Prihlásiť

Lovy s lukostrelcami I.

Skúsenosti užívateľa zvernice

Na Slovenku je lov lukom s najnižšou napínacou hmotnosťou 220 N možný vo zverniciach od 1. septembra 2009. Umožnil to nový zákon o poľovníctve č. 274/2009 Z.z. Lesný závod Rožňava poľovnícky obhospodaruje dve zvernice – Betliar a Krásna Hôrka. Prvý kontakt s lukostrelcami sme zaznamenali 14. novembra 2013, keď nám z generálneho riaditeľstva Lesov SR preposlali e-mail s požiadavkou Ziemowita Tokarského z Poľska. Historicky prvá návšteva a lov lukostrelcov v Betliari bola v termíne od 28. novembra 2013. Odvtedy sme s poľskými lukostrelcami absolvovali doteraz sedem loveckých sezón. Počas tohto obdobia sme sa navzájom učili, získavali skúsenosti a zdokonaľovali naše spoločné lovy, my na strane užívateľa zverníc a organizátora loveckého pobytu, oni na strane poľovných hostí – lovcov.

Chýbajúce skúsenosti

Prvou zvernicou v pôsobnosti Lesov SR, ktorá sa začala zaoberať lovom zveri lukom a spolupracovať s lukostrelcami bola Zvernica Sochoň na OZ Trenčín, ktorá je v lukostreleckej komunite známa aj pod názvom Kočovce, podľa neďalekej obce. Tu kolegovia začali zberať prvé skúsenosti s lukostrelcami už hneď od roku 2010. Výhodou tejto zvernice je jej poloha na západe Slovenska, kde je aj početnejšia komunita slovenských lukostrelcov organizovaných v Slovakbowhunting. Tí začali v Kočovciach organizovať lukostrelecké lovy aj pre zahraničných lukostrelcov. Vďaka polohe je táto zvernica dostupnejšia hosťom z krajín, kde zatiaľ lov s lukom nie je legislatívne možný (Rakúsko, Česká republika a Poľsko). Výhodou bolo aj to, že niektorí kolegovia z OZ Trenčín sa k loveckej lukostreľbe postavili pozitívne hneď od začiatku a niektorí z nich sa postupne aj sami začali aktívne venovať lukostreľbe. A tak v tejto zvernici začal veľmi rýchlo stúpať počet lukostrelcoch, ktorí po prvých 2-3 sezónach začali prevyšovať počet „klasických“ poľovných hostí s loveckými puškami. Poľskí lukostrelci absolvovali svoje prvé dve lovecké sezóny na Slovensku v Kočovciach (2011, 2012). No vzhľadom na počet pribúdajúcich hostí tu začala byť „tlačenica“ a problémy so získaním nových termínov. Poľskí lukostrelci začali hľadať na Slovensku novú zvernicu s novými možnosťami pre lov lukom a oslovili našu zvernicu Betliar. Neprekážal im pritom hendikep polohy na východe, lebo vzhľadom na veľkosť Poľska, mnohí z Poliakov majú na Slovensko cestu niekoľko stoviek kilometrov a tí najvzdialenejší až vyše tisíc kilometrov. Pri týchto vzdialenostiach je im už jedno, či cestujú na západ do Trenčína, alebo na východ do Rožňavy.

Od prvého kontaktu lukostrelcov k ich prvému termínu v novembri 2013, uprostred rozbehnutej loveckej sezóny, bolo málo času na nejaké rozsiahlejšie prípravy. Z komunikácie s kolegami na OZ Trenčín a so Ziemowitom Tokarským – predsedom poľskej spoločnosti loveckej lukostreľby - Polisch bowhunting association (PBA) sme mali základné informácie o tom, že sa loví kladkovým lukom z posedov na vzdialenosť cca 30 metrov, najlepšie na vnadiskách. A tak sme vybrali niekoľko miest s posedmi, kde sme doteraz lovili klasicky s loveckými puškami a začali sme vnadiť zver bližšie pri týchto posedoch. Na historicky prvý lov lukmi do Betliara 28. novembra 2013 prišli dvaja „prieskumníci“ z poľskej spoločnosti loveckej lukostreľby – jej predseda Ziemowit a Jaroslaw. Nemali sme od tohto prvého pokusu nejaké veľké očakávania, no dopadol „neúspechom“ a počas troch dní sme neulovili nič a ani nebola žiadna šanca na výstrel. Prvý nečakaný problém vyskočil s posedmi. Niektoré naše kazateľnicové posedy neboli vo vnútri dostatočne veľké na to, aby umožnili výstrel lukom cez okienko. Od okienka po zadnú stenu posedu potrebuje mať lukostrelec vzdialenosť aspoň 150 cm, z toho treba cca 130 cm na natiahnutie luku a ďalších 20 cm na pohyb luku v momente výstrelu pri uvoľnení energie tetivy. Pred prvým lovom lukostrelci prešli a vyskúšali pripravené posedy s vnadiskami. Niektoré z nich boli malé bez možnosti lovu s lukom, z niektorých bolo možné vystreliť zo šikmej pozície, alebo z nich vedel vystreliť len Jaroslaw, ktorý bol menšej postavy a s o niečo menším lukom. Ziemowit je väčšej postavy a vedel zo šikmej pozície vystreliť z jedného najväčšieho posedu. Aby sme využili čas, lovili sme s nimi „klasicky“ večer a aj ráno. Večer to ešte ako tak malo zmysel čakať na posede s vnadiskom, no ráno samozrejme posed a vnadisko nefunguje. A tak sme vyrazili do revíru na posiedku. Pamätám si, ako sme prvé ráno obchádzali so Ziemowitom mladiny a z jednej z nich aj vytiahla jelenica s jelienčaťom, no vzdialenosť a pohyb zveri pomedzi stromy nedali žiadnu šancu ani len pomyslieť na výstrel s lukom. Ďalšie ráno sme skúšali ešte za tmy občakávať zver na chodníkoch v starom riedkom lesnom poraste. No ani to neviedlo k ničomu, aj keď sme nejakú zver videli, bola vždy na luk „ďaleko“. Uvedomil som si, aké je ťažké, ba priam nemožné dostať sa nepozorovane v lese k zveri na vzdialenosť 30 metrov.

Aj napriek prvému neúspechu, naplánovali sme ešte jeden termín na záver sezóny 10.-12. januára 2014. My sme za ten čas upravili vytipované posedy pre lov lukom. Zväčšili sme hlavné okienko na posede tak, že sme vypílili 2-3 dosky nad okienkom a pripevnili ich späť na záveskoch. Hornú časť okna bolo tak možné pre potreby lukostrelcov vyklopiť dohora a zväčšiť. Na okná sme zároveň umiestnili závesy z maskovacej siete, aby bol lukostrelec a sprievodca trochu krytý pred pohľadom zveri vo zväčšenom okienku. Na januárový termín prišli piati poľskí lukostrelci znovu pod vedením ich predsedu Ziemowita. Aj jemu záležalo na tom, aby v Betliari dosiahli aspoň prvý čestný úspech pri love s lukom. Vybral preto skúsenejších kolegov, ktorí už mali prvé úlovky zo zvernice Kočovce. Ale aj tí „skúsenejší“ poľskí lukostrelci, boli v tom čase stále ešte len „začiatočníkmi“, lebo mali absolvovaných len niekoľko málo lovov s lukom „na ostro“ v Kočovciach. V tomto januárovom termíne bolo hmlisté, sychravé počasie a nie príliš veľa snehu. Aj napriek príprave a vynaloženému úsiliu päť lukostrelcov a päť sprievodcov počas štyroch poľovníckych dní neulovili nič a ani nevystrelili na zver. Výsledok bol znovu nula a na prvý pohľad dopadala naša prvá sezóna s lukostrelcami v Betliari fiaskom...

Teraz už vieme, príčin bolo viacero. Prvým zásadným problémom bolo to, že sme mali trochu smolu a začali sme našu prvú sezónu s lukostrelcami v jeseni, v čase dobrej semennej úrody buka a duba. Zver mala všade dostatok potravy, na pripravené vnadiská chodila nepravidelne a nemusela riskovať, aby prišla na 30 metrov k posedu. (Táto situácia sa nám opakovala aj v neskorších sezónach, v čase semenných rokov poklesla úspešnosť lovu lukom a zaznamenali sme aj nulové výsledky lovu). Navyše sme vybrali posedy a miesta, kde sme dovtedy lovili zver klasicky puškami. Obidva termíny boli už v čase rozbehnutej sezóny 2013 a zver už mala „negatívne skúsenosti“ na daných lokalitách. A tak zver bola veľmi opatrná a ak sa aj v okolí posedu objavila, nikdy neprišla na vnadisko a ani na nejakú „bližšiu“ vzdialenosť k posedu. Mal som pocit, že zver o nás vie, vidí nás na posedoch a nedôverčivo sa díva na „vylepšené“ a zväčšené okná na posede. Raz večer, keď sme takto so Ziemowitom čakali na posede, vyšla na lúku skupina mladších jeleňov. Stáli tak na 120-150 metrov, často sa dívali v smere posedu a nepriblížili sa bližšie ako na 100 metrov. Ďalší večer sme sa presťahovali do loveckého stanu pod posed, čo bola novinka v taktike nášho lovu. Jelene vyšli znovu, no znovu o nás vedeli, nepozdával sa im zrejme ten stan, ktorý tam ešte včera nebol a mal som tiež pocit že nás aj cítia v točiacom sa vetre.

Zvernice

Lovy s lukostrelcami na OZ Rožňava sme začínali vo Zvernici Betliar. Tá patrí k väčším zverniciam s výmerou 1 696 ha. Je situovaná v horskom prostredí s nadmorskou výškou od 400 do 1 100 m n. m pod hlavným hrebeňom Volovských vrchov. Vo zvernici je normovaný kmeňový stav 250 kusov jelenej zveri, 260 kusov danielej zveri, 135 kusov muflonej zveri a prirodzene sa tu vyskytuje aj srnčia a diviačia zver. Početnosť diviačej zveri sa v priebehu roka mení a odhadujeme ju na 70 až 120 kusov. Dôležitým faktorom je skutočnosť, že zvernica Betliar sa nachádza v areáli veľkých šeliem a prechodne až trvalo sa vo zvernici vyskytuje rys a vlk. Občas zvernicu navštívi aj medveď. Zver je do určitej miery „zvyknutá“ na prítomnosť predátorov a tým je aj viac ostražitá. V lesných porastoch prevládajú listnaté dreviny so zastúpením buka a duba. Po veterných kalamitách v rokoch 2013 a 2014 vzniklo vo zvernici cca 700 ha holín a mladých porastov. Vo zvernici je tiež 25,5 hektárov políčok pre zver a 62,5 ha kosených lúk. S ohľadom na výmeru a prírodné faktory sú podmienky zvernice Betliar skôr bližšie k podmienkam voľného revíru. To oceňujú viacerí poľovní hostia a páči sa to aj lukostrelcom. Z uvedených dôvodov je tu však lov lukom náročnejší a úspešnosť lukostrelcov nižšia, ako v iných stredne veľkých a malých zverniciach. V podmienkach zvernice Betliar sú pri love úspešnejší len tí lepší a skúsenejší lukostrelci. Začínajúci lukostrelci tu bývajú často neúspešní a aj sklamaní.

Na lesnej správe Krásnohorské Podhradie má OZ Rožňava Diviačiu zvernicu „Krásna Hôrka“ s výmerou 185 hektárov. Uznaná zvernica „Krásna Hôrka“ bola vybudovaná v roku 2008 v rámci režijného poľovného revíru Pipítka (4 383 ha). V čase príchodu lukostrelcov v roku 2013 boli vo zvernici naplnené normované kmeňové stavy 75 kusov diviačej zveri a realizovali sa už prvé spoločné poľovačky na diviaky. Vo zvernici je takmer 100 % zastúpenie duba v lesných porastoch a 7 hektárov lúk. Na dvoch lúkach sú vybudované kazateľnicové posedy na individuálny lov zveri a v lesných porastoch je niekoľko desiatok nízkych otvorených posedov využívaných pri spoločných poľovačkách. V roku 2017 bol vo zvernici založený chov muflonej zveri (aj s perspektívou pre lukostrelcov) s normovaným stavom 60 kusov. Vzhľadom na nízky plot sa vo zvernici vyskytuje aj jelenia zver z okolitého režijného revíru s rôznou početnosťou v priebehu roka (10-40 kusov). Zvernica „Krásna Hôrka“ bola plánovaná a využívaná predovšetkým na poplatkový lov diviačej zveri na spoločných poľovačkách a len príležitostne tu lovili aj individuálni poľovný hostia. Príchodom lukostrelcov na OZ Rožňava sa to však zmenilo a ukázala sa väčšia perspektíva využívania zvernice na individuálny lov s lukostrelcami. Vzhľadom na jej menšiu výmeru začal byť tento lov efektívnejší ako vo veľkej betliarskej zvernici.

Pre úplnosť je treba uviesť, že spomínaná Zvernica Sochoň pri Kočovciach na OZ Trenčín patrí k stredne veľkým zverniciam s výmerou 531 ha. Obdobne ako v Betliari sa tu vyskytuje zver diviačia, muflonia, danielia a v nižšej početnosti aj zver jelenia. Táto zvernica však nemá až také problémy s veľkými šelmami ako Betliar a lov lukom je tu zrejme o niečo jednoduchší. Z rozprávania poľských lukostrelcov, s ohľadom na početnosť hostí a zvyšujúci sa tlak lukostreľby na zver v tejto zvernici, začína zver reagovať na lukostreľbu a je ostražitejšia. Zo Sochoňa sa stala lukostrelecká zvernica a lukostrelci v súčasnosti predstavujú hlavnú klientelu zvernice. Poľskí lukostrelci v rámci možných termínov navštevujú zvernicu Kočovce dodnes. 

Marcel Lehocký, poľovný referent LESY SR, š.p., OZ Rožňava

Hlavné správy

Názor: Poľovníci lovia alebo zabíjajú? Kontroverzia založená na neznalosti

Názor: Poľovníci lovia alebo zabíjajú? Kontroverzia založená na neznalosti

O čom sa píše

Cieľom nasledujúcich riadkov je snaha o lepšie pochopenie poľovníctva ako udalosti v prírode a kultúre. Ako je dobre známe, myšlienky...

Prečítajte si viac
Malí farmári sú na kolenách: Bezvýsledná snaha o obnovu gazdovského stavu trvá už vyše tridsať rokov

Malí farmári sú na kolenách: Bezvýsledná snaha o obnovu gazdovského stavu trvá…

Aktuálne

Farmári včera protestovali vo viacerých mestách Slovenska. Protest malých farmárov a gazdov vyvrcholil príchodom techniky pred budovu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja...

Prečítajte si viac
Problém nevyužívaných a zarastených bielych plôch: Riešením je podpora vlastníkov pôdy a poľnohospodárov pri ich obnove pastvou a kosením

Problém nevyužívaných a zarastených bielych plôch: Riešením je podpora vlastníkov pôdy a…

O čom sa píše

Biele plochy sú najväčším problémom pre poľnohospodárov, ktorým sa zmenšuje plocha na hospodárenie. To môže ohrozovať potravinovú bezpečnosť Slovenska. Má...

Prečítajte si viac
Zdravotný stav slovenských lesov: Jedľa je na tom čoraz lepšie, najviac poškodenou listnatou drevinou je dub

Zdravotný stav slovenských lesov: Jedľa je na tom čoraz lepšie, najviac poškodenou…

O čom sa píše

V Správe o stave lesného hospodárstva v Slovenskej republike za rok 2022 (Zelená správa) je zdravotný stav lesov vyhodnotený na základe defoliácie...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora