsko-zemplínskeho regionálneho združenia vlastníkov neštátnych lesov?

Zameraná je najmä na poskytovanie odborných, poradenských a konzultačných služieb s cieľom zvyšovať odborné vedomosti vlastníkov lesov na úseku hospodárenia v lesoch, ich ochrany, podnikania v lesníctve a podobne. Máme v tejto oblasti dobrú spoluprácu s Regionálnym združením vlastníkov neštátnych lesov SPIŠ. Veľmi nám pomáha ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska a osobitne jej predseda Ing. Milan Ovseník.

Organizujeme prednášky, semináre a dostávame aktuálne informácie, napríklad o výzvach Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Máme zároveň možnosť participovať na tvorbe pripomienok k návrhom zákonov, ktoré sumarizuje ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska.

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska bola aktívna aj v procese pripomienkovania návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny a organizovania protestných zhromaždení vlastníkov lesov, lesníkov, lesných robotníkov a ďalších skupín vo Svite, Banskej Bystrici a opakovane v Bratislave proti tzv. reforme národných parkov. Aktuálne koordinuje aktivity, smerujúce k objektívnemu riešeniu zonácie národných parkov. Ako sa zapájajú do týchto aktivít členovia vášho združenia?

Na spomenutých protestných zhromaždeniach sa zúčastnuli viacerí zástupcovia spoločenstiev v našom združení. V úsilí o zastavenie procesu zonácie Národného parku Poloniny sú aktívni členovia nášho združenia, zástupcovia vlastníkov lesov v Poloninách sú členmi výkonného výboru nášho združenia.

Pri akčnom presadzovaní záujmov vlastníkov neštátnych lesov narážame na nepochopenie štátnych orgánov aj samotnej Vlády SR. Naše pripomienky nie sú brané do úvahy v príprave legislatívnych zmien, neboli akceptované pri príprave a schvaľovaní novely zákona o ochrane prírody a krajiny s tzv. reformou národných parkov a nie sú rešpektované ani v prebiehajúcom procese zonácie národných parkov. Ochranármi presadzovanú reformu národných parkov veľmi sťažuje mocenský prístup povereného ministra životného prostredia Jána Budaja a vedenia envirorezortu.

Financovanie aktivít len z členských príspevkov

Sme na jednej lodi s regionálnymi združeniami vlastníkov neštátnych lesov a s ÚNIOU regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska. Naše pripomienky nezaujímajú ani prezidentku SR, predsedu vlády, ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ani ministerstvo životného prostredia. Akoby sme hrach na stenu hádzali. Nemáme žiadnu adekvátnu odozvu.

Z akých zdrojov získavate prostriedky na financovanie činnosti združenia?

Na začiatku účinkovania nášho združenia v rámci plánu činnosti boli naplánované témy na semináre, ktoré boli zasielané na schválenie Ministerstvu pôdohospodárstva SR. Po ich schválení boli ministerstvom prideľované finančné prostriedky na konanie vzdelávacích seminárov. Pre regionálne združenia vlastníkov neštátnych lesov to bola veľká pomoc.

Žiaľ, poskytovanie týchto dotácií bolo zrušené a tak sme odkázaní len na finanné zdroje, získané z členských príspevkov. Tie ale nestačia na to, aby sa odborné semináre pre vlastníkov lesov konali v požadovanom množstve a kvalite. Považujem za veľmi dôležité, aby ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska tento problém riešila s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Aj napriek tejto zložitej finančnej situácii zabezpečujeme pre našu členskú základňu vzdelávanie aspoň najnutnejších tém, ktoré sa týkajú odborného obhospodarovania lesov.

Vládam vyčítajú aroganciu

Vlastníkov lesov vo vašom regióne už niekoľko rokov trápi stále nevyriešený problém reštitúcií v bývalom Vojenskom výcvikovom priestore Javorina. Nepomohli ani stretnutia s predsedom parlamentu a premiérom, verejné zhromaždenia, ani podanie na generálnu prokuratúru...

Šarišsko-zemplínske regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov venuje tejto problematike veľkú pozornosť, ale pravda je taká, že sa tento problém dlhodobo rieši-nerieši a naťahuje donekonečna. Viacero krokov podnikol aj petičný výbor vlastníkov neštátnych lesov a reštituentov. Je nepochopiteľné, že tento problém pretrváva už od roku 2004.

Spočíva v tom, že k 31. decembru 2004 bolo na Okresnom úrade Kežmarok evidovaných 4 218 uplatnených reštitučných nárokov. Počet pôvodne vydaných rozhodnutí k 1. septembru 2015 bol 2 506, teda necelých 60 percent. Zákonom č. 24/2015 Z. z. je vo Vojenskom obvode Javorina už 18 rokov pozastavený proces proces reštitičných konaní. Pozastavené sú pre vlastníkov neštátnych lesov dedičné konania, na katastrálnych údadoch je pozastavené vydávanie listov vlastníctva, prepisy vlastníctva a ďalšie úkony.  

Petičný výbor a vlastníci pozemkov vyčítajú doterajším vládam aj tej súčasnej vláde, že svojou aroganciou porušujú zákonné ustanovenia voči občanom Slovenskej republiky.

Vlastníci lesov u nás nie sú spokojní s tým, že správcom pôdy neznámych vlastníkov, ktorá im nebola odovzdaná, je Slovenský pozemkový fond a lesné porasty na pozemkoch neštátnych neodovzdaných lesov užívajú štátne lesy.

A pritom je riešenie tohto problému neznámych vlastníkov pôdy v mnohých prípadoch veľmi jednoduché, keďže na dokladoch chýba napríklad iba rodné číslo, nie je dobre zreteľné meno, resp. na úradných listinách sa nachádzajú zaužívané prezývky vlastníkov. Požadujeme, aby pôda neznámych vlastníkov prešla buď do užívania urbárskej spoločnosti alebo obce, v katastri ktorej sa nachádza.

Ako podľa vášho názoru vnímajú súkromní vlastníci lesov svoje súčasné postavenie v spoločnosti?

Táto spoločnosť vo veľkom chráni prírodu, máme schválené národné parky, prebieha proces ich zonácie.  Neustále sú na Slovensku rozširované chránené územia a obmedzenia pre vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, ktoré súvisia s ochranou prírody, aj v hospodárskych lesoch.

Máme tu chránené vtáčie územia a územia európskeho významu. Národná sieť chránených území sa prekrýva s európskou sieťou chránených území. Organizácie Štátnej ochrany prírody SR a štátne orgány starostlivosti o životné prostredie získali v našom štáte vo vzťahu k vlastníkom a užívateľom lesných pozemkov neobmedzenú moc.

A my sa pýtame, kto chráni nás, vlastníkov neštátnych lesov? Ústava SR? Tá akoby platila len pre niekoho...

Ďakujem za rozhovor. 

Jozef Marko

Hlavné správy

Košickí mestskí lesníci odstraňujú, orezávajú a ošetrujú poškodené duby v lesoparku: V záujme bezpečnosti návštevníkov a po odbornej expertíze zdravotného stavu stromov

Košickí mestskí lesníci odstraňujú, orezávajú a ošetrujú poškodené duby v lesoparku: V…

Aktuálne

Mestské lesy Košice dnes začali v záujme bezpečnosti návštevníkov lesoparku na základe výsledkov odbornej expertízy zdravotného stavu stromov a súhlasu...

Prečítajte si viac
Vládne návrhy zákonov o lesoch a poľovníctve majú v Česku podporu lesomajiteľov: Posun poľovníctva do 21. storočia, dôraz na ochranu lesov

Vládne návrhy zákonov o lesoch a poľovníctve majú v Česku podporu lesomajiteľov:…

Aktuálne

Súkromní vlastníci lesov na valnom zhromaždení SVOL - komory súkromných lesov, ktorá prebehla 22. februára 2024 v Křtinách, deklarovali podporu...

Prečítajte si viac
Kormorány spôsobili za roky 2010 – 2021 škody vo výške takmer 41 miliónov eur: Prísne podmienky jeho lovu

Kormorány spôsobili za roky 2010 – 2021 škody vo výške takmer 41…

O čom sa píše

Na Laborci majú švédske stoly. Tak vidia rybári nálety kormoránov, ktoré podľa nich denne z našich vôd vyžerú tony rýb...

Prečítajte si viac
TÝŽDŇOVKA: Netreba rozprávať o biodiverzite, ale zadržiavať dažďovú vodu v krajine

TÝŽDŇOVKA: Netreba rozprávať o biodiverzite, ale zadržiavať dažďovú vodu v krajine

Aktuálne

Ing. Michal Kravčík, CSc. je medzinárodne uznávaný hydrológ, environmentalista, spoluautor Novej vodnej paradigmy, držiteľ Goldmanovej environmentálnej ceny, zakladateľ spoločnosti WaterHolistic...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora