Prihlásiť

Analýza: Vznik a ochrana strží, výmoľov a roklín na území Slovenska

Výmole, strže, rokliny a erózne ryhy sú v prírode vytvárané stochastickým eróznym procesom, ktorý je najčastejšie vyvolaný degradačným účinkom dažďa a povrchovým odtokom vody. Preto aj riešenie ochrany a sanácia degradácie prírody, najmä ochrana pôdneho a lesného fondu, ak má splniť požadovaný účel, teda ochranu a ohrozenie proti podmienkam a vzniku eróznych procesov, si vyžaduje komplexné riešenie ochrany a organizácie povodia.

Doporučený Ilustračné foto: Jozef Marko Ilustračné foto: Jozef Marko

Za ostatných sto rokov prešlo poľnohospodárstvo veľkou politicko-spoločensko-ekonomickou zmenou, ktorá má tri fázy: do roku 1950 pôdu vlastnili drobní roľníci, statkári, veľkostatkári. Potom nastúpila socializácia dediny, vytvárali sa družstvá s veľkou koncentráciou a špecializáciou poľnohospodárskej výroby, čo si vyžiadalo nevyčísliteľné škody na prírode. Politicky sa preferovala zvýšená sebestačnosť vo výrobe potravín, aby sa znížila závislosť na ich dovoze zo zahraničia. Ani jeden spôsob hospodárenia neriešil integrovanú ochranu: pôda - voda.

Tretia fáza nastala ako register obnovy pôvodných vlastníkov k pôde demokratickým spôsobom hospodáriť na základe vytvorenia dobrých tržných vzťahov; farmár - spotrebiteľ. Tento predpoklad vytváral dobrý základ ochrany pôdy proti vodnej, veternej erózii, ale najmä zákaz a obmedzenie záberu intenzívne obrábanej pôdy pre nepoľnohospodársku výrobu. Opak je pravdou. Farmári majú záujem na zvyšovaní produkcie za účelom zisku a politici si z nej vytvorili biznis. Lacno pôdu napr. pri intravilánoch, pod výstavbu priemyselných parkov kúpiť a s niekoľkonásobne vyššou cenou predať investorovi pod výstavbu ako trvalý záber pôdy pre nepoľnohospodárske účely.

Je potrebné využiť Európske fondy, ktoré smerujú na oživenie krajiny, intravilány miest, obcí a usadlostí ako Ozelenenie vidieka alebo Zelená obnova. Možností je veľa - na jeden kilometer štvorcový plochy z celkového územia pripadá jeden kilometer dĺžky eróznych prírodných javov v podobe strží, výmoľov a roklín. Vývoj týchto nežiaducich javov je len uspokojovaním momentálnej potreby bez konkrétneho pričinenia o obnovu a starostlivosť o dobré životné prostredie. Sme len dočasní užívatelia pôdy, vody, krajiny, preto musíme pamätať i na budúce generácie.

Po technickej stránke najskôr riešime veľkosť územia - povodia a zisťujeme odtokové pomery. Pri návrhu úpravy riešime elementárne povodie, na ktorom sa neprejavuje retardácia prívalových dažďov. O prietokoch rozhodujú priemerné a maximálne intenzity dažďov z územia menšieho ako 1km2 (100 ha) a väčším sklonom. Ide o zabránenie prítoku cudzím vodám do strže, posúdenie krajinného prostredia a navrhnutie ozelenenia, stability dna a svahov strže, ktoré budú zahrňovať tieto základné prvky:

1. Vegetačné doplnenie komunikácií, poľných ciest, vodných tokov a brehové porasty drobných vodných tokov.

2. Výsadba a zahusťovanie alejí alebo budovanie nových podľa prípustnej veľkosti honu.

3. Remízky pre lovnú zver, spevavce, výsadba ohraničenia pozemkov a kultúr.

4. Výsadba v okolí vodných tokov, nádrží, rekreačných zariadení.

5. Výsadba a doplňovanie vetrolamov, výsadba skupinovej zelene, včelárskej zelene.

Základné zásady asanácie úprav strží vykonávame v tomto poradí:

1. Ochrana záhlavia strže proti cudzím vodám.

2. Úprava dna strže.

3. Spevnenie svahov strže.

Na vznik a priebeh erózneho procesu, vytváranie eróznych báz a na vhodnú voľbu a spôsob úpravy má vplyv viac činiteľov. Prevažne sú to prírodné, niektoré kombinované, iné ovplyvnené iba ľudskou činnosťou - antropogénne. Tieto činitele nepôsobia nikdy samostatne, ale vždy v určitej kombinácii. Pritom ale jeden môže byť rozhodujúci.. Vždy prednostne riešime prírodné faktory, ktoré sú prakticky nemenné. Ale antropogénne ako umelo vytvorené môžu koncepciu návrhu ovplyvniť pozitívne alebo negatívne, čo sa potom prejaví aj na formovaní nového krajinného priestoru.    

Ak hydrologickým posúdením organizačných opatrení zistíme, že nezabezpečia dostatočnú ochranu proti vodnej erózii, a nepomôžu ani vegetačné a agrotechnické  spôsoby, volíme niektoré z technických opatrení. Najlepší spôsob ochrany dosiahneme vzájomnou kombináciou. Vhodné je variantné riešenie, v ktorom má o výslednom návrhu rozhodovať nielen ekonomická výstavba, prevádzka a udržovanie, ale i hľadisko ochrany a tvorby krajiny.

Ochrana eróznych rýh, výmoľov a strží si vyžaduje protierózne opatrenia na ochranu pôdneho fondu formou organizačného zabezpečenia striedania plodín, obmedzenie pestovania okopanín a všetky agrotechnické práce je potrebné vykonávať v smere vrstevníc. Ak nepomôžu navrhnuté organizačné, ani vegetačné a agrotechnické opatrenia, volíme niektoré z technických spôsobov, alebo variantné, kombinované opatrenia, založené na hydrologických a hydrotechnických výpočtoch.  

Ing. Alojz Malíšek

(Úryvok – závery a odporúčania autora, celá analýza je zverejnená v prílohe k článku)

Prečítané: 771
(4 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

TÝŽDŇOVKA: Turistu ošpliechal služobný psík, na lesníka chcel kvôli tomu volať policajtov. Po lesnom robotníkovi turisti hádzali kamene za to, že v poraste robil prerezávku...

TÝŽDŇOVKA: Turistu ošpliechal služobný psík, na lesníka chcel kvôli tomu volať policajtov…

Aktuálne

Zobrazenie:13365

Tento týždeň som sa stretol v Kežmarských Žľaboch neďaleko Tatranskej Lomnice so zamestnancami spoločnosti Lesy mesta Kežmarok – konateľom Ing. Jurajom...

Stanovisko štátneho podniku LESY SR k tvrdeniam, že je zodpovedný za zastavenie výroby v BUKÓZE: Dodávky drevnej hmoty nemohli byť obnovené

Stanovisko štátneho podniku LESY SR k tvrdeniam, že je zodpovedný za zastavenie…

Aktuálne

Zobrazenie:7674

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky uverejnil včera na svojej internetovej stránke stanovisko k tvrdeniam spoločnosti BUKÓZA Export – Import, a.s...

Envirorezort: Klamstvo o masívnej ťažbe dreva v najprísnejšie chránenej zóne Národného parku Muránska planina

Envirorezort: Klamstvo o masívnej ťažbe dreva v najprísnejšie chránenej zóne Národného parku…

Aktuálne

Zobrazenie:5450

Vyjadrenia o masívnej ťažbe v najprísnejšej zóne Národného parku Muránska planina sú klamstvo. Pre agentúru SITA to uviedlo ministerstvo životného...

TÝŽDŇOVKA: Aby sa plány chovu a lovu konečne odvíjali nie od jarných kmeňových stavov, ale od stavu prostredia, v ktorom zver žije

TÝŽDŇOVKA: Aby sa plány chovu a lovu konečne odvíjali nie od jarných…

Aktuálne

Zobrazenie:5434

Keď Mestské lesy Košice zorganizovali odborný seminár pod názvom Štruktúra porastov na kalamitných plochách Lesného celku Košická Belá po víchrici...

Názor: Rozum ostáva stáť nad dianím na Šumave, nečudujme sa obciam na Křivoklátsku, že nechcú národný park

Názor: Rozum ostáva stáť nad dianím na Šumave, nečudujme sa obciam na…

O čom sa píše

Zobrazenie:4854

Prvý český internetový denník Neviditelný pes, ktorý vychádza v spolupráci so serverom Lidovky.cz, uverejnil názor Tomáša Jirsu pod názvom Prečo...

Lesy mesta Brezno vybudovali protipožiarnu nádrž: Reakcia na zvýšenú frekvenciu a intenzitu extrémneho počasia

Lesy mesta Brezno vybudovali protipožiarnu nádrž: Reakcia na zvýšenú frekvenciu a intenzitu…

O čom sa píše

Zobrazenie:4176

Lesy mesta Brezno po vlaňajšej rekonštrukcii malej vodnej hrádze Brest v Michalovej dokončili v uplynulých dňoch výstavbu ďalšej protipožiarnej nádrže...

Hlavné správy

LES & Letokruhy JÚL 2024

LES & Letokruhy JÚL 2024

Aktuálne

Vychádza časopis LES & LETOKRUHY JÚL 2024, kliknite na odkaz a dozviete sa viac o jeho obsahu.

Prečítajte si viac
Raticová zver je jednou z hlavných prekážok obnovy pestrých lesných ekosystémov: Odhadovaná výška škôd v Česku presahuje 1,1 mld. českých korún za rok

Raticová zver je jednou z hlavných prekážok obnovy pestrých lesných ekosystémov: Odhadovaná…

O čom sa píše

Najmä u raticovej zveri je dlhodobo evidovaný výrazný nárast populácií, s čím je spojený tomu zodpovedajúci nárast škôd na lesoch. Všeobecne...

Prečítajte si viac
Mŕtve a odumierajúce lesy na Muránskej planine: Rozhodujúce slovo budú mať podľa šéfa envirorezortu odborníci, nie mimovládky

Mŕtve a odumierajúce lesy na Muránskej planine: Rozhodujúce slovo budú mať podľa…

O čom sa píše

Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba na sociálnej sieti zverejnil fotografie lesov na Muránskej planine. „Všetko mŕtve a umierajúce,“ skonštatoval. Informáciu uverejnil...

Prečítajte si viac
Súdny dvor Európskej únie rozhodol: Strhnutie oviec nie je dostatočným dôvodom pre odstrel čo i len jedného vlka

Súdny dvor Európskej únie rozhodol: Strhnutie oviec nie je dostatočným dôvodom pre…

O čom sa píše

Európsky súd rozhodol, že strhnutie oviec nie je dostatočným dôvodom pre odstrel čo i len jedného vlka. Udelenie výnimky na...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora