Prihlásiť

Názor: Ako lesník sa už nechcem pozerať na to, ako táto krajina odmieta, ba dokonca zakazuje postarať sa o chorý les

Kam sme sa to dostali. Nerozumiem a nechápem... Neštrkotal som na námestí kľúčmi, lebo môj jediný, od služobného bytu by asi veľa hluku nenarobil. Stál som tam, mladý lesník so všetkými ostatnými, v očakávaní lepšieho, hrdý na svoje povolanie a pripravený vrátiť spoločnosti to, čo do mňa vložila.  Naopak, už o veľmi krátky čas som v nemom úžase sledoval a počúval skupinu miestnych občanov, ktorá pod vedením „nezištne“ obrodených „vodcov“ odporu, emotívne vykrikuje pod oknami našej lesnej správy heslá: „dosť bolo lesníkov, my (?) sa lepšie postaráme o naše dedovizne, nepotrebujeme vás!“ Tak som teda trochu zneistene nastúpil cestu toho vytúženého, lepšieho...     

 

 

Doporučený Choré lesy potrebujú pomoc Ilustračné foto Jozef Marko Choré lesy potrebujú pomoc

Niekdajšie oduševnené výkriky za okamžité ukončenie nášho (ne)hospodárenia  v „ich“ lesoch, prezentované vtedajšími „samoinštalovanými“ odborníkmi - mienkotvorcami, o niekoľko rokov vystriedal plač, sťažnosti, súdne spory a prosby, zastaviť bezbrehé aktivity „ľudových“ lesohospodárov – vlastníkov (?), ktorým oklamaní skutoční vlastníci zverili svoje majetky. Nuž, sami sme si strojcom svojho šťastia a asi preto pre každý prípad musíme mať po ruke nejakého vhodného vinníka svojich neúspechov. Je to také naše, slovenské.

Myslel som, je to nové a nejaké excesy sa predsa len z času na čas vynoria, čo už. Chyba! To, čo postupne, zásadne formovalo môj pracovný život, sa začalo rozdeľovať do dvoch, veľmi intenzívnych a neoddeliteľných prúdov. Rezortné, každý štvrťrok opakované vyhlásenia o transparentnosti, odbornosti, korektnosti a jasných víziách, ktoré, čím boli hlasnejšie, tým menej pravdivé (stačí sa len pozrieť, ako každým ďalším volebným obdobím klesajú nároky na riadiace pozície, ako sa z výberových konaní stávajú teatrálne frašky, ako sa nezadržateľne kalcifikuje riadiaca pružnosť a odbornosť - no (vraj) stačí „entuziazmus“). A zároveň, aby to lesnícka pospolitosť nemala jednoduché, etablovalo sa po vzore iných, demokratických a vyspelých krajín Ministerstvo životného prostredia SR a s ním i „zákon“ a následne postupom času i obmedzenia, zákazy, podmienky, zaberanie záujmových území, obštrukcie a obrovské časové sklzy.

Osobne som vnímal zrod ministerstva životného prostredia pozitívne, v rovine logickej potreby riešenia nemalých environmentálnych záťaží, s nutnosťou vysporiadania sa s pozostatkami nie práve najšetrnejšieho priemyslu, vrátane iných vecných bremien a víziou garancie starostlivosti o naše spoločné životné prostredie. Opäť chyba. Ako býva často zvykom, dobré myšlienky ľahko ustúpia inému účelu. Na Slovensku ministerstvo životného prostredia postupne pretieklo do rúk pseudoochranárov a samozvaných (ne)odborníkov.  Hoc do dnešného dňa máme u nás viac ako 2 000 veľkých envirozáťaží, tisícky nelegálnych skládok, stovky rozpadávajúcich sa a chátrajúcich priemyselných pozostatkov, tisíce vrakov a iných, hospodárskych „pamätníčkov“, aktivity prospešné pre životné prostredie postupne zmutovali na neopodstatnené, nepotrebné, ale veľmi populárne a zároveň i finančne lukratívne zachraňovanie dômyselne vybratých živočíšnych, či rastlinných druhov.

Áno, opäť nie principiálne a logicky, ale účelovo a emotívne. Nie sú dôležité málo atraktívne, veľkoplošným hospodárením skutočne ohrozené druhy (jarabica, prepelica, drop a i.), nie sú zaujímavé všedné prostredia rozsiahlych poľnohospodárskych oblastí, veď koho by nadchla fotografia pričupenej prepeličky niekde v brázde (nehovoriac o konflikte so súkromným vlastníkom pôdy a občiansky, politicky a voličsky riskantné obmedzovanie už tak slabej potravinovej sebestačnosti), to nie. Musíme jednoducho „do lesa“, tam sa tvoria vizuálne lukratívne „hodnoty“. Tam sú zdieľateľné atraktívne zvieratká i rastlinky. Tam sa to jednoducho nedá „skontrolovať“ a teda dajú čerpať (donekonečna, teda pokiaľ tam les bude) veľmi zaujímavé a veľmi ťažko kontrolovateľné finančné prostriedky. Tam sa začína „práca snov“. Nič nerobiť, pozorovať, fotiť, filmovať a fabulovať...  Už sú viac ako dve tretiny našich lesov pod nejakým stupňom „ochrany“, nebude dlho trvať a budú tri štvrtiny!!! Dnes už nemôžeme bez súhlasu ŠOP urýchlene vyťažiť čerstvé, vetrom vývratené stromy ani v druhom (!!!) stupni ochrany prírody (kvôli označeniu oblasti, ako „hluchánej“- bez komentára, nie je toho hoden), čím dávame znova a znova šancu podkôrnemu hmyzu. V našich kalamitných oblastiach sa to rovná neodvratnému „zabitiu“ zbytkov zdravých smrečín!!! Bohužiaľ, smerujú ku tomu za jasotu a podpory spoločnosti, všetky aktivity novodobých záchrancov „prírody“. Asi je to jednoducho zámer, cynický a drastický.

Základom však je VYHNAŤ Z LESA LESNÍKA, nechápavo a neveriaco krútiaceho hlavou, či rovno ťukajúceho si na čelo. Najlepšie zo štátneho majetku, aby sa nemuseli záchrancovia dožierať so súkromným vlastníkom, aby nemuseli nahrádzať obmedzenia (škody) za nemožnosť hospodárenia a aby nemuseli zakaždým rozmýšľať, komu (súkromnému vlastníkovi) a v akej pozícii urobia problémy.

Každý rozumný človek vie, že akýkoľvek spoločenský, vývojový proces prináša so sebou i ťažkosti, problémy, nedokonalosti, úskalia a z nich prameniace i možné chyby. Žiadny jedinec nie je dokonalý, tobôž celá spoločnosť. Poučiť sa? Určite nie. Načo. Nájdeme ďalšie a ďalšie scenáre na obhajobu individuálnych potrieb i zlyhaní (alebo ich naopak, podľa potreby exkluzívne využijeme na poškodenie dobrého mena celej, nepohodlnej skupiny), bez ohľadu na mnohokrát overenú pravdu, racionalitu, logiku či zmysluplnosť vôbec. Vytvárame znova a znova dojem, že až „my“ konečne ponúkame to zaručene dobré a správne, lebo sme úplne (účelovo) do práv a povinností zabudli implementovať najdôležitejšiu podmienku akejkoľvek zmeny - VLASTNÚ zodpovednosť.

Ponovembrové roky veľakrát ukázali, ako extrémne ľahko a rýchlo dokáže u nás dobre zvolená, cielená časť národa či  spoločnosti zmeniť svoj vlastný názor, uveriť prezentovanému a priam vyraziť ponúkaným smerom. Nepamätám si, kedy za tak krátky čas dokázala tak malá hŕstka účelovo namotivovaných „pseudoochranárskych“ ľudí, cieľavedome úplne dehonestovať a takmer spoločensky vylúčiť celú vybratú skupinu spoločnosti - lesohospodárov. Dnes je lesník devastátor vlastnej krajiny, ničiteľ všetkého živého, požierač podstaty vlastnej práce, postrach, neustále bažiaci po peniazoch a majetku nás ostatných. Neskutočné. Stokrát opakovaná lož sa skutočne verbálne stáva pravdou. Mám pocit, že v tejto krajine asi neexistuje nik, kto by si nemyslel, že každý (štátny) lesník vstáva s túžbou byť prvý na čerpacej stanici, aby do plna natankoval motorové píly a rúbal a rúbal a ničil a zarábal.

Veľmi rýchlo a veľmi ľahko sme (vedome) zabudli, kto dlhé desaťročia cieľavedome tvoril charakter tejto krajiny, kto sa staral, aby sa mohla rozvíjať, budovať a ponúkať každým ďalším dňom lepšie podmienky na život. Kto plnil túto dôležitú a nevyhnutnú spoločenskú objednávku, kto dával i zabezpečoval prácu tisícom usilovným a tvrdo pracujúcim rukám, aby tí ďalší a ďalší mohli priložiť tú svoju k spoločnému dielu. Veľmi rýchlo sme zo svojho slovníka i vnímania vytlačili slová, ako národné bohatstvo či obnoviteľné zdroje a nahradili ich démonickými mantrami ako: „megapolis mikroorganizmov, základ humusu a biotop nevyčísliteľných európskych hodnôt“. Veľmi radi si zapchávame uši, keď sa Slovensko dlhodobo pripomína ako prírodná perla Európy, s bohatou faunou a flórou, s pestrými a zdravými biotopmi, pretože tieto synonymá nie sú ani v najmenšom výsledkom práce dnes už všadeprítomných a všetkému nadradených ochrancov prírody, nevznikli importovaním takéhoto prostredia do zdevastovanej krajiny. Boli jej súčasťou celé roky, kedy sa o túto krajinu starali tí, ktorí pre spoločné a potrebné ciele pracovali,  a ktorým na nej skutočne záležalo.

Každý deň sa sám seba pýtam, čo sa deje s touto spoločnosťou, ktorá v slepej naivite opakovane a opakovane vystiera ruky ku novodobým, mediálne vytvoreným spasiteľom. Ktorá dnes a denne bezmyšlienkovite zahadzuje súdnosť a rozvahu. Spoločnosť, ktorá dokonca s nadšením pošliape vlastné, dlhoročné tradície (lesníctvo bolo neodmysliteľnou pýchou nášho národa), prácu vlastných ľudí,  uverí akejkoľvek verbálnej obludnosti a vo viere „vyšších cieľov“ ničí sama seba...? Je to vôbec možné? Áno, stačí skutočne málo, prestať mať vlastný názor a úsudok, hoc jednoduchý, ale logický. Stačí klikať, zdieľať, páčikovať, uverejňovať, mediálne, síce dokonalo teatrálne, no často infantilne a hlavne emotívne vystupovať a sústavne dokola jednostranne prezentovať výmysly, dezinformácie a klamstvá.

Bez akéhokoľvek sebemenšieho zamyslenia sme ochotní ignorovať evolúciu prírody (niečo zaniká, aby zároveň iné vznikalo), ignorujeme revolúciu poznania (zdokonaľovaním  narastajú aj technické možnosti ochrany spoločného životného priestoru), ignorujeme neprehliadnuteľné, nenásilné prispôsobovanie sa živej prírody postupne sa meniacemu prostrediu (veľa vzácnych živočíchov bez problémov existuje i v tých najväčších svetových aglomeráciách). Vytvorili sme novodobé, veľmi ľahko zneužiteľné, ale zato dokonalo funkčné náboženstvo: “klimatická zmena“. Vystavali sme virtuálne piedestále pre samozvaných záchrancov planéty a na najvyšší spoločenský, hodnotový stupeň sme postavili často bezmenného všeznalca, všeodborníka, všezáchrancu, jasnovidca a proroka - EKOAKTIVISTU!

Nie, už nechcem byť tu lesníkom, už nechcem byť smutný, vidiac, ako sa táto krajina naduto správa k mozoľom našich dedov, či otcov i k mojim vlastným. Ako táto krajina odmieta, ba dokonca zakazuje postarať sa o chorý les, lebo všetko ostatné, živé môže byť choré, iba les nie. Už nechcem dookola opakovať, že i les nám všetkým, okrem kopy dôležitých úloh, (v rozumnej spoločnosti) dáva svoju „úrodu“, lebo nič živé, nie je večné. Nechcem každý deň vidieť, čítať, či počuť, ako poblúznení a pomýlení jedinci, s podporou účelovo vyburcovaného a nadšeného komparzu spôsobujú obrovské a dlhodobo trvajúce škody tejto krajine a pri tom cynicky a pokrytecky prstom ukazujú na druhých.

Nemám chuť ani záujem dívať sa na uškŕňajúcich sa spasiteľov prírody, v outdoorových outfitoch, obsypaných najnovšími technickými prostriedkami, ako pre ľudstvo nenahraditeľne a s vervou im vlastnou, za nami vyrobené peniaze, nasadzujú vlastné chodidlá a nezakrytú pleť, obetovaním svojho osobného pohodlia a voľného času na záchranu všetkého atraktívneho a hlavne „LUKRATÍVNEHO“ (na skládkach, odkaliskách, v kanáloch, stokách či akýchkoľvek skutočných envirozáťažiach ich nenájdete, na tom sa granty čerpať nedajú), lebo musia túto krajinu „ochrániť pre budúce generácie“ i predo mnou samým.

Nie, nebudem spolutvorcom absolútne nepotrebného a pre spoločnosť nekontrolovateľného, veľmi drahého experimentu s výsledkom jurského parku. Nebudem spolutvorca ani spoluautor nereálnych a nepotrebných romanticko-naivistických predstáv, vedúcich k rozpadu ihličnatých lesov a ani spolupáchateľ pri zneužívaní akéhokoľvek majetku, či deformácií skutočných potrieb ochrany nášho spoločného životného prostredia a našej krajiny. No je to i moja krajina a nezostáva mi nič iné, ako jej držať všetky prsty, aby sme si čím skôr uvedomili, že inú nedostaneme.

Ing. Roman Heleš

(autor je poverený riadením Odštepného závodu Čadca š. p. LESY SR)

Naposledy zmenené: štvrtok, 18 jún 2020 15:32
Prečítané: 15807
(51 hlasov)

Komentárov   

+7 # Mhustak 2020-06-19 12:29
Pozdravujem,
Na statniciach v 1986 som mal aj otazku, Spolocenske Bytie a Spolocenske Vedomie v duchu vtedajsej doby. A v kratkosti islo o tom, že darmo sihovorime, že budujeme komunizmus, ale myslenie ľudí je burzoazne, resp.meska za bytim. Otočilo sa to, ale pravda o tom, že ludske vedomie dobieha za realnym zivotom sa stale potvrdzuje.
Prisli Noví Proroci, teraz trochu zelensi ako Tí byvali a hlasaju Nove Nabozenstvo.. Uz tu pocuvam davnejsie slová ako Verejny zaujem, presne ako v minulosti. A o ňom snivaju a dnes uz konaju novodobi Populisticki politici, aktivisti a hlavne mestskí Bezzemkovia. Sef WHO vyhlasi, že vakcina na KorunuVir ma byt verejnym statkom, nas MEP J.W.hlasi tiez, že on prezentuje iba Verejny Zaujem. IT kapital rychlo zbohatol, a teraz uz iba diverzifikuje scoje podnikanie, a najlepšie na ludskej hluposti, kupil si media a masiruje masám mozgy.
Roman, Ty už nechces byť lesnikom, a ja lutujem,ze nemám o 30 rokov menej, hned by som sa prihlasil do programu Elona Muska na kolonizaciu Marsu.
EkoNadsenci obsadili Slovenske kopce ako dobre organizovana jednotka, a teraz nastava ich plan C, ci D, vyhnat s tade lesníkov... V minulom volebnom období sa stretol p.minister ZP s vlastníkmi az potom, čo si schvalili kontroverznu Novelu ZOPAK543/02,vtedajší mocipani boli spokojni, že uchranili Delimitaaciu lesov c NP, pyrhovo vitazstvo.Dnes p.Budaj rozprava, lesnik Micovsky tú Delimitaciu Pochopi a spusti sa Cesky model.V ce po delimitacii lesov v NP, stupla ťažba, hospodarenie - rozumne (dozrela uroda, treba ju pozbierat), sa stala hlavnym mottom prezidentskej kampane, kde p Zeman oznacil sefa NGO Duha za sialenca, ktoreho treba zatvorit, p.Babis sa co Finsku pytal, co treba robiť so smrekom.Dostal jednoduchú odpoved, rúbať!!! A my tak bohaty narod ideme sa modlit v Matku Prirodu.
Roman, ale niečo treba robiť, napr.treba ostať LESNIKOM, či už tu na Slovensku alebo i tom Marse.
Veľa zdravia Ti prajem, zdravého usudku a pokoja v dusi. Máš to veľmi pekne napisane

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Súkromní vlastníci lesov poprosili prezidentku Čaputovú, aby sa stala pomocníkom zraniteľného vidieckeho obyvateľstva

Súkromní vlastníci lesov poprosili prezidentku Čaputovú, aby sa stala pomocníkom zraniteľného vidieckeho…

Aktuálne

Zobrazenie:8280

V súvislosti s významnou politickou udalosťou európskeho významu, ktorá sa uskutoční na Slovensku v dňoch 14. – 15. apríla 2021...

Komentár: Verejná mienka mlčí. Dokedy ešte?

Komentár: Verejná mienka mlčí. Dokedy ešte?

Aktuálne

Zobrazenie:5656

Na začiatku bola stručná správa, že v pondelok 14. júna boli zamestnanci LESOV SR, š.p., OZ Liptovský Hrádok políciou SR prizvaní...

Vedci o bezprecedentnej kalamite v strednej Európe: Bezzásahové územia sú ešte po 15 rokoch zdrojom oxidu uhličitého, obhospodarované plochy už uhlík viažu

Vedci o bezprecedentnej kalamite v strednej Európe: Bezzásahové územia sú ešte po…

Aktuálne

Zobrazenie:4792

Bezprecedentná podkôrniková kalamita, postupujúca strednou Európou, má potenciál zmeniť zásadným spôsobom nielen lesníctvo a lesnícko-drevársky sektor, ale vo svojom dôsledku...

Komentár: Kto sa bojí o lesnícku česť?

Komentár: Kto sa bojí o lesnícku česť?

Aktuálne

Zobrazenie:3539

Určite nie je náhoda, ako sa medializuje dianie okolo tzv. ochrany prírody. Najprv delostrelecká príprava a potom frontálny útok. Stačí zrekapitulovať...

Glosa: Vážený pán minister Budaj, je čas odísť!

Glosa: Vážený pán minister Budaj, je čas odísť!

Aktuálne

Zobrazenie:2709

Už dlhodobo upozorňujú obyvatelia nášho vidieka na to, že minister životného prostredia Ján Budaj nie je len nekompetentný, ale spôsobuje...

Vymenovaní riaditelia štrnástich odštepných závodov štátneho podniku LESY SR

Vymenovaní riaditelia štrnástich odštepných závodov štátneho podniku LESY SR

Aktuálne

Zobrazenie:2615

Vedenie štátneho podniku LESY SR zrušilo pred dvoma dňami poverenie riaditeľom štrnástich odštepných závodov – Smolenice, Levice, Považská Bystrica, Žilina...

Hlavné správy

V susednom Česku sa stavia stále viac drevostavieb: Každý šiesty rodinný dom je konštruovaný z dreva

V susednom Česku sa stavia stále viac drevostavieb: Každý šiesty rodinný dom…

O čom sa píše

Drevársky magazín na portáli Drevmag.com publikuje článok riaditeľky Asociácie dodávateľov montovaných domov (ADMD) Ing. Lenky Trandovej o tom, že Česi stavajú...

Prečítajte si viac
Koľko máme medveďov na Slovensku? Prvý exaktný údaj priniesol genetický výskum v roku 2014: 1 256 jedincov

Koľko máme medveďov na Slovensku? Prvý exaktný údaj priniesol genetický výskum v…

O čom sa píše

O populácii veľkých šeliem na Slovensku písali začiatkom roku 2018 v odbornom časopise Poľovníctvo, rybárstvo Ing. Jozef Bučko, PhD., riaditeľ Ústavu lesných...

Prečítajte si viac
Predseda parlamentu o reforme národných parkov: Nesmie poškodiť súkromných vlastníkov pôdy a ohroziť zamestnanosť

Predseda parlamentu o reforme národných parkov: Nesmie poškodiť súkromných vlastníkov pôdy a…

Aktuálne

Reforma národných parkov a systémové zmeny v ochrane prírody dominovali debate medzi poslancami parlamentu, ochranármi, lesníkmi, neštátnymi vlastníkmi lesov, ale aj vedcami...

Prečítajte si viac
Európska vesmírna agentúra: Na obežnú dráhu bude vypustený drevený satelit

Európska vesmírna agentúra: Na obežnú dráhu bude vypustený drevený satelit

O čom sa píše

Európska vesmírna agentúra (ESA) sa chystá v priebehu tohto roka umiestniť na obežnú dráhu drevený satelit. Informáciu zverejnil portál Drevmag.com...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex

MPRV SR - Lesy, drevo, poľovníctvo