Prihlásiť

Smrekové porasty schnú doslova pred očami

Zhovárame sa s Ing. Andrejom Berešíkom
predsedom Lesného spoločenstva, pozemkového spoločenstva Horný Vadičov

Pôsobíte na Kysuciach, v kraji s mimoriadne bohatými lesmi. Môžeme najskôr aspoň stručne nahliadnuť do histórie lesov vášho spoločenstva?

Naše pozemkové spoločenstvo bolo založené v roku 1992, keď sa lesy v užívaní štátu vracali do užívania pôvodným vlastníkom. Začiatky riadenia spoločnosti určite neboli ľahké, zo spomínania našej pani ekonómky, ktorá ako jediná pôsobí nepretržite vo výbore spoločenstva od jeho založenia bolo jasné, že začiatky boli bez vlastných priestorov a výbor zasadal, kde sa dalo – aj v miestnej krčme. Samozrejme, väčšina z nich sa musela oboznámiť s úplne novou problematikou. Neskôr sme si prenajali priestory v budove Obecného úradu. Vo výbore pôsobím od roku 2013 a hneď v ďalšom roku sme sa pustili do opravy našej budovy, ktorá v minulosti slúžila aj na ustajnenie koní. Bola doslova v dezolátnom stave. Teraz máme vlastné priestory, ktoré už využívame, ale ešte ich čaká dokončenie.

Na akej výmere lesov hospodárite, aké je drevinové zloženie, zásoby na pni a stanovištné podmienky?

Pôsobíme na výmere 806 hektárov. Z toho lesy tvoria 675 hektárov a zvyšok sú takmer všetko trvalo trávnaté porasty. Hospodárskych lesov máme 580 hektárov. Pri zásobách na pni je to mierne v prospech listnatej hmoty. Údaje v PSL z roku 2009 hovoria o zásobe zhruba 92 tisíc m3 a ihličnaté zásoby boli odhadované na zhruba 87 tisíc m3. Územie patrí do oblasti Stredných Beskýd, podoblasť Kysucká Vrchovina, prevládajúcim lesným typom sú svieže bučiny a živné jedľové bučiny. V budúcnosti uvažujem previesť niektoré zanedbané a nevyužiteľné trvalo-trávne porasty na les. Niektoré už teraz plnia funkciu lesa.

Aké sú vo vašom prípade aktuálne vetrové kalamity a s tým spojené napadnutia škodcami?

Vetrová kalamita väčšieho rozsahu nás v posledných rokoch nezasiahla, ani nedávna Žofia sa výrazne neprejavila, riešime len pomiestne vývraty, najmä ak neskoro na jeseň alebo pri topiacom sa snehu poškodí menšie skupiny stromov. Územie nášho spoločenstva, podobne ako celé územie severného Slovenska, ničí najmä kalamita spôsobená podkôrnym hmyzom. Ešte pár rokov dozadu sme dúfali, že to nebude až také zlé, ale za zlomový rok by som považoval rok 2015, kedy bolo leto mimoriadne chudobné na zrážky a súčasný rok 2017, keď smrekové porasty schnú doslova pred očami, a to sme dúfali, že januárové silné až 30 stupňové mrazy pomôžu, no opäť prišiel silný letný deficit zrážok a nové sucháre sa objavujú doslova každý deň.

Darí sa vám včas vykonávať obnovu lesa?

V mnohých prípadoch musíme doplňovať sadenice opakovane, tlak lesnej zveri je veľký. Dúfam, že s jej početnosťou sa budú kompetentní reálne čím skôr zaoberať. Všeobecne by som privítal u všetkých subjektov väčší dôraz na ochranu lesa pred zverou, šetria sa náklady, ale neskôr prichádzame o oveľa viac, zo zničenej mladiny už nikdy nič poriadne nebude. Tu je aj veľký problém, že veľa spoluvlastníkov spoločenstva alebo aj majiteľov súkromných lesov vidí len ten pekný hrubý kus stromu v hore a z neho narezané palivo. Ide najmä o ľudí, ktorí zdedili les, ale nikdy tam ani neboli. Stal sa mi prípad, že jedna pani sa ma pýtala, koľko stojí meter štvorcový lesnej plochy. Chcela predať asi pol hektára veľký lesný pozemok. Asi po mesiaci mi povedala, že to už predávať nechce, lebo jej ponúkali nízku cenu a následne ma poprosila, či by som jej neukázal, kde vlastne ten pozemok je a ako sa tam dá dostať. Vtedy ma zarazilo, že predáva a nevie vlastne čo. Tento prípad rozdrobeného vlastníctva lesov ma dosť zarazil. Je to typický príklad lesov, ktoré nemajú gazdu, kde sa v nich, v mnohých prípadoch tvoria ohniská podkôrnikovej kalamity. Tieto formy vlastníctva celkovo neprospievajú zdravotnému stavu lesov.

Odkiaľ získavate sadbový materiál? Máte aj vlastné škôlky?

Sadbový materiál nakupujeme od Lesov SR, Škôlkarske stredisko Oravská priehrada. So sadenicami z tohto strediska sme spokojní, majú požadovanú kvalitu aj triedenie vo zväzkoch. Sadenice buka berieme aj z prirodzeného zmladenia z našich semenných porastov. V roku 2015 sme sa zapojili do výzvy v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 a náš projekt obnovy lesov v podopatrení 8.4. „Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami“ bol úspešný. Vzhľadom na to sme apelovali na víťaznú firmu, ktorá nám bude zabezpečovať pestovnú činnosť, aby sadenice tiež nakupovala zo spomínaného škôlkarského strediska. V minulosti sme mali aj vlastnú lesnú škôlku, ktorá už dlhodobo nebola využívaná a zarastala náletovými drevinami. Oplotenie bolo ešte funkčné a tak sme ju minulý rok symbolicky prenajali miestnemu včelárovi, ktorý v nej umiestnil niekoľko včelstiev.

 

Predplatné časopisu

(Úplné znenie tohto článku si prečítate na stránkach časopisu LES & Letokruhy September 2017)

Hlavné správy

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene: 22. ročník súťaže Zelený objektív, vernisáž výstavy 30. marca

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene: 22. ročník súťaže Zelený objektív, vernisáž…

Aktuálne

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene informuje na internetovej stránke štátneho podniku LESY SR, že pri príležitosti Apríla – mesiaca lesov...

Prečítajte si viac
Hlavné mesto podporuje ochranu prírody v Malých Karpatoch, na Devínskej Kobyle a v lužných lesoch: Pripravuje Bratislavský dunajský park

Hlavné mesto podporuje ochranu prírody v Malých Karpatoch, na Devínskej Kobyle a…

O čom sa píše

Hlavné mesto síce ešte nemá detailné informácie o pripravovanom Národnom parku Podunajsko z dielne envirorezortu, pozitívne však vníma záujem koncepčného...

Prečítajte si viac
Správa TANAP-u o lesoch: Dominantný je smrek, výrazný podiel má smrekovec opadavý, borovica lesná a borovica limba

Správa TANAP-u o lesoch: Dominantný je smrek, výrazný podiel má smrekovec opadavý…

O čom sa píše

Tatranský národný park poskytuje zázemie pre mnohé lesné spoločenstvá. Rozmanitosťou oplývajú vápencové substráty Belianskych a Západných Tatier, TANAP je i domovinou...

Prečítajte si viac
Ako urbár „ničil“ lesík: A záhradkári majú, čo chceli...

Ako urbár „ničil“ lesík: A záhradkári majú, čo chceli...

O čom sa píše

Vyznačovali sme na pozemkoch - záhrada a ostatná plocha - prevažne agáty na výrub, pretože si tam ľudia zvykli vyvážať...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora