Prihlásiť

Z diskusie o PBHL: Spleť informácií a postupov, ako to robiť a plánovať, všetko zamotala

Príspevok člena Predstavenstva Slovenskej lesníckej komory Ing. Štefana Vozára na stránke tohto stavovského združenia na sociálnej sieti (1) Slovenská lesnícka komora | Zvolen | Facebook, v ktorom sa vyjadril ku kritike jeho vystúpenia o prírode blízkom hospodárení v lese v projekte Zdravý les, rozprúdil zaujímavú diskusiu lesníkov. Na portáli Lesmedium.sk dnes publikujeme názory dvoch z nich.  

Doporučený Lesníci takto diskutovali priamo v porastoch o ďalších postupoch na odbornom seminári v Mestských lesoch Košice Foto: Jozef Marko Lesníci takto diskutovali priamo v porastoch o ďalších postupoch na odbornom seminári v Mestských lesoch Košice

Ing. Róbert Gombárik: Lesník lesníka pucovať vie, ale iných sa bojí

Po každom z nás, aj po našich predchodcoch, tu lesy vždy ostali a každý lesník v rade generácií do vývoja porastov zasiahol a usmerňoval vývoj. Už viac ako 30 rokov chodím po rôznych častiach Slovenska a stále mám pred sebou jednoduchý zápisník na plánovanie z 80-tych a 90-tych rokov. Aké to bolo všetko jednoduché. Lesy neustále rastú a vyvíjajú sa aj bez našich zložitých prístupov.

Dnes máme veľa zložitých usmernení a vyhlášok a nevieme prácu pomaly ani zrealizovať. Dva jednoduché príklady: prvý z Mestských lesov Banská Bystrica, kde som si pri pochôdzke všimol najhrubšie vybodkované stromy a to bolo všetko. Pomaly v každom poraste. Nič tým Edo Apfel nepokazil, les tam ostal a vyvíja sa. Jediné, čo chcel, bola opora v zákone a tá sa dosiahla.

Pokiaľ sa les zachová a vyhovuje mu to, nech si tak robí každý lesník. Tak isto dosiahol aj to, že si môže odborný lesný hospodár meniť spôsob obhospodarovania. Najväčší problém bol len s určením objemu do ťažby a preto namiesto prírode blízkeho hospodárenia v lese si dávajú všetci predpisovať podrastový hospodársky spôsob. Potom si to zmenia.

Aj u Miša Tomčíka som bol na exkurzii. Ten si robil sám program starostlivosti o lesy a všade si predpísal maloplošný podrastový hospodársky spôsob. Potom to zmenil na PBHL. Obaja nezískali pri obnove nič iné, len vyššiu ťažbu pri krátkej obnovnej dobe. Ťažbové mapy, ktoré sme videli, by pomerne veľkým objemom rozpracovali tak Mestské lesy Banská Bystrica ako aj Obecné lesy Veľký Folkmár. Chalani neodclonili porasty plošne, ale len preriedili. Neurobili nič zlého.

Ako roky išli, stále viac a viac sa okolo tohoto systému rozprávalo, až vnikla spleť informácií a postupov, ako to robiť a plánovať, až sa všetko zamotalo tak, že znovu tí, čo to chcú robiť, sa vracajú k systému zo začiatku, keď sa PBHL začalo nesmelo presadzovať. Dnes máme desiatky strán usmernení, návodov a iných predpisov, že to už pomaly ani nikto nebude chcieť predpisovať.

Komu to ekonomicky vychádza, však nech to robí, ak tým zabezpečí nepretržitú obnovu. A kto to tak nechce robiť, má ďalšie možnosti a postupy, ktorými nepretržitosť dosiahne. Osobne aj mňa viac baví nechať si predpísať maloplošný podrastový hospodársky spôsob. A potom, ak presvedčím obhospodarovateľa, si ho zmením - je to také dobrodružnejšie.

Horšie je to, že pri ďalšej obnove s takýmito porastami bude viac byrokracie a hlavne nevieme, aký bude predpis ťažby o 10 rokov. Ak sa to celoplošne zmladí, už vidím, ako budú všetci chcieť dorúbavať a plakať nad ničením zmladenia. Mne sa páči, že použitím PBLH sa dajú krásne upratať zanedbané rubné porasty, v ktorých sa objaví prirodzená obnova. Jednoducho veľkým predpisom si upraceme porasty, ktoré boli roky bez zásahu.

Ak presvedčíme obhospodarovateľa tak je to v poriadku. Každý lesník rozhoduje sám a vždy ho to baví, ak si úpravu plánu môže urobiť sám. Tú možnosť máme. Ako vidíte, lesníci len samých seba naháňajú, ale elektrikárov a kuričov sa boja. To treba riešiť . Mňa nebaví mať desiatky osvedčení, byť len štatistom a len sa hrbiť sa. V tomto smere sú naše aktivity nulové, ale lesník lesníka pucovať vie...

Ing. Michal Tomčík: Problematika PBHL je ešte stále nepochopená a podceňovaná

Ak vychádzam z prezentovaného faktu, že séria videí s názvom Zdravý les má za úlohu sprostredkovať verejnosti presvedčivé informácie o podstate a význame lesníctva, lesníkoch, preniesť lesnícku tému do médií a zároveň diváka presvedčiť, že súčasné lesníctvo naozaj dokáže bez pochýb zvládnuť a kvalitne napĺňať náročné a stupňujúce sa požiadavky spoločnosti (ako produkčné tak mimoprodukčné vrátane zmierňovania dopadov klimatických zmien, problematiky s vodou a pod.), tak podľa môjho názoru sa predmetným videom stal úplný a presný opak.

Na strane druhej schválenie a odvysielanie videa v éteri veľa odhaľuje a zároveň dokresľuje skutočnosť, ako veľmi je problematika prírode blízkeho hospodárenia ešte stále nepochopená a podceňovaná. Akceptujem názor diskutujúcich, avšak vzhľadom na skutočnosť, že pán Vozár je dlhoročným lektorom v procese vzdelávania odborných lesných hospodárov a Slovenská lesnícka komora sa v procese vzdelávania angažuje tiež, rád by som sa vyjadril predovšetkým k obsahu, ktorý vo videu zaznieva:

„Aktuálnym trendom v lesnom hospodárstve je prírode blízke hospodárenie PBHL, ktorého cieľom je prebudovať umelo vytvorený a často poškodzovaný klasický hospodársky les vekových tried na stabilný viacvrstvový prirodzený hospodársky les a pritom napriek priblíženiu sa k prírodnému charakteru lesa plne využívať jeho hospodársky potenciál.“

Citovaná prvá časť videa potešujúco konštatuje, že PBHL je aktuálnym trendom a zároveň priznáva, že umelo vytvorené klasické lesy vekových tried sú často poškodzované, nestabilné a že PBHL im dokáže prinavrátiť prírodný charakter a plne využívať jeho hospodársky potenciál. Uvedené slová navodzujú pozitívny dojem, že tieto vážne problémy majú riešenie. Potiaľ má divák možnosť nadobudnúť presvedčenie, že si lesníci uvedomujú škodlivosť umelo pestovaných lesov, ich poškodzovanie a že majú v rukách nástroj, ktorým dokážu a chcú veci opraviť.

Ďalej ale nastáva zlom: namiesto toho, aby diváka tvorca videa uistil, že lesy sú v dobrých rukách a že lesníci vedia, čo a ako majú vo veci nápravy lesov robiť, nastáva spomínaný presný opak:

„Nedá sa v prírode hospodáriť v takých podmienkach, kde to prírodné podmienky nedovoľujú, kde je veľká členitosť terénu a takisto pri tomto spôsobe hospodárenia si vyžaduje vyššie náklady na toto hospodárenie z titulu, že tie ťažby sú rozmiestnené po poraste v menších prvkoch je potrebné, aby sme nepoškodili zostávajúci lesný porast – stromy touto ťažbou, vybudovať lesné cesty, použiť inú technológiu, vrátiť sa naspäť ku koňom, a keby sme ho chceli zavádzať zrazu celoplošne alebo na veľkých územiach, tak zvyšujeme si ekonomickú zaťaženosť – náklady, znižujeme produkciu drevnej hmoty, znižujeme zamestnanosť lebo zrazu ťažíme menej kubíkov ako bolo plánované v PSOL. Verejnosť môže negatívne vnímať ťažbu lebo je to podsúvané ako niečo zlé.... neuvedomujúci si že tou ťažbou udržujeme tú krajinu aby plnila svoje funkcie aj pre spoločnosť".

Čiže divák si z videa môže vziať tak akurát názor, že umelo pestované lesy vekových tried sa budú aj do budúcna pestovať a poškodzovať ďalej, lebo náprava je vlastne drahá, zbytočná a že prioritná funkcia lesov sú kubíky dreva a že použitie inej technológie je vlastne nežiadúce?!

Chcem veriť, že vyššie uvedené konštatovanie nepramení zo snahy dehonestovať, ale iba z nepochopenia podstaty prírode blízkeho hospodárenia, z nezohľadňovania dlhodobej ekonomiky a z možno nedostatočného zdroja informácii a poznania práce tých, ktorí sa PBHL naplno s pozitívnymi výsledkami venujú. Som presvedčený, že pre lesníkov je oveľa dôležitejšie (ako zdôvodňovať, čo všetko sa nedá/nemôže/nechce) hľadať a ponúkať riešenia, spôsoby a dobré príklady.

Titulky a redakčná úprava: Lesmedium.sk

 

Prečítané: 1238
(5 hlasov)

Komentárov   

-3 # Babiar 2022-11-24 12:33
Chcem tým povedať , že dnešná úroveň odbornosti absolventov lesnického školstva je veľmi nízka a terajší absolventi aby pozorne počúvali v škole prednášajucich chodia na "rozumy k ochranárom ".
0 # Babiar 2022-11-24 08:00
Môj nebohý otec mi dávno potajomky vravieval, že ten čo nezrobil skúšky na drotára ,išiel za žandára. Je teraz vravím tiež potajomky , že ten kto nezrobil skúšky na sociálnu prácu ide za horára.
+3 # Babiar 2022-11-23 13:19
Reagujem na Ing. Tomčíka. Pán inžinier , niekoľkomesačné pôsobenie "hore" Vám ešte nedáva právo uzurpovať si , že Váš názor na vec je jediný správny a mi "dole" sme tí nechápaví a nevzdelaní.

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Český rekord na aukcii dreva: Kmeň 200-ročného duba letného, dlhý 9 metrov s priemerom 94 centimetrov, vydražili za vyše 297 000 českých korún (takmer 12 000 eur)

Český rekord na aukcii dreva: Kmeň 200-ročného duba letného, dlhý 9 metrov…

Aktuálne

Zobrazenie:17779

Na aukcii dreva v Holešove padol v utorok 30. januára 2024 český rekord. Kmeň duba letného vydražili Arcibiskupské lesy a...

Názor: Bohaté lány a primerané stavy zveri v prírode? Nevraživosť poľovníkov a poľnohospodárov musí skončiť

Názor: Bohaté lány a primerané stavy zveri v prírode? Nevraživosť poľovníkov a…

O čom sa píše

Zobrazenie:6407

Niektorí stále nechápu, že nie sme jediní na tejto planéte a že zachovanie biodiverzity v našej krajine je prioritou a vo verejnom záujme...

TÝŽDŇOVKA: Sklamaný predseda Lesného pozemkového spoločenstva Rokycany sa pýta, aký má zmysel nahlasovať policajtom krádeže dreva

TÝŽDŇOVKA: Sklamaný predseda Lesného pozemkového spoločenstva Rokycany sa pýta, aký má zmysel…

Aktuálne

Zobrazenie:5977

Tento týždeň som spracoval podklady zo stretnutí so zástupcami Lesného pozemkového spoločenstva Rokycany, ktoré hospodári na výmere 162 hektárov a takmer...

TÝŽDŇOVKA: V ťažbe a približovaní dreva má byť prvoradá bezpečnosť a čo znamená pre pilčíka prilba, protiporézne nohavice a pevná obuv

TÝŽDŇOVKA: V ťažbe a približovaní dreva má byť prvoradá bezpečnosť a čo…

Aktuálne

Zobrazenie:5327

Tento týždeň som navštívil Školské lesy Cemjata. Vďaka Ing. Miroslavovi Fuchsovi, riaditeľovi Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove, ktorá lesné porasty...

Postreh: Odhalená neochota niektorých ochranárov spolupracovať s lesníkmi

Postreh: Odhalená neochota niektorých ochranárov spolupracovať s lesníkmi

Aktuálne

Zobrazenie:5058

Štátna ochrana prírody SR na sociálnej sieti včera uverejnila informáciu o tom, že sa uskutočnilo spoločné stretnutie generálneho riaditeľa ŠOP...

LESY SR: Z prípadu LPM Ulič je zrejmé, že schváleniu zonácií národných parkov má predchádzať odborné posúdenie územia a korektné vyčíslenie socioekonomických dopadov

LESY SR: Z prípadu LPM Ulič je zrejmé, že schváleniu zonácií národných…

Aktuálne

Zobrazenie:5033

Štátny podnik LESY SR v dnešnej tlačovej správe uvádza, že pred rokom došlo na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR...

Hlavné správy

Konzorcium AgroForestry získalo takmer 21 miliónov eur: Technická univerzita vo Zvolene z toho vyčerpá v najbližších dvoch rokoch vyše 10 miliónov eur

Konzorcium AgroForestry získalo takmer 21 miliónov eur: Technická univerzita vo Zvolene z…

Aktuálne

Konzorcium Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Technickej univerzity vo Zvolene s názvom AgroForestry bolo úspešné v rámci výzvy Ministerstva...

Prečítajte si viac
Výzva na pripomienkovanie návrhu nových štandardov nákupu biomasy z obnoviteľných zdrojov: Konzultácie prebiehajú do 20. apríla 2024

Výzva na pripomienkovanie návrhu nových štandardov nákupu biomasy z obnoviteľných zdrojov: Konzultácie…

Aktuálne

PEFC pozýva záujmové skupiny na celom svete, aby zaslali spätnú väzbu a pripomienky k návrhu nových štandardov zameraných na nákup...

Prečítajte si viac
Výskum pohybu cyklistov po univerzitných lesoch: Riadená rekreácia má zmysel

Výskum pohybu cyklistov po univerzitných lesoch: Riadená rekreácia má zmysel

O čom sa píše

Či sa cyklisti na horských bicykloch skutočne pohybujú prevažne na území Singletrailu Moravský kras, alebo vyrážajú aj za jeho hranice...

Prečítajte si viac
V severnom Taliansku bojujú proti smogu: Zákaz zakladania otvoreného ohňa a používania niektorých druhov pecí na drevo

V severnom Taliansku bojujú proti smogu: Zákaz zakladania otvoreného ohňa a používania…

O čom sa píše

Talianske úrady prijali environmentálne opatrenia pre mesto Miláno a okolité provincie na severe krajiny v snahe bojovať proti smogu. Obmedzenia...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora