Prihlásiť

Quo vadis, lesná pedagogika?

Na túto otázku hľadalo vo Valčianskej doline odpoveď viac ako 40 lesných pedagógov z celého Slovenska (a 2 z Českej republiky) počas dvojdňového 17. pracovného stretnutia lesných pedagógov. Sympózium lesnej pedagogiky (SLP) každoročne organizuje Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky (LP) a zúčastňujú sa ho lesníci z rôznych lesníckych inštitúcií. Cieľom stretnutia je koordinovanie aktivít LP, odborné vzdelávanie, vzájomná výmena skúseností, informovanie o možnostiach spolupráce a zdieľanie informácií zo zahraničia.

SLP sa koná pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré vyslovilo podporu LP, je otvorené ďalším nápadom na rozvíjanie LP v lesníckych inštitúciách. Tie majú svojich certifikovaných lesných pedagógov, ktorí sa zapájajú do osvedčených kampaní, výziev, projektov LP, ale aj sami tvoria programy podľa svojich potrieb v danom regióne. Lesní pedagógovia by radi zapracovali LP do organizačných štruktúr vo svojich lesníckych inštitúciách (LP v pracovnej zmluve „profesia lesný pedagóg“) a žiadajú nájsť spravodlivý systém financovania LP (aj s využitím zdrojov z MŽP SR).

Lesní pedagógovia mohli na SLP uviesť, čo sa im v uplynulom roku podarilo, na čo sú hrdí. Zaznelo, že absolvovanie Kurzu LP je impulzom pre prácu lesného pedagóga a hľadanie súvislostí pre túto prácu v lese. Mnohí sa podieľajú na tradičných podujatiach LP (Lesnícke dni, Les ukrytý v knihe, Behaj lesmi, Zber šípok). V apríli je dopyt po aktivitách LP veľmi veľký, doslova „volajú nás všade“ a preto je niekedy nutné povedať aj „nie“. Ďalej OZ Sever sa pochválil obnovou Kysuckého detského lesa, a napríklad Lesná škola v Leviciach má už otvorené tri dni v týždni, v Mestských lesoch v Bratislave sprístupnili nové Ekocentrum Kamzík. Lesní pedagógovia vítajú aj nové didaktické pomôcky LP (napríklad na lepšie pochopenie témy hlucháňa). Radi by rozvíjali v LP aj nové témy ako agrolesníctvo, bioprodukty v gastronómii a v zdravotníctve, rozlišovanie lesníctva a poľovníctva, vzťah ochrany prírody a lesníctva. Osobitým je medzinárodný rozmer LP – spolupráca s Maďarskom, LP bola prezentovaná v Moldavsku a 11 lesní pedagógovia sa zúčastnili 17. Európskeho kongresu LP v Nemecku.

Pri špeciálnych témach chýba lesným pedagógom metodika a rezervy vidia aj v nedostatočnom spracovaní informácií o aktivitách LP a zasielaní odpočtov aktivít LP koordinátorovi, čo je dôležité pre vypracovanie Správy o LP za uplynulý kalendárny rok.

Pohľad na smerovanie LP otvoril aj brainstorming na vyhlásenú tému Medzinárodného dňa lesov pre rok 2024, ktorou sú „Lesy a inovácie“. Aj tu sa prejavila tvorivosť lesných pedagógov, ktorí navrhli povyzvedať sa lesníkov seniorov, ako sa lesníctvo zmenilo za roky ich práce. Tiež využiť potenciál Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene, urobiť časovú linku vývoja v lesníctve. Vznikol i návrh nahrania ankety – starý lesník verzus mladý, čo používali/požíva v lese, s čím pracovali/pracuje, ako vidia lesníci rozvoj lesníctva do budúcna. Rozvíjať sa dá táto téma aj cez drevo ako tradičný produkt lesného hospodárstva a zároveň materiál, ktorý vie byť využitý pre nové, moderné riešenia, technológie (drevený mrakodrap).

Spomedzi prítomných bol zvolený ako NAJ lesný pedagóg Erik Hirschner z NLC, NAJ NAPÁD získalLesný škriatok Dominik“ prinesený Evkou Szabovou z Mestských lesov Jelšava a NAJ AKTIVITA „Ekosystémové služby“ bola prezentovaná Andreou Melcerovou z NLC.

Všetci prítomní sa zhodli, že SLP je výbornou platformou na vzájomné priateľské stretnutie a rozhovory, ktoré tu s prítomnými viedla i psychologička. Odborné vzdelávanie a možnosti ďalšej spolupráce v oblasti LP sa načrtli v prezentácií Hasičského a záchranného zboru na tému lesných požiarov. Lesníci by uvítali viac programu v teréne (vonku), keďže počas SLP zarezonoval outdoorový workshop s názvom „Ako prežiť“. Dobrý zámerom organizátorov sa javí i usporiadanie exkurzie na nejaké zaujímavé miesto v regióne konania sympózia.

Zdá sa, že lesná pedagogika kráča po dobrej ceste.

 

Ing. Veronika Jaloviarová

NLC – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

Hlavné správy

Periská boli vyhlásené za 64. významné lesnícke miesto: Kamennú púšť sa podarilo lesníkom premeniť na kompaktný les, miestni hovoria o malom zázraku

Periská boli vyhlásené za 64. významné lesnícke miesto: Kamennú púšť sa podarilo…

Aktuálne

Periská, prímestská časť Brezovej pod Bradlom, boli zaradené medzi významné lesnícke miesta na Slovensku. Lokalita bola kedysi kamennou púšťou, po...

Prečítajte si viac
Rezolúcia Rusínov zo Starinskej a Uličskej doliny: Vlastníci pôdy odmietajú návrh zonácie Národného parku Poloniny, požadujú vytvorenie Prírodného parku Poloniny – Nízke Beskydy

Rezolúcia Rusínov zo Starinskej a Uličskej doliny: Vlastníci pôdy odmietajú návrh zonácie…

Aktuálne

Zástupcovia 14 urbárov zo Starinskej a Uličskej doliny odovzdali dnes na Okresnom úrade v Prešove Rezolúciu Polonín. Chcú v Starinskej...

Prečítajte si viac
Komentár: Posledné týždne sú poznačené výrazným záujmom médií a politikov o kalamitu na Horehroní, už v roku 2022 však bolo potrebné hľadať riešenia na elimináciu rizík

Komentár: Posledné týždne sú poznačené výrazným záujmom médií a politikov o kalamitu…

Aktuálne

Posledné týždne sú poznačené výrazným záujmom médií a politikov (najmä opozičných) o kalamitu na Horehroní. Odznelo už veľa „zaručených“ informácií a ešte...

Prečítajte si viac
Slovenské problémy s vyplácaním agrodotácií: Procesné zlyhania v platobnej agentúre a problémový softvér eurokomisia zrejme nebude akceptovať

Slovenské problémy s vyplácaním agrodotácií: Procesné zlyhania v platobnej agentúre a problémový…

O čom sa píše

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč v pondelok 15. apríla vycestoval do Bruselu na rokovanie s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora