Prihlásiť

PEFC Slovensko píše premiérovi

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne envirorezortu by podľa PEFC Slovensko prispela k pokračovaniu sporu medzi lesníctvom a ochranou prírody. Predsedovi vlády adresovalo otvorený list. 

Doporučený PEFC Slovensko píše premiérovi

 

 

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,

Novela zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny z dielne Ministerstva životného prostredia SR prispieva k pokračovaniu v nekonečnom, nič neriešiacom odbornom spore medzi lesníctvom a ochranou prírody, ktorý dlhodobo negatívne ovplyvňuje stav lesov na Slovensku a za posledných 10 rokov výrazne prispel k zhoršeniu stavu lesov na Slovensku. Podporená je masívnou mediálnou kampaňou inštitúcií štátnej ochrany prírody a mimovládnych organizácií. Kampaň nie je zameraná na to, čím novela zákona prispeje k zlepšeniu stavu chránených území a čo prinesie krajine a občanom Slovenska. Je namierená proti vlastníkom a obhospodarovateľom lesov, pričom sa používajú vedecky nepodložené fakty pochádzajúce z anonymných správ a názory anonymných ľudí. Ale účel svätí prostriedky: „Verejnosť dostáva v pravý čas tie správne informácie".

Dovoľujeme si Vás osloviť nie kvôli paragrafovému zneniu samotnej novely zákona, ale kvôli vlastnému procesu tvorby a obsahu novely zákona. Považujeme za potrebné Vás upozorniť na dôležitý fakt, a to, že obsah novely zákona je v zásadnom rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2016 – 2020 a to najmä v týchto bodoch:

Pôdohospodárska politika

 Vláda bude hľadať efektívny prienik úloh vyplývajúcich zo starostlivosti o lesy so záujmami ochrany prírody a zabezpečí postupný prechod od administratívne - direktívneho spôsobu riadenia po motivačne kooperatívny spoločný postup rezortov MPRV SR a MŽP SR.

 Vláda bude podporovať cieľavedomú starostlivosť o lesy, založenú na historických tradíciách a skúsenostiach a systéme administratívneho a odborného riadenia podľa programov starostlivosti o lesy v súlade s neustále narastajúcim významom plnenia širokej škály ekosystémových služieb pre verejnosť.

Environmentálna politika

 Vláda bude viesť dialóg v rámci tzv. „zelenej tripartity" so samosprávami, podnikateľským sektorom a mimovládnymi organizáciami. (niekde sa stratili vlastníci pozemkov)

 Pre zachovanie celkového priaznivého stavu krajiny, ekosystémov, biodiverzity, prírodných zdrojov a produkčnej schopnosti krajiny, bude vláda presadzovať integrovaný prístup k manažmentu krajiny, ochrany prírody a racionálnemu a efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov.
 Vláda sa zameria na budovanie zelenej infraštruktúry zabezpečujúcej ekologickú stabilitu krajiny a elimináciu inváznych druhov poškodzujúcich prírodne prostredie. Ďalej sa bude zasadzovať o podporu implementácie udržateľných a na lokálnej úrovni osvedčených poľnohospodárskych a lesohospodárskych postupov, ktoré prispejú k ochrane ekosystémov a ich služieb.
 Vláda bude podporovať prijatie EÚ rámca na ochranu pôdy a podporí opatrenia smerujúce k zachovaniu kvality pôdy a lesov aj prostredníctvom zníženia nepriaznivých dopadov znečistenia vôd a ovzdušia na pôdu.
Naplnenie novely zákona aj zásadným spôsobom zmení kompetenčný vzťah orgánov štátnej správy voči lesom, čo predložený návrh neobsahuje.

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,

Slovensko je v rokoch 2016 – 2020 predsedajúcou krajinou FOREST EUROPE - najvyššieho politického fóra ministrov zodpovedajúcich za lesy v jednotlivých krajinách Európy zameraného na ochranu a podporu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (TUOL). V roku 2020 bude organizovať 8. Ministerskú konferenciu, ktorá príjme nové, konsenzom expertov vlád členských štátov EÚ a medzinárodných inštitúcií odporučené, politické záväzky vo vzťahu k TUOL. Medzi inými je pripravovaná na schválenie aj „Právne záväzná dohoda o lesoch". Prijate novely zákona o Ochrane krajiny a prírody z dielne Ministerstva ŽP SR, ktorá zásadne obmedzí hospodárenie na 41 % výmery lesov a požaduje ponechať viac ako 1/10 všetkých lesov na Slovensku bez zásahu a na „samovývoj" t.j. na rozpad a deštrukciu, by bola tým najhorším „darom" Slovenskej republiky do vienka 8. Ministerskej konferencie o „Ochrane lesov v Európe".

Naproti tomu, sme si vedomí, že je nevyhnuté vykonať zásadné zmeny v nazeraní na ochranu, obhospodarovanie, spravovanie a využívanie lesných spoločenstiev na Slovensku. Les neskrýva v sebe len hodnoty ochrany prírody, ale rovnocenne aj hodnoty estetické, spoločenské, sociálne, environmentálne a nakoniec aj ekonomické, ktoré sú pre vlastníka ešte stále jediným zdrojom financovania aj zadarmo poskytovaných ekosystémových služieb pre spoločnosť.

V tejto súvislosti považujeme za prvoradé:

 Vytvoriť priestor pre racionálny „dialóg" medzi lesníctvom a ochranou prírody.
 Vykonať KRITICKÚ ANALÝZU doterajších postupov pri obhospodarovaní a ochrane lesov na Slovensku s cieľom opraviť „vlastné chyby" a prijať aj názor opačnej strany na úrovni PRIJATEĽNÝCH KOMPROMISOV.
 Následne vytvoriť záväzný prierezový dokument schválený NR SR s pracovným názvom „NÁRODNÁ STRATÉGIA UDRŽATEĽNÉHO VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV NA SLOVENSKU". Dokument musí plne korešpondovať s obsahom celosvetových a európskych dohovorov ako je OSN 2030 Agenda pre trvalo udržateľný rozvoj, Parížska dohoda o klimatickej zmene, Zelená (bio) ekonomika EÚ, a pod. Treba pri tom mať na zreteli, že pestrosť a kvalita existujúcich obnoviteľných prírodných lesných zdrojov vytvára pre hospodárstvo SR pri ich zodpovednom obhospodarovaní a využívaní dôležité konkurenčné výhody pre budúcnosť. Tento dokument by mal obsahovať realizačné nástroje a byť záväzný pre všetky rezorty, ktorých by sa dotýkal. Vtedy je predpoklad, že lesné bohatstvo Slovenskej republiky bude ekologicky, ekonomicky a sociálne manažované v prospech občanov Slovenskej republiky a občanov Európskej únie.

Vážený pán predseda Vlády Slovenskej republiky,

k naplneniu vyššie uvedených cieľov resp. úloh dáva aj združenie PEFC Slovensko k dispozícii všetky svoje odborné kapacity a medzinárodné skúsenosti.

V nadväznosti na tieto fakty Vás žiadame, aby ste využili všetky svoje kompetencie a nástroje na vypracovanie Národnej stratégie udržateľného využívania prírodných zdrojov na Slovensku a zároveň vyžadovali a dôsledne trvali na dodržiavaní Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 a do tej doby zastavili prebiehajúci legislatívny proces schvaľovania noviel zákonov 326/2005 Z.z. o lesoch a 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

S úctou

Ing. František Štulajter, CSc.
predseda PEFC Slovensko

Prečítané: 3176
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Názor: Sprej na medveďa? Prvý stret so šelmou a reakcia tela, s akou som sa už nikdy nestretol

Názor: Sprej na medveďa? Prvý stret so šelmou a reakcia tela, s…

O čom sa píše

Zobrazenie:28961

Dnešní návštevníci našej krásnej prírody sa ocitli v situácii, kedy dochádza k častejším stretom s našim najväčším predátorom medveďom. No nezostáva len pri...

Zdesení vlastníci lesov: Zistili, na čo sa míňali finančné prostriedky z verejných zdrojov, určené na zachytávanie uhlíka. Žiadajú zmenu zákona o Environmentálnom fonde

Zdesení vlastníci lesov: Zistili, na čo sa míňali finančné prostriedky z verejných…

Aktuálne

Zobrazenie:19195

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska oslovila predsedu a podpredsedníčku Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Národnej rady Slovenskej...

Lesník opísal hrozivé chvíle, prežité počas napadnutia medveďom: Prevalcoval ma, poskákal po mne, podupal po mne

Lesník opísal hrozivé chvíle, prežité počas napadnutia medveďom: Prevalcoval ma, poskákal po…

O čom sa píše

Zobrazenie:17402

Lesník Martin Jambrich pre TV JOJ opísal napadnutie medveďom medzi Matiašovcami a Hutami, ktoré sa odohralo vo štvrtok 4. apríla...

Nemecký lesník a poľovník o skúsenostiach s vlkmi: Raticová zver žije v neustálej panike zo šeliem

Nemecký lesník a poľovník o skúsenostiach s vlkmi: Raticová zver žije v…

O čom sa píše

Zobrazenie:9868

Vlk je späť aj v oblasti Dübener Heide. Benedikt Sedlmayer tam pôsobí ako lesník a poľovník. Dübener Heide je zalesnená...

Stanovisko štátneho podniku LESY SR k tvrdeniam, že je zodpovedný za zastavenie výroby v BUKÓZE: Dodávky drevnej hmoty nemohli byť obnovené

Stanovisko štátneho podniku LESY SR k tvrdeniam, že je zodpovedný za zastavenie…

Aktuálne

Zobrazenie:6421

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky uverejnil včera na svojej internetovej stránke stanovisko k tvrdeniam spoločnosti BUKÓZA Export – Import, a.s...

Reakcia vlastníkov lesov na protest generálneho prokurátora proti rozhodnutiu ministra Budaja: Ukazuje sa ako prelomový

Reakcia vlastníkov lesov na protest generálneho prokurátora proti rozhodnutiu ministra Budaja: Ukazuje…

Aktuálne

Zobrazenie:6287

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka podal protest prokurátora proti vlaňajšiemu rozhodnutiu ministra životného prostredia súvisiacemu s odstrelom štyroch medveďov v...

Hlavné správy

Lesy mesta Spišská Belá vysadili za 30 rokov 6,45 milióna stromčekov: Počas 10. ročníka dobrovoľníckej akcie Zasaď svoj strom bolo zasadených vyše 4 000 sadeníc

Lesy mesta Spišská Belá vysadili za 30 rokov 6,45 milióna stromčekov: Počas…

O čom sa píše

V lesoch mesta Spišská Belá vysadili v rámci 10. ročníka dobrovoľníckej akcie Zasaď si svoj strom viac ako 4 000 stromčekov. Konateľ...

Prečítajte si viac
TÝŽDŇOVKA: Angažovaným lesníkom v stavovskej komore pribúdajú šediny, volajú po omladení členskej základne

TÝŽDŇOVKA: Angažovaným lesníkom v stavovskej komore pribúdajú šediny, volajú po omladení členskej…

Aktuálne

Tento týždeň sa uskutočnilo jubilejné 30. valné zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory, na ktorom zarezonoval okrem iných aj vážny, generačný problém...

Prečítajte si viac
Lesnícki vedci: Jedľa môže byť kľúčovou drevinou v porastových zmesiach, lepšie odolávajúcich klimatickým extrémom

Lesnícki vedci: Jedľa môže byť kľúčovou drevinou v porastových zmesiach, lepšie odolávajúcich…

O čom sa píše

Jedľa má v regióne strednej Európy značný historický i hospodársky význam, ktorý prevyšuje jej súčasné zastúpenie v lesných porastoch, ktoré...

Prečítajte si viac
Fórum o lesoch OSN: Vo svete sa nedarí zastaviť trend odlesňovania, strategickým cieľom je nárast výmery lesov o 3 percentá do roku 2030

Fórum o lesoch OSN: Vo svete sa nedarí zastaviť trend odlesňovania, strategickým…

O čom sa píše

V New Yorku sa minulý týždeň skončilo devätnáste zasadnutie Fóra o lesoch Organizácie Spojených národov (UNFF 19). Jednou z hlavných tém bolo vyhodnotiť...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora