Prihlásiť
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma
Vitajte na novom fóre!
Máte skúsenosti z lesníctva, s ktorými sa chcete podeliť?
Zaujímajú Vás názory ostatných? Zapojte sa do Fóra o lese!
Všetkých tu vítame a tešíme sa na Vaše príspevky!
Nové príspevky môžu v tejto kategórii pridávať a komentovať iba registrovaní.

TÉMA: zastúpenie SPF na členskej schôdzy

zastúpenie SPF na členskej schôdzy 27.01.2017 20:25 #1

Dobrý deň,mám takýto dotaz. Chcem vedieť, či naše PS je uznášania schopné pri výročnej schôdzi !

Zistený vlastníci 54 % , nezistený 46 % ( SPF ) , na schôdzi prítomných v počte podielov 70% ( zo zistených vlastníkov ). Môže byť takáto schôdza uznášania schopná ? Musí byť prítomný na schôdzi zástupca SPF , alebo musí byť aj písomné zastúpenie. Alebo vôbec nemusí byť o tom informovaný SPF.
Ako je to vlastne ?

Ako by to bolo ak by bolo zistených vlastníkov 45 % a nezistených 55 % v správe SPF? Môže sa konať takáto schôdza?
 • oliver 1
 • oliver 1-ov Avatar
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

zastúpenie SPF na členskej schôdzy 28.01.2017 11:58 #2

K prvej otázke:
Zhromaždenie sa konať môže, ale podľa Vami popísanej situácie nebude uznášaniaschopné (veď Vás bude prítomných len cca 38% z celkového počtu). Zástupcovia SPF musia byť pozvaní, no zhromaždenia sa aj tak nezúčastnia ani nikoho nesplnomocnia (viem z nie jednej osobnej skúsenosti). Zák. o poz. spol. taxatívne vymedzuje podmienky, za akých sa podiely SPF rátajú, resp. nerátajú.
(Zhromaždenie rozhoduje podľa § 14 ods. 4 písm. a), b), d), h) a i) nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva; v ostatných prípadoch zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond podľa § 10 ods. 1 a 2.)
Vami popísaná situácia mi nápadne pripomína situáciu v jednom združení na Kysuciach, ktoré je tu v iných príspevkoch spomínané ... a veru tam to funguje v režime ako uvádzate ... o všetkom rozhoduje cca 30% vlastníkov z celkového počtu aj to podľa nejakého divného kľúča .. no sranda :-)
Pozor: Je veľký rozdiel medzi PS v súlade so zákonom o pozemkových spoločenstvách a združením osôb podľa obč. zák.. PS to majú ďaleko ťažšie s konkrétnou zodpovednosťou a vymožiteľnosťou práva, na rozdiel od združení, ktoré sú vo "voľnom" režime bez kontroly, zmlúv, odvodov, daní a pod. ... za všetko nesú zodpovednosť jednotliví členovia ako vlastníci podielov!

K druhej otázke:
Je aj otázne, či vôbec môže vzniknúť PS, ak podielníci vlastnia menej ako 50% - z toho vyplýva, že nemôžu byť obhospodarovatelia. Mám za to, že ak v 55% je uvádzaný ako správa SPF, tak porasty budú bez problémov obhospodarovať v súlade so Zák. o lesoch Lesy SR. Schôdzovať môžte koľko chcete, ale nemá to žiaden význam ani váhu, do momentu, kým nebudete mať viac ako 50% v jednotlivých parcelách a tiež v sumáre v poraste (kde na účely zákona o lesoch sa porast považuje za vec spoločnú ... podotýkam len na účely zákona o lesoch!!!).
 • oliver 2
 • oliver 2-ov Avatar
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

zastúpenie SPF na členskej schôdzy 02.02.2017 09:41 #3

Tak sa mi zdá, že ide o vymyslený problém, ktorý otázkou, ale aj pochybnou odpoveďou má vyvolať diskusiu a či otestovať znalosti blogerov.
Nech už je tak, alebo onak.

Oliver2 sa zásadne mýli v tom, že správca či je to už Slovensky pozemkový fond, Lesy SR a či iný správca nie sú členovia pozemkového spoločenstva, SPF dokonca ani v prípade, ak spravuje pozemky, ktorých vlastníkom je Slovenská republika. Ak valné zhromaždenie zhromaždenie nerokuje o takých otázkach, ktoré sú vymenované v zákone, uznášania schopnosť sa zisťuje podľa výmer členov.
Ak ide teda o bežne veci, zhromaždenie je pri
70 % prítomnosti zo zistených vlastníkov za predpokladu, že každý vlastník je aj členom uznášania schopné.
Uznášania by nebolo schopné
pri prerokovávaní v zákone vymedzenom okruhu.
lebo ako poznamenáva Oliver2, vtedy by bolo prítomných asi 38 percent.

Pokiaľ ide o druhú otázku.
Oliver2 si stotožňuje vlastnené pozemky s obhospodárovanými. Členovia spoločenstva vlastnia predsa stále 100 % svojej plochy. V prípade spoločenstva so spoločne obhospodarovanými nehuteľnosťami, to mohlo byť napríklad 50 ha. Po pristúpení ďalších sa plocha samozrejme zvýši povedzme na 100 ha. A pri samotnom zakladaní spoločenstva samozrejme nezáleží na tom, koľko pozemkov si spoločenstvo prenajme a teda aká bude celková výmera obhospodarovanej plochy.

Z toho teda vyplýva, že moja odpoveď na druhú otázku Olivera1 znie.
Aj tu platí, že pri prerokovávaní bežných problémov, aby bolo zhromaždenie uznášania schopné, je potrebná vrátane splnomocnení nadpolovičná prítomnosť.

Avšak, zákon je v oblasti členstva a členských práv nedôsledný. Vyvoláva to otázku SPF je, alebo nie je člen?
 • Vlado46
 • Vlado46-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Expert
 • Príspevkov: 124
 • Získaných poďakovaní 2
 • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

zastúpenie SPF na členskej schôdzy 02.02.2017 20:48 #4

Nie je to vymyslený problém,
Máme tesne nad 50 % vysporiadané pozemky ( podielnici ), zvyšok je v správe SPF.
Na členskej schôdzi je prítomných sotva 2/3 vysporiadaných členov.
Výbor tvrdí , že je schôdza uznášania schopná, že SPF nemusí byť prítomný, ale zahrňa ich ako prítomných , podielnici tvrdia, že nie je uznášania schopná.
Ako to vlastne je.
 • oliver 1
 • oliver 1-ov Avatar
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

zastúpenie SPF na členskej schôdzy 02.02.2017 21:30 #5

Pre mňa je to jasné. Ak chcete mať 100 percentnú istotu, zavolajte na Min. pôdohospodárstva a pýtajte si pána Ing. Dóczyho, alebo pána . Mgr . Illáša. Ten už je v inej sekcii, ale rozumie sa danej problematike..Bol spolutvorcom zákona o Poz. spoločenstvách.

02/59266 111. a pýtajte si niektorého z týchto pánov..
 • aa
 • aa-ov Avatar
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci
Moderátori: ekart

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora