Prihlásiť
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma
Vitajte na novom fóre!
Máte skúsenosti z lesníctva, s ktorými sa chcete podeliť?
Zaujímajú Vás názory ostatných? Zapojte sa do Fóra o lese!
Všetkých tu vítame a tešíme sa na Vaše príspevky!
Nové príspevky môžu v tejto kategórii pridávať a komentovať iba registrovaní.

TÉMA: ROEP a odvolacie konanie.

ROEP a odvolacie konanie. 06.06.2016 11:21 #1

Od konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov výsledkom ktorého je register obnovenej evidencie pozemkov očakával asi nejeden z vlastníkov čosi viac.
Ja osobne som predpokladal, že prácam na zostavení registra bude predchádzať prevod vlastníckych práv z pozemnoknižných vložiek na listy vlastníctiev, dôsledkom čoho bude aj súčet spoluvlastníckych podielov na jedna celá.
Ako sa však v praxi ukázalo, tým sa aj celé konanie s prácami na zostavení registra skončilo. Ako som mal možnosť pozrieť sa na niektoré vložky na miestnom katastrálnom úrade, bolo vidno svedomitý prístup pri kontrole vlastníckych práv. Avšak žiadna obnova evidencie niektorých pozemkov. Skôr by sa dalo povedať, že posvätenie ďalšieho delenia parciel a to komisiami, ktoré podľa zákona mali okrem iného zabezpečovať a zhromažďovať podklady potrebné na zostavenie registra a na rozhodnutie správneho orgánu, ktorým je okresný úrad na úseku katastra nehnuteľností, alebo pozemkovom.
Konanie posvätené komisiami aj keď v praxi boli náznaky, že komisie sú svojim spôsobom bezzubé.
Ale napriek tomu odcitujem zo zákona:
(3) Členmi komisie sú zástupca okresného úradu v sídle kraja z úseku správy majetku štátu, zástupca okresného úradu z úseku pozemkových úprav, z úseku katastra nehnuteľností, zástupca Slovenského pozemkového fondu (ďalej len "fond") a zástupca obce; ak ide o lesný pozemok, aj správca lesného majetku vo vlastníctve štátu (ďalej len "správca"). Ďalších členov komisie určí s ich súhlasom správny orgán (§ 3 ods. 2) na návrh obce z vlastníkov pozemkov, nájomcov alebo užívateľov pozemkov. Predsedom komisie je zástupca obce.

(6) Komisia zaniká uplynutím piatich rokov od zápisu údajov registra do katastra nehnuteľností.

Ak schválený register obsahuje údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim, ktoré sú v rozpore s údajmi podľa § 6 ods. 1, správny orgán po prerokovaní v komisii rozhodne o zmene údajov schváleného registra. Po právoplatnosti rozhodnutia správneho orgánu sa nové údaje zapíšu do katastra nehnuteľností. O zmene možno rozhodnúť do piatich rokov od zápisu údajov registra do katastra nehnuteľností. (Avšak ak nedôjde medzitým k zmene vlastníctva.)

Pôvodná lehota na odvolanie bola tri roky. Zvýšenie na päť rokov v minulej novele zákona 180/1995 bolo síce potešujúce, ale ako som časom zistil, išlo len o pozlátko.

Podľa §6 ods. 1
(1) Podklady potrebné na zostavenie registra sa zisťujú z údajov poskytnutých nájomcami pozemkov, pozemkovými spoločenstvami alebo inými oprávnenými osobami, z katastrálneho operátu 3), štátnych archívov, 12a) z listín predložených účastníkmi konania, z výpovedí svedkov a z iných dôkazov získaných najmä pri prešetrovaní v obci.

Teda ak vo fáze zostavovania registra neboli poskytnuté zainteresovanými nejaké údaje, nemôže dôjsť ani k tomu, že by register obsahoval údaje, ktoré by boli v rozpore s poskytnutými údajmi.
Čo znamená nemožnosť podania odvolania aj voči zjavne nesprávnemu obsahu registra. Bola vôbec potrebná nejaká odvolacia lehota?

Neviem, či bolo veľa tých, čo si uvedomili, že je potrebné podať námietky do 30 dní odo dňa doručenia výpisu návrhu registra, lebo inak nebude prichádzať do úvahy žiadne odvolacie konanie.
Ale určite bolo menej tých, čo obchádzali miesta na verejné nahliadnutie v obci, aby si preverili, či nie sú náhodou ich predkovia, alebo oni samotní v určitých prípadoch považovaní za neznáme osoby.

Bolo niekomu v kritickom čase nemožné podať námietku a či obchádzať verejné miesta? Jeho smola. Nemal byť chorý , pracovne vzdialený, mať iný dôvod a či dokonca nechápať o čo ide.
 • Vlado46
 • Vlado46-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Expert
 • Príspevkov: 124
 • Získaných poďakovaní 2
 • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

ROEP a odvolacie konanie. 27.07.2016 21:03 #2

ROEP , ale čo mu predchádzalo, nové mapovanie v 80 rokoch, keď sa vytvorili CKN parcely narobilo riadny chaos.E KN parcela, ktorej hranice boli jasne v teréne viditeľné a rovná plocha o výmere 890m2 sa zmenila na 460m2 , a tak nedôsledne to urobili, že keď si otvoríte mapu určeného operátu vidíte malý zvyšok, podľa ktorého vidíte komu Vašu plochu pridali ale tá parcela bola ihneď daná na list vlastníctva a moja nie. Darmo som dala námietky ,odpoveď znela dať si urobiť GP , ktorý musia susedia odsúhlasiť. Nejednalo sa o jednu parcelu a Go nebol zadarmo, nemali sme financie. Prepáčte je to trochu mimo lesov, ale možno aj tam sa s výmerou niečo dialo.
 • Valika
 • Valika-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Nováčik
 • Príspevkov: 5
 • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

ROEP a odvolacie konanie. 28.07.2016 09:06 #3

Pravdaže, ani v lesoch neboli výmery posvätné. Niektorým parcelám sa pridalo, niektorým ubralo. Ale neboli to len árové rozdiely ale aj hektárové. U tých ktorým sa pridalo samozrejme nemožno očakávať nespokojnosť.
A aby tieto svojvoľnosti neboli až také zjavné, tak pôvodné parcely podľa PKN boli porozdeľované. Len niekde zostali pôvodné výmery.
Takže nakoniec ukrivdeným vlastníkom nezostáva nič iné, iba si s pokorou zaspievať záver evanjelickej hymny: "Môžu zničiť všetok rod i majetok, vziať česť, hrdlo, dom, náš poklad nie je v tom, nebesá nám zostanú!"
 • Vlado46
 • Vlado46-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Expert
 • Príspevkov: 124
 • Získaných poďakovaní 2
 • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci
Moderátori: ekart

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora