Prihlásiť

30. ročník Dní sv. Huberta

Rok 2022, v ktorom si svätoantonskí múzejníci pripomínajú 60 rokov od svojho založenia spolu so spoluorganizátormi zorganizovali očakávaný jubilejný 30. ročník celoslovenských poľovníckych slávnosti Dni sv. Huberta. Ten sa niesol tradične v duchu odkazu legendy o sv. Hubertovi „zver nielen loviť, ale v prvom rade chrániť a pochopiť jej význam v prírode“.

Po trojročnej prestávke počas rekonštrukcie kaštieľa v rokoch 2019 a 2020 ako aj neželanej pandémii prilákalo skvelé slnečné počasie v prvý septembrový víkend tisíce návštevníkov do svätoantonského kaštieľa.

Novinkou bolo sústredenie hlavného programu so slávnostným otvorením do historického parku, kde sme sa stretli s úžasnou odozvou od návštevníkov a kladným hodnotením v podobe „príroda je chrám“. Vynovené nádvorie patrilo k oddychovej kultúrnej zóne s programom lesníckej a poľovníckej pedagogiky pre najmenších. Na otvorení nechýbali vzácni hostia, ktorých privítal riaditeľ múzea Ing. Štefan Engel, PhD. a rovnako ako pred 30-timi rokmi ich privítal básňou od Jozefa Milučkého „Hora“, ktorú sám zarecitoval. Na pódiu zaznela hymna Slovenskej poľovníckej komory v podaní sólistu Opery Slovenského národného divadla Otokara Kleina so sprievodom lesných rohov a členov Klubu trubačov SR.

Pred slávnostnými príhovormi bol na pódium prizvaný bývalý riaditeľ múzea Ing. Marian Číž, ktorému sa súčasný riaditeľ poďakoval za jeho prácu v prospech múzejníctva a osobného prínosu pre DSH a odovzdal mu časovú schránku v podobe zapečateného ručne vyrobeného džbánu od hrnčiara Fialu z Brehov s odkazmi od zamestnancov a jeho priateľov či nadšencov.

Nasledoval príhovor ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuela Vlčana, pod záštitou ktorého sa Dni sv. Huberta konali.

Slávnostne boli odovzdané rezortné vyznamenania MPRV SR zaslúžilým pracovníkom za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku a ocenenia Slovenského poľovníckeho zväzu. Tichou spomienkou bolo odovzdanie ocenenia In memoriam Dionýzovi Sárközimu, uznávanému a jedinečnému umeleckému rezbárovi s poľovníkovi.

Hlavnou témou programu bolo jubileum – 30 ročníkov celoslovenských slávností, ktoré návštevníkom priblížilo hudobno-slovné pásmo „Tri desaťročia Hubertových slávností“, ďalej kompletné predstavenie osobností a organizácií uvedených do Siene úcty a slávy poľovníctva na Slovensku od roku 2010 ako aj predstavenie hlavných organizátorov.

Tradične si mohli návštevníci pozrieť expozície kaštieľa, výstavu „Poľovnícka galéria“ a „Tri desaťročia Hubertových slávností“ v sýpke, ukážky sokoliarov, prezentáciu slovenského hrubosrstého stavača, špeciálnu klubovú výstavu alpských jazvečíkovitých duričov, lukostrelcov, remeselníkov a atraktívny rybolov.

Medzi novinky patrilo aj uvedenie do života 3 kníh: „Životy kolorované myslivosti“ od Oldřicha Koudelku, reprezentačná kniha múzea “Kaštieľ vo Svätom Antone“ a Zborník múzea vo Svätom Antone, ktorý niesol meno „Hubertovský špeciál“. Návštevníci so záujmom sledovali aj detské divadelné predstavenie „Legenda o sv. Hubertovi“ v podaní žiakov ZŠ F. Coburga vo Sv. Antone.

Veľký úspech má už niekoľko rokov Hubertovská kvapka krvi, ktorej sa zúčastnilo 22 darcov. Na nádvorí mohli návštevníci obdivovať rekordné trofeje jeleňa, daniela, diviaka či srnca. Súťažilo sa o Naj bradu, Poľovnícku fotografiu, Poľovnícky klobúk, hádzanie flinty do žita alebo Poľovnícky nôž.

Sobotné popoludnie patrilo Majstrovstvám Slovenska vo vábení jeleňov a Majstrovstvám Slovenska vo vábení ostatnej zveri.

Vyvrcholením 30. ročníka bola tradične Svätohubertovská omša so sprievodom s uloveným jeleňom a darmi prírody, ktorú celebroval dekan banskoštiavnickej farnosti d. p. Ďurdík a miestny pán farár Michal Baláž.

Oslavy sv. Huberta sa niesli skutočne v príjemnej a pokojnej atmosfére. Slávností sa zúčastnilo približne 7 tisíc návštevníkov – milovníkov prírody.

 

Ing. Štefan Engel, PhD.

riaditeľ Múzea vo Sv. Antone

Hlavné správy

EUSTAFOR: Udržateľné obhospodarovanie lesov a multifunkčné lesníctvo sa stáva realitou vďaka práci lesníckych odborníkov

EUSTAFOR: Udržateľné obhospodarovanie lesov a multifunkčné lesníctvo sa stáva realitou vďaka práci…

O čom sa píše

EUSTAFOR zverejnil už druhé video, tentokrát s názvom „Poslanie nás – štátnych lesníkov“, aby prostredníctvom kampane #ResponsibleForestry upozornil na prácu...

Prečítajte si viac
Agrorezort: Spúšťame aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri

Agrorezort: Spúšťame aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri

Aktuálne

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) spúšťa aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri s cieľom zamedziť ďalšiemu...

Prečítajte si viac
Štátna veterinárna a potravinová správa SR: Začína kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote

Štátna veterinárna a potravinová správa SR: Začína kampaň orálnej vakcinácie líšok proti…

Aktuálne

Štátna veterinárna a potravinová správa SR oznamuje, že od 5. do 28. októbra 2022 bude prebiehať štyridsiata šiesta kampaň orálnej...

Prečítajte si viac
Na Technickej univerzite vo Zvolene začal 70. akademický rok: Drevárska fakulta chce pripravovať vysoko kvalitných špecialistov

Na Technickej univerzite vo Zvolene začal 70. akademický rok: Drevárska fakulta chce…

O čom sa píše

Jubilejný 70. akademický rok 2022/23 na Technickej univerzite vo Zvolene začal 19. septembra 2022. Po príhovore rektora univerzity Dr. h. c. prof. Ing...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora