Prihlásiť

Názor: Prírode blízke hospodárenie je určené na zvyšovanie produkcie drevnej hmoty. Paradoxne sa z neho stal nástroj ochrany prírody

Na Polesí Čermeľ v Mestských lesoch Košice pri obnove bukových porastov v súčasnosti realizujeme podrastový a účelový hospodársky spôsob. Pri podrastovom praktizujeme najmä maloplošné clonné ruby s výnimkou pásových rubov. Výmera obnovovaného prvku závisí najmä na rubne zrelých dimenziách buka a zachrániteľného prirodzeného zmladenia. Samozrejme, všetko záleží od konfigurácie terénu, terénnych podmienok a hustoty lesnej cestnej siete. Zakladáme prevažne väčšie obnovné prvky ako 0,2 ha.

Doporučený Mladé lesné porasty po pásovej obnove bučín sú husté a vitálne Foto Jozef Marko Mladé lesné porasty po pásovej obnove bučín sú husté a vitálne

Keď sa teraz pozeráme na výsledky lesníckej práce našich predchodcov, na 40 až 100 ročné bukové porasty, vidíme, čo dosiahli v minulosti pri používaní holorubného hospodárskeho spôsobu, neskôr pri veľkoplošnom  podrastovom spôsobe a tiež pri pásových clonných ruboch. Môžeme konštatovať, že stav bukových porastov je aj po týchto intenzívnejších formách hospodárenia na veľmi dobrej úrovni. Predchádzajúcim lesným hospodárom patrí poďakovanie za dobré hospodárenie. Dnes berieme úrodu z porastov, ktoré nám zanechali. Mladé lesné porasty po pásovej obnove bučín sú husté a vitálne, výborne odrastajú. 

Napriek tomu sú lesníci, ktorí tvrdia, že používanie pásových clonných rubov nie je správna cesta. Ibaže v porastoch na svahoch s prudkým sklonom sa inak ako v pásoch robiť nedá. Podstatný je predsa výsledok. Rastie na nich, ak to trochu preženiem, zmladenie so zakmenením sto, čo znamená, že nemusíme robiť ako lesníci nič iné, len počkať na prvú prerezávku, teda prvý výchovný zásah.

Do porastu sa nemusíme opakovane vracať, čo je v prudkých sklonoch svahov aj dosť náročné a bez požadovanej hustoty lesnej cestnej siete prakticky nemožné. Navyše, ak si všimneme okrajové stromy v kulisách materských porastov, nie sú nijako výrazne poškodené slnečným žiarením. 

Obnovná doba 30 rokov a 60 rokov v bučinách

Na Slovensku v súčasnosti všeobecne platí, že obnovná doba bučín pri prevažujúcom podrastovom hospodárskom spôsobe  je 30 rokov. Snahou prírode blízkeho obhospodarovania lesov je obnovovať ich 60 rokov. Pýtam sa ale, aký bude výsledok o 60 rokov? Na Slovensku asi nemáme bukový porast po 60 ročnej obnove. Zatiaľ sú známe čiastkové výsledky zavádzania prírode blízkeho hospodárenia maximálne s dĺžkou trvania 20 rokov. Častokrát je aj v lesníckej praxi trvalo etážový porast mylne zamieňaný s výberkovým lesom.

Výsledkom 30-ročnej obnovy bukových porastov je, že ak si predstavíme dokončenie obnovy celého porastu, tak budeme mať na obnovnej ploche mladý porast vo veku od 1 do 30 rokov. Postupom času sa takýto porast - dá sa povedať - zleje dohromady. Taxátor po obnove porastu vytvorí maximálne dve porastové skupiny. Neskôr pri ďalšej obnove programu starostlivosti o lesy pospája všetky porastové skupiny podľa toho, aký tam bude plánovaný zásah. Vo veku od 10 do 25 rokov bude v predpise stanovená prerezávka. Podobný vývoj možno očakávať aj pri obnovnej dobe 60 rokov, keď po prvých 30 rokoch obnovy budú dve, maximálne tri porastové skupiny. A toto isté sa stane aj v druhej polovici 60 ročnej obnovnej doby.

Taxátor jednoducho vytvorí v prerezávke vo veku porastu 10 – 25 rokov jednu porastovú skupinu, pretože hoci budeme postupovať v kotlíkoch, buk je tak plastická drevina, že sa na obnovných prvkoch pospája. Preto taxátor spojí desaťročnú porastovú skupinu s pätnásťročnou, niekedy s dvadsaťročnou alebo dokonca dvadsaťpäťročnou.

Počiatočná diferenciácia bukového porastu sa teda po 20 – 30 rokoch stráca a rozdiely nie sú vidieť. Taxátor spája porastové skupiny kvôli tomu, že ide o jeden predpis a tým je prerezávka. A spája ich aj preto, že je v nich reálny predpoklad spojenia. Otázkou teda je, čo v bučinách obnovovaných 60 rokov vlastne dosiahneme? Som presvedčený, že dosiahneme len maximálne tri porastové skupiny resp. dve až tri vrstvy.

Obnova bukových porastov v podmienkach Slovenska by mala prebiehať vo veku 80 až 110 rokov. Základným kritériom je kvalitná rubne zrelá hmota, využitie fruktifikácie porastov a zabezpečenie kvalitnej prirodzenej obnovy. Pri oneskorenom odoberaní zásoby malým ťažbovým percentom odčerpávania zásob v porastoch nad 100 rokov si vyrábame problém vysokých zásob vo vyšších vekových stupňoch. Často zabúdame na prírastok a navrhnutá decenálna ťažba v počiatočných fázach obnovy je mnohokrát na úrovni prírastku.

 Podmienky vhodnosti porastov pre prírode blízke hospodárenie sa v národných parkoch neposudzujú

Aby som bol správne pochopený, nie som proti prírode blízkemu obhospodarovaniu lesov, ale súčasný trend stanovenia určitého percenta alebo výmery, na ktorej musia niektorí lesníci takto postupovať, nie je v poriadku. Častokrát deklarovaná dobrovoľnosť tohto postupu je úplne znegovaná v národných parkoch na Slovensku, kde je tento spôsob hospodárenia povinný.  

Vo veľkoplošných chránených územiach sa podmienky vhodnosti výberu  porastov pre takéto hospodárenie neposudzujú, ale stávajú sa nástrojom ochrany prírody. Metodický postup na vytváranie trvalo etážových porastov, ktorý vypracovalo Národné lesnícke centrum v roku 2013, jasne definuje kritériá vhodnosti porastov pre zaradenie do trvalo etážových.

Pre výber JPRL spôsob obhospodarovania lesa „t“ sú vhodné JPRL, v ktorých ako hlavná prevažuje produkčná funkcia lesa v porastoch kategórie lesa „H – hospodárske“ resp. vybrané funkcie lesa kategórie „U - lesov osobitného určenia“, v ktorých pri plnení vybraných špecifických funkcií lesa nie je výrazne obmedzená ich produkčná funkcia.

Pre výber JPRL spôsob obhospodarovania lesa „t“ sú vhodné vybrané hospodárske súbory lesných typov, predstavujúce optimum výskytu odporučených porastových typov hlavných drevín Slovenskej republiky, ktorými sú smrek, buk, jedľa, dub a ich zmesi.  

Pre uplatnenie výberných princípov ťažby skupinovej, resp. hlúčikovej alebo stromovej  v rámci obnovy porastu  maloplošnou formou podrastového hospodárskeho spôsobu v JPRL spôsob obhospodarovania lesov „t“ sú vhodné  hospodárske súbory lesných typov s prirodzeným výskytom rôznych kombinácií drevín duba, buka, jedle a smreka s možnou prímesou ďalších drevín, pričom výhodnejšia je prevaha uvedených ihličnatých drevín, alebo aspoň jednej z nich. Veľmi dôležitý je predpoklad možnosti trvalého vzniku prirodzeného zmladenia uvedených drevín.

Podľa môjho názoru je správny postup taký, že počas obnovy programu starostlivosti o lesy musí odborný lesný hospodár poznať reálny stav porastu, drevinové zloženie, sklon terénu, sprístupnenie porastu, štádium jeho rozpracovanosti, rozloženie zásob, vek, atď.

Začínať totiž uplatňovať princípy prírode blízkeho hospodárenia v 110 ročnom poraste je neskoro. V takom poraste jednoducho nemôžeme dodržať princípy 60 ročnej  obnovnej  doby. Dokedy ho potom budeme obnovovať...? Za veľmi dôležité považujem vedieť, akú časť zásob pri obnove odčerpám, ale hlavne, aká zásoba mi ostáva na ďalšie decéniá a ako sa mi ju podarí odčerpať.

Preto je dôležité najskôr vytypovať vhodné porasty pri obnove programu starostlivosti o lesy, ktoré spĺňajú prevažnú väčšinu kritérií vhodnosti výberu porastov pre prírode blízke hospodárenie v spolupráci s odborným lesným hospodárom.

Ing. Peter Szarka

 

 

 

 

 

 

 

Naposledy zmenené: sobota, 21 október 2023 06:13
Prečítané: 3190
(7 hlasov)

Komentárov   

-2 # Babiar 2023-10-21 18:54
Dovolím sa dotknúť danej témy. Hovorím to ako bývalý taxátor. Ing. Szarka celý život robil taxátora a teraz robí v prevádzke. Ja som začínal ako taxátor dá sa povedať jedno decénium , a zbytok života robím v prevádzke. Skúsenosti , ktoré som načerpal z taxácie plne uplatňujem v praxi. Ale čo s človekom , ktorý bol celý život zašitý na Lesnom závode a prax bola preňho niečo neexistujúce. Môžem povedať , že podľa toho Ing. Szarka nefandí PBHL , ja zo svojej každodennej praxe som priam odporcom PBHL , ale tretí uvedený pán si vyhradzuje ,že najlepšie hospodárenie v lese je PBHL. Nuž čo na to povedať?

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Najsilnejšia jelenia trofej na svete je zo Slovenska: Hodnota 273,59 bodu CIC

Najsilnejšia jelenia trofej na svete je zo Slovenska: Hodnota 273,59 bodu CIC

Aktuálne

Zobrazenie:135020

Na portáli POĽOVNÍCTVO-RYBÁRSTVO.PLUSKA.SK autor Peter Šmehýl informuje, že samostatná zvernica v Šalgovciach funguje niekoľko rokov so zameraním na intenzívny chov jelenej...

Názor: Ochranári boli arogantní a išli ako valec, lesníci pracovali na obnove prírody. Výsledok vidíte

Názor: Ochranári boli arogantní a išli ako valec, lesníci pracovali na obnove…

Aktuálne

Zobrazenie:25624

Ochrana prírody začala približne okolo roku 2016 masírovať cez mimovládne organizácie verejnú mienku o lesníkoch a hospodárení v lesoch, Nenápadne...

Rudolf Huliak v televízii TA3: Nechcem vyvraždiť populáciu medveďa hnedého, ale chcem, aby ľudia mohli pestovať plodiny a hubári v lesoch v pokoji hubárčiť

Rudolf Huliak v televízii TA3: Nechcem vyvraždiť populáciu medveďa hnedého, ale chcem…

O čom sa píše

Zobrazenie:24604

Moja nominácia vyvolala kvílenie neziskoviek, hovorí Huliak. Šíri najabsurdnejšie konšpirácie, reaguje Stohlová. Takto znie titulok článku na portáli spravodajskej televízie...

BROZ dostal na trojročnú ochranu korytnačky močiarnej vyše 650 000 eur: Nové vedenie envirorezortu bude kontrolovať všetky projekty mimovládiek, na Slovensku je 800 neodkanalizovaných obcí

BROZ dostal na trojročnú ochranu korytnačky močiarnej vyše 650 000 eur: Nové…

O čom sa píše

Zobrazenie:18774

Bývalý kandidát SNS na ministra životného prostredia Rudolf Huliak opakovane spochybňoval granty, ktoré ochranári získali na záchranu niektorých ohrozených druhov...

Zrážky s motorovými vozidlami včera neprežili tri medvede: Podľa ochranárov je dôvodom aj necitlivá výstavba diaľnic a rýchlostných komunikácií

Zrážky s motorovými vozidlami včera neprežili tri medvede: Podľa ochranárov je dôvodom…

Aktuálne

Zobrazenie:17759

Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR v dnešnej tlačovej správe informuje o tom, že v priebehu štvrtka 26. októbra došlo v dôsledku zrážky s motorovým vozidlom...

Reportáž Pravdy z Očovej: Zbytočný cirkus, nafúknutá bublina a rovný človek

Reportáž Pravdy z Očovej: Zbytočný cirkus, nafúknutá bublina a rovný človek

Aktuálne

Zobrazenie:14101

Denník Pravda v úvode dnešnej reportáže píše, že meno Rudolf Huliak je v týchto dňoch asi najskloňovanejším na našej politickej scéne...

Hlavné správy

Slovenská lesnícka komora si pripomenula 30. výročie založenia: Partner v komunikácii dôležitých lesníckych tém na verejnosti

Slovenská lesnícka komora si pripomenula 30. výročie založenia: Partner v komunikácii dôležitých…

Aktuálne

Počas dnešného druhého dňa výročného a zároveň slávnostného zasadnutia Predstavenstva a Dozornej rady Slovenskej lesníckej komory, ktorá si tento rok pripomína 30...

Prečítajte si viac
Zásahové tímy pre medveďa hnedého aj v okolí Detvy a Bojníc: Regulácia premnoženej populácie vo viacerých krajinách s určenými kvótami

Zásahové tímy pre medveďa hnedého aj v okolí Detvy a Bojníc: Regulácia…

Aktuálne

Zásahové tímy pre medveďa hnedého budú trvalo pôsobiť aj v okolí Detvy a v okolí Bojníc. Na utorkovej tlačovej konferencii...

Prečítajte si viac
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč pre LES & Letokruhy: Som zástancom lepšieho využívania drevnej suroviny

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč pre LES & Letokruhy: Som…

Aktuálne

Týždeň po tom, ako sme sa stretli na Dňoch zeleného lesa v Belej pri Varíne a dohodli si spoločne so zástupcami Zväzu...

Prečítajte si viac
LES & Letokruhy DECEMBER 2023

LES & Letokruhy DECEMBER 2023

Aktuálne

Vychádza časopis LES & LETOKRUHY DECEMBER 2023, kliknite na odkaz a dozviete sa viac o jeho obsahu.

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora