Prihlásiť

Poznámka: Keď odborníci z lesníckej prevádzky pomáhajú odborným školám

Trendy na Slovensku aj v Európe sú jasné. Pokiaľ chceme, aby absolventi strených odborných škôl prichádzali do prevádzky s patričnými vedomosťami a zručnosťami, je nevyhnutná spolupráca zamestnávateľov, stavovských organizácií a stredných odborných škôl. A ani lesné hospodárstvo nemôže byť bokom. Slovenská lesnícka komora má okrem svojich bežných úloh aj jednu, ktorú jej delegovalo ministerstvo školstva.

Doporučený Ilustračné foto: Slovenská lesnícka komora Ilustračné foto: Slovenská lesnícka komora

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania, je totiž Slovenská lesnícka komora spoluzodpovedná za odborné vzdelávanie na stredných školách v lesníckych odboroch. Odborov nie je veľa, tak ako škôl, na ktorých sa vyučujú. Ale na to, že celá lesnícka komora je postavená na dobrovoľnosti a svoje úlohy si plní v rámci týchto intencií, je až zázrak, že to dokáže.

Každoročne v rámci komory prebieha proces vyjadrovania sa k témam maturitných a záverečných skúšok; komora vydáva stanoviská pre školy pokiaľ uvažujú o novom odbore; o zapojení sa do projektov, vďaka ktorým je možnosť lepšie vybaviť školu učebnými pomôckami; kým prebiehali maturitné a záverečné skúšky prezenčnou formou, zúčastňovali sa zástupcovia komory ako plnohodnotní členovia skúšobných komisií.

Podarilo sa aj v lesníctve začať duálne vzdelávanie, ktoré je podporené ministerstvom školstva, ale hlavne má prínos pre absolventov učebných odborov, že prídu do praxe nielen s teoretickými vedomosťami, ale majú už aj praktické skúsenosti a vedia sa orientovať vo svete práce. Písal som o tom v minulosti, preto teraz z inej oblasti.

Členovia Slovenskej lesníckej komory sú v rôznych radách a pracovných skupinách, ktoré sa venujú odbornému školstvu. Pomerne silné zastúpenie má komora aj v Sektorovej rade pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, kde sa aktuálne riešia dva celoslovenské projekty – Sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov v horizonte 2030 a Systém overovania kvalifikácií.

Systém overovania kvalifikácií je v procese tvorby strategických dokumentov a výberu povolaní, pre ktoré by sa systém dal pilotne overiť, aby sa mohol rozšíriť aj na ďalšie povolania. Pokiaľ sa podarí dodržať harmonogram, už v priebehu roku 2022 by sa mali konať prvé overovacie skúšky vedomostí a zručností ľudí, ktorí sa ich naučili mimo formálne vzdelávanie – či už ako hobby aktivity, alebo v rôznych kurzoch (ale bez záverečného overovania) – teda informálnym a neformálnym vzdelávaním.

V rámci projektu Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v horizonte 2030 pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel sme ďalej. V procese schvaľovania je dokument samotnej stratégie, ktorý aj s prílohami má 157 strán a je v ňom množstvo informácií. Od zhodnotenia súčasného stavu, vývojových trendov, SWOT a PESTLE analýz až po návrh opatrení, ako zabezpečiť rozvoj ľudských zdrojov v sektore. Jednou z ciest je aj zavádzanie nových trendov už do vyučovacieho procesu na stredných školách.

Pre lesnícke odbory je to zameranie sa na informovanie o lesníctve už na základných školách formou lesnej pedagogiky, ale aj následne formou kariérneho poradenstva poradiť deťom, či študovať lesníctvo má perspektívu. No a na lesníckych školách je zámer dostať do učebných osnov jednak prírode blízke hospodárenie, ale aj zelenú ekonomiku a ekosystémové služby. Víziou je, preniesť tieto témy aj do vysokoškolského vzdelávania tak, aby absolventi vedeli uchopiť uvedené témy nielen teoreticky, ale boli schopní s nimi pracovať aj v reálnom profesijnom živote.

A práve preto, že má Slovenská lesnícka komora v rámci odborného vzdelávania vyššie spomenuté kompetencie, inšpirovala sa a zobrala si za svoje sprostredkovať učiteľom odborných predmetov na lesníckych školách najnovšie informácie v oblasti pestovania lesov, ťažby a doprave dreva, HÚL a LHE, ale aj v ochrane lesov, najmä čo sa týka legislatívnych zmien. Učitelia pri svojich bežných radostiach a starostiach totiž nemajú veľký priestor na sledovanie noviniek v legislatíve a hlavne, jej vplyv na lesnícku prevádzku.

Preto v druhej polovici novembra Slovenská lesnícka komora ponúkla „konzultácie s učiteľmi odborných predmetov stredných lesníckych škôl a návrh úpravy učebných textov“ pre uvedené oblasti. Zo všeobecne známych okolností sa to dialo v online priestore a zapojilo sa šesť zo siedmych oslovených škôl. Zámerom bolo, aby aj učitelia odborných predmetov mali informácie, ako sa novely zákona o lesoch, ale aj zákona o ochrane prírody a krajiny, platné od 1.1.2020, dotknú reálneho života lesníckej prevádzky.

A teda, čo je potrebné zaktualizovať v učebných plánoch podľa jednotlivých predmetov. Do konzultácií sa zakomponovala aj novela zákona u uvádzaní dreva výrobkov z dreva na vnútorný trh, vyhlášky o lesnej hospodárskej evidencii a novinky z Lesníckej ochranárskej služby, najmú tie, ktoré sú dostupné na ich webovom sídle.

Lektorov potešilo, že sa zapojilo množstvo učiteľov a ešte viac, spätná reakcia, ktorá sa im dostala v rámci dotazníka, ktorý účastníci vyplnili. Okrem kladného hodnotenia tém, spôsobu aj spojenia v rámci online priestoru, boli cenné návrhy a pripomienky, čomu sa viac a podrobnejšie venovať pri podobných aktivitách. Vyjadrili presvedčenie, že to nebola posledná akcia a azda to bude možné realizovať aj s praktickými ukážkami na priamom stretnutí, a nie iba virtuálne. Predbehli sme tak trochu úlohy, ktoré vyplynú po schválení sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, ale vždy je lepšie aktualizovať učebné texty skôr, ako neskôr či vôbec. Takže nabudúce sa azda naozaj stretneme už priamo v lese.

Ing. Igor Viszlai

Slovenská lesnícka komora

Prečítané: 412
(2 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Pravda: Podpoľanci majú dosť Budaja aj medveďov. Namiesto pomoci im poslal enviropolíciu

Pravda: Podpoľanci majú dosť Budaja aj medveďov. Namiesto pomoci im poslal enviropolíciu

O čom sa píše

Zobrazenie:5116

Po nedávnom útoku medvedice na dvoch mužov, ktorým proti šelme nepomohli ani spreje, sa opäť rozprúdila diskusia o tom, že...

TÝŽDŇOVKA: Koniec Štátnych lesov TANAP-u, smútok na Muránskej planine, ochranárska eufória a lesnícke rozpaky

TÝŽDŇOVKA: Koniec Štátnych lesov TANAP-u, smútok na Muránskej planine, ochranárska eufória a…

Aktuálne

Zobrazenie:4441

Posledný marcový týždeň tohto roka sa niesol v znamení historickej zmeny. Zopakujme si, že začiatok takzvanej reformy národných parkov piniesol od...

Národné lesnícke centrum o medveďoch: Veľká hrozba spočíva v zmene ich správania – strácajú plachosť

Národné lesnícke centrum o medveďoch: Veľká hrozba spočíva v zmene ich správania…

Aktuálne

Zobrazenie:4012

Národné lesnícke centrum (NLC) zosumarizovalo doterajšie oficiálne údaje a dokumenty, týkajúce sa stavu, problémov a manažmentu medveďa hnedého na Slovensku a...

Medvede v Podpoľaní naháňali aj ochranárov: Banskobystrický samosprávny kraj už nechce ďalej čakať

Medvede v Podpoľaní naháňali aj ochranárov: Banskobystrický samosprávny kraj už nechce ďalej…

Aktuálne

Zobrazenie:2293

Tri útoky medveďa v regióne Podpoľanie za posledný týždeň. V stredu 11. mája na Hradných lúkach, iba pár kilometrov od...

Agrorezort: Ing. Ján Marhefka uspel vo výberovom konaní na generálneho riaditeľa štátneho podniku LESY SR

Agrorezort: Ing. Ján Marhefka uspel vo výberovom konaní na generálneho riaditeľa štátneho…

Aktuálne

Zobrazenie:2183

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dnes na svojej internetovej stránke oznámilo výsledok výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa LESY Slovenskej...

Komentár: Ďalší príklad populistického zavádzania - ochranári majú byť opäť raz tí dobrí a lesníci zlí...

Komentár: Ďalší príklad populistického zavádzania - ochranári majú byť opäť raz tí…

O čom sa píše

Zobrazenie:2164

Nehnuteľnosti, ktoré od 1. apríla tohto roka prejdú v rámci reformy pod správy národných parkov, by mali slúžiť prírodnému turizmu. „Doteraz boli...

Hlavné správy

ŠOP SR: Zásahový tím pre medveďa hnedého sa rozšíri aj o dobrovoľníkov spomedzi domácich poľovníkov

ŠOP SR: Zásahový tím pre medveďa hnedého sa rozšíri aj o dobrovoľníkov…

Aktuálne

Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR (Zásahový tím) má aktuálne spolu 7 členov, z toho 4 členovia sú...

Prečítajte si viac
Poznámka: Odpoveď Európskej komisie na sťažnosť slovenských vlastníkov lesov vyvoláva rozpaky

Poznámka: Odpoveď Európskej komisie na sťažnosť slovenských vlastníkov lesov vyvoláva rozpaky

Aktuálne

Pred mesiacom ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska zaslala Európskej komisii stažnosť, v ktorej vyjadrila obavy, týkajúce sa znečistenia...

Prečítajte si viac
Aktuálne otázky v ochrane lesov pred požiarmi 2022: Bez nákupu výkonnej techniky môže dôjsť k nárastu komplikácií

Aktuálne otázky v ochrane lesov pred požiarmi 2022: Bez nákupu výkonnej techniky…

Aktuálne

Odborno-vedecké kolokvium s názvom Aktuálne otázky v ochrane lesov pred požiarmi 2022 sa konalo v dňoch 9 – 13. mája 2022 pod...

Prečítajte si viac
SVOL: Podkôrniková kalamita je najmä ľudská chyba. Do práce v lesoch musí byť zapojených viac ľudí s právomocami a podporou

SVOL: Podkôrniková kalamita je najmä ľudská chyba. Do práce v lesoch musí…

O čom sa píše

Podkôrniková kalamita je najmä ľudská chyba a riešením tohto problému je zapojenie viacerých ľudí do práce v lesoch, ktorí by...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora