Prihlásiť

Archív časopisu LES & Letokruhy

Ročník 2020
 • Časopis Letokruhy 2020/05

  TÉMA

  Programové vyhlásenie vlády SR

  ŠTÁTNE LESY

  Pár otázok pre generálneho riaditeľa

  Plán obnovy lesa štátneho podniku LESY SR pre rok 2020

  Rudolf Bruchánik, Katarína Chválová

  „Robíme pre les, chceme mu pomôcť“   

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme 

  Návrh, ktorý nemá logiku, by odstrihol celý región od sveta

  Prečo sú mestskí lesníci z Tisovca proti zonácii Národného parku Muránska planina

  REPORTÁŽ

  Robia tak, ako to cítia a podľa toho, ako reaguje príroda

  Ako košickí mestskí lesníci na Polesí Kostoľany obnovujú tamojšie bučiny

  AKTUÁLNE

  Ako ďalej v ochrane lesa? 

  Pavel Toma

  Cieľ: zlepšenie služieb pre zákazníka   

  Štefan Engel

  V akom stave máme naše lesy? (22. časť)

  Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

  Kalendár prírody 

  Miroslav Saniga

  Lesníci prispievajú aj k rozvoju iných rezortov

  Predstavujeme Ústav lesných zdrojov a informatiky vo Zvolene (NLC-ÚLZI)

  Trvalo viacetážové porasty a hospodárska úprava lesov

  Ján Kučera

  CERTIFIKÁCIA

  PEFC je komunikačným nástrojom pre vlastníkov lesov a lesníkov

  Rozhovor s Benom Gunnebergom, generálnym sekretárom medzinárodnej Rady PEFC

  LOS INFORMUJE

  Nárast výskytu biotických činiteľov v borovicových porastoch

  TECHNIKA

  Motorová pila (V. časť) -  Počátky použití elektrického a spalovacího motoru

  Vladimír Simanov, Radan Bernacký

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE IV. Belgicko

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta 

  Z domova 

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Odboj, kolaborácia, ľahostajnosť a nádej

  Jozef Marko

  Krivda, ktorú história odsúdi

  Michal Králik

  Veľkonočná dohoda

  František Štulajter

  LESNÍCKE DYNASTIE

  Lesnícka dynastia Pichlerovcov

  Viliam Stockmann

  OSOBNOSTI

  V znamení murárika červenokrídleho – Miroslav Saniga    

  HISTÓRIA

  Povojnové obdobie v lesnom hospodárstve (5. časť) 

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – MÁJ   

  Mária Rošková

  FOTORUBRIKA

  Fotograf prírody – Matúš  Šalamún

  Dominik Belica

  Komerčné prezentácie

 • Časopis Letokruhy 2020/04

  TÉMA

  Vplyv ochrany prírody na ekonomiku lesného hospodárstva

  Jozef Bystriansky

  ŠTÁTNE LESY

  Pri pohľade na kalamitu im zovrelo hrdlá. Z večera do rána bola lesnícka robota zničená

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Les majú v sebe

  S urbárnikmi a lesomajiteľmi zo Súľova a okolia o tom, ako im má štát pomôcť

  POLEMIKA

  Prírode blízke obhospodarovanie lesa v praxi

  Dušan Krajniak

  AKTUÁLNE

  Les nesmie byť bankou pre štátny rozpočet

  Rozhovor s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jánom Mičovským

  Meniaca sa klíma – od globálnych aspektov k ochrane lesa na Slovensku

  Bohdan Konôpka

  Manažment európskych lesov v podmienkach klimatickej zmeny

  Igor Viszlai ml., Michal Vančo

  V akom stave máme naše lesy? (21. časť)

  Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

  Kalendár prírody

  Miroslav Saniga

  HÚL je dlhodobo akceptovaná vlastníkmi aj obhospodarovateľmi lesov

  Predstavujeme Ústav hospodárskej úpravy lesov vo Zvolene (NLC-ÚHÚL)

  LESNÍCKE ŠKOLSTVO

  Odovzdaná štafeta

  Rozhovor s odstupujúcim a nastupujúcim dekanom Lesníckej fakulty TU Zvolen

  LOS INFORMUJE

  Mníška veľkohlavá a jej gradácia v rokoch 2019 - 2020

  TECHNIKA

  Motorová pila (IV.časť) - Animálně a parou poháněné pily

  Vladimír Simanov, Radan Bernacký

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE III. Andorra, Athos

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  O kalamite, jablkách a zdravom rozume

  Jozef Marko

  Ostrým perom

  Ján Fillo

  Zonace Národního parku Šumava - Dvacet let nestačilo

  Simanov

  LESNÍCKE DYNASTIE

  Po horách kráčajú v šľapajach svojich otcov a dedov

  Predstavujeme lesných inžinierov Jána, Petra a Michala Líškovcov

  OSOBNOSTI

  Život plný príbehov– Štefan Schneider

  Alena Pástorová

  HISTÓRIA

  Povojnové obdobie v lesnom hospodárstve (4. časť)

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – APRÍL

  Mária Rošková

  FOTORUBRIKA

  Fotograf (nielen) prírody – Gustáv Hegedűš

  SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

  Doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc. 80-ročný

  Rudolf Midriak

  Za Jankom Králikom

  Viliam Stockmann

 • Časopis Letokruhy 2020/03

  TÉMA

  Agrolesníctvo u nás a v zahraničí

  Perspektíva tu je. Vyžaduje spoluprácu lesníkov a farmárov

  Rozhovor s vedúcim tímu pre agrolesníctvo v NLC – LVÚ Zvolen Ing. Jaroslavom Jankovičom, CSc.

  Príprava na podporu agrolesníctva v Českej republike

  Minulosť a budúcnosť agrolesníckych systémov v Taliansku

  Antonio Brunori, generálny tajomník PEFC Taliansko

  ŠTÁTNE LESY

  LESY SR v roku 2019 so ziskom

  Podpisom Memoranda dali prednosť vedeckým faktom pred emóciami

  Milión stromov pre Moje Slovensko

  Chcú hospodáriť s citom

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Inú než náhodnú ťažbu nepoznáme

  Rozhovor s Ing. Jánom Mazurekom, odborným lesným hospodárom lesov obce Ľubica

  REPORTÁŽ

  Beh na dlhú trať. Stratový však nie je a ani nebude

  POLEMIKA

  „Dobrí“ a „zlí“ lesníci

  Cyril Bábeľa

  AKTUÁLNE

  Pre lesy sa neurobilo málo

  Peter Kicko

  V šľapajach Jozefa Dekreta Matejovie

  Rozhovor s Ing. Blažejom Možuchom, riaditeľom Mestských lesov Banská Bystrica s.r.o

  Kalendár prírody

  Miroslav Saniga

  V akom stave máme naše lesy? (20. časť)

  Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

  M. Sarvaš: Zameriavame sa na vlastníkov lesov

  Predstavujeme Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC-ÚLPV)

  LOS INFORMUJE

  Pajaseň žliazkatý - účinnosť eradikácie inváznej dreviny

  Valéria Longauerová, Katarína Sujová, Miriam Maľová, Andrej Kunca, Roman Leontovyč

  TECHNIKA

  Motorová pila (III.časť) - Mechanické, manuálně poháněné pily

  Vladimír Simanov, Radan Bernacký

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE II.  Albánsko

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Ohrady budú okolo záhrad, polí aj lesov?

  Jozef Marko

  Ostrým perom

  Ján Fillo

  Greenwashing alebo Vymývanie mozgov „nazeleno“

  Peter Gogola

  LESNÍCKE DYNASTIE

  Nestačí si len robiť lesnícku robotu, treba o nej aj hovoriť

  Predstavujeme rozvetvený lesnícky rod Kovalčíkovcov

  OSOBNOSTI

  Lesník, poľovník a športovec v jednom – Štefan Manko

  Jozef Marko

  HISTÓRIA

  Povojnové obdobie v lesnom hospodárstve (3. časť)

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – MAREC

  Mária Rošková

  FOTORUBRIKA

  Fotograf prírody – Martin Chirila

  Dominik Belica

  RECENZIA

  Peter Wohlleben – Můj první les

  Alena Pástorová

 • Časopis Letokruhy 2020/02

  TÉMA

  Volebné programy politických strán vo vzťahu k lesom na Slovensku

  ŠTÁTNE LESY

  Jeleň lesný

  Lesnícke pochúťky   

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme 

  Nezabúdajme, k čomu urbár slúži a prečo ho naši dedovia zakladali

  Rozhovor s Pavlom Machom, predsedom Urbáru pozemkového spoločenstva Beluša

  REPORTÁŽ

  Aby sa oplatilo hospodáriť na vidieku

  POLEMIKA

  Žiaden strom predsa nerastie do neba!

  Jan Václavík

  AKTUÁLNE

  Sú nástroje lesníckej politiky účinné?

  Zuzana Dobšinská, Zuzana Sarvašová, Jaroslav Šálka, Martina Štěrbová, Katarína Sujová, Klára Báliková

  Milión sadeníc pre slovenské lesy - lesníci vyzvali verejnosť na pomoc lesom 

  Vyvinúť maximálne úsilie

  Boris Greguška

  Na okraj jednej nekoncepčnej koncepcie

  Juraj Vanko

  V akom stave máme naše lesy? (19. časť)

  Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

  Kalendár prírody

  Miroslav Saniga

  Otvoriť sa verejnosti

  Rozhovor s hovorcom Národného lesníckeho centra Ing. et Ing. Jánom Lichým, Ph.D.

  Smrek a čo s ním ďalej

  Daniela Hovorková

  Aktuálne problémy v ochrane lesa 2020

  Lesnícky výskum valcuje dogmy ekoaktivistov

  LOS INFORMUJE

  Využitie dronov v lesníckej praxi

  Juraj Galko, Andrej Kunca, Christo Nikolov, Slavomír Rell

  TECHNIKA

  Motorová pila (II.časť) - Ruční a udržovací nářadí 

  Vladimír Simanov, Radan Bernacký

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE I.  Ålandské ostrovy   

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta 

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Je to pravda! Čítal som to na internete

  Peter Gogola

  Ostrým perom     

  Ján Fillo

  Lesnícka obrana pred ochranárskou demagógiou

  Jozef Marko

  OSOBNOSTI

  Budovateľ a bojovník s kalamitami - Ján Štefánik

  Jozef Marko

  HISTÓRIA

  Povojnové obdobie v lesnom hospodárstve (2. časť)

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – FEBRUÁR  

  Mária Rošková

  FOTORUBRIKA

  Fotograf prírody – Dušan Schmidt  

  Dominik Belica

  RECENZIA

  Život zasvätený lesu 

  Alena Pástorová

 • Časopis Letokruhy 2020/01

  TÉMA

  Novela Zákona o lesoch

  Sprísnenie podmienok vykonávania náhodnej ťažby

  Novinky a zmeny z prednášok

  Výklad, metodiky a potreby lesníckej prevádzky

  Anketa

  ŠTÁTNE LESY

  Aký bol rok 2019 v štátnom podniku LESY SR 

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Ťažia stromy cieľových hrúbok

  REPORTÁŽ

  Namiesto smreka aj osem druhov drevín

  POLEMIKA

  V centre pozornosti: PBOL

  Michal Tomčík

  AKTUÁLNE

  Konferencia Financovanie 2019 Lesy-Drevo

  Iveta Hajdúchová

  Klimatická zmena, lesy a lesníctvo na Slovensku

  Jozef Konôpka

  Kalendár prírody

  Miroslav Saniga

  Vojna volov pod Poľanou

  Emil Rakyta

  V akom stave máme naše lesy? (18. časť)

  Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

  Chápať les ako živý organizmus

  Veronika Jaloviarová

  LESNÍCKE ŠKOLSTVO

  Lesnícke učebné odbory a duálne vzdelávanie

  Igor Viszlai

  LOS INFORMUJE

  Výskyt škodlivých činiteľov v roku 2019 a prognóza na rok 2020

  Andrej Kunca a kol.

  TECHNIKA

  Motorová pila (Úvod) 

  Vladimír Simanov, Radan Bernacký

  CENY DREVA

  Analýza cien dreva a trhu s drevom v súčasných podmienkach globálnych klimatických zmien

  Miloš Gejdoš

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta    

  Z domova 

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Krok stranou a jsi u jiného cíle! 

  Andrea Pondělíčková

  Vždy vyžadujte fakty!

  Igor Gorec

  Ostrým perom

  Ján Fillo

  Klimatické zmeny zvládne spoločnosť s lesníkmi, nie bez nich

  Jozef Marko

  OSOBNOSTI

  Ján Bavlšík – HÚL-ke ostal verný 38 rokov

  Jozef Marko

  HISTÓRIA

  Povojnové lesnícke opatrenia pre partizánov a vojnových invalidov

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – JANUÁR

  Mária Rošková

  FOTORUBRIKA

  Fotograf prírody – Vilo Polonec

  Dominik Belica

  RECENZIA

  Knižný skvost  

  David Vaca

  O patronech myslivosti a jiných světcích 

  Alena Pástorová

Hlavné správy

Českí vlastníci lesov: Lykožrút je horší ako koronavírus

Českí vlastníci lesov: Lykožrút je horší ako koronavírus

O čom sa píše

Rozpad smrečín nebývalého rozsahu v dôsledku klimatických zmien a vetrových a podkôrnikových kalamít trápi nielen vlastníkov a obhospodarovateľov lesov na Slovensku, ale aj...

Prečítajte si viac
České lesníctvo dostane tento rok kvôli kalamite o 7 miliárd viac

České lesníctvo dostane tento rok kvôli kalamite o 7 miliárd viac

O čom sa píše

Český portál Silvarium.cz zverejnil informáciu o tom, že tamojšie ministerstvo poľnohospodárstva chce tento rok navýšiť rozpočet pre lesníctvo o približne 7 miliárd...

Prečítajte si viac
Milióny aj pre lesníkov

Milióny aj pre lesníkov

O čom sa píše

Slovenskí prvovýrobcovia, spracovatelia potravín a lesníci získajú desiatky miliónov eur, ktoré by inak vyšli navnivoč ako nevyčerpané prostriedky aktuálneho programovacieho...

Prečítajte si viac
Hľadá sa nový šéf štátnych ochranárov. Na druhýkrát

Hľadá sa nový šéf štátnych ochranárov. Na druhýkrát

Aktuálne

Ministerstvo životného prostredia zrušilo výberové konanie na post generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody SR a vyhlásilo nové. Včera o tom...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk