Prihlásiť

Analýza: O výberkových lesoch na Slovensku - reakcia na odborné aj lesnícky neodborné stanoviská

Medzinárodná vedecká konferencia o výberkových lesoch sa uskutočnila 2. - 5. októbra 1956 na Sliači. V otváracom prejave profesor František Papánek povedal: Názov konferencie Výberkové lesy na Slovensku nie je celkom jednoznačný, a chcem preto výslovne upozorniť, že tejto konferencii nejde o skúmanie vedeckých problémov, spojených s výberkovým spôsobom hospodárenia. Úlohou konferencie nie je zaoberať sa výberkovými lesmi na Slovensku - takých lesov na Slovensku prakticky ani nemáme - ale posúdiť nasledujúce otázky.

Doporučený Vedúci Polesia Čermeľ v Mestských lesoch Košice Ing. Peter Szarka Foto Jozef Marko Vedúci Polesia Čermeľ v Mestských lesoch Košice Ing. Peter Szarka

1. Či za súčasnej situácie a v daných podmienkach je účelné orientovať naše rúbaňové lesné hospodárstvo na prechod k hospodárstvu výberkovému.

2. V akom rozsahu a za akých predpokladov možno odporučiť orientáciu na výberkové lesy.

3. Ako postupovať pri zavádzaní výberkového hospodárskeho spôsobu.

4. Aké výsledky možno očakávať od orientácie na výberkový hospodársky spôsob a za akú dobu. 

(citácia zo Zborníka vedeckej konferencie)

Mnoho z týchto otázok rezonuje v lesníckych kruhoch aj dnes - takmer po 70-tich rokoch od spomenutej konferencie, keďže nedávno sme mali možnosť sledovať rôzne stanoviská k možnostiam uplatniť výberkový hospodársky spôsob - od odborných až po lesnícky neodborné, ktoré tvrdili, že slovenské lesy sú pripravené na prechod k tomuto hospodáreniu na prevažnej výmere lesov Slovenska.

Aby sme mohli hovoriť o výberkovom lese, musia platiť tieto požiadavky, definované pracovnými postupmi hospodárskej úpravy lesov:

-        podmienkou pre uplatnenie výberkového hospodárskeho spôsobu (nie prebudovy na výberkový les) je existencia vhodných porastov. Ide o vhodné hospodárske súbory lesných typov (HSLT) s prirodzeným výskytom rôznych kombinácií drevín - jedle, smreka a buka s možnosťou výskytu ďalších drevín - výhodnejšia je prevaha ihličnatých drevín,

-        sklon a povrch terénu musí umožniť také sprístupnenie porastu, aby vzdialenosť približovacích liniek nepresiahla 80 m a umožnila realizovať ťažbu a približovanie technológiami, ktoré nespôsobia vážnejšie poškodenie ostávajúceho porastu, (nadštandardné sprístupnenie v miernom sklone),

-        podmienkou udržania výberkovej štruktúry je pravidelná a častá realizácia zásahov,

-        štruktúra porastov musí byť hrúbkovo rozdelená do troch vrstiev,

-        dolná vrstva - od semenáčikov po hrúbku 8 cm,

-        stredná vrstva - stromy od 8-36 cm (prevažne chýba v slovenských lesoch),

-        horná vrstva - stromy nad 36 cm,

-        predpokladom úspešnej realizácie výberkového hospodárskeho spôsobu je dobrý zdravotný stav najmä ihličnatých drevín,

-        dôležitým faktorom je aj primeraný stav raticovej zveri, ktorý nespôsobuje výrazné poškodenie prirodzenej obnovy.

Ako máme tieto podmienky splnené na Slovensku?

Prvá podmienka drevinového zloženia - zmiešanie drevín (kombinácia jedľa, smrek, buk) je na Slovensku na veľmi nepatrnej výmere. Podľa údajov zo Zelenej správy za rok 2022 najvyššie zastúpenie v lesoch SR v roku 2022 mali dreviny buk lesný (35,1 %), smrek obyčajný (21,3 %) a duby letný a zimný (10,4 %)  Prevládali listnaté dreviny so zastúpením 64,5 %.

Zastúpenie ihličnatých drevín (35,5 %) sa v dôsledku pôsobenia škodlivých činiteľov v lesoch (najmä vetra a podkôrneho hmyzu) dlhodobo znižuje. Od roku 1980, v ktorom bolo zastúpenie ihličnatých drevín najvyššie, sa znížilo o 7 %. Zastúpenie smreka sa od roku 1980 znížilo o 5,1 % a borovice o 1 %. Zastúpenie jedle sa od roku 1970 znížilo  o  2,2 %  s  najväčším  poklesom  (o 1,6 %) v rokoch 1970 – 1990 najmä kvôli škodlivému vplyvu imisií na jej zdravotný stav. Z ihličnatých  drevín  sa  od  roku 1980 zvýšilo len zastúpenie smrekovca o 1 %. Z  listnatých  drevín sa od roku 1980 najviac zvýšilo zastúpenie buka lesného o 5,6 %. Znížilo sa zastúpenie duba o 1,3 %. Zmiešaných lesov je 20%, t. z. že 80% porastov je prevažne jednodrevinových.

Veľmi dôležitou požiadavkou je aj priestorová štruktúra lesov. Podľa SISL prevládajú v lesoch SR menej diferencované jednovrstvové lesy, ktoré sa nachádzajú na výmere okolo 1,43 mil. ha, t. j. 72,9 %. Dvoj a viacvrstvových lesov je 0,53 mil. ha, resp. 27,1 %. Z toho podiel viacetážových (viac ako dve etáže ) je iba 4%.

Podmienka sklonu terénu a hustoty lesnej cestnej siete je v podmienkach Slovenska taktiež nepriaznivá pre typické výberkové hospodárenie. Optimálna hustota pre bežné hospodárenie v lesoch sa v závislosti od terénnych podmienok pohybuje od 20 do 25 bežných metrov na hektár. Hoci v ostatných rokoch prezentovaná hustota dlhodobo mierne stúpa, údaj platný za rok 2021 je 19,96 metra, kým v roku 2005 to bolo 18,5 metra. Teda sledujeme rast, stále je to v limite do 20 metrov na hektár. Výberkové lesy vyžadujú podstatne hustejšiu cestnú sieť ako bežné hospodárenie, niekde až na úrovni 40 bežných metrov na hektár.

Veľmi dôležitou podmienkou na odrastanie prirodzenej obnovy v porastoch, ktorá je prioritná pre trvalosť lesa ako lesného ekosystému na každej časti porastu, je udržateľný stav najmä raticovej zveri. Tento problém je dlhodobo na Slovensku neriešený a je otázne, či sa ho niekedy podarí vyriešiť.

Po vyhodnotení týchto základných a nenahraditeľných podmienok, bez ktorých nie je možné dosiahnuť výberkový les, nie je prekvapivý údaj o výmere výberkových lesov na Slovensku. Podľa údajov Národného lesníckeho centra vo Zvolene je výmera výberkových lesov z platných programov starostlivosti o lesy na Slovensku 3 500 ha, čo predstavuje z výmery lesov Slovenska 0,001 %.

Výskyt takýchto lesov máme hlavne v lesných oblastiach ako sú Oravské Beskydy - lokalita Zákamenné, Nízke Tatry - lokalita Závadka nad Hronom, Pohorelá, Donovaly - Mistríky, Volovské vrchy - lokalita Smolnícka Osada, Smolník, Prakovce, Veporské vrchy - lokalita Kokava nad Rimavicou. Ide prevažne o lesné oblasti s prevahou 5. jedľovo - bukového lesného vegetačného stupňa a 6. smrekovo -bukovo-jedľového lesného vegetačného stupňa. Tieto lesy spĺňajú všetky dôležité požiadavky a kritériá výberkových lesov, podobne ako je to v napríklad v Rakúsku, Švajčiarsku a Nemecku. Všade prevládajú ihličnaté dreviny s prípadnou prímesou buka.

Keďže nedokážeme výrazne ovplyvniť väčšinu podmienok pre výberkové lesy, nedá sa v blízkej budúcnosti očakávať ani výrazné zvýšenie výmery výberkových lesov na Slovensku.

Aké sú teda možnosti dosiahnuť viac štruktúrované, hrúbkovo, výškovo aj drevinovo diferencované lesy?

Odborné štúdie aj pri priaznivých podmienkach uvádzajú proces prebudovy na výberkový les 40-50 rokov. Veľkým rizikom pri súčasnej klimatickej zmene je pri prebudove rozpad najmä smrekových porastov. Keďže na Slovensku prevládajú listnaté porasty, hlavným hospodárskym spôsobom bude stále podrastový hospodársky spôsob. Použitie najjemnejších spôsobov skupinovej formy podrastového hospodárskeho spôsobu je tiež limitované a vyžaduje určitý výber vhodných porastov.

Ďalšou možnosťou je stromová a skupinová forma účelového hospodárskeho spôsobu. Podľa údajov z NLC Zvolen - 2024 máme trvalo viacetážových porastov evidovaných z platných PSL 93 380 ha, čo predstavuje z výmery lesných porastov Slovenska 0,04%. Ďalšou možnosťou sú prebudovy na mozaikové porasty, prípadne snaha o vytváranie lesa hrúbkových tried aj v bučinách.

Je ale potrebné uviesť, že všetky tieto jemnejšie formy hospodárenia sú na dobrovoľnosti vlastníkov a užívateľov lesov. Všetky tieto ťažbovo - pestovné postupy budú vyžadovať vyššie finančné náklady (výmena starých ťažbových mechanizmov, primerane zaplatená práca ťažbových skupín, investovanie do zvyšovania hustoty lesnej cestnej siete). Preto je potrebná motivácia aj finančná podpora zo strany štátu.

Peter Szarka

 

Naposledy zmenené: pondelok, 15 január 2024 06:51
Prečítané: 3057
(8 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Lesník opísal hrozivé chvíle, prežité počas napadnutia medveďom: Prevalcoval ma, poskákal po mne, podupal po mne

Lesník opísal hrozivé chvíle, prežité počas napadnutia medveďom: Prevalcoval ma, poskákal po…

O čom sa píše

Zobrazenie:15777

Lesník Martin Jambrich pre TV JOJ opísal napadnutie medveďom medzi Matiašovcami a Hutami, ktoré sa odohralo vo štvrtok 4. apríla...

Nemecký lesník a poľovník o skúsenostiach s vlkmi: Raticová zver žije v neustálej panike zo šeliem

Nemecký lesník a poľovník o skúsenostiach s vlkmi: Raticová zver žije v…

O čom sa píše

Zobrazenie:9019

Vlk je späť aj v oblasti Dübener Heide. Benedikt Sedlmayer tam pôsobí ako lesník a poľovník. Dübener Heide je zalesnená...

TÝŽDŇOVKA: Sklamaný predseda Lesného pozemkového spoločenstva Rokycany sa pýta, aký má zmysel nahlasovať policajtom krádeže dreva

TÝŽDŇOVKA: Sklamaný predseda Lesného pozemkového spoločenstva Rokycany sa pýta, aký má zmysel…

Aktuálne

Zobrazenie:8987

Tento týždeň som spracoval podklady zo stretnutí so zástupcami Lesného pozemkového spoločenstva Rokycany, ktoré hospodári na výmere 162 hektárov a takmer...

Cyklotrasa povedie až na vrchol Kráľovej hole: Bude to najvyššie prístupné miesto pre cestných cyklistov s horskou prémiou

Cyklotrasa povedie až na vrchol Kráľovej hole: Bude to najvyššie prístupné miesto…

Aktuálne

Zobrazenie:7193

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter na sociálnej sieti oznamuje, že cykloturiti sú o krok bližšie k cyklotrase na Kráľovu...

Predchádzajúce vedenie agrorezortu a štátneho podniku LESY SR podcenilo kalamitu na Čiernom Balogu: Okamžite treba zabrániť šíreniu lykožrútov a zachrániť Poľanu

Predchádzajúce vedenie agrorezortu a štátneho podniku LESY SR podcenilo kalamitu na Čiernom…

Aktuálne

Zobrazenie:7122

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč spoločne s novým vedením LESY SR, š. p. navštívil dnes Čierny Balog, kde sa...

Postreh: Odhalená neochota niektorých ochranárov spolupracovať s lesníkmi

Postreh: Odhalená neochota niektorých ochranárov spolupracovať s lesníkmi

Aktuálne

Zobrazenie:5880

Štátna ochrana prírody SR na sociálnej sieti včera uverejnila informáciu o tom, že sa uskutočnilo spoločné stretnutie generálneho riaditeľa ŠOP...

Hlavné správy

V USA sa rozmohli drevostavby z lisovaného lepeného dreva: Do roku 2030 sa má celosvetový objem predaja dreva strojnásobiť

V USA sa rozmohli drevostavby z lisovaného lepeného dreva: Do roku 2030…

O čom sa píše

Až Portland v Oregone otvorí v roku 2025 nový letiskový terminal Port of Portland miestneho medzinárodného letiska s letiskovým kódom...

Prečítajte si viac
LES & Letokruhy APRÍL 2024

LES & Letokruhy APRÍL 2024

Aktuálne

Vychádza časopis LES & LETOKRUHY APRÍL 2024, kliknite na odkaz a dozviete sa viac o jeho obsahu.

Prečítajte si viac
O týždeň sa vo Zvolene začnú Lesnícke dni 2024: Lesníctvo ako moderný sektor, založený na dlhoročných tradíciách

O týždeň sa vo Zvolene začnú Lesnícke dni 2024: Lesníctvo ako moderný…

O čom sa píše

Už o týždeň, v piatok 19. apríla 2024, sa na Námestí SNP vo Zvolene uskutoční slávnostné otvorenie Lesníckych dní 2024. Program podujatia...

Prečítajte si viac
Greenpeace verzus IKEA: Ide o drevo z pralesov v Rumunsku

Greenpeace verzus IKEA: Ide o drevo z pralesov v Rumunsku

O čom sa píše

Environmentálna organizácia Greenpeace včera obvinila švédsku spoločnosť IKEA z podieľania sa na likvidácii pralesov v Rumunsku. Vyšetrovanie Greenpeace zistilo, že...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora