Prihlásiť

Názor: Envirorezort ignoroval informáciu o poslednom pásme rizík a že dôjde k útoku medveďa na človeka s ohrozením života

Širší kontext problému spojeného s transformáciou medveďa hnedého do biologickej zbrane, namierenej na občanov vidieka, pracovníkov v lesoch a turistov spočíva v nekompetentnosti riadenia na ministerstve životného prostredia. Je to oblasť rizík spojených s lesom, ktorá je riadená naivným spôsobom. Možno ho vystihnúť slovami – ak nehorí, riziko požiaru neexistuje. Sú to vyslovene neprimerane zjednodušené prístupy k problematike riadenia rizík, ktorá si vyžaduje schopnosť primeranej abstrakcie. Inými slovami povedané, vyžaduje si vidieť svet v jemných odtieňoch farieb a nielen v zjednodušenej podobe čierno-bieleho videnia sveta.

Doporučený Grafické vyjadrenie modelu rizík od Ing. Dušana Lukášika, CSc. Grafické vyjadrenie modelu rizík od Ing. Dušana Lukášika, CSc.

Ekologické systémy lesa a je jedno, či ide o rastlinnú alebo živočíšnu ríšu, sú živé systémy a tie podliehajú režimu nekonečného množstva nelineárnych spätných väzieb, z ktorých iba časť predstavuje riadiacu rovinu, vytvárajúcu mnohorakosť živého lesa. Kým lesník pracuje s riadiacou rovinou takéhoto systému a rozumie mu, ochranári sa zaoberajú rovinou, ktorá sa nazýva rovina chaosu. Keďže nevidia súvis medzi riadiacou a chaotickou rovinou, výsledkom je známe heslo ochranárskych združení ako sú My sme les, VLK, či Greenpeace, ktoré znie: Človek prírode nerozumie a preto nesmie robiť nič.

Realita ale je, že ochranári proste vidia chaos a keďže ho tak vidia, v projekcii toto čiernobiele videnie sveta vnucujú agresívnym spôsobom aj ostatným ľuďom, či už je to verejnosť, médiá alebo dokonca odborná verejnosť. V zjednodušenom čierno-bielom svete ochranárom uniká nekonečné množstvo farieb a mnohovrstevnatosť života. A tak cez rôzne petície, mediálne výstupy a zdokumentované teroristické činy vnucujú svoje videnie sveta spoločnosti bez ohľadu na realitu spúšte, ktorú za sebou zanechávajú. Či už je to použitie lykožrúta ako biologickej zbrane na smrekové lesy alebo medveďa proti občanom vidieka a turistom.

Zákon 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny obsahuje ustanovenie §29 písmeno d), ktoré až do konca roku 2019 umožňovalo riešiť riziká spojené s ekologickými systémami. V septembri 2019 som zaslal vysvetľujúci list predsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu a každému poslancovi Národnej rady SR. Žiadal som stiahnutie novely 543/2002 Z. z., pretože jej cieľom bolo znefunkčnenie tohto paragrafu zákona. Neuspel som. Argumentoval som riaditeľke Ing. Butkovskej, že od roku 2002 malo ministerstvo životného prostredia dostatok času na vypracovanie vyhlášok pre jednotlivé riziká, spojené s ekologickými systémami lesa a tým by bol odstránený nejednoznačný alebo účelový výklad tohto paragrafu. Keďže inej cesty nebolo, podal som ešte v čase platnosti funkčného §29 zákona 543/2002 Z. z.  v roku 2019 oznámenie na Generálnu prokuratúru SR, ktoré je stále v riešení.

Problematika spojená s populáciou medveďa má za sebou podobnú genézu. V prílohe listu na Ministerstvo životného prostredia SR z 12. júla 2020 som ministerstvu poskytol spracovaný model rizík, ktorý vychádzal zo štatistiky kontaktov a útokov medveďa na človeka v lokalite Vysoké Tatry, systematicky zbieraných mestskou políciou, t. j. z overených údajov. Ing. Bystriansky spracoval získané údaje na biologickej úrovni a ja som sa zas venoval systémovej analýze. Pri stanovení modelu rizík sme brali do úvahy nárast kontaktov v čase a zároveň aj zmenu ich kvality s nárastom útokov na človeka.

Práve z dynamiky kontaktov sme videli rast populácie medveďa a zo stavu určeného prof. Paulem bolo možné vytvoriť populačný model v čase s použitím regresnej analýzy. Bolo zaujímavé zistiť, že analýza prof. Pauleho a naša predstavujú dva doplňujúce sa modely, podľa môjho názoru dostatočné pre rozhodovací proces.

V modeli rizík sme zohľadnili eliminovanie rizika spojeného s udržaním zdravej populácie medveďa (230 ks), s eliminovaním rizika spojeného s narušením potravinového reťazca v areáli medveďa (400 ks), riziko straty plachosti ako regulačného nástroja umožňujúceho udržanie medveďa v biotope vhodnom na jeho život  (600 ks), riziká spojené s útokmi medveďa (800 ks) a posledné piate štádium, kedy dôjde k usmrteniu človeka medveďom (1 000 ks).

Listom som informoval ministerstvo životného prostredia, že sa nachádzame v poslednom pásme rizík, že síce nevieme kedy a kde medveď bude útočiť na človeka, ale je istotou, že k útoku dôjde a občan bude ohrozený na živote. Keďže ministerstvo životného prostredia ani po mojom upozornení nekonalo, k tragickej udalosti došlo o rok neskôr v Liptovskej Lúžnej.

Nárast kontaktov s medveďom a hlavne nárast útokov medveďa na človeka v roku 2021 a v prvej polovici roku 2022 ma motivoval, aby som spolu s poslancom Ing. Filipom Kuffom podal podnet na generálnu prokuratúru, kde sme model dopracovali o neurobiologickú časť. Tá vysvetľuje, akým spôsobom vzniká adaptáciou medveďa na vonkajšie podmienky, jeho plachosť pred človekom s argumentom, že je to regulačná funkcia, ktorá je naučená a ktorá nezodpovedným prístupom v populácii medveďa rýchlo zaniká.

Odhadli sme, že z populácie niekoľko tisíc medveďov má túto regulačnú funkciu už len cca 200 ks a pokiaľ nedôjde k regulácii medveďa na tento stav, tak sa celá populácia medveďa zmení na medveďa so štandardnými vlastnosťami dravca, ktorý bude útočiť na človeka. Ale bez cenného historického exkurzu vývoja populácie medveďa v SR spracovaného Ing. Milana Koreňom, CSc. by sme na spôsob vzniku či vynorenia vzácnej regulačnej funkcie plachosti medveďa v podobe pachovej stopy človeka nemali ako prísť.

Podľa nášho názoru došlo k zanedbaniu povinnosti pri výkone verejnej funkcie s následkom opakovaného ťažkého ublíženia na zdraví a smrti. Zároveň, zákon prírody v podobe neurčitosti hovorí, že nik nevie určiť kedy a kde bude medveď útočiť na človeka a preto zásahový team medveďa nevie v prevencii ochrániť život, zdravie a majetok občana. Preto pokladáme vynaložené verejné zdroje za nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi. Namiesto efektívneho riešenia problémov v prevencii, došlo k arogantnej ignorancii informácie akútneho rizika útoku medveďa ministerstvom a jeho organizácií. Preto došlo k tragédii.

V zásade bez ohľadu na môj list, Ministerstvo životného prostredia SR malo mať tieto modely spracované po roku 2002 v samostatnej réžii a zapracované v podobe vyhlášok ako nižších právne záväzných noriem.  A nielen k medveďovi, ale ku každému biotickému či abiotickému činiteľovi. To som nakoniec napísal aj v mojom liste pani generálnej riaditeľke Ing. Butkovskej v reakcii na jej dopis ešte v roku 2019. Samotný model som opakovane zaslal po mojej debate s pánom ministrom Budajom na TA3 v roku 2021  aj štátnemu tajomníkovi Michalovi Kičovi  19. júna 2021.

Ing. Dušan Lukášik, CSc.

Titulok a redakčná úprava Lesmedium.sk

 

Naposledy zmenené: nedeľa, 26 jún 2022 06:02
Prečítané: 1413
(6 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Český rekord na aukcii dreva: Kmeň 200-ročného duba letného, dlhý 9 metrov s priemerom 94 centimetrov, vydražili za vyše 297 000 českých korún (takmer 12 000 eur)

Český rekord na aukcii dreva: Kmeň 200-ročného duba letného, dlhý 9 metrov…

Aktuálne

Zobrazenie:17282

Na aukcii dreva v Holešove padol v utorok 30. januára 2024 český rekord. Kmeň duba letného vydražili Arcibiskupské lesy a...

Dovoz dreva na Slovensko prevýšil jeho vývoz, ktorý klesá: Narastá domáce spracovanie surového dreva

Dovoz dreva na Slovensko prevýšil jeho vývoz, ktorý klesá: Narastá domáce spracovanie…

O čom sa píše

Zobrazenie:6509

Podľa Správy o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2022 zo spracovania predbežných údajov štatistiky zahraničného obchodu (colnej štatistiky) vyplýva, že...

Názor: Bohaté lány a primerané stavy zveri v prírode? Nevraživosť poľovníkov a poľnohospodárov musí skončiť

Názor: Bohaté lány a primerané stavy zveri v prírode? Nevraživosť poľovníkov a…

O čom sa píše

Zobrazenie:6198

Niektorí stále nechápu, že nie sme jediní na tejto planéte a že zachovanie biodiverzity v našej krajine je prioritou a vo verejnom záujme...

TÝŽDŇOVKA: V ťažbe a približovaní dreva má byť prvoradá bezpečnosť a čo znamená pre pilčíka prilba, protiporézne nohavice a pevná obuv

TÝŽDŇOVKA: V ťažbe a približovaní dreva má byť prvoradá bezpečnosť a čo…

Aktuálne

Zobrazenie:5114

Tento týždeň som navštívil Školské lesy Cemjata. Vďaka Ing. Miroslavovi Fuchsovi, riaditeľovi Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove, ktorá lesné porasty...

LESY SR: Z prípadu LPM Ulič je zrejmé, že schváleniu zonácií národných parkov má predchádzať odborné posúdenie územia a korektné vyčíslenie socioekonomických dopadov

LESY SR: Z prípadu LPM Ulič je zrejmé, že schváleniu zonácií národných…

Aktuálne

Zobrazenie:4839

Štátny podnik LESY SR v dnešnej tlačovej správe uvádza, že pred rokom došlo na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR...

Postreh: Odhalená neochota niektorých ochranárov spolupracovať s lesníkmi

Postreh: Odhalená neochota niektorých ochranárov spolupracovať s lesníkmi

Aktuálne

Zobrazenie:4803

Štátna ochrana prírody SR na sociálnej sieti včera uverejnila informáciu o tom, že sa uskutočnilo spoločné stretnutie generálneho riaditeľa ŠOP...

Hlavné správy

Mimoriadne rokovanie ministrov pôdohospodárstva Európskej únie bude v pondelok v Bruseli: Agrosektor je v celej Európe zahlcovaný administratívou a byrokraciou

Mimoriadne rokovanie ministrov pôdohospodárstva Európskej únie bude v pondelok v Bruseli: Agrosektor…

Aktuálne

Český minister pôdohospodárstva Marek Výborný ocenil korektný priebeh štvrtkových protestov farmárov. Vníma ich ako podporu svojho mandátu pre rokovanie v...

Prečítajte si viac
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku: Poľnohospodárstvo a ochrana prírody môžu ísť ruka v ruke

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku: Poľnohospodárstvo a ochrana prírody môžu ísť ruka…

Aktuálne

Včera sa pred budovou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku v Bratislave konal protest slovenských poľnohospodárov. Európska komisia pozorne počúva poľnohospodárov a...

Prečítajte si viac
O význame skenovania dreva v TA3: Pridaná hodnota reťazca od lesníctva po drevospracujúci priemysel

O význame skenovania dreva v TA3: Pridaná hodnota reťazca od lesníctva po…

O čom sa píše

Lesníctvo na Slovensku nečerpá len z bohatej histórie, ale aj najnovších vedeckých faktov a poznatkov. No a práve špičkovú vedu...

Prečítajte si viac
Borovica lesná je zastúpená v druhovej skladbe českých lesov 16-timi percentami: Drevina s vysokými adaptačnými schopnosťami, dôležitý je výber vhodnej proveniencie

Borovica lesná je zastúpená v druhovej skladbe českých lesov 16-timi percentami: Drevina…

O čom sa píše

V Českej republike je borovica lesná druhou najviac využívanou hospodárskou drevinou so zastúpením 16 % v druhovej skladbe našich lesov...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora