Prihlásiť

Výmena skúseností s partnermi z Nemecka

Začiatkom septembra navštívili Slovensko čelní predstavitelia združenia PEFC Nemecko. Medzi trinástimi účastníkmi odbornej exkurzie mali zastúpenie okrem zamestnancov PEFC Nemecko aj vlastníci lesov, audítori, štátny radca v oblasti lesníckej politiky a profesor hospodárskej úpravy lesov. Odborný program pozostával z návštevy účelových zariadení štátneho podniku LESY SR a zubrej obory na OZ Topoľčianky, prehliadky Múzea vo Svätom Antone, odbornej exkurzie do Biosférickej rezervácie Poľana, nechýbali praktické ukážky hospodárenia v štátnych a mestských lesoch a návšteva najväčšieho spracovateľa ihličnatého dreva na Slovensku – Rettenmeier Tatra Timber v Liptovskom Hrádku. Využili sme príležitosť a položili sme pár otázok predsedovi PEFC Nemecko. Je ním Prof. Dr. Andreas W. Bitter.

Ako funguje PEFC v Nemecku?

PEFC Germany je registrované združenie, ktorého sekretariát sa nachádza v Stuttgarte. Tu pracuje päť zamestnancov (dvaja lesníci, traja odborníci na komunikáciu) a terénny personál 7 osôb podporujúci 13 PEFC regionálnych zoskupení, ktoré sú držiteľmi skupinových osvedčení o certifikácii lesov. PEFC funguje na základe skupinovej (regionálnej) certifikácie, ktorá najlepšie vyhovuje štruktúre a veľkosti výmery vlastníctva lesov v Nemecku; priemerná veľkosť súkromného lesného majetku je totiž menej ako 4 hektáre. Najvyšším orgánom s rozhodovacou právomocou v PEFC Nemecko je Nemecká rada pre certifikáciu lesov pozostávajúca z vlastníkov lesov (štátnych, obecných, súkromných), odborárov, poskytovateľov služieb a zástupcov drevárskeho priemyslu a mimovládnych organizácií. Mimochodom, tento rok oslavuje PEFC Nemecko svoje 20. výročie.

S akými problémami sa PEFC v Nemecku stretá?

Viac ako 2 500 spoločností je držiteľom certifikátu PEFC C-o-C (spotrebiteľský reťazec), čo je druhý najvyšší počet v členských krajinách PEFC na svete, ale tempo rastu klesá. Zatiaľ čo všetci väčší výrobcovia reziva, celulózy a kompozitných materiálov majú certifikáciu PEFC, registrujeme menší záujem finalizujúcich spoločností v dodávateľskom reťazci, napríklad tlačiarní, stavebných spoločností alebo výrobcov nábytku. S cieľom vyplniť túto medzeru a riešiť hlavné výzvy, konkrétne prienik na spotrebiteľský trh a zlepšenie povedomia o značke, PEFC Nemecko od roku 2011 zintenzívňuje svoje komunikačné a marketingové úsilie. V tom čase poznalo logo PEFC 11 percent nemeckých občanov. Našim cieľom v tomto roku je zvýšiť tento podiel na 39 percent. Ak sa to nepodarí, veríme, že ešte stále existuje veľký potenciál na rozširovanie.

Akú má podporu medzi vlastníkmi lesov?

Od začiatku má PEFC v Nemecku enormnú podporu súkromných a komunálnych vlastníkov lesov. Viac ako 230 000 vlastníkov lesov, ktorí spravujú dve tretiny výmery lesov Nemecka, je súčasťou PEFC certifikácie. Najväčšia časť súkromných vlastníkov lesov je členom jedného z 800 certifikovaných lesníckych združení. Ďalej sú v našej databáze zaregistrované lesy 2 500 miest a takmer celé štátne lesy. V porovnaní s naším konkurentom sa nám darí presvedčiť majiteľov lesov, aby sa pripojili k certifikačnej komunite: 7,5 milióna hektárov je certifikovaných PEFC, 1,3 milióna hektárov je certifikovaných FSC, pričom 80% plochy FSC sa nachádza v dvojito certifikovaných štátnych lesoch, ktoré už majú certifikát PEFC.

Aký je postoj vlády a verejnosti k certifikácii lesov?

Federálna vláda dlhodobo podporuje certifikáciu lesov. V roku 2007 vydala vyhlášku o obstarávaní dreva a výrobkov z dreva. Všetci dodávatelia musia preukázať, že tieto výrobky pochádzajú z udržateľne obhospodarovaných a certifikovaných lesov. Ako dôkaz sa akceptujú certifikáty PEFC a FSC. Prevažná väčšina štátnych lesov nie je v rukách federálnej vlády, ale je vo vlastníctve spolkovej krajiny. Krátko po založení PEFC bola väčšina týchto lesov certifikovaná podľa PEFC. Dvojitá certifikácia - ako už bolo spomenuté - sa vyskytuje vždy, keď sa strana zelených stane súčasťou vlády spolkovej krajiny a okrem existujúcej certifikácie PEFC sa bude usilovať o zavedenie FSC. Široká verejnosť sa nezaujíma o certifikáciu lesov na rozdiel od našich veľkých maloobchodných reťazcov, ako sú ALDI, LIDL alebo BAUHAUS. Bez osvedčenia o certifikáte pôvodu im nie je možné dodávať výrobky z dreva alebo papiera.

Aké skúsenosti alebo poznatky si zo Slovenska odnášate?

Na Slovensku sme strávili päť krásnych dní. Videli a spoznali sme rozmanitosť slovenských lesov, aktuálne problémy lesného hospodárstva a spracovania dreva, profesionálnu prácu PEFC Slovensko a výnimočnú pohostinnosť slovenských kolegov. Potvrdili sa viaceré zhody medzi PEFC schémami v Nemecku a na Slovensku. Obe majú za sebou viac ako 15 rokov skúseností s PEFC certifikáciou, pričom obe dosiahli značné úspechy pri implementácii certifikácie lesov a budovaní spotrebiteľských reťazcov, majú stabilný základ v štátnych lesoch a výzvu prilákať viac súkromných vlastníkov.

Z exkurzie si odnášame mnoho pozitívnych zážitkov a zistení, pričom dve z nich, ktoré svedčia o úspešnej práci združenia PEFC Slovensko, u nás zarezonovali najviac. Po prvé, na Slovensku existuje motivácia pre neštátnych vlastníkov lesov od jedného z najväčších spracovateľov dreva, ktorý je ochotný priplatiť za PEFC certifikované drevo zelenú prémiu vo výške 1 euro/m3 a po druhé, takmer všetci držitelia PEFC osvedčení o účasti na regionálnej certifikácii lesov sa pravidelne zúčastňujú na školeniach o požiadavkách PEFC národného štandardu, ktoré organizuje PEFC Slovensko.

Účasťou na certifikácii tisíce vlastníkov lesov v Nemecku a na Slovensku preukazujú svoj záväzok aj k ochrane prírody. V tejto súvislosti musia vlastníci PEFC certifikovaných lesov považovať PEFC za ponuku pre racionálnu komunikáciu s mimovládnymi environmentálnymi organizáciami a za nástroj slúžiaci na poistenie sa proti ich nadmerným požiadavkám. Na našej ceste sme sa dozvedeli, že väčšina obyvateľov Slovenska sa v skutočnosti nezaujíma o lesníctvo a certifikáciu lesov, a že vnímanie kampaní nátlakových skupín na verejnosť je silnejšie ako v Nemecku.
Obdivujeme mimoriadne úsilie slovenských lesníkov vynaložené na zvládnutie následkov katastrofy spôsobenej kôrovcovou kalamitou a stabilizáciu lesa. Príklad osvedčených postupov hospodárenia v mestských lesoch, ktoré sme navštívili, ukázal, že selektívnou ťažbou a zakladaním zmiešaných porastov s rôznorodou štruktúrou sa dajú dosiahnuť robustné, odolné, produktívne a výnosné lesy. Rovnako ako v Nemecku je mimoriadne dôležitý aktívny manažment voľne žijúcej zveri (v ideálnom prípade vykonávaný samotným obhospodarovateľom lesa), aby sa početnosť zveri prispôsobila požiadavkám hospodárenia v lesoch.

Ďakujem za rozhovor.

Peter Gogola

Hlavné správy

Rozhovor: "Petícia Mor ho! nemá nič spoločné s násilím. Je symbolom v spore za slobodu a ochranu lesa a prírody"

Rozhovor: "Petícia Mor ho! nemá nič spoločné s násilím. Je symbolom v…

Aktuálne

Pred troma mesiacmi bola spustená petícia Mor ho! za záchranu lesov, zachovanie životodarného kolobehu vôd a minimalizáciu ohrozenia človeka v prírode premnoženým...

Prečítajte si viac
Poznámka: NLC a TUZVO spropagujú drevo ako obnoviteľnú surovinu v zelenej ekonomike

Poznámka: NLC a TUZVO spropagujú drevo ako obnoviteľnú surovinu v zelenej ekonomike

Aktuálne

Národné lesnícke centrum vo Zvolene aktívne pracuje s verejnosťou a komunikuje pritom s masmédiami. Aktuálne pozvalo novinárov na pracovné raňajky s názvom Drevo...

Prečítajte si viac
PEFC: Musíme reagovať na vývoj klímy a trhu a byť otvorení novým riešeniam, zdôrazňujú v spoločnosti WH DANUBIUS

PEFC: Musíme reagovať na vývoj klímy a trhu a byť otvorení novým…

Aktuálne

V súlade s PEFC štandardami hospodári na Slovensku aj spoločnosť WH DANUBIUS, s. r. o., dcérska firma skupiny WERTHOLZ, so sídlom v...

Prečítajte si viac
Názor: Nerobme reorganizáciu narýchlo, lebo to niekto chce

Názor: Nerobme reorganizáciu narýchlo, lebo to niekto chce

O čom sa píše

E-mail generálnemu riaditeľovi štátneho podniku LESY SR Ing. Matejovi Vigodovi, rozposlaný na všetky odštepné závody: Vážený pán generálny riaditeľ, pred...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex