Prihlásiť

Lesníctvo na rázcestí

Vývoj v globalizovanom svete je rýchly a turbulentný. V posledných desaťročiach sa stalo drevo strategickou surovinou, na čo len niektoré štáty reagovali surovinovými a obchodnými koncepciami. To dokazuje, že lesníctvo je konzervatívna ľudská činnosť, reagujúca na zmeny neúnosne pomaly, pokiaľ reaguje vôbec. Pritom vzhľadom k dĺžke reprodukčnej doby by malo mať lesníctvo dokonalejší prognostický systém i spôsob reakcie, než priemyselná výroba. A tak v situácii, kedy nedostatok dreva klope na dvere a lesníctvo by malo mobilizovať všetky zdroje, oslabuje momentálny dostatok dreva na európskom trhu vnímanie produkčnej funkcie lesov, vyčleňovanie stále ďalších území z produkcie pokračuje a realizuje sa návrat k lesom blízkym prírode, ktoré nestačili potrebám už pred 500 rokmi. Zásahy zvonku znižujú rentabilitu lesného hospodárstva, ale pokiaľ vlastné lesnícke opatrenia spôsobujú to isté, je možné to považovať za profesné zlyhanie. Lesník nie je ochrancom prírody z povolania, ale je lesným hospodárom, ktorý má les hospodársky využívať v súlade s prírodou. Súčasný stav sa však približuje pasívnej ochrane prírody, idúcej proti hospodárskym záujmom vlastníka lesa. Lesníctvo sa tak ocitlo na rázcestí – buď bude finančne nezávislým produkčným lesníctvom zabezpečujúcim z vlastných finančných zdrojov i ochranu prírody, alebo ekonomicky stratovým nástrojom ochrany prírody.

Lesný hospodár by mal hľadať spôsoby, ako lesníckymi opatreniami obmedziť známe negatívne vlastnosti hospodárskych lesov, a nie pod vonkajšími tlakmi bez ohľadu na hospodársky výsledok  približovať hospodársky les pralesom. Tento trend v rozvinutých krajinách je ovplyvnený tým, že 40 % svetových lesov leží na území rozvinutých zemí s 20 % svetovej populácie, zatiaľ čo 60 % je na území rozvojových zemí s 80 % populácie. Väčšina občanov rozvinutých krajín žije v mestách a stratila väzby s výrobnou a sociálnou dimenziou vidieka. Preto sa domáha ďalšieho vyčleňovania krajiny z hospodárskeho využívania a vytvára spoločenskú pseudoobjednávku na tlmenie produkčnej funkcie krajiny. Lesníci a poľnohospodári sa stávajú verejnými nepriateľmi, pretože v krajine hospodária, a to sa predsa nemá! Prebieha útlm produkcie obnoviteľných surovín s nutnosťou vynakladať finančné prostriedky na samoúčelnú údržbu krajiny, spočívajúcu v kosení lúk bez využitia sena, pestovanie lesov bez využitia dreva atď. (Spílenie stromov, ich odvetvenie a odkôrnenie a následné  ponechanie k zhnitiu na mieste, nie je nič iného než pokrytectvo.) Plíživým spôsobom sa obyvateľom vidieka  prestáva vyplácať v krajine hospodáriť, následkom čoho odumiera produkčná funkcia krajiny, na ktorú sú naviazané funkcie ostatné. To je zjavný následok nerešpektovania sociálneho piliera. Nastáva paradoxný stav, kedy vplyvom deformovanej spoločenskej pseudoobjednávky klesá produkcia obnoviteľných zdrojov a bude musieť byť nahradená vyšším využívaním zdrojov neobnoviteľných. Európske predstavy o prísne prírode blízkom hospodárení v lesoch, predpokladajúce návrat k pôvodnej drevinovej skladbe, vylúčenie šľachtenia lesných drevín, zámerné nevyužívanie produkčného potenciálu lesov a vymedzovanie ďalších bezzásadových území, sú vo svetovom meradle nereálne, a je najvyšší čas proti nim postaviť alternatívny manažment lesov sledujúci maximalizáciu produkcie dreva ako všestranne použiteľnej obnoviteľnej suroviny. Bohužiaľ je vzhľadom k blížiacemu sa nedostatku dreva a rubnej dobe drevín skôr 15 minút po dvanástej, než najvyšší čas! 

Lesníctvo bolo, je, a musí zostať hospodárskou činnosťou využívajúcu trvale udržateľným spôsobom krajinu. Jeho transformácia na pasívnu ochranu prírody bez rešpektovania základných ekosystémových väzieb, ekonomických pravidiel a sociálnych (demografických) vzťahov bude mať katastrofické následky. 

Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc.

Hlavné správy

IEP: Za spoplatnenie najnavštevovanejších úsekov a miest v národných parkoch by mohli vzniknúť potenciálne príjmy vo výške 6,6 – 11,1 milióna eur

IEP: Za spoplatnenie najnavštevovanejších úsekov a miest v národných parkoch by mohli…

Aktuálne

Inštitút environmentálnej politiky (IEP), ktorý je analytickým útvarom Ministerstva životného prostredia SR, zhodnotil ekonomický potenciál národných parkov a možnosti ich...

Prečítajte si viac
PPA: Nová výzva na podporu vodozádržných opatrení, posilnenie ekosystémových služieb a udržanie kvality pôdy prostredníctvom pozemkových úprav

PPA: Nová výzva na podporu vodozádržných opatrení, posilnenie ekosystémových služieb a udržanie…

Aktuálne

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhlásila 15. augusta 2022 ďalšiu dôležitú výzvu v oblasti projektových podpôr. Na svojej webovej stránke zverejnila...

Prečítajte si viac
ŠOP SR: Zásahový tím chce usmrtením problémovej medvedice zastrašiť jej súrodencov

ŠOP SR: Zásahový tím chce usmrtením problémovej medvedice zastrašiť jej súrodencov

O čom sa píše

Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (Zásahový tím ŠOP SR) v utorok 16. augusta v nočných hodinách...

Prečítajte si viac
LESY SR: V Poľsku sa viac pracuje s harvestormi, expedičné sklady tam nemajú, manipulácia s drevom je iná

LESY SR: V Poľsku sa viac pracuje s harvestormi, expedičné sklady tam…

Aktuálne

Študenti z poľského mesta Tuchola sú na praxi v organizačnej zložke štátneho podniku LESY SR, na Odštepnom závode Vihorlat. Stredoškoláci a stredoškoláčky zo...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora