Prihlásiť

Ako ďalej s lesnými pozemkami pod elektrovodmi?

Lesné pozemky pod elektrovodmi. Distribučné spoločnosti ich podľa slov niektorých vlastníkov využívajú bez ich súhlasu a bez akejkoľvek povinnosti vysporiadať si s nimi majetkovo-právne vzťahy a užívacie práva.

Osobitný spôsob obhospodarovania pod elektrovodmi, vyplývajúci z rozhodnutí orgánov štátnej správy a režimu, je definovaný v § 10 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. „Držiteľ povolenia alebo ním poverená fyzická osoba alebo právnická osoba môže vo verejnom záujme odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení, ak tak po predchádzajúcej písomnej výzve neurobil ich vlastník, nájomca alebo správca (ďalej len vlastník), písomná výzva musí byť vlastníkovi doručená najmenej tri mesiace pred plánovaným začiatkom odstraňovania alebo okliesňovania stromov; rozsah a spôsob vykonania týchto činností musí byť vopred odsúhlasený držiteľom povolenia“ (teda distribučnou spoločnosťou).

Bez ohľadu na to ale podstata problému podľa vlastníkov lesov pod elektrovodmi spočíva v tom, že ak by na ich pozemkoch neviedli elektrovody, tak by na nich rástli lesy a za týchto podmienok tam rásť nemôžu, takže vlastníci prichádzajú o príjem z obhospodarovania lesov a zaslúžia si finančnú náhradu za obmedzenie hospodárenia a ušlý zisk.

Riaditeľ spoločnosti PRO POPULO Poprad, obhospodarujúcej 13 000 hektárov lesov Spišského biskupstva, Ing. Jozef Jendruch, PhD. upozornil na tento problém na pracovnom stretnutí k transformácii Národného parku Slovenský raj na jeseň minulého roka. Poslankyňa Národnej rady SR Anna Zemanová prisľúbila, že sa bude touto problematikou zaoberať a osloví v tejto súvislosti ministra hospodárstva Richarda Sulíka.

Požiadali sme o jej vyjadrenie a koncom januára tohto roka sme dostali od asistentky Anny Zemanovej odpoveď, že pani poslankyňa je momentálne pracovne v zahraničí a po návrate sa k danej problematike vyjadrí. Po niekoľkých týždňoch sme požiadali opätovne o jej stanovisko, ale nedočkali sme sa žiadnej reakcie...

A tak sa zrejme vlastníci lesov pod elektrovodmi nebudú môcť spoľahnúť v tejto veci na štát. Neostane im nič iné, ako si uplatňovať svoje právo súdnou cestou. A tá býva na Slovensku veľmi zdĺhavá a komplikovaná.

Jozef Marko

Hlavné správy

TÝŽDŇOVKA: Problematické rady národných parkov. Nevyužitá príležitosť

TÝŽDŇOVKA: Problematické rady národných parkov. Nevyužitá príležitosť

Aktuálne

Podľa novelizovaného zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý vstúpil do platnosti začiatkom tohto roka, sú do rád národných parkov delegovaní zástupcovia...

Prečítajte si viac
Veda a výskum pre lesnícku prax: Les udržuje vlhkosť a korunami stromov komunikuje s atmosférou

Veda a výskum pre lesnícku prax: Les udržuje vlhkosť a korunami stromov…

O čom sa píše

V septembri tohto roka usporiadal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) odbornú konferenciu pod názvom Lesnická hydrologie – věda a...

Prečítajte si viac
Názor: Slovenskom sa vinie čiara, pod ktorou sú výrazne viditeľné problémy našich lesov. Spoločnosť a médiá im neprikladajú dôležitosť

Názor: Slovenskom sa vinie čiara, pod ktorou sú výrazne viditeľné problémy našich…

O čom sa píše

Spoločnosť si ešte nie dosť dobre uvedomuje stav, do ktorého sa dostávajú lesné ekosystémy. Nárastom biotických škodcov lesa a abiotických...

Prečítajte si viac
Vlastníci lesov upozorňujú na vášne a nezhody v chránených vtáčích územiach: Ako sú zladené ich programy starostlivosti so zonáciou národných parkov?

Vlastníci lesov upozorňujú na vášne a nezhody v chránených vtáčích územiach: Ako…

Aktuálne

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska na sociálnej sieti reaguje na včerajšiu tlačovú konferenciu ministra životného prostredia Jána Budaja...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora