Prihlásiť

TÝŽDŇOVKA: Aby sa plány chovu a lovu konečne odvíjali nie od jarných kmeňových stavov, ale od stavu prostredia, v ktorom zver žije

Keď Mestské lesy Košice zorganizovali odborný seminár pod názvom Štruktúra porastov na kalamitných plochách Lesného celku Košická Belá po víchrici Žofia z roku 2014 – stav po desaťročí ich sukcesného vývoja, významne ním v teréne upozornili na vplyv zveri ako limitujúceho faktora obnovy druhovo a vekovo pestrých lesných porastov. Ing. Andrej Gubka, PhD. prezentoval v úvodnej časti seminára v mene kolektívu Lesníckej ochranárskej služby z Banskej Štiavnice aktuálny stav škôd zverou na Slovensku a jeho príčiny, medzi ktoré patrí aj nesprávne využívanie poľovných revírov a personálna poddimenzovanosť štátnej správy lesného hospodárstva. Upriamil pozornosť na prvotný aspekt riešenia vážneho problému škôd, ktoré spôsobuje premnožená zver na mladých lesných porastoch.

Doporučený Ilustračné foto: Jozef Marko Ilustračné foto: Jozef Marko

„V prvom rade musíme zistiť aktuálny stav. Stále môžeme tvrdiť, že nevieme, aké škody zver v lesných porastoch spôsobuje. Musíme teda zistiť, kde máme škody a v akom rozsahu, pretože nie všade sú rovnaké. Potom je dôležitý presun týchto informácií do poľovníckeho plánovania, to znamená, že získané údaje musíme transformovať do zrozumiteľnej reči. Treťou kľúčovou záležitosťou je praktická vykonateľnosť opatrení. Môžeme si povedať, že ideme zvýšiť odstrel zveri o päťsto percent, ale reálne sa dá ťažko predstaviť, že by sme boli takýto odstrel schopní zrealizovať.

V súčasnosti máme informácie o škodách zverou z lesnej hospodárskej evidencie, ktorá má prakticky nulovú výpovednú hodnotu, pretože údaje sú rozbité, ktoré sa ťažko zlučujú. Niektoré sú v hektároch, iné v kubíkoch. Ide teda o nepoužiteľné čísla. Potom máme k dispozícii programy starostlivosti o lesy, ktoré sú asi najlepšie, aké v súčasnosti o škodách zverou máme. Majú však niekoľko nevýhod. Najväčšou je, že každý lesný porast sa kontroluje len za desať rokov. Druhým nedostatkom je, že v programoch starostlivosti o lesy sú škody zverou brané len ako pridružená informácia, pretože sú vykazované v rámci určovania jedného škodlivého činiteľa.

Ďalšie informácie môžeme získať z poľovníckej štatistiky a kvalitné údaje sú k dispozícii v národnej inventarizácii lesov. Zatiaľ prebehli dve kolá národnej inventarizácie lesov, ďalšie by malo začať v roku 2025. Problémom je, že sieť plôch, na ktorých sú získavané, je veľmi riedka, ide o plochy s rozmermi 4x4 kilometre. Posledným zdrojom údajov je kalkulačka na výpočet škôd spôsobených zverou, ktorú sme sprístupnili v roku 2022.

V rokoch 2019 až 2023 sme vyhodnocovali 110 000 lesných porastov, v ktorých sú 4 percentá etáže poškodených zverou. Zo všetkých lesných porastov vo veku do 10 rokov vo viac ako 20-tich percentách boli zaevidované škody zverou, a to sú stále podhodnotené čísla. Škody spôsobené zverou sú významne koncentrované do podhorských oblastí. V okresoch Trnava, Prievidza, Levice, Bardejov a Spišská Nová Ves je viac ako 40 percent porastov poškodených zverou.

Aj v tých okresoch, ktoré sú na tom relatívne dobre, ako napríklad Malacky a Skalica, nie je poškodenie všade rovnaké a tam, kde sa nachádza, je veľmi intenzívne. Takže sú lokality mimoriadne poškodzované zverou, niekde je zasa porastov poškodzovaných menej, ale na obrovskej výmere. Lesy na východnom Slovensku sa v tomto ukazovateli javia v porovnaní so západnou časťou Slovenska relatívne dobre. Pripomínam, že ide o údaje z programov starostlivosti o lesy, ktoré sú desať rokov staré a v súčasnosti tento stav už nemusí platiť.

V roku 2021 sme vydali novú metodiku pre zisťovanie a vyčísľovanie škôd spôsobených zverou v lesných porastoch. Metodiku akceptovalo ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a odporučilo ju používať dokonca aj súdnym znalcom. Podarilo sa dosiahnuť, že táto problematika prešla z kompetencie súdnych znalcov v oblasti poľovníctva na súdnych znalcov v oblasti hospodárskej úpravy lesov, čo by mohlo znamenať, že znalecké posudky budú objektívnejšie a viac zamerané na prospech lesa. Metodika má v prvom rade slúžiť ako podklad na dohodu medzi vlastníkmi lesov a poľovníkmi, pretože znamená niečo ako prekladač do univerzálnej reči peňazí, ktorej rozumie každý. Na zdokonaľovaní tejto metodiky pracujeme ďalej, aby bola jednoducho a prakticky použiteľná. Kalkulačka je k dispozícii na internetovej stránke www.e-los.sk a vďaka nej je možné veľmi rýchlo a jednoducho vypočítať škody spôsobené zverou.

Zároveň chceme ponúknuť metódu, ktorá by mohla priamo riešiť príčinu, teda veľkosť populácie zveri. Porasty vo veku do 10 rokov sme si podľa údajov z programov starostlivosti o lesy zakategorizovali a Slovensko sme rozdelili do štvorcovej siete s veľkosťou jedného štvorca 1x1 kilometer. Podľa toho, aké porasty sa v danom štvorci nachádzajú, chceme zafarbiť tak, aby sme rozkategorizovali Slovensko na jednotlivé časti. Zelenou farbou označujeme porasty bez poškodenia, žltou mierne poškodené, v oranžových štvorčekoch sa nachádzajú porasty s poškodením na hranici únosnosti, v ktorých sú značné problémy so škodami zverou a v porastoch v červených štvorčekoch zver zásadným spôsobom ovplyvňuje regeneráciu lesa.

Takúto mapu Slovenska chceme vytvárať každý rok, zakategorizovávať na základe nej jednotlivé poľovné revíry a poskytovať túto mapu prostredníctvom štátnej správy poľovníkom, aby informácie z nej mali dosah na tvorbu plánov chovu a lovu. Aby sa konečne odvíjali nie od jarných kmeňových stavov, ale od stavu prostredia, v ktorom zver žije. Pri zafarbovaní štvorčekov budeme brať údaje v prvom rade zo spomínanej kalkulačky, čo znamená, že ak vlastníci a obhospodarovatelia lesov použijú kalkulačku, nahlásia nám tým svoj problém a reálne údaje. Prostredníctvom kalkulačky tak môžu mať priamy dosah na poľovnícke plánovanie. Použitie kalkulačky sa teda dá chápať ako vykonanie ochranných opatrení. Ideálne by bolo, keby sme mali údaj od vlastníkov a obhospodarovateľov lesov aspoň z jedného porastu v každom štvorci podľa metodiky s presnosťou na jedno percento,“ povedal vo svojom vystúpení A. Gubka zo strediska Lesníckej ochranárskej služby, Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu.

V súčasnosti je pripravovaná novela zákona o poľovníctve. Vlastníci a užívatelia lesov chcú veriť tomu, že sa do legislatívy dostanú opatrenia, ktoré dokážu reálne prispieť k efektívnemu riešeniu dlhotrvajúceho problému škôd spôsobených zverou na mladých lesných porastoch.

Jozef Marko

 

Naposledy zmenené: pondelok, 10 jún 2024 10:30
Prečítané: 5053
(5 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Názor: Sprej na medveďa? Prvý stret so šelmou a reakcia tela, s akou som sa už nikdy nestretol

Názor: Sprej na medveďa? Prvý stret so šelmou a reakcia tela, s…

O čom sa píše

Zobrazenie:29822

Dnešní návštevníci našej krásnej prírody sa ocitli v situácii, kedy dochádza k častejším stretom s našim najväčším predátorom medveďom. No nezostáva len pri...

Zdesení vlastníci lesov: Zistili, na čo sa míňali finančné prostriedky z verejných zdrojov, určené na zachytávanie uhlíka. Žiadajú zmenu zákona o Environmentálnom fonde

Zdesení vlastníci lesov: Zistili, na čo sa míňali finančné prostriedky z verejných…

Aktuálne

Zobrazenie:19811

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska oslovila predsedu a podpredsedníčku Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Národnej rady Slovenskej...

Stanovisko štátneho podniku LESY SR k tvrdeniam, že je zodpovedný za zastavenie výroby v BUKÓZE: Dodávky drevnej hmoty nemohli byť obnovené

Stanovisko štátneho podniku LESY SR k tvrdeniam, že je zodpovedný za zastavenie…

Aktuálne

Zobrazenie:7395

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky uverejnil včera na svojej internetovej stránke stanovisko k tvrdeniam spoločnosti BUKÓZA Export – Import, a.s...

TÝŽDŇOVKA: Keď sa dokážu lesníci pobiť v kalamite o čas, môžu veľa získať. Ak ale jeden nepotiahne pri jej spracovaní včas, dôsledky sa prejavia aj u druhého

TÝŽDŇOVKA: Keď sa dokážu lesníci pobiť v kalamite o čas, môžu veľa…

Aktuálne

Zobrazenie:6320

Spoločnosť Lesy mesta Brezno s.r.o. hospodári na výmere 7 645,86 hektárov na dvoch lesných celkoch – Čertovica a Rohozná. Tento týždeň...

Predstaviteľ súkromných vlastníkov lesov v relácii Teraz takto: Vieme, čo sa nakúpilo za 25 miliónov eur pre národné parky

Predstaviteľ súkromných vlastníkov lesov v relácii Teraz takto: Vieme, čo sa nakúpilo…

O čom sa píše

Zobrazenie:6051

O vzťahu štátu a súkromných majiteľov lesov, o miliónoch, ktoré dostali štátni ochranári, o vyhadzovaní peňazí na čudné aktivity, ale...

TÝŽDŇOVKA: Vykrádanie porastov? Včasné vyberanie kvality z bučín zabráni znehodnoteniu dreva

TÝŽDŇOVKA: Vykrádanie porastov? Včasné vyberanie kvality z bučín zabráni znehodnoteniu dreva

O čom sa píše

Zobrazenie:5443

Viacero lesníckych subjektov, obhospodarujúcich lesy s dominanciou buka, veľmi dobre pozná problém nerovnomerného rozloženia vekových stupňov a naakumulovania zásob drevnej hmoty vo...

Hlavné správy

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc o novej lanovke v Jeseníkoch: Pri približovaní dreva iba minimálne poškodzuje lesný porast a pôdu, jej prevádzka je šetrná k životnému prostrediu

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc o novej lanovke v Jeseníkoch: Pri približovaní…

O čom sa píše

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc (ALSOL) zaobstarali novú lanovku, vďaka ktorej môžu ich pracovníci zvážať vyrúbané stromy aj z veľmi...

Prečítajte si viac
Sklamanie poľnohospodárov zo schválenia zákona o obnove prírody: Odkiaľ budú finančné zdroje na obnovu biotopov?

Sklamanie poľnohospodárov zo schválenia zákona o obnove prírody: Odkiaľ budú finančné zdroje…

O čom sa píše

Poľnohospodári sú sklamaní z toho, že Slovenská republika na Rade EÚ odsúhlasila zákon o obnove prírody. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska...

Prečítajte si viac
TÝŽDŇOVKA: Turistu ošpliechal služobný psík, na lesníka chcel kvôli tomu volať policajtov. Po lesnom robotníkovi turisti hádzali kamene za to, že v poraste robil prerezávku...

TÝŽDŇOVKA: Turistu ošpliechal služobný psík, na lesníka chcel kvôli tomu volať policajtov…

Aktuálne

Tento týždeň som sa stretol v Kežmarských Žľaboch neďaleko Tatranskej Lomnice so zamestnancami spoločnosti Lesy mesta Kežmarok – konateľom Ing. Jurajom...

Prečítajte si viac
Minister vysvetlil zákonný postup štátneho podniku LESY SR pri spracovaní kalamity: Rozhodujúca bola cena za lesnícke činnosti

Minister vysvetlil zákonný postup štátneho podniku LESY SR pri spracovaní kalamity: Rozhodujúca…

Aktuálne

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč vystúpil pred Výborom Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, kde...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora