Prihlásiť

Lovy s lukostrelcami V.

Skúsenosti užívateľa zvernice
Marcel Lehocký, poľovný referent LESY SR, š.p., OZ Rožňava

Efektívnosť poľovania s lukostrelcami

Zásadnou otázkou, ktorú si zrejme položí každý správca komerčne obhospodarovanej zvernice je: Či sa nám lov s lukostrelcami oplatí, či je efektívny a čo nám prinesie do výsledku hospodárenia zvernice? Tieto otázky si kladieme aj my dodnes. Odpovede na tieto otázky do veľkej miery závisia aj od toho, akú početnú a kvalitnú klientelu poľovných hostí má zvernica už vybudovanú? Ktoré kategórie zveri má už dlhodobo pokryté poľovnými hosťami a pri love ktorých kategórii zveri má zvernica rezervy a potrebovala by ich pokryť novou klientelou? Aký je postoj správcu zvernice k spôsobu lovu netrofejovej zveri a diviakov a či jej lov chce a vie zabezpečovať personálne, alebo či ho chce z časti realizovať poplatkovými hosťami? S tým súvisí aj to, aké finančné zázemie má zvernica, či je to „hobby“ zvernica financovaná z externých zdrojov, alebo či je to zvernica ekonomicky odkázaná na to, čo si sama na seba zarobí. Vstupujú tu aj ďalšie faktory, napríklad veľkosť zvernice, druhové zloženie zveri a aj ročná výška a potreba lovu zveri. V neposlednom rade je dôležitý aj postoj správcu zvernice a jej personálu k loveckej lukostreľbe.

Vo všeobecnosti je poľovnícke obhospodarovanie zvernice dosť nákladnou záležitosťou a personál zvernice sa musí veľmi dobre obracať, aby tržby z poľovníctva vo zvernici pokryli nevyhnutné náklady na jej každoročnú prevádzku a prípadný rozvoj. Často je dôležitý každý jeden hosť a každý kus ulovenej zveri. Na druhej strane mnohé zvernice majú dlhodobý problém so získaním a stabilizáciou potrebnej poľovníckej klientely. Mnohí poľovní hostia majú stále predsudky a výhrady k lovu vo zvernici. Iní si chcú vo zvernici uloviť len jedného daniela či muflóna k životnému jubileu a už sa nevrátia. Celé generácie zahraničných poľovníkov z nemecky hovoriacich krajín na individuálny lov zveri do zvernice takmer vôbec nedostanete.

V poľovníckej sezóne 2013, keď sme začínali spoluprácu s lukostrelcami, sme mali spolu vo zvernici Betliar 112 individuálnych poplatkových hostí a 184 poľovníckych dní. Títo hostia ulovili poplatkovo 85 kusov raticovej zveri, čo bolo 36 % z celkového plánovaného lovu 237 kusov v tejto poľovníckej sezóne. Lov poplatkových hostí bol zameraný predovšetkým na trofejovú jeleniu, danieliu a mufloniu zver - 77 % podiel z plánu lovu (ulovených spolu 34 kusov z plánu 46 kusov trofejovej zveri). Poplatkový lov netrofejovej jelenej, danielej a muflonej zveri bol v tomto čase len príležitostný a z celkového plánovaného množstva 105 kusov tejto zveri poplatkoví hostia ulovili 38 kusov. Obdobná situácia bola aj pri individuálnom poplatkovom love diviačej zveri, keď z celkového plánu lovu 86 kusov poplatkový hostia vo zvernici ulovili 12 kusov, čo je len 14 %.

Počas siedmich poľovníckych sezón zvernice LZ Rožňava navštívilo spolu 182 poľovných hostí – lukostrelcov v 32 termínoch (turnusoch) a absolvovalo u nás 651 poľovníckych dní. V priemere v jednom termíne bolo 5-6 hostí a jeden hosť absolvoval 3 až 4 poľovnícke dni. Keďže sme lovili s lukostrelcami v dvoch našich zverniciach, ktoré majú rozdielnu výmeru a aj podmienky, je potrebné hodnotiť tieto zvernice osobitne.

Vo väčšej betliarskej zvernici (1 696 ha) bolo v 32 termínoch spolu 128 hostí – lukostrelcov (v priemere 4 hostia v jednom termíne), ktorí absolvovali spolu 456 dní (v priemere 3,5 dňa/1 hosť). Pri vyjadrení pomeru k celkovej klientele hostí vo zvernici Betliar, lukostrelci tvorili za tie roky 19 % podiel, pritom absolvovali až 26 % z celkového počtu poplatkových poľovných dní vo zvernici.

V Betliari ulovili lukostrelci spolu 82 kusov raticovej zveri, čo je len 12 % z celkového úlovku všetkých poplatkových hostí vo zvernici. Zaujímavý je aj údaj potreby počtu poľovných dní na úlovok 1 kusa zveri. Lukostrelci potrebovali na jeden úlovok 5,6 dňa – 18 % úspešnosť, kým priemer všetkých poľovných hostí vo zvernici, vrátane hostí na lov jeleňov a danielov v ruji bol 2,6 dňa – 38 % úspešnosť. To len potvrdzuje skutočnosť, že efektívnosť lovu zveri s lukom prirodzene nie je možné zrovnávať s efektívnosťou lovu s puškou. V betliarskej zvernici ulovili lukostrelci počas siedmich sezón spolu 9 kusov trofejovej zveri čo je len 4 % z celkového poplatkového lovu trofejovej zveri a ďalej 19 kusov netrofejovej zveri, čo je len 9 % podiel na jej celkovom úlovku. O niečo priaznivejší je ukazovateľ pri úlovku diviačej zveri lukostrelcami, ktorý spolu predstavoval 54 kusov, čo je až 38 % z celkového poplatkového lovu 141 kusov diviačej zveri vo zvernici. Podobne úlovok 6 diviakov kancov predstavuje 33 % podiel z celkového individuálneho poplatkového lovu kancov v tomto období.

Aj menšiu diviačiu zvernicu (182 ha) Krásna Hôrka sme popri betliarskej zvernici čoraz častejšie zapájali do poľovačiek s lukostrelcami. Až na malé výnimky boli lukostrelci jedinou stabilnou klientelou individuálneho poplatkového lovu v tejto zvernici. Počas šiestich sezón 54 lukostrelcov absolvovalo v tejto zvernici 30 termínov (dvaja hostia na 1 termín) a spolu 195 poľovníckych dní (jeden hosť v priemere 3,6 dní). Keďže táto diviačia zvernica je uznaná v rámci väčšieho režijného poľovného revíru Pipítka (4 383) v jelenej oblasti, môžeme pri zaujímavosť vyjadriť počty a výsledky lukostrelcov k výsledkom hostí v celom tomto revíri. Za uvedené obdobie tvorili lukostrelci 24 % podiel zo všetkých individuálnych poplatkových hostí v tomto revíri a s 28 percentným podielom na počte poľovníckych dní. Spolu v tejto menšej zvernici ulovili lukostrelci 43 kusov raticovej zveri, čo je 18 % podiel z individuálneho poplatkového lovu v celom revíri. Na jeden ulovený kus tu lukostrelci potrebovali v prieme 4,5 dňa (22 % úspešnosť) a dokonca v sezóne 2017 len 3 dni (33 % úspešnosť lovu). Výsledky lovu trofejovej a netrofejovej zveri tu boli podobné ako vo zvernici Betliar – 3 ks a 4 % podiel lovu trofejovej zveri, 7 ks a 8 % podiel na love netrofejovej zveri. Diviačej zveri tu bolo ulovených 28 kusov a z toho 4 kance, čo je 31-35 % na individuálnom poplatkovom love v revíri Pipítka.

 

(celý text si môžete prečítať v aktuálnom vydaní časopisu LES & Letokruhy)

Hlavné správy

TÝŽDŇOVKA: Problematické rady národných parkov. Nevyužitá príležitosť

TÝŽDŇOVKA: Problematické rady národných parkov. Nevyužitá príležitosť

Aktuálne

Podľa novelizovaného zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý vstúpil do platnosti začiatkom tohto roka, sú do rád národných parkov delegovaní zástupcovia...

Prečítajte si viac
Veda a výskum pre lesnícku prax: Les udržuje vlhkosť a korunami stromov komunikuje s atmosférou

Veda a výskum pre lesnícku prax: Les udržuje vlhkosť a korunami stromov…

O čom sa píše

V septembri tohto roka usporiadal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) odbornú konferenciu pod názvom Lesnická hydrologie – věda a...

Prečítajte si viac
Názor: Slovenskom sa vinie čiara, pod ktorou sú výrazne viditeľné problémy našich lesov. Spoločnosť a médiá im neprikladajú dôležitosť

Názor: Slovenskom sa vinie čiara, pod ktorou sú výrazne viditeľné problémy našich…

O čom sa píše

Spoločnosť si ešte nie dosť dobre uvedomuje stav, do ktorého sa dostávajú lesné ekosystémy. Nárastom biotických škodcov lesa a abiotických...

Prečítajte si viac
Vlastníci lesov upozorňujú na vášne a nezhody v chránených vtáčích územiach: Ako sú zladené ich programy starostlivosti so zonáciou národných parkov?

Vlastníci lesov upozorňujú na vášne a nezhody v chránených vtáčích územiach: Ako…

Aktuálne

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska na sociálnej sieti reaguje na včerajšiu tlačovú konferenciu ministra životného prostredia Jána Budaja...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora