Prihlásiť

Lovy s lukostrelcami V.

Skúsenosti užívateľa zvernice
Marcel Lehocký, poľovný referent LESY SR, š.p., OZ Rožňava

Efektívnosť poľovania s lukostrelcami

Zásadnou otázkou, ktorú si zrejme položí každý správca komerčne obhospodarovanej zvernice je: Či sa nám lov s lukostrelcami oplatí, či je efektívny a čo nám prinesie do výsledku hospodárenia zvernice? Tieto otázky si kladieme aj my dodnes. Odpovede na tieto otázky do veľkej miery závisia aj od toho, akú početnú a kvalitnú klientelu poľovných hostí má zvernica už vybudovanú? Ktoré kategórie zveri má už dlhodobo pokryté poľovnými hosťami a pri love ktorých kategórii zveri má zvernica rezervy a potrebovala by ich pokryť novou klientelou? Aký je postoj správcu zvernice k spôsobu lovu netrofejovej zveri a diviakov a či jej lov chce a vie zabezpečovať personálne, alebo či ho chce z časti realizovať poplatkovými hosťami? S tým súvisí aj to, aké finančné zázemie má zvernica, či je to „hobby“ zvernica financovaná z externých zdrojov, alebo či je to zvernica ekonomicky odkázaná na to, čo si sama na seba zarobí. Vstupujú tu aj ďalšie faktory, napríklad veľkosť zvernice, druhové zloženie zveri a aj ročná výška a potreba lovu zveri. V neposlednom rade je dôležitý aj postoj správcu zvernice a jej personálu k loveckej lukostreľbe.

Vo všeobecnosti je poľovnícke obhospodarovanie zvernice dosť nákladnou záležitosťou a personál zvernice sa musí veľmi dobre obracať, aby tržby z poľovníctva vo zvernici pokryli nevyhnutné náklady na jej každoročnú prevádzku a prípadný rozvoj. Často je dôležitý každý jeden hosť a každý kus ulovenej zveri. Na druhej strane mnohé zvernice majú dlhodobý problém so získaním a stabilizáciou potrebnej poľovníckej klientely. Mnohí poľovní hostia majú stále predsudky a výhrady k lovu vo zvernici. Iní si chcú vo zvernici uloviť len jedného daniela či muflóna k životnému jubileu a už sa nevrátia. Celé generácie zahraničných poľovníkov z nemecky hovoriacich krajín na individuálny lov zveri do zvernice takmer vôbec nedostanete.

V poľovníckej sezóne 2013, keď sme začínali spoluprácu s lukostrelcami, sme mali spolu vo zvernici Betliar 112 individuálnych poplatkových hostí a 184 poľovníckych dní. Títo hostia ulovili poplatkovo 85 kusov raticovej zveri, čo bolo 36 % z celkového plánovaného lovu 237 kusov v tejto poľovníckej sezóne. Lov poplatkových hostí bol zameraný predovšetkým na trofejovú jeleniu, danieliu a mufloniu zver - 77 % podiel z plánu lovu (ulovených spolu 34 kusov z plánu 46 kusov trofejovej zveri). Poplatkový lov netrofejovej jelenej, danielej a muflonej zveri bol v tomto čase len príležitostný a z celkového plánovaného množstva 105 kusov tejto zveri poplatkoví hostia ulovili 38 kusov. Obdobná situácia bola aj pri individuálnom poplatkovom love diviačej zveri, keď z celkového plánu lovu 86 kusov poplatkový hostia vo zvernici ulovili 12 kusov, čo je len 14 %.

Počas siedmich poľovníckych sezón zvernice LZ Rožňava navštívilo spolu 182 poľovných hostí – lukostrelcov v 32 termínoch (turnusoch) a absolvovalo u nás 651 poľovníckych dní. V priemere v jednom termíne bolo 5-6 hostí a jeden hosť absolvoval 3 až 4 poľovnícke dni. Keďže sme lovili s lukostrelcami v dvoch našich zverniciach, ktoré majú rozdielnu výmeru a aj podmienky, je potrebné hodnotiť tieto zvernice osobitne.

Vo väčšej betliarskej zvernici (1 696 ha) bolo v 32 termínoch spolu 128 hostí – lukostrelcov (v priemere 4 hostia v jednom termíne), ktorí absolvovali spolu 456 dní (v priemere 3,5 dňa/1 hosť). Pri vyjadrení pomeru k celkovej klientele hostí vo zvernici Betliar, lukostrelci tvorili za tie roky 19 % podiel, pritom absolvovali až 26 % z celkového počtu poplatkových poľovných dní vo zvernici.

V Betliari ulovili lukostrelci spolu 82 kusov raticovej zveri, čo je len 12 % z celkového úlovku všetkých poplatkových hostí vo zvernici. Zaujímavý je aj údaj potreby počtu poľovných dní na úlovok 1 kusa zveri. Lukostrelci potrebovali na jeden úlovok 5,6 dňa – 18 % úspešnosť, kým priemer všetkých poľovných hostí vo zvernici, vrátane hostí na lov jeleňov a danielov v ruji bol 2,6 dňa – 38 % úspešnosť. To len potvrdzuje skutočnosť, že efektívnosť lovu zveri s lukom prirodzene nie je možné zrovnávať s efektívnosťou lovu s puškou. V betliarskej zvernici ulovili lukostrelci počas siedmich sezón spolu 9 kusov trofejovej zveri čo je len 4 % z celkového poplatkového lovu trofejovej zveri a ďalej 19 kusov netrofejovej zveri, čo je len 9 % podiel na jej celkovom úlovku. O niečo priaznivejší je ukazovateľ pri úlovku diviačej zveri lukostrelcami, ktorý spolu predstavoval 54 kusov, čo je až 38 % z celkového poplatkového lovu 141 kusov diviačej zveri vo zvernici. Podobne úlovok 6 diviakov kancov predstavuje 33 % podiel z celkového individuálneho poplatkového lovu kancov v tomto období.

Aj menšiu diviačiu zvernicu (182 ha) Krásna Hôrka sme popri betliarskej zvernici čoraz častejšie zapájali do poľovačiek s lukostrelcami. Až na malé výnimky boli lukostrelci jedinou stabilnou klientelou individuálneho poplatkového lovu v tejto zvernici. Počas šiestich sezón 54 lukostrelcov absolvovalo v tejto zvernici 30 termínov (dvaja hostia na 1 termín) a spolu 195 poľovníckych dní (jeden hosť v priemere 3,6 dní). Keďže táto diviačia zvernica je uznaná v rámci väčšieho režijného poľovného revíru Pipítka (4 383) v jelenej oblasti, môžeme pri zaujímavosť vyjadriť počty a výsledky lukostrelcov k výsledkom hostí v celom tomto revíri. Za uvedené obdobie tvorili lukostrelci 24 % podiel zo všetkých individuálnych poplatkových hostí v tomto revíri a s 28 percentným podielom na počte poľovníckych dní. Spolu v tejto menšej zvernici ulovili lukostrelci 43 kusov raticovej zveri, čo je 18 % podiel z individuálneho poplatkového lovu v celom revíri. Na jeden ulovený kus tu lukostrelci potrebovali v prieme 4,5 dňa (22 % úspešnosť) a dokonca v sezóne 2017 len 3 dni (33 % úspešnosť lovu). Výsledky lovu trofejovej a netrofejovej zveri tu boli podobné ako vo zvernici Betliar – 3 ks a 4 % podiel lovu trofejovej zveri, 7 ks a 8 % podiel na love netrofejovej zveri. Diviačej zveri tu bolo ulovených 28 kusov a z toho 4 kance, čo je 31-35 % na individuálnom poplatkovom love v revíri Pipítka.

 

(celý text si môžete prečítať v aktuálnom vydaní časopisu LES & Letokruhy)

Hlavné správy

Akademie věd ČR: Buky využívajú pôdnu vodu menej hospodárne ako smreky, bukové lesy vysušujú pôdu viac ako smrečiny

Akademie věd ČR: Buky využívajú pôdnu vodu menej hospodárne ako smreky, bukové…

O čom sa píše

Bukové lesy v porovnaní so smrekovými počas horúcich letných mesiacov viac vysušujú pôdu. Stratégiu hospodárenia s vodou v oboch typoch...

Prečítajte si viac
Kvalitné a moderné drevostavby: Budúcnosť rozvoja bývania a využívania nebytových stavieb

Kvalitné a moderné drevostavby: Budúcnosť rozvoja bývania a využívania nebytových stavieb

O čom sa píše

Predstavitelia členských krajín Európskeho zväzu výrobcov drevostavieb (EFV) sa stretli 28. novembra 2023 v Innsbrucku na svojom pravidelnom valnom zhromaždení v...

Prečítajte si viac
Záujem o Zväz spracovateľov dreva SR rastie: Agrorezort chce posilniť postavenie drevospracujúceho priemyslu

Záujem o Zväz spracovateľov dreva SR rastie: Agrorezort chce posilniť postavenie drevospracujúceho…

O čom sa píše

V decembrovom vydaní Drevárskeho magazínu prezident Zväzu spracovateľov dreva SR Peter Zemaník píše, že v tradičnom prostredí Vysokých Tatier sa v dňoch...

Prečítajte si viac
Mimovládka mala dostať od roku 2017 od štátnych podnikov 9 miliónov eur: Škody okolo 4 miliónov eur

Mimovládka mala dostať od roku 2017 od štátnych podnikov 9 miliónov eur:…

Aktuálne

TV JOJ vo včerajšej reportáži informuje o tých, ktorí mali byť nacucnutí na štát a inkasovať milióny eur - takpovediac za...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora