Prihlásiť

PEFC je komunikačným nástrojom pre vlastníkov lesov a lesníkov

20 rokov od založenia PEFC sa v rámci PEFC týždňa certifikácie lesov v bavorskom Würzburgu rozprával redaktor magazínu proWald s Benom Gunnebergom, generálnym sekretárom medzinárodnej Rady PEFC. Ten vysvetľuje, ako môžu vlastníci lesov v tejto krajine využívať to, čo dosiahli.

 

Aké boli Vaše nádeje a očakávania pri zakladaní PEFC? Sú ešte dnes aktuálne?

Chceli sme sa prvýkrát stretnúť na medzinárodnej úrovni a priblížiť našu spoluprácu širokej verejnosti. Predovšetkým pre stredoeurópskych vlastníkov lesov bolo veľmi dôležité poukázať na ich tradičný trvalo udržateľný spôsob hospodárstva. Zo severoeurópskych krajín vnímame vôľu, presvedčiť kampaňou veľké publikum, že ich lesné produkty sú trvalo udržateľné a kvalitné a že les napriek ťažbe dreva stále dokáže plniť mnohé svoje funkcie aj pre nasledujúce generácie.
Kľúčové otázky sú stále aktuálne: Ako dosiahnuť, aby nám ľudia lepšie rozumeli? Ako dosiahnuť uznanie za prácu lesníkov, ktorí hospodária trvalo udržateľným spôsobom?

Poskytuje PEFC dnes správne odpovede na tieto kľúčové otázky?

Od etablovania PEFC certifikácie môžu certifikovaní vlastníci lesov šíriť pozitívne správy o enormnom využívaní lesov a dreva a o tom, ako k tomu prispievajú svojou prácou. Môžu sa pritom odvolávať na vyvážený systém udržateľnosti v lesoch, v ktorom ani jeden z troch základných pilierov neprevažuje nad ostatnými dvomi.

To viedlo rýchlo k ideologickým rozporom s FSC...

Žiaľ, áno. Pre nás bolo ale dôležité, dať rovnakú váhu sociálnym, hospodárskym aj environmentálnym aspektom. Udržateľnosť môžeme dosiahnuť len vtedy, ak budú zohľadnené všetky základné piliere rovnako. A taktiež môže byť udržateľnosť reálna len za predpokladu, že budú všetci spolupracovať. Preto sme od začiatku chceli vybudovať organizáciu, ktorá nás všetkých spojí: pracovníkov, remeselníkov, priemyselné podniky, komunity, mimovládne organizácie a neskôr i pôvodných vlastníkov lesov. To sa predtým nikdy nestalo!
Vďaka PEFC certifikátu by mohli lesníci prvýkrát komunikovať o tom, aký je les dôležitý pre ľudí vo všetkých dimenziách udržateľnosti - ekologicky, sociálne a ekonomicky. A môžu tiež dokázať, že pri svojej práci presadzujú princíp trvalej udržateľnosti. Túto výhodu majú aj dnes a ten kto ju využíva, môže jasne doložiť, že svoj les obhospodaruje ku všeobecnému prospechu.

Od konca roku 2015 sa dostal model troch pilierov do úzadia v prospech 17 „cieľov trvalo udržateľného rozvoja“. Malo by sa na tento nový prístup v Nemecku prihliadať viac?

Samozrejme! Pretože tri piliere v podstate pojem „trvalá udržateľnosť“ len definujú. Výhoda cieľov udržateľného rozvoja (z angl. SDGs) je, že nielen popisujú čo udržateľnosť je, ale aj to, čo my, ako spoločnosť máme robiť, aby sme sa nášmu cieľu, ktorým je udržateľný rozvoj, aj priblížili. Pre nás je to dôležité, pretože s nimi lepšie chápeme celé spektrum udržateľnosti lesov a prínos certifikácie. Je to nádherný nástroj!
Prirovnám to k ľadovcu. Jeho 10 percent, ktoré môžeme vidieť, sú tie tri piliere. To, čo na prvý pohľad nie je vidieť, celý dialóg certifikácie, môžeme priviesť s pomocou SDGs. Ako príklad môžem uviesť, že len v severnej Amerike máme štyri milióny hektárov a 40 pôvodných kmeňov, ktorí tvrdia, že PEFC je pre nich dobrý, lebo im rozumie. Niečo porovnateľné je aj v Nemecku, kde je mnoho rodín, ktoré žijú a pracujú už 7 až 8 generácií spätí s lesom.
Teda: SDGs sú veľmi dôležité. A my pre SDGs sme dôležití rovnako. Cieľ číslo 17 znie: uzatvárať partnerstvá pre dosiahnutie cieľov. Partnerstvo je naša sila. Nielen v rámci lesnej komunity, ale aj odborových organizácii, civilnej spoločnosti a zástupcov priemyslu v 51 krajinách. Samostatným znakom PEFC je, že máme „convening power“, teda silu zhromaždiť ľudí zo všetkých vrstiev. Perspektívne vieme osloviť 500 mil. ľudí na celom svete, ktorí sú vlastníkmi pôdy a nadchnúť ich pre otázku trvalej udržateľnosti.

Ale ako konkrétne môžu PEFC certifikovaní vlastníci lesov využívať SDGs?

Vlastníci lesov môžu SDGs využiť na to, aby mohli diskutovať so všetkými ich referenčnými skupinami. Príklad: Ak komunikujú s priemyslom a príde na SDGs, rozhovor sa okamžite rozbehne. Keď začnú všeobecne rozprávať o udržateľnosti, manažéri sa znudene pozrú a opýtajú sa: A čo to pre mňa znamená?
Naposledy som bol v jednej odevnej firme v Kalifornii. Chcel som dať impulz v oblasti výroby obalových materiálov z PEFC certifikovaných zdrojov. Ak môj partner hneď neporozumel, čo mu to môže v konečnom dôsledku priniesť, povedal som: „Ak podporíte PEFC certifikáciu, podporíte súčasne všetky ciele trvalej udržateľnosti.“

Pomáha takáto argumentácia lobingu?

To isté funguje aj v politike. Posolstvo znie: PEFC uvoľňuje plný potenciál lesov pre udržateľný svet, pretože aktívne podporuje každý zo sedemnástich cieľov udržateľnosti.

Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo uvádza, že práca a živobytie 1,6 milióna ľudí závisí od lesov. Nie je v konečnom dôsledku na intaktné lesy odkázaná celá populácia ľudí na svete?

Máte úplnú pravdu a pokiaľ sa my, ako lesníci a vlastníci propagujeme, potom by sa malo hovoriť aj o iných pozitívnych účinkoch a čiastočne základných závislostiach. Lesy absorbujú približne 40 % ľuďmi vyprodukovaného CO2. Poskytujú 75 % pitnej vody, okrem toho tiež mnoho potravín, liečiv a zdravotnej starostlivosti. Samozrejme mu vďačíme za jeho ekologické produkty pre stavbu a bývanie, ako aj za obnoviteľnú energiu a teplo. Len takto pochopí aj tretia strana skutočnú hodnotu lesa, ktorý je obhospodarovaný trvalo udržateľným spôsobom.

Mimochodom ochrana klímy: dokáže PEFC štandard pomôcť lesníkom udržiavať ich lesy fit vzhľadom ku klíme?

Verím, že revízie štandardov pôjdu týmto smerom, obzvlášť prostredníctvom väčšej flexibility a širokej škály pri výbere rôznych druhov drevín. Súčasne musíme zabezpečiť pôvodnú rozmanitosť druhov a komunikovať ich význam. V spoločenstve PEFC sa lesníci názorne učia od seba navzájom a vedia rýchlejšie nájsť praktické riešenia do budúcnosti.

Nehrozí riziko, že PEFC sformuluje tak prísne pravidlá, že ho lesníci budú vnímať ako direktívu?

Nie, to si nemyslím. Štandard sa v priebehu uplynulých rokov stal viac zrozumiteľnejším a získal si uznanie lesníkov. Lesníci zistili a uznali, že certifikácia je komunikačným nástrojom, ktorý im pomáha k tomu, aby ich práca bola rešpektovaná. Externisti potom chápu, že certifikácia zabezpečuje, že slušní ľudia vykonávajú dobrú robotu, že im môžeme veriť a mali by sme im byť vďační za to, že sa dobrovoľne angažujú v tak podstatnej oblasti akou je les.

prevzaté z magazínu ProWald
preklad: Bc. Barbora Albrechtová

Hlavné správy

LPM Ulič: Nové vedenie podá trestné oznámenie, bývalé vedenie obvinenia odmieta

LPM Ulič: Nové vedenie podá trestné oznámenie, bývalé vedenie obvinenia odmieta

Aktuálne

Štátny podnik Lesopoľnohospodársky majetok (LPM) Ulič vykonáva kontrolu hospodárenia bývalého vedenia. Odhalili sa pritom škody presahujúce milión eur. Nové vedenie...

Prečítajte si viac
Po lykožrútovi sa pustil do tatranských lesov aj tvrdoň

Po lykožrútovi sa pustil do tatranských lesov aj tvrdoň

Aktuálne

Tatranský les má po lykožrútovi smrekovom ďalšieho škodcu - tvrdoňa smrekového, ktorý ohrýza kôru mladých ihličnatých stromov - smrekov, borovíc...

Prečítajte si viac
Fabova hoľa: Bijú sa tu zákony a odskáče si to lesník

Fabova hoľa: Bijú sa tu zákony a odskáče si to lesník

O čom sa píše

V roku 2004 lesníci a ochranári riešili na Fabovej holi dilemu. Vetrová kalamita spôsobila, že obidve skupiny stáli pred kardinálnou otázkou –...

Prečítajte si viac
Odhalené zločiny v štátnom podniku LESY SR

Odhalené zločiny v štátnom podniku LESY SR

Aktuálne

Naša facebooková stránka LES & Letokruhy zverejnila včera večer ako prvá informáciu, ktorej dnes venovali veľkú pozornosť viaceré celoslovenské masmédiá:...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk