Prihlásiť

TÝŽDŇOVKA: Ak bude prevládať politický exhibicionizmus, lesníctvo padne na pomyselné dno

Aký bol pre slovenské lesy a lesníctvo z vášho pohľadu rok 2022 a aký bude podľa vášho názoru rok 2023?, opýtali sme sa členov Predstavenstva Slovenskej lesníckej komory. Po tohtotýždňovom spracovaní vyjadrení lesníckych odborníkov uverejníme v decembrovom vydaní časopisu LES & Letokruhy prvú časť ankety s ich odpoveďami, v januárovom čísle budeme publikovať druhú časť. Na portáli Lesmedium.sk dnes vyberáme niekoľko myšlienok, úvah a názorov autorít z reprezentatívneho orgánu lesníckej stavovskej organizácie.

Doporučený Zasadnutie Predstavenstva Slovenskej lesníckej komory, Ing. Igor Viszlai prvý zľava Foto: Jozef Marko Zasadnutie Predstavenstva Slovenskej lesníckej komory, Ing. Igor Viszlai prvý zľava

Ing. Igor VISZLAI: „A aký bude rok 2023? Veľa bude záležať na tom, ako budú politici ochotní počúvať odborné názory, osvojiť si odborné stanoviská a prognózy. Ak bude prevládať politický exhibicionizmus, budeme si musieť zrejme počkať, kým lesníctvo padne na pomyselné dno a potom si ľudia uvedomia, či lesníctvo ako také má zmysel. Azda aj energetická kríza urýchli proces uvedomenia si, že drevo je veľmi vzácna a perspektívna surovina, ktorá sa vďaka lesníkom dostáva na trh spracovateľov v rozumne regulovanom množstve a trvalo sa obnovuje. A pritom je to len externalita pri tvorbe výrobku lesníka – zdravom, zelenom lese, ktorý si plní všetky funkcie, ktoré spoločnosť od neho očakáva. Len podotýkam – vďaka lesníkom!“

Ing. Ján SLIVINSKÝ: „Pre slovenské lesy bol rok 2022 mimoriadne ťažkým rokom. Hlavne vo vzťahu k (ne)starostlivosti o lesné ekosystémy v chránených územiach, v pokračujúcich zákazoch a obmedzeniach v spracovávaní kalamít z dielne envirorezortu v nižších stupňoch ochrany. Zvlášť sa to prejavilo pri reforme národných parkov, keď lesy prešli pod Ministerstvo životného prostredia SR a keď sa aj v krátkom období možného spracovania kalamita nespracováva, čím sa porušuje zákon o lesoch. V mnohých lokalitách Slovenska si tak do ďalšieho obdobia vedome vyrábame hrozivú kalamitu s rozsiahlymi plochami odumretého lesa, s požiarnym ohrozením a so stratou celospoločenských funkcií lesa...“  

Ing. Pavel ZACHAROVSKÝ: „Ak sa nezačnú tvrdo presadzovať požiadavky na zmeny, vedúce k zlepšeniu stavu a nenastaví sa legislatívny právny rámec, smerujúci k stanoveniu všeobecne platných jednotných rámcových pravidiel pre ochranu a pestovanie lesa, bude rok 2023 ďalším rokom páchania nezvratných škôd na našich lesoch. Majúc na zreteli stav súčasného vývoja spoločnosti a správy vecí verejných ma oprávňuje vysloviť obavu, že očakávať zlepšenie v tejto oblasti bez realizácie zásadných spoločenských zmien je čistou utópiou.“

Ing. Michal KRAUS: „Vo svetle aktuálneho diania na trhu energií mám nádej, že už v budúcom roku bude rásť v našej spoločnosti uvedomenie a poznanie, že zdroje obnoviteľnej suroviny z našich lesov je pre nás výhodné (z pohľadu budovania energetickej sebestačnosti nevyhnutné!) využívať v zmysle princípov trvalo udržateľného obhospodarovania.“

Ing. Miroslav TÖKÖLY: „Verím, že Slovenská lesnícka komora bude v roku 2023 postupne napĺňať svoje ambície subjektu integrujúceho vlastníkov lesov, lesných hospodárov, spracovateľov dreva, vzdelávacie, vedecko-výskumné, záujmové a ostatné dotknuté organizácie, a v neposlednom rade samotný lesnícky personál. Je toho na nápravu veľa a spoločný postup je oveľa účinnejší.“

Ing. Milan SARVAŠ, PhD.: „Naši obhospodarovatelia lesa nebudú môcť konkurovať českým a rakúskym, či už v oblasti ponúkaným cien pre poskytovateľov služieb, respektíve pri stanovovaní cien dreva. Už v roku 2023 sa začne reálne ukazovať fatálna chyba nezahrnutia podpory lesného hospodárstva do Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Čo je ale najhoršie, tento dopad nebude krátkodobý a iba prehĺbi chronické problémy lesníctva – napríklad nedostatok kvalitnej pracovnej sily.“   

Ing. Jozef STAŠKO: „Je čas povedať našej vláde, zodpovedným politikom, drevospracujúcemu priemyslu, že aj v dôsledku nekoncepčných krokov poklesli výrazne zdroje drevnej suroviny. V dôsledku delimitácie štátnych pozemkov v národných parkoch, v dôsledku pokračujúcej zonácie, v dôsledku jemnejších obnovných postupov a v dôsledku enormne vysokej ceny paliva, ktoré nekontrolovateľne uniká v našom voľnom európskom trhu mimo hraníc Slovenska, nebude dreva na trhu toľko, ako doposiaľ.“

Ing. Róbert GOMBÁRIK: „Podľa môjho názoru, aby inštitút odborného lesného hospodára nadobudol úroveň rešpektovanej inštitúcie je nutné, aby bol menovaný ministrom na určité územie a to tak pre štátne lesy ako aj súkromné lesy. Nemôže byť zamestnancom, či sa to niekomu páči alebo nie. Je to cesta, o ktorej som presvedčený, že pozdvihne našu úroveň a výrazne zvýši kvalitu života a osobné ambície lesníkov, ale zvýši aj dôveru verejnosti. Byť zamestnancom v tejto pozícii skutočne nie je riešenie. Ak chce mať spoločnosť a štát odborne riadené lesné hospodárstvo, tak musí nájsť systém a prostriedky, ako to dosiahnuť. V opačnom prípade to nemá význam robiť. Bol by som rád, keby sme v tejto veci niečo urobili.“

Ing. Milan DOLŇAN: „Každý na svojom úseku sa snaží vykonávať svoju činnosť čo najlepšie. Žijeme ale dobu, keď to nestačí. Ani tú najlepšiu prácu si okolie nevšimne, ak nie je odprezentovaná. Umocnením toho je dlhodobá dehonestácia okolím. Túto skutočnosť si viacerí uvedomujeme už dlho. Pred tromi rokmi sme začali veľmi aktívne hovoriť o tom, že potrebujeme profesionálny kanál na edukáciu nás lesníkov, ale hlavne nášho okolia.

Z 23 lesníckych a drevárskych organizácií, ktoré podpísali memorandum o spolupráci vo Vyšnej Boci, prejavilo záujem o riešenie profesionálnej komunikácie 9 organizácií. Nakoniec poučení z nekonečného procesu zostali Slovenská lesnícka komora, združenie PEFC Slovensko a Združenie obecných lesov SR. V Slovenskej lesníckej komore sme oslovili profesionálnu agentúru, vyčlenili vo vlastnom rozpočte financie, podpísali zmluvu a v roku 2021 začali podľa spoločne vypracovaných a dohodnutých scenárov natáčať seriál Zdravý les.“

Jozef Marko

 

Naposledy zmenené: nedeľa, 13 november 2022 06:28
Prečítané: 759
(2 hlasov)

Komentárov   

-1 # Babiar 2022-11-15 14:16
Vrátim sa k Amazonskému pralesu.Hovorí sa o ňom , že je pľúcami zemegule. Nuž ťažko by nám bolo dýchať pri 10 % kyslíka. Do tých 10 % sa ešte započítajú plochy pevnín , kde tiež rastú "nejaké tie stromy ", včítane tých našich slovenských lesov , ktoré produkujú kyslík. Možno by to niekto povedal vedecky lepšie a presnejšie, ale samotná realita je taká. Čo chcem tým dodať? Samotný národ je kŕmený ktastrofickými scénarmi , čo niektorým ľuďom pôsobiacim v tejto oblasti dobre vynáša .
-3 # Babiar 2022-11-14 09:18
Nie je vedecky dané , ale realita vraví , že na produkcii kyslíka na zemeguli sa 90 % podieľajú oceány. Takže ako sa vraví jeden amazonský prales hore dole.
-4 # Babiar 2022-11-14 09:13
V lesníctve treba oddeliť pravých lesníkov od lesníkov ochranárov , ako sa hovorí v božom prikázaní kúkoľ od zrna
+1 # Babiar 2022-11-14 09:08
Veľmi sa mi páči , keď čítam článok v niektorom lesníckom časopise a tam lesník píše , že oni už len v lese postupujú PBH.Keď si však nalistujem inde ich hospodárenie , tak napr. za minulý rok 90 % ich ťažby predstavovalo spracovanie kalamity.
+3 # Babiar 2022-11-13 07:32
Prosil by som , aby môj názor oponoval Odborný lesný hospodár s niekoľko-desaťročnou praxou a nie referent , ktorý celý život zohrieva iba stoličku na LZ , alebo PR.
-1 # Babiar 2022-11-13 07:27
PBHL je podľa mňa cestou do pekla s naším lesníctvom.
0 # Babiar 2022-11-13 07:24
Chyba ktorá sa stala v našom lesníctve bola tá , že sme ľudí nasilu nútili aby chodili do lesa a aby nás lesníkov kontrolovali. Dospeli sme však do stavu , že nám títo ľudia svojim " mudrovaním" prerástli cez hlavu. To sa nám však už nepáči , ale vážení lesníci už je neskoro.

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Komentár: Ochranársky luxus v príbehu o jednej streche, v ktorom do seba všetko zapadá. Dokedy ešte?!

Komentár: Ochranársky luxus v príbehu o jednej streche, v ktorom do seba…

Aktuálne

Zobrazenie:7635

Presne o týždeň si pripomenieme 18. výročie vyčíňania veternej smršte Alžbeta v Tatrách. Dnes si pripomeňme, čo nasledovalo po nej, presnejšie...

TÝŽDŇOVKA: Náročná a riziková profesia v lesnom hospodárstve. Prečo nemá zastanie?

TÝŽDŇOVKA: Náročná a riziková profesia v lesnom hospodárstve. Prečo nemá zastanie?

Aktuálne

Zobrazenie:6426

Pracujú častokrát v náročných terénoch a poveternostných podmienkach. Práca lesného robotníka v ťažbe dreva patrí k najrizikovejším profesiám. Zhodou nešťastných okolností sa smrteľné úrazy...

Slovenská poľovnícka komora: Nový národný rekord jeleňa z Poľany – 253,28 bodov CIC

Slovenská poľovnícka komora: Nový národný rekord jeleňa z Poľany – 253,28 bodov…

Aktuálne

Zobrazenie:4234

Slovenská poľovnícka komora v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom LESY SR, š. p. v Banskej Bystrici dnes zorganizovala hodnotenie významnej trofeje...

Názor: Ochrana prírody je nadradená všetkému? Podľa niektorých ľudí zrejme aj strave a spánku ľudí v teple

Názor: Ochrana prírody je nadradená všetkému? Podľa niektorých ľudí zrejme aj strave…

Aktuálne

Zobrazenie:3339

Pred časom nám počas verejných protestov proti novele zákona o ochrane prírody a krajiny, takzvanej reforme národných parkov, minister životného prostredia Ján...

Zastaraná technika v lesnom hospodárstve: Priemerný vek kolesových traktorov je až 20 rokov, majú dávno po svojej životnosti a mali byť už najmenej trikrát obmenené

Zastaraná technika v lesnom hospodárstve: Priemerný vek kolesových traktorov je až 20…

O čom sa píše

Zobrazenie:2313

V roku 2019 novelizovaný zákon o lesoch zaviedol ako hlavný spôsob obhospodarovania lesov v Slovenskej republike ich prírode blízke hospodárenie. Tento...

TÝŽDŇOVKA: Zástancovia ničnerobenia v lesoch sa chytajú každej slamky, karta sa začína obracať

TÝŽDŇOVKA: Zástancovia ničnerobenia v lesoch sa chytajú každej slamky, karta sa začína…

Aktuálne

Zobrazenie:2269

Slovenské príslovie o tom, že topiaci sa aj slamky chytá alebo frazeologizmus, hovoriaci o človeku, ktorý v cudzom oku vidí aj smietku...

Hlavné správy

Mýtus: Hlavnou náplňou lesníckej práce je ťažba dreva. Fakt: Drevo je iba jedným z úžitkov lesa

Mýtus: Hlavnou náplňou lesníckej práce je ťažba dreva. Fakt: Drevo je iba…

O čom sa píše

Verejnosť zväčša vníma iba dve činnosti, ktoré sú súčasťou lesníckej práce. Zalesňovanie, teda, laicky povedané, sadenie najmladších stromčekov (zväčša pozitívne...

Prečítajte si viac
Objem zásoby stojaceho a ležiaceho odumretého dreva na Slovensku je najvyšší v Európe: S podielom bezzásahových území 3,5 percenta je Slovenská republika na 3. mieste

Objem zásoby stojaceho a ležiaceho odumretého dreva na Slovensku je najvyšší v…

O čom sa píše

Národné lesnícke centrum vo Zvolene sprístupnilo na svojej internetovej stránke prezentácie a zborník z vedeckej konferencie Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva...

Prečítajte si viac
Ochranári zvažujú ďalšie využitie zvernice v Tatranskej Javorine: Možno v nej skončia aj niektoré medvede

Ochranári zvažujú ďalšie využitie zvernice v Tatranskej Javorine: Možno v nej skončia…

Aktuálne

Ministerstvo životného prostredia SR sa zaoberá možnosťou využitia zvernice v Tatranskej Javorine neďaleko poľských hraníc. Jednou z nich je aj...

Prečítajte si viac
Ocenený projekt lesníckeho výskumu: Extrémne prejavy zmeny klímy a ich dopady na rast a produkciu lesných porastov

Ocenený projekt lesníckeho výskumu: Extrémne prejavy zmeny klímy a ich dopady na…

O čom sa píše

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vydala novú publikáciu pod názvom Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou. Do publikácie sa dostal aj projekt...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora