Prihlásiť

Obnova vodného žľabu Rakytovo

Vodný žľab Rakytovo sa nachádza na území, ktoré obhospodarujú Mestské lesy Banská Bystrica. Je unikátnym technickým dielom, umožňujúcim spoznať spôsob, akým sa kedysi približovalo drevo, jediným funkčným exponátom tohto druhu na území Slovenska i celej Európy.

V minulosti sa z listnatého dreva zväčša vyrábalo palivové drevo a pálilo sa drevné uhlie. Z ihličnatého dreva naši predkovia vyrábali úžitkové sortimenty. Doprava od pňa po odvozné miesto bola v lesoch mesta Banská Bystrica zväčša riešená spúšťaním dreva suchými šmykmi (rizňami), potom vodnými žľabmi a následne splavovaním po vodných tokoch. Z inventúry mestského lesného majstra Ing. Júliusa Petrikovicha z roku 1922 vyplýva, že na území Mestských lesov boli funkčné vodné žľaby v dolinách Cenovo, ktorý meral 4 650 metrov, ďalej Prášnica – žľab mal 1 840 metrov a Rakytovo, ktorý bol dlhý 2 400 metrov. Podľa správy Ing. Petrikovicha z roku 1922 napríklad v doline Prašnica sa plavilo ročne od 2 000 do 2 500 priestorových metrov dreva. Pri plavení dreva bolo denne 40 až 80 ľudí a splavilo sa približne 150 priestorových metrov. Množstvo splaveného dreva záviselo od množstva vody vo vodnom žľabe.

Konštrukcia žľabu a spôsob používania

Celý vodný žľab bol v minulosti vybudovaný len z dreva, bez použitia železa alebo iných spojovacích materiálov. Do dna koryta potoku sa vo vzdialenosti 3 až 6 metrov uložili priečne guľatiny (pelstre), na ktoré boli položené pozdĺžne rozrezané guľatiny (pôdne) oblou časťou na pelster. Vrchná časť pôdne bola vydlabaná do tvaru koryta, aby mohla viesť vodu v pozdĺžnom smere. Z bočnej strany pôdne bola drevenými kolíkmi uchytená guľatina (bočiak). Bočiaky boli vždy po dva na seba uložené guliače po každej strane pôdne. V exponovaných miestach, v zákrutách, boli ešte posilnené bočnými kolmi zapustenými do dna potoka, prípadne boli tri bočiaky umiestnené na sebe.

V priebehu roka sa vyťažené drevo k vodnému žľabu priblížilo koňmi, ručne alebo suchými žľabmi – rizňami, potom bolo porezané a poštiepané na metrovicu. Nasledujúcu jar sa pripravená metrovica hádzala postupne do žľabu. Na plynulý pohyb dreva dohliadali hliadky rozostavené pozdĺž žľabu. V ústí vodného žľabu, kde sa malo drevo nakladať na povozy, sa žľab prehradil, čím vzniklo jazierko, z ktorého háčikmi upevnenými na dlhých paliciach pracovníci polená vyhadzovali a ukladali do rovnaní. Rovnané drevo sa mohlo splavovať potokom až do Banskej Bystrice, kde sa zachytilo na „hrabliach“.

Významné lesnícke miesto

Vodný žľab Rakytovo bol od čias, kedy sa prestal používať, poškodený a nefunkčný. Vďaka iniciatíve mesta bol v roku 2006 zrekonštruovaný s rozpočtom jeden a pol milióna slovenských korún, ako súčasť projektu „Rozvoj turistickej infraštruktúry mesta Banská Bystrica“. Je celý z dreva, bez použitia iného materiálu (napríklad klincov). Meria 2 450 metrov. Verejnosti bol slávnostne predstavený v rámci Lesníckych dní 27. apríla 2007.

V roku 2000 bol vodný žľab v doline Rakytovo vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, v roku 2008 za Významné lesnícke miesto. Od jeho rekonštrukcie sa pravidelne raz ročne v rámci Lesníckych dní vykonáva splavovanie dreva na ukážku pre širokú verejnosť.

Oprava v rokoch 2021 a 2022

Aj napriek tomu, že vodný žľab Rakytovo sa v súčasnosti využíva na samotné splavovanie len v minimálnej miere, je vystavený vonkajším prírodným vplyvom, čo spôsobuje jeho poškodzovanie. Prejavilo sa to aj počas extrémnych meteorologických udalostí počas rokov 2020 a 2021, kedy bola časť žľabu poškodená až zničená prívalovými dažďami a na časť žľabu po veternej kalamite padli stromy. Mestské lesy Banská Bystrica sa preto rozhodli uskutočniť najväčšiu opravu od veľkej rekonštrukcie v roku 2006. V roku 2021 bolo celkovo na opravu preinvestovaných približne 10 700 EUR, v tomto roku sa počíta s investíciou vo výške približne 7 000 EUR.

Splavovanie dreva vo vodnom žľabe Rakytovo v súčasnosti, vzhľadom na cenu ľudskej práce, by bolo ekonomicky vysoko nerentabilné. Lesy však plnia množstvo funkcií mimoprodukčných, medzi ktoré patrí aj funkcia rekreačná, výchovno-vzdelávacia a kultúrna. Vodný žľab počas roka navštívi množstvo turistov, exkurzií, je miestom hlavných cvičení študentov Lesníckej fakulty TU vo Zvolene, či aktivít lesných pedagógov. Je jedným z hlavných symbolov banskobystrických lesov, preto mestskí horári považujú starostlivosť o túto kultúrnu pamiatku za vysoko prestížnu záležitosť. Dôkazom jeho výnimočnosti je fakt, že Slovenská pošta vydala v roku 2021 známku s jeho vyobrazením. 

Ing. Jozef Jankov, PhD., MBA

Mestské lesy Banská Bystrica, s.r.o.

Hlavné správy

Dvanásti ministri životného prostredia sú za zachovanie právnej ochrany vlka dravého: Prirodzená bariéra pred pandémiou AMO a premnožením raticovej zveri

Dvanásti ministri životného prostredia sú za zachovanie právnej ochrany vlka dravého: Prirodzená…

O čom sa píše

Ministri životného prostredia z 12 členských štátov Európskej únie sa zhodli na výzve Európskej komisii, aby uchovala súčasný stav ochrany vlka dravého...

Prečítajte si viac
Drevená stavba roka: Stavať z dreva má zmysel, s výhodami pre zákazníkov aj našu planétu

Drevená stavba roka: Stavať z dreva má zmysel, s výhodami pre zákazníkov…

O čom sa píše

Nadácia drevo pre život otvorila v januári tohto roka po 13-krát brány súťaže Drevená stavba roka, v ktorej sa architekti, dizajnéri a stavitelia...

Prečítajte si viac
Iniciatíva Čistý revír = čistá príroda: Poľovníci vyzbierali minulý rok z prírody 270 ton odpadu

Iniciatíva Čistý revír = čistá príroda: Poľovníci vyzbierali minulý rok z prírody…

Aktuálne

V roku 2022 vyhlásila Slovenská poľovnícka komora (SPK) spolu s redakciou Halali už 4. ročník iniciatívy Čistý revír = čistá príroda. Do...

Prečítajte si viac
Názor: Obyvatelia obce Liptovské Revúce sa cítia byť v procese zonácie Národného parku Veľká Fatra podvedení

Názor: Obyvatelia obce Liptovské Revúce sa cítia byť v procese zonácie Národného…

Aktuálne

Prvá písomná zmienka o obci Liptovské Revúce je datovaná v roku 1233. Od tohto roku obyvatelia obce obhospodarovali a starali sa o lúky, pasienky...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora