Prihlásiť

Archív časopisu LES & Letokruhy

Časopis Letokruhy 2020/10

TÉMA

Uhlíková bilancia a význam lesa

Sekvestrácia uhlíka v tatranských lesoch po prírodných kalamitách

Peter Fleischer

Aký je pomer biomasy medzi koreňmi, kmeňom a korunou stromu?

Ján Ďurský 

ŠTÁTNE LESY

Univerzálny lesnícky postup neexistuje       

NEŠTÁTNE LESY

Vy sa pýtate, my odpovedáme      

V mladinách sa darí tetrovom aj hlucháňom   

REPORTÁŽ

Ako spoznať liečivú silu lesa    

AKTUÁLNE

V akom stave máme naše lesy? (záver)      

Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

Kalendár prírody         

Miroslav Saniga

Prelom v práci s údajmi, ktoré lesníci potrebujú      

Prírode blízke hospodárenie v lesoch IV.     

Prírode blízke spôsoby obhospodarovania lesa v bučinách Bielych Karpát

Pavol Konečný

Niektoré reminiscencie na vývoj lesníctva na Slovensku alebo Poučme sa z historických skúseností

Jozef Konôpka

VEDA A VÝSKUM

Kapacita spalného tepla v nadzemnej dendromase lesných drevín        

Rudolf Petráš, Julian Mecko

Využívanie dreva ako obnoviteľnej suroviny v kontexte zelenej ekonomiky – zdroje dreva

Martin Moravčík

LOS INFORMUJE

Porovnanie odchytov lykokaza sadenicového a tvrdoňov do zemných pascí a lapacích kôr 

Michal Lalík, Juraj Galko, Slavomír Rell, Andrej Kunca

TECHNIKA

Motorová pila (IX. časť) 

Vladimír Simanov, Radan Bernacký

SVETOVÉ LESNÍCTVO

LESY V EURÓPE VIII. Cyprus 

Vladimír Simanov

SPRAVODAJSTVO

Zo sveta    

Z domova  

NÁZORY A KOMENTÁRE

Inkvizítor, nepriateľ moderného lesníctva a Básnik Špina. O písaní, ktoré má hlavu a pätu   

Jozef Marko

Ostrým perom      

Ján Fillo

Les skutočný a neskutočný

Peter Gogola

LESNÍCKE DYNASTIE

Lesnícka rodina Bezačinských  

Viliam Stockmann

OSOBNOSTI

„Rob čokoľvek, ale rob to dobre“ - Ján Hoffmann  

HISTÓRIA

Osud lesníckych archiválií Ferdinanda Coburg – Gotha 

Viliam Stockmann

Výročia a jubileá – OKTÓBER 

Mária Rošková

FOTORUBRIKA

19. ročník súťaže Zelený objektív

Marek Vanga

Lesnícka rodina Bezačinských

Každý adept lesníckeho inžinierstva, ktorý študoval na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene v 50. - 70. rokoch minulého storočia sa chtiac – nechtiac nevyhol profesorovi pestovania lesov – Ing. Hubertovi Bezačinskému. Pán kultivovaného vystupovania nám prednášal pestovanie lesov a sám zanechal v tomto odbore dobre znateľnú stopu. Nebol však jediným predstaviteľom lesníckeho rodu Bezačinských a tak sa pozrieme na jeho lesníckych predchodcov, resp. lesníckych potomkov.

Univerzálny lesnícky postup neexistuje

V porastoch Lesnej správy Kyslinky diskusia dvoch lesníckych generácií

Ing. Pavel Komora, ktorý je od augusta minulého roka vedúcim Lesnej správy Kyslinky (Odštepný závod Kriváň, LESY SR, š. p.) a predtým tu pôsobil desať rokov na pozícii lesníka, privítal začiatkom septembra pod Poľanou dlhoročného lesníckeho praktika, od tohtoročného augusta na dôchodku Ing. Petra Šišku, aby s ním priamo v lesných porastoch konzultoval zamýšľané lesnícke postupy. Stretnutia dvoch lesníckych generácií sa zúčastnil aj Ing. Pavol Kráľ, poverený vedením ekonomického a obchodného úseku na ústredí OZ Kriváň a pestovateľka na LS Kyslinky Ing. Emília Budinská.

V mladinách sa darí tetrovom aj hlucháňom

Urbárnici z Vyšnej a Nižnej Boce úspešne obnovili kalamitné plochy

Je to taký „slovenskobežník.“ Začínal v roku 1988 na Lesnom závode Bratislava, Lesnej správe Rusovce, Lesnom obvode Čunovo ako ťažobný majster na Vodnom diele Gabčíkovo-Nagymaros. Rodák z bratislavského Starého mesta pôsobí od roku 1991 v lesníckej taxácii. V súčasnosti žije na Kysuciach, stará sa o malé hospodárstvo v Nižnej Boci a poskytuje svoje služby odborného lesného hospodára pre viaceré neštátne lesnícke subjekty po celom Slovensku. 50-ročný lesný inžinier Róbert Gombárik bol pri tom, keď bolo treba v roku 2010 spracovať vetrovú a podkôrnikovú kalamitu veľkého rozsahu nad Vyšnou a Nižnou Bocou. Vtedy odborný lesný hospodár urbáru vo Vyšnej Boci je v súčasnosti predsedom urbáru a odborným lesným hospodárom v Nižnej Boci.

Hlavné správy

Všimli sme si: Bývalý predseda zboru poradcov ministra zverejnil na blogu závažné informácie o agrorezorte

Všimli sme si: Bývalý predseda zboru poradcov ministra zverejnil na blogu závažné…

O čom sa píše

Prečo média mlčia? Musia? Pýta sa na svojom blogu Martin Ondráš, ktorý sa viac ako 20 rokov aktívne venuje potravinovej...

Prečítajte si viac
Fejtón: Vystrelíme stromy na Mars?

Fejtón: Vystrelíme stromy na Mars?

O čom sa píše

Trojnásobný Zlatý slávik Dalibor Janda v 80-tych rokoch v populárnej piesni Všechno na Mars predpovedal, že „2005 všechny aleje káceli, 2006 náhle...

Prečítajte si viac
Vlk sa na Slovensku loviť bude. Kvóta je 50 jedincov na túto sezónu

Vlk sa na Slovensku loviť bude. Kvóta je 50 jedincov na túto…

Aktuálne

Na Slovensku sa bude aj naďalej loviť vlk. Kvóta lovu vlka dravého sa totiž pre najbližšiu poľovnícku sezónu 2020/2021 stanovila...

Prečítajte si viac
Glosa: Len PBOL. Nie je to chyba? Áno, je

Glosa: Len PBOL. Nie je to chyba? Áno, je

O čom sa píše

Emeritný vedecký a ministerský pracovník doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc., ktorého netreba lesníckej odbornej verejnosti bližšie predstavovať, v závere článku, uverejnenom v októbrovom...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex