Prihlásiť

Jezevčíci v myslivecké praxi

Začiatkom septembra vyšla v nakladateľstve Lesnická práce dlho očakávaná knižná novinka – aktualizovaná verzia publikácie Václava Vochozku Jezevčíci v myslivecké praxi. Aby sme ju čitateľom priblížili, prinášame krátku ukážku, popisujúcu hlavnú náplň príručky, ktorou je výchova, výcvik a vedenie jazvečíkov v poľovníckej praxi.

VývojovÉ obdobia v životE jazvečíka

Václav Vochozka v knihe uvádza, že život jazvečíka možno z hľadiska spolužitia so psovodom a pri zameraní na poľovnú upotrebiteľnosť rozdeliť na päť základných období. „Z nich najdôležitejšie je obdobie prvé, ktoré dáva základy a určí možnosti ďalšieho rozvoja jazvečíka. Pamätajme na to, že je to obdobie krátke, takže je dôležité ho nepremárniť,“ zdôrazňuje autor.

1. Obdobie pred dosiahnutím pohlavnej dospelosti

Obdobie, ktoré trvá od prevzatia šteňaťa od chovateľa do začiatku pohlavného dospievania. Je možné ho charakterizovať včasným a primerane častým poskytovaním príležitostí k prebúdzaniu loveckých vlôh, ich prejaveniu a primeranému rozvinutiu v lovecké vlastnosti. Nemenej dôležité je i nadviazanie vzťahu so šteňaťom, v ktorom mu nahrádzame matku, ktorú nasleduje a stráži si ju. Hra a láskavý prístup s veľkou dávkou tolerancie je to, čo navodzuje dôveru šteňaťa. Poslušnosť nacvičujeme bez nátlaku, skôr hravou formou, pričom pochvala, odmena a pohladenie, ale aj istá dôslednosť povedú k jej postupnému dosahovaniu. Čím viac času v tejto dobe aktívne strávime so svojim šteňaťom v revíri či v prírode, tým ľahšia a efektívnejšia bude ďalšia fáza prípravy.

2. Obdobie pohlavného dospievania

Ide o obdobie trvajúce približne dva mesiace. U sučiek začína skôr, asi vo veku siedmich mesiacov, u psov okolo deviateho mesiaca. Tu sa končí náš vzťah tolerantnej „matky“ ku šteňaťu. Nastávajúce obdobie je možné charakterizovať ako vytváranie vzťahu vodcu svorky k podriadenému členovi svorky. Podriadenie psa dosiahneme pomocou intenzívneho a dôsledného, spočiatku domáceho nacvičovania cvikov poslušnosti, a to za použitia primeraného nátlaku. Zatiaľ čo šteňa mohlo poslúchnuť, tak mladý pes poslúchnuť musí. Prípadnú prechodne stratenú dôveru psa, pokiaľ táto situácia nastane, získame naspäť zásadne vždy po ukončení konkrétneho cviku a následnom privolaní pochvalou, pohladením, odmenou, ale i tým, že psovi umožníme, aby nám občas vyjadril svoju podriadenosť. Zvýšený nátlak pri domácom výcviku poslušnosti je nutný preto, aby neskôr, najmä po absolvovaní skúšok vlôh a norovania, stačil k ovládnutiu jazvečíka pri pôsobení rušivých vplyvov a k dosiahnutiu jeho pokoja pred zverou iba dôrazne vyslovený povel v závislosti na požiadavkách jednotlivých skúšok i praxe.

3. Obdobie prípravy na skúšky v revíri

Toto obdobie sa môže začať ihneď po dôslednom zvládnutí cvikov poslušnosti, ktoré nám umožní pracovať s jazvečíkom pri nácviku loveckých disciplín pre skúšky vlôh, norovania a ďalšie skúšky poľovnej upotrebiteľnosti už bez nátlaku. Miera vyžadovania poslušnosti a ovládateľnosti bude nižšia pred absolvovaním skúšok vlôh a norovania, ale omnoho vyššia pri začatí prípravy na ďalšie, predovšetkým farbiarske skúšky. V období prípravy na jednotlivé skúšky nadviažeme na základy položené v období, kedy bol pes šteňaťom. Ďalej ich rozvinieme podľa požiadaviek jednotlivých skúšok s tým, že najskôr s mladým psom, spravidla starším ako rok, absolvujeme na jar skúšky vlôh a norovania, na jeseň farbiarske skúšky a v ďalšom roku potom lesné skúšky a skúšky duričov, prípadne ďalšie skúšky.

4. Uvedenie jazvečíka do praxe

Obdobie začínajúce po úspešnom absolvovaní skúšok poľovnej  upotrebiteľnosti. Riadime sa zásadou, že prednosť pred všetkým ostatným bude mať dosledovanie postrelenej či inak poranenej raticovej zveri (prípadne dohľadávka drobnej zveri), a ďalej zásadou, že prvé dosledovania musia byť úspešné. Až po úspešnom zvládnutí ľahších dosledovaní na vychladnutých, krátkych pofarbených stopách raticovej zveri postrelenej večer a dosledovanej ráno môžeme psa nasadiť i v situáciách, kedy je výsledok neistý. Po zapracovaní tiež v prípadoch charakterizovaných ako práca pred výstrelom – na nadhánkach, pri samostatnom love, atď.

5. Vedenie jazvečíka v poľovníckej praxi

Psovod, ktorému sa podarilo doviesť svojho jazvečíka až sem a sú spolu úspešní predovšetkým v dosledovaní, ale i v ďalších disciplínach, s potešením zisťuje, že sa jeho spoločný vzťah so psom mení. Stiera sa vzájomné postavenie „vodca svorky – podriadený člen“ a jazvečík stále častejšie vie, čo sa od neho očakáva, a snaží sa vyhovieť. Prehlbuje sa vzájomná spolupráca. Psovod vie, že predovšetkým v dosledovaniach jeho pes potrebuje k ďalšiemu zdokonaľovaniu dostatok príležitostí k práci. Pretože spravidla sám zver nepostreľuje, je vďačný svojim kolegom, keď ho k dosledovaniu pozvú. Tí naopak ocenia preukázanú službu. Dobre pripravený jazvečík tak spolu so svojím psovodom nielen zachraňuje trofej a zverinu, ale – a to predovšetkým – skracuje na nevyhnutnú mieru utrpenie poranenej zveri v duchu zásad poľovníckej etiky. V neposlednom rade to pôsobí pozitívne aj na vzájomné vzťahy medzi poľovníkmi, a to nie je práve málo. Okrem toho samozrejme sprevádza svojho pána v revíri nielen pri love, ale i pri každej poľovníckej činnosti.

Dalibor Pačes 

Publikáciu je možné si objednať na stránke lesmedium.sk/kníhkupectvo.
Cena je 14 € plus poštovné.

Hlavné správy

Lesy mesta Spišská Belá vysadili za 30 rokov 6,45 milióna stromčekov: Počas 10. ročníka dobrovoľníckej akcie Zasaď svoj strom bolo zasadených vyše 4 000 sadeníc

Lesy mesta Spišská Belá vysadili za 30 rokov 6,45 milióna stromčekov: Počas…

O čom sa píše

V lesoch mesta Spišská Belá vysadili v rámci 10. ročníka dobrovoľníckej akcie Zasaď si svoj strom viac ako 4 000 stromčekov. Konateľ...

Prečítajte si viac
TÝŽDŇOVKA: Angažovaným lesníkom v stavovskej komore pribúdajú šediny, volajú po omladení členskej základne

TÝŽDŇOVKA: Angažovaným lesníkom v stavovskej komore pribúdajú šediny, volajú po omladení členskej…

Aktuálne

Tento týždeň sa uskutočnilo jubilejné 30. valné zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory, na ktorom zarezonoval okrem iných aj vážny, generačný problém...

Prečítajte si viac
Lesnícki vedci: Jedľa môže byť kľúčovou drevinou v porastových zmesiach, lepšie odolávajúcich klimatickým extrémom

Lesnícki vedci: Jedľa môže byť kľúčovou drevinou v porastových zmesiach, lepšie odolávajúcich…

O čom sa píše

Jedľa má v regióne strednej Európy značný historický i hospodársky význam, ktorý prevyšuje jej súčasné zastúpenie v lesných porastoch, ktoré...

Prečítajte si viac
Fórum o lesoch OSN: Vo svete sa nedarí zastaviť trend odlesňovania, strategickým cieľom je nárast výmery lesov o 3 percentá do roku 2030

Fórum o lesoch OSN: Vo svete sa nedarí zastaviť trend odlesňovania, strategickým…

O čom sa píše

V New Yorku sa minulý týždeň skončilo devätnáste zasadnutie Fóra o lesoch Organizácie Spojených národov (UNFF 19). Jednou z hlavných tém bolo vyhodnotiť...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora