Prihlásiť
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma
Vitajte na novom fóre!
Máte skúsenosti z lesníctva, s ktorými sa chcete podeliť?
Zaujímajú Vás názory ostatných? Zapojte sa do Fóra o lese!
Všetkých tu vítame a tešíme sa na Vaše príspevky!
Nové príspevky môžu v tejto kategórii pridávať a komentovať iba registrovaní.

TÉMA: Predaj dreva

Predaj dreva 09.10.2018 23:06 #1

Poznám spoločností v našom okolí, ktoré majú také isté množstvo vlastníkov ako majú aj naše PS s výmerou okolo 70 ha a dokážu rozdeliť zisk aj do100 Eur. Naše dve spoločnosti v jednej /178 ha/ nerozdelili žiaden zisk a dotali sme možnosť odkúpenia palivového dreva tak,ako som .písala.Plán z NLC predstavuje na 10 rokov 5500 m3. Máme za sebou polovicu a podľa dokladov 1500 m3 aj s náhodnou ťažbou, Je povinnosť tento plán dodržať do konca roku 2022?Je výbor povinný informovať na zhromaždení vlastníkov vlasrníkov o mimoriadnej ťažbe,ktorú chce dať zoštiepkovať?Čo sa týka toho predaja m3=prm,tak to mala riešiť SOI.Nie sme s výsledkom ešte oboznámení.Každý člen PS má právo nahliadnúť do všetkých dokladov ,aj účtovníctva./par.14 ods. 7.Zhromaždenie je najvšším orgánom/ majitelia/ výbor je iba ako zamestnanci právneho subjektu.A čo je viac?Veľmi ľahko sa može stať, že výbor prekročí právomoci pri správe majetku
 • Anna
 • Anna-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Začiatočník
 • Príspevkov: 26
 • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Predaj dreva 10.10.2018 12:17 #2

Anna
Podľa §21 zákona 97/2013 o poz. spol.
(2) Členovia spoločenstva, fond a správca majú právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva a vyžiadať si ich kópie.
A to nie je právo nazerať do účtovníctva.
Nedomyslené však? Ťažko nazerať do dokladov, ak neviem, čo je v účtovníctve.

Pokiaľ ide o §14 ods. 7 ten hovorí o pôsobnosti zhromaždenia a nie právach jednotlivých členov.

Konštatuješ, že "výbor je iba ako zamestnanci právneho subjektu". A možno, že tam je kameň úrazu prečo máte malý zisk alebo vôbec. To u nás nie. Členovia nášho výboru a ani predseda nie sú zamestnancami. Akurát len na konci roku môžu ako celok dostať odmenu, ktorá môže byť vo výške 10 percent zo zisku. Spravidla ju dostávajú. Len raz im nebola priznaná.
 • Vlado46
 • Vlado46-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Expert
 • Príspevkov: 124
 • Získaných poďakovaní 2
 • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Predaj dreva 10.10.2018 22:02 #3

Čo je účtovná závierka? Neskladá sa z dokladov,ktoré na jednej strane do nej vstupujú a na druhej výstupujú.? Pre mňa stačia tie dokladý,na vstupe a výstupe.Tie mám právo vidieť a aj požiadať o ich kópie.S tým výborom sme sa asi nepochopili.Pre mňa je stále problém ,akú matematiku používa náš výbor ,pri prepočte predaja palivového dreva. Za 5 rokov napílime 1500 kubíkov a na ďalších 5 rokov nám zostáva 4000 kubíkov., pritom zhromaždeniu bol predložený plán rovnomerne plánovaná ťažba. Ja som tiež skonštatovala, že sú v zákone oklieštené práva vlastníkov na úkor výboru. Príde dańová kontrola, nie som účastník konania a na informovanosť nemám nárok Výbor áno. Ten je však povinný o výsledku informovať zhromaždenie. Alebo nie? Ak máte nejaký postreh ,čo treba v zákone upraviť,napíšte .
 • Anna
 • Anna-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Začiatočník
 • Príspevkov: 26
 • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Predaj dreva 11.10.2018 09:39 #4

V účtovnej závierke sú súčty z jednotlivých dokladov.
Teda ak by člen chcel vidieť nejakú konkrétnu odberateľskú faktúru o ktorej by ale nič nevedel, tak by musel požiadať o všetky odberateľské faktúry. Iná vec by bola, ak by mal právo nahliadnuť do účtovníctva. Potom by sa pozrel na účet odberateľov a videl by jednotlivé fakturované sumy aj s číslami faktúr. A potom by sa skôr dopátral k faktúre, ktorá ho zaujíma. Podobne by to bolo s dodávateľskými faktúrami a s inými dokladmi.
Ale aj tak. Uplatnenie práva nazerať do dokladov si viem predstaviť len vo veľkých spoločenstvách, ktoré majú zamestnanú účtovníčku, alebo administratívnu pracovníčku na plný úväzok, ale nie tam, kde to vykonáva popri svojom hlavnom pracovnom pomere. Pokiaľ ide o samotnú účtovnú závierku je to doklad o hospodárení spoločenstva?
Podľa mňa áno. Ale bez prístupu k účtovníctvu na kontrolu hospodárenia nedostatočný.
Pokiaľ ide o moje postrehy a výhrady k zákonom týkajúcich sa pozemkových spoločenstiev. Zverejňoval som ich v mnou otvorených témach. Zbytočne. Od čitateľov nebola žiadna odozva a preto sa len tak nehrniem do ďalšieho písania.
 • Vlado46
 • Vlado46-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Expert
 • Príspevkov: 124
 • Získaných poďakovaní 2
 • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Predaj dreva 11.10.2018 18:11 #5

Ak mám ako podielník právo nazerať do dokladov hospodárenia, tak samozrejmosťou je, že aj do učtovných dokladov. Ak sa špekuluje, treba využiť práva a povinnosi dozornej rady a cez nich žiadať vysvetlenie.
 • Lesanek
 • Lesanek-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Nováčik
 • Príspevkov: 3
 • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Predaj dreva 11.10.2018 19:27 #6

Ten istý názor mám aj ja, realita je však iná / u nás/ Výbor odmieta niekoľko rokov spätne predloženie dokladov,na ktoré máme podľa zákona nárok. Predseda DR je iba bábkou.,Budúci rok je voľbou nového výboru. Možno sa niečo zmení a zlepší sa aj hospodárenie .
 • Anna
 • Anna-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Začiatočník
 • Príspevkov: 26
 • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Predaj dreva 12.10.2018 09:47 #7

Nedávno bol uverejnený Rozsudok odvolacieho súdu podľa, ktorého je právo člena nahliadať do dokladov, ktoré súvisia s hospodárením, ale nemá právo požadovať rôzne zoznamy (napr. zoznam odberateľských faktúr, dodacích listov,...).

Za primeranú lehotu sa považuje lehota 8 dní.

merit.slv.cz/KSZA/10Co/137/2018
 • Jaro
 • Jaro-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Začiatočník
 • Príspevkov: 37
 • Získaných poďakovaní 1
 • Karma: 3
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Predaj dreva 13.10.2018 10:05 #8

Jarko, za upozornenie na uverejnený rozsudok odvolacieho súdu ti patrí veľké plus.
Pre jeho rozsiahlosť som si ho pozrel len zbežne. A tak neviem potvrdiť, či máš pravdu v tom, čo píšeš. Zatiaľ mi to vyzerá tak, že máš v prípade, ak nie sú splnené určité veci. Že napríklad povinnosť vydávania dokladov teda akým spôsobom v akej lehote nie je upravená v zmluve, alebo v stanovách.
Ale ako som uviedol na začiatku, napriek mojim pochybám ti patrí veľké plus.
A odporúčam každému, koho sa to môže týkať, aby si prečítal aj samotné rozhodnutie. (A aj tým, čo nevedia, čo robiť s voľným časom a obľubujú rébusy.)
 • Vlado46
 • Vlado46-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Expert
 • Príspevkov: 124
 • Získaných poďakovaní 2
 • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Predaj dreva 13.10.2018 13:47 #9

Aj ja musím poďakovať .Rozhodnutie som si ešte včera pozorne prečítala. Zarazilo ma iba to, že žalobca nemal nárok na predloženie zoznamov odberateľov., ale bolo to výsvetlené, aj keď som presvedčená, že v tomto súd .pochýbil., alebo tvorcovia zákona?. Mňa zaujíma,,prečo mi DÚ ,ktorý robil kontrolu na podnet vlastníkov, nedá informáciu aký bol výsledok . /Daňové tajomstvo/ / Je to iba z neznalosti zákona o PS, alebo je aj v tomto prípade vlastník menej,ako predseda spoločnosti?
 • Anna
 • Anna-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Začiatočník
 • Príspevkov: 26
 • Karma: 0
Posledná úprava: 13.10.2018 13:49 od Anna.
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Predaj dreva 18.10.2018 21:43 #10

Na Slovensku je veľmi neznáma problematika bývalých urbariátov, komposesorátov a spoločenstvenných útvarov obhospodarujúcich lesy. V mojej len 28 ročnej praxi a hlavne po revolúcii som spolu s kolegom v štátnej správe pomáhal podielníkom v týchto subjektoch dostať sa k majetku. Navštevovali a spoluprácovali sme s notárom, súdmi a prokuratúrou. Ministerskí vedeli, že sme skúsení v tejto problematike, preto pri tvorbe metodických usmernení brali aj 90% naších pripomienok. Pre subjekty som urobil 16 stretnutí na ktorých som zabezpečil účasť tých úradov o ktorú problematiku subjekty mali záujem. Účasť bola takmer 100% z okresu a cca 30% z okolitých okresov, všetko na Spiši. Po mojom odchode a výmene politicķý dosadzovaných vedúcich sa z tohto aktivitou prestalo, dokonca odstavili aj mojích kolegov z 15 až 20 ročnou praxou. Témy sme volili z poznatkov získaných pri vykonávaní dozoru v lesoch, raz za dva roky musel byť dozorovaný každý subjekt v pôsobnosti LÚ. Aj keď činnosť na kontrolu nemal, využili sme stretnutie na metodickú pomoc subjektu a pre nás na získanie tém pre stretnutia. Tie stretnutia všetkým zástupcom teraz chýbajú. A práve tu sme zistili, ani úradníci DÚ, Katastra, Štatistiky, Polície či súdov nemajú šajnu čo je podielník. Nevedeli, že spoločenstva len správujú majetok podielníkov ako vlastníkov lesa ktorí ho dali do spoločrného obhospodárovania subjektu. Nechápali a ako vidím ani dnes ešte nechápu, že predáva sa moje drevo, že aj ceny musí spoločenstvo použiť také, aké zhromaždenie podielníkov schváli a preto podielník má právo za čo a komu sa jeho drevo predáva. Takže aj rozhodnutie Žiliny, ktoré som študoval je zmetočné a neobjektívné, popiera ústavné práva podielníkov ako vlastníkov lesa, teda aj predávaného dreva. Treba dobré zdôvodnenie a podať to na Najvyšší súd SR na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Výsledok bude precedensom pre celé Slovensko. Lesu zdar.
 • Lesanek
 • Lesanek-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Nováčik
 • Príspevkov: 3
 • Karma: 0
Posledná úprava: 21.10.2018 15:25 od Lesanek. Dôvod: Oprava chýb v texte
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Predaj dreva 28.10.2018 15:28 #11

Plne s Vami súhlasím, ale viete dobre, že na Slovensku je to utópia Možno tak zakotvené tvrdé sankcie v zákone PS, by niečo zmenili.Ja čakám, že možno Lesný úrad Nitra, zaujme v našom prípade nejaké rázne stanovisko. Neviem presne, aké sú. ich právomoci
 • Anna
 • Anna-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Začiatočník
 • Príspevkov: 26
 • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci
Moderátori: ekart

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora