Prihlásiť

Vzorové ukážky odborných lesníckych postupov

Školské lesy Cemjata hospodária v tesnej blízkosti Prešova

Školské lesy Cemjata hospodária na výmere viac ako 980 hektárov s takmer 44-percentným zastúpením buka a od 1. septembra 2013 sú súčasťou Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove ako rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity, od 1. januára 2015 ako príspevková organizácia bez právnej subjektivity. Boli založené 5. marca 1959 delimitáciou od štátnych lesov. Lesný užívateľský celok Cemjata bol vytvorený v roku 2000 v súvislosti s obnovou lesného hospodárskeho plánu. Školské lesy Cemjata obhospodarujú aj poľovný revír s výmerou 1 941 hektárov, z toho na lesné pozemky pripadá 1 410 hektárov.

Toľko základné informácie, ktoré sa mi podarilo rozmeniť na drobné vďaka Ing. Miroslavovi Fuchsovi, PhD., riaditeľovi Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove, ktorý mi na Cemjate sprostredkoval množstvo zaujímavých stretnutí s lesníkmi, majstrami odborného výcviku a žiakmi.  

V učebni s harvestorovými simulátormi John Deere, ktoré škola získala od spoločnosti Merimex pred dvoma rokmi, som mal možnosť hovoriť s 18-ročnými chlapcami, nacvičujúcimi jednotlivé činnosti v ťažbe dreva. Žiak 3. ročníka Kristián Kožuch si pochvaľoval, že priestor pre operátora s ovládacími prvkami a trojrozmerný obraz porastu vytvára dokonalú ilúziu reality.

Na druhej strane by bol rád, keby si mohol vyskúšať aj prácu v skutočnom harvestore. Jeho spolužiak v štúdiu odboru operátor lesnej techniky Jakub Kačír sa s ním zhoduje v tom, že tento odbor má budúcnosť a vybrali si ho preto, lebo sa mu chcú venovať po skončení štúdia v lesníckej prevádzke. 

Debaty s lesníkmi, žiakmi aj majstrami odborného výcviku

Zoznámil som sa s vedúcim ťažby, pestovnej činnosti a MTZ Školských lesov Cemjata Jozefom Pustým. On i jeho syn, ktorý aktuálne študuje na Lesníckej a drevárskej fakulte Českej zemědělskej univerzity v Prahe absolvovali Strednú odbornú školu lesnícku v Prešove.

Pritom ide o rozvetvenú lesnícku rodinu, pretože dedo Jozefa Pustého bol lesník a jeho otec sa venoval opravám a údržne lesných strojov. Otcov brat je lesníkom a lesnícku profesiu si vybrali aj jeho dvaja synovia. Dohodli sme sa, že o tejto lesníckej dynastii napíšem článok do časopisu LES & LETOKRUHY.

Hovoril som aj s majstrami odborného výcviku. Majster odborného výcviku Michal Novoťák je absolventom Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove. Chlapci majú podľa jeho slov možnosť vyskúšať si počas praktického vyučovania prácu s modernými strojmi. „V ročníku máme 15 chlapcov. Učia sa veľmi rýchlo, takže keď ukončia školu, majú to takpovediac v ruke. Niektorí pociťujú väčší rešpekt pred novými strojmi, ale sú tu traja takí, ktorí odmalička vyrastajú v lese a nemajú problém s ovládadaním moderných technológií.“

Ďalší majster odborného výcviku Peter Matušík pracoval viac ako 30 rokov v ťažbe a približovaní dreva na Cemjate. Potom si vyskúšal túto náročnú robotu v lesoch Francúzska a Talianska. Keď som sa ho opýtal, prečo sa vrátil na Slovensko, odpovedal s úsmevom: Doma je doma. A dodal, že svoje v rozhodovaní urobil jeho vek 55 rokov a zdravotné problémy s chrbticou, ktoré nadobudol za dlhé roky práce v lesných porastoch.

„Keď sa k nám hlásia chlapci na štúdium odboru operátor lesnej techniky, mali by mať základnú manuálnu zručnosť a byť fyzicky pripravení. Rodičia by si mali dobre rozmyslieť, či prihlásia na našu školu fyzicky slabé deti, pretože pre prácu v lese je nevyhnutná fyzická zdatnosť a manuálna zručnosť.

A veľmi dôležité je, aby mal lesný robotník zmysel pre opatrnosť. Bezpečnosť pri práci je prvoradá aj tu v školských lesoch. Chlapcom to vštepujeme každý deň, čo sú v lese, aby si pri práci uvedomovali, že musia byť veľmi opatrní a obozretní,“ povedal Peter Matušík.

Z debaty so žiakmi 3. ročníka, realizujúcimi priamo v teréne prebierku, približovanie a sortimentáciu dreva na palivo a vlákninu na odvoznom mieste s pílami v rukách a obsluhujúcimi univerzálny i lesný kolesový traktor vyplynulo, že si vybrali školu, akú chceli a učia sa v nej tomu, čo ich baví.

Riaditeľ Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove Ing. Miroslav Fuchs, PhD. na otázku, ako sa snažia prilákať záujemcov o štúdium na škole použil príklad z minuloročného Dňa otvorených dverí, kedy práve ukážky práce s modernou lesnou technikou zaujali uchádzačov o prácu v lese a pre les najviac.

Ťažia menej dreva by mohli

Vedúcim Školských lesov Cemjata je od júla 2022 41-ročný Ing. Peter Kormoš, ktorý pracuje na Cemjate od absolvovania Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. V rozhovore s ním ma zaujímali najmä skúsenosti tunajších lesníkov s náporom obyvateľov tretieho najväčšieho mesta na Slovensku.

„Na jednej strane nám ľudia hovoria, tam to vyčistite, tam treba odpradať drevo, ale na druhej strane, keď ho ťažíme v lese, tak nám vyčítajú, že nám ide len o peniaze za predaj dreva. Lenže z príjmu za predaj dreva sme mohli upraviť spomenutý prameň alebo vybudovať altánky. Sú však aj ľudia, ktorí to oceňujú a vyjadrujú spokojnosť s našou prácou.

Napríklad včera som vyznačoval v poraste ťažbu a stretol som pani, ktorá ma upozornila na dva stromy a v jednom z nich mala hniezdo sova. Tak som ju vyzval, aby mi ich ukázala, urobil som na ne krížiky a označil ich ako stromy na dožitie.

Nám naozaj nejde o len o ťažbu dreva. Z plánovaných 5 900 kubíkov sme minulý rok vyťažili iba 4 000 kubíkov. Riadime sa zásadou, že nevyznačujeme to, čo potrebujeme my, ale čo potrebuje les.

Tomu, kto tvrdí, že les nepotrebuje lesníkov, by som ukázal jeden porast, ktorý mala súkromná vlastníčka, do nájmu nám ho nedala a dlhé roky v ňom nikto nehospodáril. Jej potomkovia porast už prenajali, ale keby ste videli, ako za tie roky v bezzásahu vyzerá! V takom lese sa ani huby nedajú zbierať. A potom sa pozriete vedľa, na obhospodarované lesy a vidíte ten obrovský rozdiel,“ vysvetlil mi Ing. Peter Kormoš.

Lesné porasty, cesty, lesnícke náučné chodníky a vstupy do areálu Školských lesov Cemjata som mal možnosť pozrieť si o niekoľko dní neskôr aj s Ing. Jozefom Daňkom, ktorý štvrťstoročie pracoval v tomto lesníckom subjekte, na pozícii vedúceho úseku výroby, neskôr na pozícii vedúceho školských lesov a zároveň bol aj odborným lesným hospodárom. Všade som videl výsledky práce starostlivých a zodpovedných lesných hospodárov, ktorí vytvorili v týchto lesoch pre žiakov Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove vpravde vzorové a rozmanité ukážky odborných lesníckych postupov.

Jozef Marko

Hlavné správy

Envirorezort sa dohodol s KDH: Odstrel medveďa bude možný pri ohrození života, zdravia, majetku alebo hospodárskych záujmov

Envirorezort sa dohodol s KDH: Odstrel medveďa bude možný pri ohrození života…

Aktuálne

Ministerstvo životného prostredia SR sa dohodlo s opozičným KDH na zmene zákona, ktorý bude riešiť odstrel medveďa mimo správneho konania...

Prečítajte si viac
Na jihlavské mestské lesy tvrdo dopadla podkôrniková kalamita: Kulminovala v roku 2021, kedy vyťažili 250 000 kubíkov

Na jihlavské mestské lesy tvrdo dopadla podkôrniková kalamita: Kulminovala v roku 2021…

O čom sa píše

Aktuálne vydanie Spravodaja SVOL (Sdružení vlastníků obecních soukromých a cirkevních lesů ČR) uverejnilo rozhovor s Ing. Václavom Kodetom s titulkom: Obnova...

Prečítajte si viac
Lesy ČR zakázali od apríla do októbra pálenie zvyškov po ťažbe: Najčastejšou príčinou lesných požiarov je nedbalosť návštevníkov

Lesy ČR zakázali od apríla do októbra pálenie zvyškov po ťažbe: Najčastejšou…

Aktuálne

Štátny podnik Lesy ČR na svojom webe informuje, že v súvislosti s otepľovaním a klimatickou zmenou výrazne stúpa riziko lesných...

Prečítajte si viac
Dôležitý poľnohospodársky región vo Francúzsku: Štát si musí vybrať medzi chovateľom a predátorom. Deväť z desiatich útokov vlkov sa odohráva v chránených stádach

Dôležitý poľnohospodársky región vo Francúzsku: Štát si musí vybrať medzi chovateľom a…

O čom sa píše

Český portál Vlk trávu nežere uverejnil podľa francúzskych zdrojov tlačovú správa z Národného zhromaždenia regiónu Bourgogne-Franche-Comté vo Francúzsku. Dôležitý poľnohospodársky...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora