Prihlásiť

Archív časopisu LES & Letokruhy

Ročník 2019
 • Časopis Letokruhy 2019/04

  TÉMA

  Peniaze nie sú cieľom, ale prostriedkom napĺňania nášho poslania

  Rozhovor s dekanom LDF MENDELU v Brne prof. Dr. Ing. Liborom JANKOVSKÝM

  ŠTÁTNE LESY

  Jedna znáška mníšky zožerie tisíc metrov štvorcových listovej plochy

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme10

  Hospodária citlivo, tak ako sa patrí na národný park

  Rozhovor s Ing Marcelom Slivkom, predsedom Pozemkového spoločenstva, bývalý urbariát Hrabušice

  REPORTÁŽ

  Bez starostlivosti lesníkov by jedľa nemala budúcnosť

  AKTUÁLNE

  Ako na prírode blízke obhospodarovanie lesa?

  I. Zakladanie trvalo viacetážových porastov

  Rudolf Bruchánik

  Novú perspektívu pre lesy Slovenska vytvárajú trvalo rôznoveké porasty s mozaikovou štruktúrou a stálou dynamikou prirodzenej obnovy (1. časť)

  Prvé skúsenosti z praxe

  Rozhovor s Mgr. Milošom Kravárom, riaditeľom Slovenskej lesnícko – drevárskej inšpekcie

  Kalendár prírody

  Miroslav Saniga

  V akom stave máme naše lesy? (10. časť)

  Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

  Kedy sa to začalo?

  Rozhovor s Ing. Pavlom Homolom, konateľom spoločnosti Lesy mesta Podolínec

  LESNÍCKE ŠKOLSTVO

  Lesnícke katedry - Predstavujeme Katedru hospodárskej úpravy lesov a geodézie LF TU

  LOS INFORMUJE

  Lykožrúta smrekového nezastaví ani borovica

  TECHNIKA

  LKT na pásoch

  Juraj Šuhaj, Jozef Baláž

  CENY DREVA

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Spoločenská objednávka. Čo s ňou?

  Peter Gogola

  Ostrým perom

  Ján Fillo

  Ani na správnych zápisoch sa nedá dohodnúť

  Jozef Marko

  OSOBNOSTI

  Vedeli sme, ako lesníctvo funguje v zahraničí. A to nám pomohlo – Julián Tomaštík

  Jozef Marko

  HISTÓRIA

  Storočnica strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici (4. časť)

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – APRÍL

  Mária Rošková

  FOTORUBRIKA

  Fotograf prírody – Peter Jurík

  Dominik Belica

  NOVÉ KNIHY

  Lesnícke biografie

  Komerčné prezentácie

 • Časopis Letokruhy 2019/03

  TÉMA

  Hlucháň hôrny Tetrao urogallus

  Stanislav Bystriansky

  Martin Mikoláš

  Biotop hlucháňa hôrneho

  Miroslav Saniga

  Zabi medveďa, zachrániš mravca, pomôžeš smreku a aj hlucháňovi...!   

  Jaroslav Ďurík

  ŠTÁTNE LESY

  Etudy z dreva XX.

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme  

  Nehľadajme sváry a trecie plochy na vzájomné osočovanie

  Rozhovor s Ing. Petrom Sasarákom, konateľom a lesným hospodárom Mestských lesov Sabinov

  REPORTÁŽ

  Otvorené dvere, a nielen v deň na to určený

  AKTUÁLNE

  Bez peňazí sa zázraky robiť určite nedajú

  Rozhovor s Ing. Petrom Kickom, gen. riaditeľom Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva

  MPRV SR

  Kalendár prírody

  Miroslav Saniga

  V akom stave máme naše lesy? (9. časť) 

  Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

  Prírode blízke obhospodarovanie lesa (PBOL)

  Milan Saniga a výbor Pro Silva Slovakia

  Prestaňme konečne s nevraživosťou a sadnime si za spoločný stôl 

  Rozhovor s Ing. Milanom Ovseníkom, predsedom ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

  INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

  Android senzory v lesníckej praxi 

  Ján Šimkovič

  LOS INFORMUJE

  Medzinárodná konferencia APOL 2019

  Ochrana lesa musí byť zameraná na aktívne podkôrnikové drevo

  Osobnosti ochrany lesa 2019

  TECHNIKA

  Lesný Golem LKT 160 .34

  Ľudovít Kmec, Juraj Šuhaj, Jozef Baláž

  CENY DREVA

  Vývoj štatistických cien vybraných drevín a sortimentov surového dreva v roku 2018 na Slovensku a v Českej republike

  SPRACOVANIE DREVA

  Úspešná rodinná firma

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Sociálne média ako možná cesta pozitívneho zviditeľnenia práce lesníkov

  Eduard Apfel

  Ostrým perom 

  Ján Fillo

  Lesná pedagogika áno. A lesnícka komunikácia?

  Jozef Marko

  OSOBNOSTI

  Cez ťažké začiatky k novej etape genetického výskumu – Ladislav Paule

  Alena Pástorová

  HISTÓRIA

  Storočnica strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici (3. časť) 

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – MAREC

  Mária Rošková

  FOTORUBRIKA

  Fotograf prírody – Marián Jamrich 

  Dominik Belica

  NOVÉ KNIHY

  Peter Šiška – Moji milí kamaráti

  Komerčné prezentácie 

 • Časopis Letokruhy 2019/02

  TÉMA

  Čo sú modelové lesy

  Modelové lesy na Slovensku sú. Dajme to vedieť svetu

  Rozhovor s riaditeľkou CHKO Poľana Ing. Vladimírou Fabriciusovou, PhD. o zapojení Slovenska do medzinárodnej siete modelových lesov

  Lesníci, ochranári, poučme sa!  

  Nevyužitý potenciál biosférických rezervácií UNESCO  

  ŠTÁTNE LESY

  Lesníci si pripomenuli výročie úmrtia svojho slávneho predchodcu  

  Chodí sem celý svet   

  Rozhovor s vedúcim Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline Ing. Michalom Kofirom

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme     

  Profit z presnosti dát 

  REPORTÁŽ

  Začiatok na konci sveta     

  AKTUÁLNE

  K lesom nie je možné pristupovať stranícky, odvetvovo ani rezortne

  Rozhovor s predsedom PEFC Slovensko Ing. Františkom Štulajterom, CSc.

  V akom stave máme naše lesy? (8. časť)     

  Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

  Kalendár prírody         

  Miroslav Saniga

  INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

  Android bezdrôtová komunikácia v lesníckej praxi  

  Ján Šimkovič

  LOS INFORMUJE

  Stojíme pred ďalšou kalamitou mníšky veľkohlavej?

  TECHNIKA

  LKT 120 - ťažká kavaléria v lese

  Juraj Šuhaj, Jozef Baláž

  CENY DREVA

  Vývoj priemerných štatistických cien vybraných drevín a sortimentov surového dreva v roku 2018 na Slovensku a v Rakúsku 

  SPRACOVANIE DREVA

  Úspechy nás ženú dopredu

  Rozhovor s konateľom spoločnosti Mintal s.r.o. Ing. Jozefom Mintálom

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta   

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Z pošty    

  Ostrým perom  

  Ján Fillo

  Ako tie tri slávne opičky

  Jozef Marko

  OSOBNOSTI

  Prvý generálny riaditeľ – Blažej Možucha   

  HISTÓRIA

  Storočnica strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici (2. časť)

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – FEBRUÁR   

  Mária Rošková

  Z MÚZEA

  Vernisáž výstavy o srncovi lesnom 

  SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

  Ján Fillo sedemdesiatročný

  Jozef Konôpka

  FOTORUBRIKA

  Fotograf prírody – Michal Lutonský

  Dominik Belica

  NOVÉ KNIHY

  Peter Wohlleben: Počuješ rozprávať stromy?

  Alena Pástorová

  Komerčné prezentácie   

 • Časopis Letokruhy 2019/01

  TÉMA

  70 rokov TANAP-u4

  Martina Petránová

  Pripomenúť tých, ktorí boli na začiatku

  Mikuláš Michelčík ml.

  Anketa

  ŠTÁTNE LESY

  Vždy ide o prácu s ľuďmi

  Rozhovor s Pavlom Machavom, vedúcim Odboru komunikácie na gen. riaditeľstve Lesov SR

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Lesníctvo odjakživa zabezpečovalo ochranu lesa

  Rozhovor s Ing. Michalom Fulmekom, konateľom Mestských lesov Jelšava, s. r. o.

  PESTOVANIE LESA

  Možnosti uplatnenia výberkového hospodárskeho spôsobu

  Peter Zima

  AKTUÁLNE

  Ako Slovenská lesnícka komora chytila príležitosť za pačesy  18

  V akom stave máme naše lesy? (7. časť)

  Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

  Nové prístupy k ekosystémovým službám lesa

  Kalendár prírody

  Miroslav Saniga

  INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

  Android zariadenia v lesníckej praxi

  Ján Šimkovič

  LOS INFORMUJE

  Podkôrny hmyz na Slovensku a v okolitých krajinách

  TECHNIKA

  LKT 90 – ťahač, ktorý mal nahradiť legendárnu osemdesiatjednotku

  Juraj Šuhaj, Jozef Baláž

  CENY DREVA

  Vývoj priemerných štatistických cien vybraných drevín a sortimentov surového dreva

  SPRACOVANIE DREVA

  Pomôže nám stabilita dodávok dreva a cenotvorba na základe vývoja trhu v aktuálnom čase

  Rozhovor s Ing. Pavlom Vargom konateľom spoločnosti LESAGRO, s.r.o.

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  O dreve, lesníctve a niektorých veciach v zákulisí

  Michal Diviak

  Ostrým perom

  Ján Fillo

  Naj (?) Slovák

  Peter Gogola

  OSOBNOSTI

  Láska k drevu zrodená z lásky k lesu – Igor Patráš

  HISTÓRIA

  Storočnica strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici (1. časť)

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – JANUÁR

  Mária Rošková

  Z MÚZEA

  Bohatá úroda aj dobré vyhliadky

  FOTORUBRIKA

  Fotograf prírody – Patrik Rolín

  Dominik Belica

  NOVÉ KNIHY

  Peter Wohlleben – Sprievodca lesom

  Alena Pástorová

Hlavné správy

Národné lesnícke centrum skrášľuje svoje okolie

Národné lesnícke centrum skrášľuje svoje okolie

Aktuálne

Z iniciatívy Referátu komunikácie a marketingu Národného lesníckeho centra vo Zvolene sa v utorok 16. apríla zapojilo do akcií „Spolu vyzbierame/urobíme viac...

Prečítajte si viac
Vojenskí lesníci pomôžu sociálne slabším aj mladým lesným porastom. Kúpia briketovaciu linku

Vojenskí lesníci pomôžu sociálne slabším aj mladým lesným porastom. Kúpia briketovaciu linku

Aktuálne

Vojenské lesy a majetky š. p. (VLM) spravujú lesný majetok štátu vo vojenských obvodoch, slúžiacich na zabezpečenie obrany našej krajiny. Súčasťou...

Prečítajte si viac
Vyše 600 000 eur na podporu chovu norika muránskeho typu a zubra hrivnatého

Vyše 600 000 eur na podporu chovu norika muránskeho typu a zubra…

O čom sa píše

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR významne podporí chov norika muránskeho typu v Dobšinej a chov zubra hrivnatého v Topoľčiankach. Spravodajský portál tlačovej...

Prečítajte si viac
Rozhovor: „Nároky na lesníkov sa zvyšujú. Mali by využiť najnovšie poznatky a prístupy“

Rozhovor: „Nároky na lesníkov sa zvyšujú. Mali by využiť najnovšie poznatky…

Aktuálne

Parky, fontány, vodu zachytávajúce riešenia, dažďové záhrady, zelené plochy a strechy, sochy či plastiky. Prvky, ktoré prispievajú ku krajšiemu a zdravšiemu životnému...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk