Prihlásiť

Názor: Envirorezort ignoroval informáciu o poslednom pásme rizík a že dôjde k útoku medveďa na človeka s ohrozením života

Širší kontext problému spojeného s transformáciou medveďa hnedého do biologickej zbrane, namierenej na občanov vidieka, pracovníkov v lesoch a turistov spočíva v nekompetentnosti riadenia na ministerstve životného prostredia. Je to oblasť rizík spojených s lesom, ktorá je riadená naivným spôsobom. Možno ho vystihnúť slovami – ak nehorí, riziko požiaru neexistuje. Sú to vyslovene neprimerane zjednodušené prístupy k problematike riadenia rizík, ktorá si vyžaduje schopnosť primeranej abstrakcie. Inými slovami povedané, vyžaduje si vidieť svet v jemných odtieňoch farieb a nielen v zjednodušenej podobe čierno-bieleho videnia sveta.

Doporučený Grafické vyjadrenie modelu rizík od Ing. Dušana Lukášika, CSc. Grafické vyjadrenie modelu rizík od Ing. Dušana Lukášika, CSc.

Ekologické systémy lesa a je jedno, či ide o rastlinnú alebo živočíšnu ríšu, sú živé systémy a tie podliehajú režimu nekonečného množstva nelineárnych spätných väzieb, z ktorých iba časť predstavuje riadiacu rovinu, vytvárajúcu mnohorakosť živého lesa. Kým lesník pracuje s riadiacou rovinou takéhoto systému a rozumie mu, ochranári sa zaoberajú rovinou, ktorá sa nazýva rovina chaosu. Keďže nevidia súvis medzi riadiacou a chaotickou rovinou, výsledkom je známe heslo ochranárskych združení ako sú My sme les, VLK, či Greenpeace, ktoré znie: Človek prírode nerozumie a preto nesmie robiť nič.

Realita ale je, že ochranári proste vidia chaos a keďže ho tak vidia, v projekcii toto čiernobiele videnie sveta vnucujú agresívnym spôsobom aj ostatným ľuďom, či už je to verejnosť, médiá alebo dokonca odborná verejnosť. V zjednodušenom čierno-bielom svete ochranárom uniká nekonečné množstvo farieb a mnohovrstevnatosť života. A tak cez rôzne petície, mediálne výstupy a zdokumentované teroristické činy vnucujú svoje videnie sveta spoločnosti bez ohľadu na realitu spúšte, ktorú za sebou zanechávajú. Či už je to použitie lykožrúta ako biologickej zbrane na smrekové lesy alebo medveďa proti občanom vidieka a turistom.

Zákon 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny obsahuje ustanovenie §29 písmeno d), ktoré až do konca roku 2019 umožňovalo riešiť riziká spojené s ekologickými systémami. V septembri 2019 som zaslal vysvetľujúci list predsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu a každému poslancovi Národnej rady SR. Žiadal som stiahnutie novely 543/2002 Z. z., pretože jej cieľom bolo znefunkčnenie tohto paragrafu zákona. Neuspel som. Argumentoval som riaditeľke Ing. Butkovskej, že od roku 2002 malo ministerstvo životného prostredia dostatok času na vypracovanie vyhlášok pre jednotlivé riziká, spojené s ekologickými systémami lesa a tým by bol odstránený nejednoznačný alebo účelový výklad tohto paragrafu. Keďže inej cesty nebolo, podal som ešte v čase platnosti funkčného §29 zákona 543/2002 Z. z.  v roku 2019 oznámenie na Generálnu prokuratúru SR, ktoré je stále v riešení.

Problematika spojená s populáciou medveďa má za sebou podobnú genézu. V prílohe listu na Ministerstvo životného prostredia SR z 12. júla 2020 som ministerstvu poskytol spracovaný model rizík, ktorý vychádzal zo štatistiky kontaktov a útokov medveďa na človeka v lokalite Vysoké Tatry, systematicky zbieraných mestskou políciou, t. j. z overených údajov. Ing. Bystriansky spracoval získané údaje na biologickej úrovni a ja som sa zas venoval systémovej analýze. Pri stanovení modelu rizík sme brali do úvahy nárast kontaktov v čase a zároveň aj zmenu ich kvality s nárastom útokov na človeka.

Práve z dynamiky kontaktov sme videli rast populácie medveďa a zo stavu určeného prof. Paulem bolo možné vytvoriť populačný model v čase s použitím regresnej analýzy. Bolo zaujímavé zistiť, že analýza prof. Pauleho a naša predstavujú dva doplňujúce sa modely, podľa môjho názoru dostatočné pre rozhodovací proces.

V modeli rizík sme zohľadnili eliminovanie rizika spojeného s udržaním zdravej populácie medveďa (230 ks), s eliminovaním rizika spojeného s narušením potravinového reťazca v areáli medveďa (400 ks), riziko straty plachosti ako regulačného nástroja umožňujúceho udržanie medveďa v biotope vhodnom na jeho život  (600 ks), riziká spojené s útokmi medveďa (800 ks) a posledné piate štádium, kedy dôjde k usmrteniu človeka medveďom (1 000 ks).

Listom som informoval ministerstvo životného prostredia, že sa nachádzame v poslednom pásme rizík, že síce nevieme kedy a kde medveď bude útočiť na človeka, ale je istotou, že k útoku dôjde a občan bude ohrozený na živote. Keďže ministerstvo životného prostredia ani po mojom upozornení nekonalo, k tragickej udalosti došlo o rok neskôr v Liptovskej Lúžnej.

Nárast kontaktov s medveďom a hlavne nárast útokov medveďa na človeka v roku 2021 a v prvej polovici roku 2022 ma motivoval, aby som spolu s poslancom Ing. Filipom Kuffom podal podnet na generálnu prokuratúru, kde sme model dopracovali o neurobiologickú časť. Tá vysvetľuje, akým spôsobom vzniká adaptáciou medveďa na vonkajšie podmienky, jeho plachosť pred človekom s argumentom, že je to regulačná funkcia, ktorá je naučená a ktorá nezodpovedným prístupom v populácii medveďa rýchlo zaniká.

Odhadli sme, že z populácie niekoľko tisíc medveďov má túto regulačnú funkciu už len cca 200 ks a pokiaľ nedôjde k regulácii medveďa na tento stav, tak sa celá populácia medveďa zmení na medveďa so štandardnými vlastnosťami dravca, ktorý bude útočiť na človeka. Ale bez cenného historického exkurzu vývoja populácie medveďa v SR spracovaného Ing. Milana Koreňom, CSc. by sme na spôsob vzniku či vynorenia vzácnej regulačnej funkcie plachosti medveďa v podobe pachovej stopy človeka nemali ako prísť.

Podľa nášho názoru došlo k zanedbaniu povinnosti pri výkone verejnej funkcie s následkom opakovaného ťažkého ublíženia na zdraví a smrti. Zároveň, zákon prírody v podobe neurčitosti hovorí, že nik nevie určiť kedy a kde bude medveď útočiť na človeka a preto zásahový team medveďa nevie v prevencii ochrániť život, zdravie a majetok občana. Preto pokladáme vynaložené verejné zdroje za nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi. Namiesto efektívneho riešenia problémov v prevencii, došlo k arogantnej ignorancii informácie akútneho rizika útoku medveďa ministerstvom a jeho organizácií. Preto došlo k tragédii.

V zásade bez ohľadu na môj list, Ministerstvo životného prostredia SR malo mať tieto modely spracované po roku 2002 v samostatnej réžii a zapracované v podobe vyhlášok ako nižších právne záväzných noriem.  A nielen k medveďovi, ale ku každému biotickému či abiotickému činiteľovi. To som nakoniec napísal aj v mojom liste pani generálnej riaditeľke Ing. Butkovskej v reakcii na jej dopis ešte v roku 2019. Samotný model som opakovane zaslal po mojej debate s pánom ministrom Budajom na TA3 v roku 2021  aj štátnemu tajomníkovi Michalovi Kičovi  19. júna 2021.

Ing. Dušan Lukášik, CSc.

Titulok a redakčná úprava Lesmedium.sk

 

Naposledy zmenené: nedeľa, 26 jún 2022 06:02
Prečítané: 774
(6 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Komentár: Čo je veľa, to je veľa, alebo kedy už konečne niekto klepne po prstoch úradníkom, ktorí nepomáhajú ľuďom, ale im škodia?

Komentár: Čo je veľa, to je veľa, alebo kedy už konečne niekto…

Aktuálne

Zobrazenie:16912

Čoho je veľa, toho je veľa, napísal odborný lesný hospodár Peter Staroň na sociálnej sieti po tom, ako Urbár Bobrovec...

Slovenská poľovnícka komora: Po schválení návrhu zákona o poľovníctve z dielne Fecka, Pročka a Kučeru hrozí chaos, ktorí zaplatia daňoví poplatníci

Slovenská poľovnícka komora: Po schválení návrhu zákona o poľovníctve z dielne Fecka…

Aktuálne

Zobrazenie:16140

Poslanecký návrh novely zákona o poľovníctve bol posunutý do druhého čítania. Aj napriek negatívnemu stanovisku Ministerstva financií SR, ktoré už vopred...

Medveď zaútočil na dvojicu bežcov z hustého lesného porastu: Zásahový tím oblasť incidentu monitoruje

Medveď zaútočil na dvojicu bežcov z hustého lesného porastu: Zásahový tím oblasť…

Aktuálne

Zobrazenie:9723

V stredu 22. marca v poobedných hodinách dostal Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) hlásenie o napadnutí...

TÝŽDŇOVKA: Karma je zdarma, pokrytectvo býva odhalené. Lesníci, postavte sa za svoju prácu, potom sa aj spoločnosť postaví za vás

TÝŽDŇOVKA: Karma je zdarma, pokrytectvo býva odhalené. Lesníci, postavte sa za svoju…

Aktuálne

Zobrazenie:8448

Tento týždeň lesnícku komunitu osobitne zaujala informácia, ktorú publikoval denník SME o spolupráci Jána Budaja so Štátnou bezpečnosťou v Československej socialistickej republike...

Názor: Obyvatelia obce Liptovské Revúce sa cítia byť v procese zonácie Národného parku Veľká Fatra podvedení

Názor: Obyvatelia obce Liptovské Revúce sa cítia byť v procese zonácie Národného…

Aktuálne

Zobrazenie:7861

Prvá písomná zmienka o obci Liptovské Revúce je datovaná v roku 1233. Od tohto roku obyvatelia obce obhospodarovali a starali sa o lúky, pasienky...

Prestarnuté lesné porasty, predržiavanie buka a nekvalita vyťaženého dreva

Prestarnuté lesné porasty, predržiavanie buka a nekvalita vyťaženého dreva

Videá

Zobrazenie:6553

VIDEO: Vedúci Polesia Čermeľ Mestských lesov Košice Ing. Peter Szarka názorne vysvetľuje na odvoznom mieste, čo znamená ťažba dreva v prestarnutých...

Hlavné správy

Výrub náletových drevín na súkromnom pozemku v ochrannom pásme národného parku bez povolenia: Hrozba pokuty do výšky 9 900 eur

Výrub náletových drevín na súkromnom pozemku v ochrannom pásme národného parku bez…

O čom sa píše

Súkromné vlastníctvo je nespochybniteľné, ale ak máte pozemok v ochrannom pásme národného parku, bez potrebných povolení nemôžete robiť úpravy. Svoje...

Prečítajte si viac
Drevené pelety, brikety a palivové drevo zdraželi viac ako dvojnásobne: V Rakúsku vyšetrujú kartel výrobcov peliet

Drevené pelety, brikety a palivové drevo zdraželi viac ako dvojnásobne: V Rakúsku…

O čom sa píše

V minulom roku zdraželo všetko, čo sa týka energetiky. Energetická kríza, za ktorou možno hľadať špekulantov na trhoch či vojnu...

Prečítajte si viac
Košický samosprávny kraj v dotačnej výzve: Vyčistenie a revitalizácia riek a lesov

Košický samosprávny kraj v dotačnej výzve: Vyčistenie a revitalizácia riek a lesov

Aktuálne

Vďaka dotácii z Úradu Košického samosprávneho kraja majú mať obyvatelia v regiónoch šancu vybudovať nové vodozádržné mechanizmy, vyčistiť alebo revitalizovať rieky či...

Prečítajte si viac
Komentár: Malá násobilka a veľké pravdy o lese – srdci krajiny

Komentár: Malá násobilka a veľké pravdy o lese – srdci krajiny

O čom sa píše

V marcovom vydaní časopisu LES & Letokruhy je uverejnený v rámci tohtoročnej nosnej témy LES A VODA článok doc. Ing. Jaroslava Vida, PhD...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora