Prihlásiť
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma
Vitajte na novom fóre!
Máte skúsenosti z lesníctva, s ktorými sa chcete podeliť?
Zaujímajú Vás názory ostatných? Zapojte sa do Fóra o lese!
Všetkých tu vítame a tešíme sa na Vaše príspevky!
Nové príspevky môžu v tejto kategórii pridávať a komentovať iba registrovaní.

TÉMA: voľby

voľby 24.05.2016 10:16 #1

Ako postupovať, ak do výboru poz. spoločenstva bol zvolený usilovný, pracovitý a mladý človek, syn staršej pani - podielničky v urbárskom spoločenstve. Nie je predpoklad, aby v tak malom spoločenstve sa našiel niekto ochotný pracovať vo výbore, dokonca niet ani záujmu od iných členov. Názor štátnej správy je v zmysle zákona, ale na druhej strane konštatuje, ak dotyčný nebude hlasovať, mohlo by to tak aj byť!!! Berie do úvahy voľby a vôľu podielnikov vyjadrenú pri nich.
Prosím o kvalifikované odpovede na základe Vašich skúsenosti, nie urážlivé a uštipačné či humorné príbehy. Môže ísť o množstvo takých prípadov v ramci Slovenska a treba sa v tom zorientovať, napr. aj za cenu úpravy zákona. Ďakujem!
 • Lesanek
 • Lesanek-ov Avatar
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

voľby 24.05.2016 19:13 #2

Zákon hovorí jasne členom výboru môže byť len podielnik pozemkového spoločenstva , členom dozornej rady aj nečlen pozemkového spoločenstva. V tomto prípade si myslím , že by ho úradníci nemali zapísať ako člena výboru , pretože zákon hovorí jasne. Vôľa vlastníkov v tomto prípade neobstojí , pretože na podpisovanie právnych úkonov treba vždy dvoch právoplatne zvolených zástupcov pozemkového spoločenstva. Aj keď to môže byť šikovný , poctivý a čestný človek v prípade , že nie je členom pozemkového spoločenstva v zmysle zákona nemôže byť členom výboru pozemkového spoločenstva. Aj keby mal generálnu plnú moc nejde to , pretože tato sa vzťahuje len na zastupovanie a nie na vykonávanie úrčitých činností spojených napr. s obhospodarovaním majetku . Ale je to len moj názor. Pekný deň
 • podielnik
 • podielnik-ov Avatar
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

voľby 07.06.2016 12:01 #3

Od ŠS mám toto, prosím o Vaše názory: Pozemkové spoločenstvo je druhom tzv. osobnej spoločnosti, ktorú si vlastníci pozemkov sami zakladajú a spravujú prostredníctvom svojich zvolených zástupcov vo výbore. Z uvedeného dôvodu tak zákon formálne určil, že do výboru si vlastníci zvolia
len tie osoby, ktoré majú k pozemkovému spoločenstvu vlastnícky vzťah. Nejedná sa pri tom len o práva ale aj o zodpovednosť a tak vo výbore môže rozhodovať ( hlasovať ) len člen výboru. To však neznamená, že výbor pri svojom rozhodovaní nemôže
vychádzať aj z poznatkov, či podnetov iných členov spoločenstva alebo aj nečlenov. Bežne si napríklad výbory pozemkových spoločenstiev prizývajú na svoje rokovania odborného lesného hospodára, účtovníčku, či iné odborne činné osoby. Niekde sa rokovaní výboru zúčastňujú aj členovia dozornej rady. No a v závislosti od konkrétnych okolností môže byť účelné, aby sa rokovania výboru zúčastnili aj iné osoby. Je to len na zvážení a rozhodnutí výboru, či uznajú účasť danej osoby za potrebnú a prospešnú.
Bežná je tiež situácia, že o činnosť pozemkového spoločenstva javia záujem osoby, ktoré nie sú jeho členmi ( napr. deti, vnúčatá členov spoločenstva ). Aj v tomto smere môže byť pre spoločenstvo prospešné umožniť im podieľať sa na činnosti spoločenstva. Samozrejme bez hlasovacieho práva. Hoci právne nie je možné aby vo výbore pozemkového spoločenstva rozhodoval nečlen spoločenstva, vyššie uvedené možnosti nie sú nijako obmedzené. Za jednu z hlavných priorít pozemkového spoločenstva možno považovať
spokojnosť jeho členov s činnosťou spoločenstva. Tá v istej miere závisí aj od prístupu výboru k riadeniu spoločenstva.
 • Lesanek
 • Lesanek-ov Avatar
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

voľby 13.06.2016 10:15 #4

Núka sa aj rada, aby staršia pani svojmu synovi podarovala alebo predala časť svojho podielu v spoločenstve. Ale zas, ak si človek zváži, že časť podielu by sa nemohla podarovať kvôli drobeniu pozemkov tak rada za moc nestojí.
Ak by to však nebola prekážka a prekážkou by nebol ani poplatok za zaregistrovanie darovacej zmluvy a ďalší za vklad do registra, tak by to bolo asi najrýchlejšie riešenie.
Lebo za zmenu zákona v tom zmysle, aby členovia výboru nemuseli byť len členovia spoločenstva, by sa určite nenašla jednota ani medzi vlastníkmi nieto ešte vôľa zákonodarcov.
 • Vlado46
 • Vlado46-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Expert
 • Príspevkov: 124
 • Získaných poďakovaní 2
 • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

voľby 13.06.2016 17:47 #5

Veľmi pekne ďakujem diskutujúcim k tomuto problému, ide o to, že prepísať podiel, darovať, či kúpiť podiel, to by bola cesta k legálnemu zvoleniu za člena výboru v zmysle platného zákona. Mne ale ide o to, že podobne ako v našom prípade, v budúcnosti možno aj teraz, je na Slovensku viac takých členov výboru, ktorých si podielnici zvolia aj napriek tomu, že zatiaľ nie sú podielnikmi. Čiže vieme, že zákon to neumožňuje, ľudia - podielnici si to prajú, čo potvrdili voľbami. Prečo? Jednoducho ide o mladého odhodlaného, usilovného člena výboru s chuťou niečo urobiť v poz. spoločenstve. Preto, že legislatíva mi je veľmi známa, no niektorí podielnici možno mi neveria, zberám poznatky hlavne pre nich, aby sme fungovali v prospech všetkých. Chcem využiť skúseností aj z iných kútov Slovenska. Stanovisko, resp. reakciu štátnej správy na tento problém som uviedol zámerne vyššie, aby aj Vás ostatných motivovala k radám a skúsenostiam na tomto fóre a nám bola osožná pre zabezpečenie spokojnosti medzi podielnikmi. Ďakujem všetkým, čo doteraz prispeli a možno by bolo dobré, keby sa takýto problém dostal aj na súd, zaujímavé by bolo rozhodnutie súdu ako precedens. Zákon nepamätá na takúto situáciu.
 • lesanek
 • lesanek-ov Avatar
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

voľby 14.06.2016 09:35 #6

Lesanek, z minulosti pri Jednotných roľníckych družstvách bolo bežné, že predsedami družstiev sa stávali či už z tých, alebo iných dôvodov nevlastníci a nečlenovia.
V konečnom dôsledku sa to prejavilo v ešte väčšom odsudzení sa družstevníkov voči družstvu.
Súčasná zákonná úprava sa takéto niečo rozhodla nepripustiť, čo je podľa mňa dobre. Ale na druhej strane je to prekážkou. Aj v našom spoločenstve to bolo prekážkou najmä pri zakladaní spoločenstva. Mama bolo vlastníčkou, ale bratove schopnosti boli väčšie. A preto ako nevlastník sa mohol byť len predsedom dozornej rady.
Možno, že sa zhodneme v tom, že zákon by mal umožniť, aby rodinný príslušník vlastníka na základe overeného súhlasu vlastníka mohol byť volený do orgánov spoločenstva. Alebo ideš za túto hranicu? Teda nielen rodinný príslušník ale hocikto?
 • Vlado46
 • Vlado46-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Expert
 • Príspevkov: 124
 • Získaných poďakovaní 2
 • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci
Moderátori: ekart

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora