Prihlásiť

Archív časopisu LES & Letokruhy

Časopis Letokruhy 2022/02

ŠTÁTNE LESY

Daniel škvrnitý

Otvorené drevo

NEŠTÁTNE LESY

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Budeme zastupovať záujmy miestnych obyvateľov 

REPORTÁŽ

Vlastníci si chcú svoju pôdu v chránených územiach spravovať sami

SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

Nové trendy vo vyučovaní na stredných odborných školách

Igor Viszlai 

AKTUÁLNE

Boj o využívanie lesov v Nemecku

Stan Cejchan

Obnova vodného žľabu Rakytovo

Jozef Jankov

Zátišia našej prírody v premenách ročného kolobehu - február

Miroslav Saniga

Zver a lesné porasty – jeden harmonický alebo dva protichodné svety?

Bohdan Konôpka, Vladimír Šebeň

Návrat do (ne)návratnej minulosti alebo „Ako ťažko sa rodil a ľahko zanikol nový model riadenia pestovnej činnosti“

Jozef Konôpka

PUTOVANIE DREVA

Trvale krásne, pre celú spoločnosť osožné a hlavne zdravé a zelené lesy

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

NLC INFORMUJE

Metodika na výpočet výmery a zníženia výmery uznaných zdrojov lesného reprodukčného materiálu

Dagmar Bednárová, Ján Suško, Ivan Horvát   

Na pomoc OLH

LOS INFORMUJE

Inšpektor LOS informuje o aktuálnych problémoch zdravotného stavu lesov v Bratislavskom kraji

Valéria Longauerová

TECHNIKA

Závody ťažkého strojárstva Detva

Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

SVETOVÉ LESNÍCTVO

LESY V EURÓPE XXIII.

Vladimír Simanov

SPRAVODAJSTVO

Zo sveta

Z domova

NÁZORY A KOMENTÁRE

Na ocenenie ekosystémových služieb netrpezlivo čakajú vlastníci a užívatelia lesov. A nielen v národných parkoch

Jozef Marko

Charakteristika dôsledkov nepriaznivého vývoja transformácie lesníctva a ekonomickej reformy lesného hospodárstva

Igor Michalík

OSOBNOSTI

Fascinujúca autenticita zážitkov – Michal Závacký

HISTÓRIA

List nespokojných horárov Slovenska a Podkarpatskej Rusi Generálnemu riaditeľstvu Čsl. štátnych lesom v Prahe

Viliam Stockmann

Výročia a jubileá – FEBRUÁR

Mária Rošková

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Ing. Mikuláš Michelčík osemdesiatročný

Branislav Sloboda, Ján Heinrich

Nové trendy vo vyučovaní na stredných odborných školách

Slovenská lesnícka komora neparticipuje len na odbornom obhospodarovaní lesov.

Keď v roku 1993 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon o Slovenskej lesníckej komore (259/1993 Z. z.), zadefinovala pre komoru niekoľko práv a povinností. No ako život plynie, menia sa veci, skutočnosti a tak aj tento zákon prešiel niekoľkými novelami. Niektoré sú len o slovíčkach, niektoré ale menia postavenie komory k určitým veciam. 

Obnova vodného žľabu Rakytovo

Vodný žľab Rakytovo sa nachádza na území, ktoré obhospodarujú Mestské lesy Banská Bystrica. Je unikátnym technickým dielom, umožňujúcim spoznať spôsob, akým sa kedysi približovalo drevo, jediným funkčným exponátom tohto druhu na území Slovenska i celej Európy.

Vlastníci si chcú svoju pôdu v chránených územiach spravovať sami

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska na výjazdovom zasadnutí predsedníctva.

Rozšírené Predsedníctvo ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska sa koncom januára stretlo na výjazdovom zasadnutí v Spišskej Belej, aby zbilancovalo udalosti uplynulého roka a povedalo si, ako ďalej v roku 2022. A práve zaujímavý program rokovania reprezentantov lesomajiteľov z celého Slovenska nás inšpiroval k tomu, aby sme mu venovali osobitnú pozornosť aj v našom časopise.

Hlavné správy

Dnes začína komunikačná kampaň Lesnícko-drevárskej komory ČR: Hospodárime so zodpovednosťou

Dnes začína komunikačná kampaň Lesnícko-drevárskej komory ČR: Hospodárime so zodpovednosťou

Aktuálne

Lesnícko-drevárska komora Českej republiky začala celoštátnu komunikačnú kampaň s názvom Hospodárime so zodpovednosťou. Jej súčasťou budú diskusné stretnutia lesníkov a...

Prečítajte si viac
Ciele schváleného zákona Európskej únie o obnove prírody: Prednosť dostanú chránené územia Natura 2000

Ciele schváleného zákona Európskej únie o obnove prírody: Prednosť dostanú chránené územia…

O čom sa píše

Cieľom zákona Európskej únie o obnove prírody, ktorý bol tento týždeň schválený v Európskom parlamente je obnoviť poškodené ekosystémy v Európe...

Prečítajte si viac
Národný park De Hoge Veluwe v Holandsku: Chceme, aby park zostal bez vlkov, ktorí boli nezákonne a so zlým úmyslom zavlečení do parku

Národný park De Hoge Veluwe v Holandsku: Chceme, aby park zostal bez…

O čom sa píše

Teraz, keď sa vlk vrátil do Národného parku De Hoge Veluwe, čelíme vážnym dilemám, týkajúcim sa manažmentu voľne žijúcich živočíchov...

Prečítajte si viac
Slovensko bude mať po prvýkrát samostatný zákon o krajinnom plánovaní: Envirorezort vytvoril pracovnú skupinu aj zo zástupcov odborných a stavovských organizácií

Slovensko bude mať po prvýkrát samostatný zákon o krajinnom plánovaní: Envirorezort vytvoril…

Aktuálne

Poslanci poslali do druhého čítania zákon o krajinnom plánovaní, o ktorom poslanci rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Tento zákon má...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora