Prihlásiť

PEFC Slovensko píše premiérovi

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne envirorezortu by podľa PEFC Slovensko prispela k pokračovaniu sporu medzi lesníctvom a ochranou prírody. Predsedovi vlády adresovalo otvorený list. 

Doporučený PEFC Slovensko píše premiérovi

 

 

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,

Novela zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny z dielne Ministerstva životného prostredia SR prispieva k pokračovaniu v nekonečnom, nič neriešiacom odbornom spore medzi lesníctvom a ochranou prírody, ktorý dlhodobo negatívne ovplyvňuje stav lesov na Slovensku a za posledných 10 rokov výrazne prispel k zhoršeniu stavu lesov na Slovensku. Podporená je masívnou mediálnou kampaňou inštitúcií štátnej ochrany prírody a mimovládnych organizácií. Kampaň nie je zameraná na to, čím novela zákona prispeje k zlepšeniu stavu chránených území a čo prinesie krajine a občanom Slovenska. Je namierená proti vlastníkom a obhospodarovateľom lesov, pričom sa používajú vedecky nepodložené fakty pochádzajúce z anonymných správ a názory anonymných ľudí. Ale účel svätí prostriedky: „Verejnosť dostáva v pravý čas tie správne informácie".

Dovoľujeme si Vás osloviť nie kvôli paragrafovému zneniu samotnej novely zákona, ale kvôli vlastnému procesu tvorby a obsahu novely zákona. Považujeme za potrebné Vás upozorniť na dôležitý fakt, a to, že obsah novely zákona je v zásadnom rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2016 – 2020 a to najmä v týchto bodoch:

Pôdohospodárska politika

 Vláda bude hľadať efektívny prienik úloh vyplývajúcich zo starostlivosti o lesy so záujmami ochrany prírody a zabezpečí postupný prechod od administratívne - direktívneho spôsobu riadenia po motivačne kooperatívny spoločný postup rezortov MPRV SR a MŽP SR.

 Vláda bude podporovať cieľavedomú starostlivosť o lesy, založenú na historických tradíciách a skúsenostiach a systéme administratívneho a odborného riadenia podľa programov starostlivosti o lesy v súlade s neustále narastajúcim významom plnenia širokej škály ekosystémových služieb pre verejnosť.

Environmentálna politika

 Vláda bude viesť dialóg v rámci tzv. „zelenej tripartity" so samosprávami, podnikateľským sektorom a mimovládnymi organizáciami. (niekde sa stratili vlastníci pozemkov)

 Pre zachovanie celkového priaznivého stavu krajiny, ekosystémov, biodiverzity, prírodných zdrojov a produkčnej schopnosti krajiny, bude vláda presadzovať integrovaný prístup k manažmentu krajiny, ochrany prírody a racionálnemu a efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov.
 Vláda sa zameria na budovanie zelenej infraštruktúry zabezpečujúcej ekologickú stabilitu krajiny a elimináciu inváznych druhov poškodzujúcich prírodne prostredie. Ďalej sa bude zasadzovať o podporu implementácie udržateľných a na lokálnej úrovni osvedčených poľnohospodárskych a lesohospodárskych postupov, ktoré prispejú k ochrane ekosystémov a ich služieb.
 Vláda bude podporovať prijatie EÚ rámca na ochranu pôdy a podporí opatrenia smerujúce k zachovaniu kvality pôdy a lesov aj prostredníctvom zníženia nepriaznivých dopadov znečistenia vôd a ovzdušia na pôdu.
Naplnenie novely zákona aj zásadným spôsobom zmení kompetenčný vzťah orgánov štátnej správy voči lesom, čo predložený návrh neobsahuje.

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,

Slovensko je v rokoch 2016 – 2020 predsedajúcou krajinou FOREST EUROPE - najvyššieho politického fóra ministrov zodpovedajúcich za lesy v jednotlivých krajinách Európy zameraného na ochranu a podporu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (TUOL). V roku 2020 bude organizovať 8. Ministerskú konferenciu, ktorá príjme nové, konsenzom expertov vlád členských štátov EÚ a medzinárodných inštitúcií odporučené, politické záväzky vo vzťahu k TUOL. Medzi inými je pripravovaná na schválenie aj „Právne záväzná dohoda o lesoch". Prijate novely zákona o Ochrane krajiny a prírody z dielne Ministerstva ŽP SR, ktorá zásadne obmedzí hospodárenie na 41 % výmery lesov a požaduje ponechať viac ako 1/10 všetkých lesov na Slovensku bez zásahu a na „samovývoj" t.j. na rozpad a deštrukciu, by bola tým najhorším „darom" Slovenskej republiky do vienka 8. Ministerskej konferencie o „Ochrane lesov v Európe".

Naproti tomu, sme si vedomí, že je nevyhnuté vykonať zásadné zmeny v nazeraní na ochranu, obhospodarovanie, spravovanie a využívanie lesných spoločenstiev na Slovensku. Les neskrýva v sebe len hodnoty ochrany prírody, ale rovnocenne aj hodnoty estetické, spoločenské, sociálne, environmentálne a nakoniec aj ekonomické, ktoré sú pre vlastníka ešte stále jediným zdrojom financovania aj zadarmo poskytovaných ekosystémových služieb pre spoločnosť.

V tejto súvislosti považujeme za prvoradé:

 Vytvoriť priestor pre racionálny „dialóg" medzi lesníctvom a ochranou prírody.
 Vykonať KRITICKÚ ANALÝZU doterajších postupov pri obhospodarovaní a ochrane lesov na Slovensku s cieľom opraviť „vlastné chyby" a prijať aj názor opačnej strany na úrovni PRIJATEĽNÝCH KOMPROMISOV.
 Následne vytvoriť záväzný prierezový dokument schválený NR SR s pracovným názvom „NÁRODNÁ STRATÉGIA UDRŽATEĽNÉHO VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV NA SLOVENSKU". Dokument musí plne korešpondovať s obsahom celosvetových a európskych dohovorov ako je OSN 2030 Agenda pre trvalo udržateľný rozvoj, Parížska dohoda o klimatickej zmene, Zelená (bio) ekonomika EÚ, a pod. Treba pri tom mať na zreteli, že pestrosť a kvalita existujúcich obnoviteľných prírodných lesných zdrojov vytvára pre hospodárstvo SR pri ich zodpovednom obhospodarovaní a využívaní dôležité konkurenčné výhody pre budúcnosť. Tento dokument by mal obsahovať realizačné nástroje a byť záväzný pre všetky rezorty, ktorých by sa dotýkal. Vtedy je predpoklad, že lesné bohatstvo Slovenskej republiky bude ekologicky, ekonomicky a sociálne manažované v prospech občanov Slovenskej republiky a občanov Európskej únie.

Vážený pán predseda Vlády Slovenskej republiky,

k naplneniu vyššie uvedených cieľov resp. úloh dáva aj združenie PEFC Slovensko k dispozícii všetky svoje odborné kapacity a medzinárodné skúsenosti.

V nadväznosti na tieto fakty Vás žiadame, aby ste využili všetky svoje kompetencie a nástroje na vypracovanie Národnej stratégie udržateľného využívania prírodných zdrojov na Slovensku a zároveň vyžadovali a dôsledne trvali na dodržiavaní Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 a do tej doby zastavili prebiehajúci legislatívny proces schvaľovania noviel zákonov 326/2005 Z.z. o lesoch a 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

S úctou

Ing. František Štulajter, CSc.
predseda PEFC Slovensko

Prečítané: 2711
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Komentár: Čo je veľa, to je veľa, alebo kedy už konečne niekto klepne po prstoch úradníkom, ktorí nepomáhajú ľuďom, ale im škodia?

Komentár: Čo je veľa, to je veľa, alebo kedy už konečne niekto…

Aktuálne

Zobrazenie:17056

Čoho je veľa, toho je veľa, napísal odborný lesný hospodár Peter Staroň na sociálnej sieti po tom, ako Urbár Bobrovec...

Slovenská poľovnícka komora: Po schválení návrhu zákona o poľovníctve z dielne Fecka, Pročka a Kučeru hrozí chaos, ktorí zaplatia daňoví poplatníci

Slovenská poľovnícka komora: Po schválení návrhu zákona o poľovníctve z dielne Fecka…

Aktuálne

Zobrazenie:17024

Poslanecký návrh novely zákona o poľovníctve bol posunutý do druhého čítania. Aj napriek negatívnemu stanovisku Ministerstva financií SR, ktoré už vopred...

Medveď zaútočil na dvojicu bežcov z hustého lesného porastu: Zásahový tím oblasť incidentu monitoruje

Medveď zaútočil na dvojicu bežcov z hustého lesného porastu: Zásahový tím oblasť…

Aktuálne

Zobrazenie:10775

V stredu 22. marca v poobedných hodinách dostal Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) hlásenie o napadnutí...

TÝŽDŇOVKA: Karma je zdarma, pokrytectvo býva odhalené. Lesníci, postavte sa za svoju prácu, potom sa aj spoločnosť postaví za vás

TÝŽDŇOVKA: Karma je zdarma, pokrytectvo býva odhalené. Lesníci, postavte sa za svoju…

Aktuálne

Zobrazenie:8500

Tento týždeň lesnícku komunitu osobitne zaujala informácia, ktorú publikoval denník SME o spolupráci Jána Budaja so Štátnou bezpečnosťou v Československej socialistickej republike...

Názor: Obyvatelia obce Liptovské Revúce sa cítia byť v procese zonácie Národného parku Veľká Fatra podvedení

Názor: Obyvatelia obce Liptovské Revúce sa cítia byť v procese zonácie Národného…

Aktuálne

Zobrazenie:7886

Prvá písomná zmienka o obci Liptovské Revúce je datovaná v roku 1233. Od tohto roku obyvatelia obce obhospodarovali a starali sa o lúky, pasienky...

Prestarnuté lesné porasty, predržiavanie buka a nekvalita vyťaženého dreva

Prestarnuté lesné porasty, predržiavanie buka a nekvalita vyťaženého dreva

Videá

Zobrazenie:6596

VIDEO: Vedúci Polesia Čermeľ Mestských lesov Košice Ing. Peter Szarka názorne vysvetľuje na odvoznom mieste, čo znamená ťažba dreva v prestarnutých...

Hlavné správy

TÝŽDŇOVKA: Ochranárska kosa narazila na kameň nesúhlasu vidiečanov, ale... V pripravovanej zonácii troch národných parkov sa ňou architekti takzvanej reformy ochrany prírody rozháňajú ďalej

TÝŽDŇOVKA: Ochranárska kosa narazila na kameň nesúhlasu vidiečanov, ale... V pripravovanej zonácii…

Aktuálne

Pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov dostala tento týždeň hlava štátu od reprezentatívnej organizácie vlastníkov neštátnych lesov Slovenska niekoľko závažných dokumentov.  

Prečítajte si viac
Populácia vlkov v Nemecku nekontrolovane narastá: Z Bavorska zaznieva apel na spolkovú vládu, aby zasiahla

Populácia vlkov v Nemecku nekontrolovane narastá: Z Bavorska zaznieva apel na spolkovú…

O čom sa píše

Bavorská ministerka pôdohospodárstva Michaela Kaniberová upozornila na množiaci sa problém s vlkmi. „Pozorovania nám ukazujú, že populácia vlkov v Nemecku...

Prečítajte si viac
Výrub náletových drevín na súkromnom pozemku v ochrannom pásme národného parku bez povolenia: Hrozba pokuty do výšky 9 900 eur

Výrub náletových drevín na súkromnom pozemku v ochrannom pásme národného parku bez…

O čom sa píše

Súkromné vlastníctvo je nespochybniteľné, ale ak máte pozemok v ochrannom pásme národného parku, bez potrebných povolení nemôžete robiť úpravy. Svoje...

Prečítajte si viac
Drevené pelety, brikety a palivové drevo zdraželi viac ako dvojnásobne: V Rakúsku vyšetrujú kartel výrobcov peliet

Drevené pelety, brikety a palivové drevo zdraželi viac ako dvojnásobne: V Rakúsku…

O čom sa píše

V minulom roku zdraželo všetko, čo sa týka energetiky. Energetická kríza, za ktorou možno hľadať špekulantov na trhoch či vojnu...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora