Prihlásiť
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma
Vitajte na novom fóre!
Máte skúsenosti z lesníctva, s ktorými sa chcete podeliť?
Zaujímajú Vás názory ostatných? Zapojte sa do Fóra o lese!
Všetkých tu vítame a tešíme sa na Vaše príspevky!
Nové príspevky môžu v tejto kategórii pridávať a komentovať iba registrovaní.

TÉMA: Na rozsudkom v mene Slovenskej republiky.

Na rozsudkom v mene Slovenskej republiky. 03.11.2018 21:14 #1

Jaro vo svojej reakcii na tému Predaj dreva od Anny upozornil na rozsudok týkajúci sa práva členov pozemkového spoločenstva vyžiadať si kópiu dokladov o hospodárení spoločenstva. Jaro uviedol odkaz na zdroj SALVIA.
Oficiálny zdroj je obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie a po zadaní spisovej značky 10Co/137/2018 som mal rozhodnutie sprístupnené. Považoval som to za vhodné uviesť preto, lebo či už zobrazenie rozsudku alebo jeho vytlačenie z oficiálneho zdroja je v trochu lepšej grafickej úprave. (Všetky body odvolania začínajú novým riadkom.)
Ide o rozsudok odvolacieho súdu, v tomto prípade ním bol krajský súd a okresný súd bol prvostupňový.
Kým som si nevšimol, že proti žalovanému spoločenstvu podali žalobu dvaja žalobcovia, bol som zmätený z toho, že súd priznal žalobcovi voči žalovanému nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 % a ďalej ešte na tej istej strane zas náhradu trov konania v rozsahu 72%. Nuž jedno sa vzťahovalo na prvého žalobcu a druhé na druhého žalobcu.

Nóvum pre mňa vďaka rozsudku je to, že zákon pod dokladmi o hospodárení nerozumie iba účtovné doklady, ale všetky doklady súvisiace s hospodárením. Teda napríklad aj zápisnice z výborových schôdzi. (Z toho usudzujem, že aj samotné účtovníctvo by malo byť členom k dispozícii.) Zákon o pozemkovom spoločenstve presne nešpecifikuje v akej lehote sa majú doklady vydať, akým spôsobom sa majú doklady vydať a či sprístupniť . Či sa má úhrada uskutočniť ešte pred vydaním kópie alebo po nej. Je vecou pozemkových spoločenstiev ako si to spresnia v spoločenskej zmluve a či stanovách. Ak tak spoločenstvá nespravia, pri žiadosti člena o vydanie dokladu môže dôjsť k zbytočným komplikáciam.
Aj keď dokladom o hospodárení na sprístupnenie ktorého má člen právo je napríklad zápisnica z výboru, nemožno z toho usudzovať, že dokladom o hospodárení je akákoľvek korešpondencia pozemkového spoločenstva. Ako perličku uvádzam, že druhý žalobca sa domáhal predloženia žiadosti nájomníka o zníženie nájomného. Prvostupňový súd to uznal za oprávnenú žalobu. Odvolací súd sa v tomto prípade chytil sedliackeho rozumu. Žalobu neuznal.
Zaujímavou otázkou je, či valné zhromaždenie, prípadne výbor môže upraviť napríklad spôsob úhrady za vydanie dokladu – pred, po vydaní. Aké stanovisko zaujal odvolací súd, je v rozsudku. Koho to zaujíma, nech si to v rozsudku vyhľadá.
V prvostupňovom rozsudku bola aj ďalšia perlička. Súd neuznal požiadavku žalobcu na vystavenie kópie dokladu o tom, že niekto zaplatil 2,70 € za vystavenie kópie dokladu a to z dôvodu, že v tomto prípade nešlo o príjem, ktorý ovplyvnil hospodársky výsledok. Takémuto konštatovaniu by sa zasmial už aj študent obchodnej akadémie. Odvolací súd síce tiež žalobu zamietol ale z dôvodu, že v tomto prípade stačí len pozretie na doklad.
Na záver by som už len chcel upozorniť na problematiku vydávania zoznamu odberateľov. Jaro aj Anna konštatovali, že podľa rozsudkov člen nemá právo na vydanie zoznamu odberateľov. Ja si zas myslím niečo iné. V poradí druhý žalobca žiadal zoznam drobných odberateľov reziva za rok 2015. Pozemkové spoločenstvo pri žiadosti o vydanie zoznamu drobných odberateľov žiadalo upres-niť, čo žiadateľ myslí pod pojmom drobný podnikateľ. To nevedel definovať ani súd a preto bola žaloba v tomto bode neúspešná. Túto okolnosť si možno Jaro a Anna nevšimli.
Myslím si, že keby bol člen chcel zoznam odberateľov za rok 2015, tak by to bolo o niečom inom. Ak by to bolo treba riešiť až na súde, tak žaloba by bolo úspešná.
 • Vlado46
 • Vlado46-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Expert
 • Príspevkov: 124
 • Získaných poďakovaní 2
 • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Na rozsudkom v mene Slovenskej republiky. 05.11.2018 18:00 #2

Vlado, keď som sa prvýkrát na tejto stránke prihlásila do diskusie, bola som takmer neznalá zákona o PS . Veľa som sa od Vás mnohých naučila.Zato som tu aj ďakovala.Viem Vlado, že ste detailista.Napísala som, že som si rozsudok pozorne prečítala. Neprehliadla som,dvoch žalobcov, ani to,čo žiadali.Aj mňa zarazilo, že prvému súd určil 100% náhradu trov a v druhom prípade, bol vo výhode žalovaný. Jednoznačne súd v tom nemá jasno.Rozprávala som sa ešte pred uverejnením príspevku s človekom, ktorý bol spolutvorcom zákona. Tvrdila som mu, že mnohí si tento zákon vyložia tak,ako aj ten z roku 1985..Po mojich skúsenostiach, je to tak,ako napísal pán Lesánek, ani tí,ktorí by ho mali pochopiť, nie je im jasný.
 • Anna
 • Anna-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Začiatočník
 • Príspevkov: 25
 • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci
Moderátori: ekart

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora