Prihlásiť

Nové technológie v lesníctve

O technickom pokroku na poli praktického lesníctva sa zhovárame s Ing. Petrom Mašlonkom, ktorý na Slovensku zastupuje spoločnosť IterSoft SK, s.r.o Zvolen.

Mohli by ste na úvod prezradiť našim čitateľom niečo o činnostiach, ktorým sa odborne venujete?

IterSoft SK vznikla ako dcérska spoločnosť českej spoločnosti IterSoft s.r.o Choceň. Venujeme sa vývoju programov a aplikácií pre lesníctvo. V susednej Českej republike máme vysoký podiel užívateľov lesníckeho softwaru. V poslednom období nám však výrazne stúpol počet klientov aj zo Slovenska. Reagovali sme na to zriadením dcérskej spoločnosti na Slovensku, a to ako z dôvodu jednoduchšej spolupráce s našimi súčasnými klientami, tak aj s vidinou získania nových klientov na slovenskom trhu. Cieľovou skupinou, pre ktorú poskytujeme služby sú najmä mestské, obecné, súkromné a cirkevné lesy, urbáre a jednotliví odborní lesní hospodári. Pre klientov zabezpečujeme doplnenie existujúcich softvérových riešení, ale ponúkame aj komplexné riešenia na mieru podľa požiadaviek klienta.

Ako reaguje tradične konzervatívne lesníctvo na zavádzanie nových technológií do praxe?

Väčšina hospodárov využíva nejaký systém. Často ide o profesionálne lesnícke desktopové alebo webové aplikácie. Tu je už zakorenená tradícia spolupráce s českými dodávateľmi systémov, na čo tiež nadväzujeme, hoci nie všetky tieto systémy sa stíhajú vyvíjať vpred spolu s technologickým pokrokom. Konzervatívna lesnícka prax si dala načas, okrem iného s masovejším nástupom mobilných zariadení ako sú tablety alebo smartfóny, ale i tu došlo k významnému posunu. Na základe skúseností, ktoré sme nadobudli v spolupráci s českými lesníckymi spoločnosťami môžeme konštatovať, že mobilné aplikácie veľmi vhodne dopĺňajú základné riešenie v počítači a do určitej miery rúcajú hranice medzi terénom a kanceláriou. Stále viac užívateľov nachádza aj na Slovensku týmto spôsobom cestu k úspore času a zaisteniu lepšieho prehľadu nad hospodárením v lese.

Ako nové technológie pomáhajú v práci praktickému lesníkovi?

Na trhu sú dostupné rôzne aplikácie, ktoré majú za úlohu zjednodušiť a zefektívniť prácu lesníka. Aj naša spoločnosť ponúka rôzne softvérové riešenia. Z nášho portfólia by som spomenul napríklad mobilnú mapovú aplikáciu Forester GPS Mobile. Vďaka tejto aplikácii si lesník veľmi rýchlo odvykne od nosenia a prehliadania papierových máp a evidenčných kníh. Okrem toho už nie je nutné obstarávať si osobitné GPS zariadenia. Všetky potrebné informácie o polohe, potrebné pri identifikácii a zakresľovaní, dokáže hospodár získať pomocou integrovaného GPS prijímača, ktorý je súčasťou každého moderného mobilného zariadenia. Pre praktika je veľmi dôležité, aby bola práca s grafickými podkladmi užívateľsky prijateľná a aby bola zabezpečená jednoduchosť medzi prostredím mobilného zariadenia a stolného počítača. Samozrejmosťou by mala byť aj možnosť synchronizácie údajov medzi užívateľmi v rámci jednej firmy, čo zase umožňuje vyššiu dostupnosť informácií pri plánovaní hospodárenia a pri kontrole.

Na grafickú evidenciu sa v slovenských pomeroch kladú pomerne vysoké nároky. Je možné splniť všetky požiadavky použitím mobilnej aplikácie?

Áno, požiadavky sú u nás v porovnaní s inými krajinami, čo do podrobnosti skutočne vysoké, a naviac je odovzdávanie evidencie raz za rok povinné. Kolegovia v Česku boli vždy veľkými propagátormi grafickej evidencie ako užitočného nástroja odborného lesného hospodára. Veríme, že aj tu na Slovensku je vedenie kvalitnej grafickej evidencie v prvom rade v záujme hospodára a povinnosť ju odovzdať nie je hlavným alebo jediným motívom k jej vedeniu. Všetky legislatívne a praktické požiadavky sú do systému zapracované a vďaka tomu je možné grafickú evidenciu plnohodnotne viesť naozaj priamo v teréne bez potreby prekresľovania tvarov, prefarbovania plôch, atď. Oproti spracovaniu na papieri je veľkou výhodou jednoduchosť akejkoľvek úpravy a tiež možnosť zdieľania informácií medzi užívateľmi v rámci jednej firmy.

Ako sa vyrovnávajú štandardné mobilné zariadenia s prostredím v teréne?

Dnešný trh ponúka širokú paletu zariadení s väčšou odolnosťou voči poškodeniu, vlhkosti a prachu, pričom je dodržaný rozumný pomer ceny, výkonu a životnosti. Prevažná časť užívateľov aplikácií našej spoločnosti však využíva štandardné tablety. Prax potvrdzuje, že k poškodeniu zariadení nadmerným zaťažením v náročnej lesníckej praxi takmer nedochádza. S použitím nepremokavého puzdra nie je problémom ani práca v daždi. Pri zavesení puzdra na krk ani rozmerovo väčšie zariadenie, akým je tablet, neprekáža v ruke. Často sa vyskytovali obavy z nedostatočnej kapacity batérie v mobilných zariadeniach. Pri vyššej záťaži je jednoduchým riešením využitie externých energetických zdrojov alebo nabíjačky s adaptérom pre zapojenie v aute.

Prepojenie ktorých činností je možné prostredníctvom aplikácií?

Každá aplikácia má variant pre stolný počítač a variant vo forme mobilnej aplikácie. Tá je vždy prispôsobená potrebám práce v teréne. Napríklad pri kubíkovaní je hlavným zmyslom mobilnej aplikácie vytvárať číselníky a elektronicky zhotovovať prvotné výrobné doklady. Z nich môže užívateľ v počítači generovať odvozné alebo výrobno-mzdové lístky. Naopak, v oblasti evidencie lesnej výroby slúži mobilná aplikácia hlavne k prehliadaniu záznamov zhotovených v kancelárii. Pre lesníka je v počítači i v teréne dôležitá väzba medzi mapovou a numerickou časťou Programu starostlivosti o les (PSL), preto je dôležité plnohodnotné a funkčné prepojenie týchto dvoch súborov informácií prostredníctvom prehľadného a užívateľsky nenáročného softvéru. Ak sú všetky informácie, ktoré obsahuje PSL nahraté do počítača alebo tabletu, je potom možné jednoduchým spôsobom porovnávať plánované činnosti s tými, ktoré už boli vykonané.

Predplatné časopisu

(Úplné znenie tohto článku si prečítate na stránkach časopisu LES & Letokruhy Júl-August 2017)

Hlavné správy

Pre a proti vzniku CHKO Krušné hory: Polemika o nelegálnych ťažbách dreva

Pre a proti vzniku CHKO Krušné hory: Polemika o nelegálnych ťažbách dreva

O čom sa píše

V Krušných horách má vzniknúť najväčšia chránená krajinná oblasť (CHKO) v Česku. Ministerstvo životného prostredia chce zámer vyhlásiť ešte tento...

Prečítajte si viac
Názor: Povodňovú tragédiu v Monkovej doline spôsobilo mŕtve drevo ponechané na samovývoj

Názor: Povodňovú tragédiu v Monkovej doline spôsobilo mŕtve drevo ponechané na samovývoj

O čom sa píše

Až dnes sa mi podarilo terénne preskúmať to, čo sa stalo v Monkovej doline po výdatných zrážkach 11. júla 2024...

Prečítajte si viac
TÝŽDŇOVKA: V prírode stačí chodiť s otvorenými očami, a nie zaslepený ideológiou bezzásahu

TÝŽDŇOVKA: V prírode stačí chodiť s otvorenými očami, a nie zaslepený ideológiou…

Aktuálne

Tragická udalosť v Monkovej doline neďaleko Ždiaru v Belianskych Tatrách si vo štvrtok 11. júla vyžiadala dva ľudské životy a štyroch...

Prečítajte si viac
Ekoaktivisti organizujú v národných parkoch náučné exkurzie: Spoplatnené zážitky v miestnej divočine

Ekoaktivisti organizujú v národných parkoch náučné exkurzie: Spoplatnené zážitky v miestnej divočine

O čom sa píše

Ľudia, ktorí zaplatia účastnícky poplatok, sa môžu do konca letných prázdnin zúčastniť náučných exkurzií, organizovaných v Česku už po dvadsiaty piaty...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora