Prihlásiť
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma
Vitajte na novom fóre!
Máte skúsenosti z lesníctva, s ktorými sa chcete podeliť?
Zaujímajú Vás názory ostatných? Zapojte sa do Fóra o lese!
Všetkých tu vítame a tešíme sa na Vaše príspevky!
Nové príspevky môžu v tejto kategórii pridávať a komentovať iba registrovaní.

TÉMA: Nálety na TTP

Nálety na TTP 07.05.2021 18:29 #1

Dobrý deń prajem,

Bolo to dávno, čo som navštívila túto stránku,

V minulosti som tu od mnohých dostala informácie k mojim otázkam.

Asi pred pol rokom ,niekedy na jeseń , bol na obecnej tabuli oznam od štátnych lesov , spolu so zoznamom osob,ktoré sa majú na základe vyhlášky č. 207/2019¨, prihlásiť o nájom
v štátnych lesoch .
Bol tam aj termín, do akého času je toto potrebné urobiť.

Preverovala som si na mapke pozemky, ktoré by mohli pripadať do úvahy, Zamerala som sa na tie, ktoré sa nachádzali v susedstve štátnych lesov.Na cellú výmeru vnesenú do PD dostávam nájom . Ani m2.mi z celkovej výmery nechýba.
Na ministerstve mi vysvetlili, čoho sa to týka. Nechápala som zmysel a tak som žiadosť na príslušný lesný závod poslala..
Dostala som odpoveď asi pred mesiacom. Parcelné čísla pozemkov, ma doslova šokovali. Ide o pozemky v extraviláne našej obce a ktoré v minulosti boli vinice, Pasienky . orná poda TTP. Nikde naokolo nikdy nebol žiaden les.
Ako a na základe akého zákona si štátne lesy privlastnili tieto pozemky a zmenili ich druh v KNC na Lesný pozemok?

Asi pred troma týždňami manžel zdedil na základe novoobjaveného dedičstva pozemky. Boli medzi nimi aj KNE. TTP a časť lesný pozemok. tiež KNE.

Zistila som, že aj ten TTP je v správe štátnych lesov , ako lesný pozemok.
Dokonca mi dnes na Lesnom úrade pracovníčka povedala, že obidva sú aj v KNE lesné pozemky, čo nie je pravda.


POdĺa mňa ide o biele plochy ..
Roep neriešil druh pozemku, ale iba vlastnícke vzťahy.
Druh pozemku sa može zmeniť podľa zákona iba na základe žiadosti vlastníka.Žiadne pozemkové úpravy ani v prvom, ani v druhom prípade neboli.
Ak si pozemky vyžiadame , musíme mať OLH.
Je evidentné, že ide o nálety aj v prvom, aj v druhom prípade.
Št. lesy takto možu beztrestne vyrúbať náletové dreviny.

Kto a na základe akých zákonov, dovolí takto poškodzovať vlastníkov,

Anna

Ak

E
 • Anna
 • Anna-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Začiatočník
 • Príspevkov: 25
 • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Nálety na TTP 15.05.2021 08:47 #2

Dobrý deň.
Je to pravda, že Anna v minulosti naštevovala túto stránku, Jej súčasná téma je však výnimočná svojou provokatívnosťou na jednej strane a na dôvod k k pohľadu na vec z inej strany. Začínam pochybovať o reálnej existencii Anny. Možno len vymyslená postava na rozprúdenie diskusie.
Konštatovanie, že si štátne lesy privlastnili pozemky nie je nič iné ako provokovanie do nizkoúrovňovej odpovede, že štátne lesy si nič neprivlastňujú. Že sú len správcami štátneho majetku. A ten pohľad na vec z inej strany je zas o procese zmeny kultúry. Oficiálny postup je vari ten, že za zmenu kultúry zodpovedá vlastník to je spojené so značnými nákladmi. V protiklade k nemu je zas názor, že úrady by za takéto niečo mali samé znášať náklady. No a ten tretí názor, ktorý sa dá vycítiť z témy Anny je ten, že ak sa v minulosti vinica zmenila na niečo iné bez možnosti vlastníka to nejako ovplyvniť (užívanie socialistickými organizáciami), tak by pozemok znova mal mať charakter vinice, ak sa preto vlastník rozhodne. Teraz je z toho lesný pozemok. Ak by chcel vlastník na pozemku hospodáriť, tak mu ho lesy musia vydať. Ale užívateľ musí mať odborného lesného hospodára. Užívateľ si samozrejme nemôže svojvoľne vyťať stromy a premeniť lesný pozemok na vinicu.
Môj starý otec mali vo vlastníctve polia a aj hory. A hovoril: Deti moje v horách máte bohatstvo. Či chcel tým povedať, že na poliach sa človek viacej nadrie, alebo to, že keď deti vyrastú tak budú hory v rubnom veku neviem. Ak by som sa držal ich filozofie, tak by som dal asi prednosť lesu pred vinicou.
 • Vlado46
 • Vlado46-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Expert
 • Príspevkov: 124
 • Získaných poďakovaní 2
 • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Nálety na TTP 15.05.2021 13:59 #3

Dobrý deň prajem,

Nie som vymyslená postava. Od roku 2013. alebo 2014, som pravidelne navštevovala túto stránku.
Zaujímalo ma všetko o Pozemkových spoločenstvách Bola to pre mňa dovtedy veľká neznáma, pretože zákony hovorili jedno a ich aplikovanie do praxe druhé . A u nás je to tak doteraz. .Dostala som tu mnoho dobrých rád , čomu som bola veľmi povďačná.

Nemám už takú silu, aby som išla hlavou proti múru.A vlaňajšia situácia , to bola totálna anarchia.
Náš výbor požiadal bez vedomia a súhlasu vlastníkov /VZ nebolo/ o dotáciu. Všetky peniaze, ktoré sme mali na účtoch použili na dofinancovanie a ešte zaťažili celé Poz. spoločenstvo úverom, ktorý sa bude dlhodobo splácať.Keby neboli naše dve Spoločné nehnuteľnosti v
tesnej blízkosti líniovej stavby, tak ich predám, . Bolo nám zabraté cca 13 ha lesa a ktovie, čo prinesie budúcnosť..

.
Prestala som sa zaujímať o celé dianie v našom PS.

K tým vinicimam.TTP Ornej pody a ostatnej plochy.
Sú to pozemky, ktoré sú vedené na LV ako nelesné pozemky.,. mimo evidovaných lesných pozemkov. To znamená, že ide o biele plochy.
Pozemky mám v nájme PD a to mi vypláca nájom za celú vnesenú
výmeru., hoci zrejme na toto zalesnenie priame platby nedostávajú.

Viete v čom je problém? Kto z nich urobil lesné pozemky KNC, bez založeného listu vlastníctva. Pre právne účely je platný KNC a nie knE
To znamená, že štátne lesy možu beztrestne píliť stromy na týchto bielych plochách?.

Dlho sa píše, že tieto biele plochy by sa mali uviesť do stavu, v súlade s katastrom.

Čo sa týka mojho komentára k tomu zdedenému pozemku ako TTP a ktoré majú v obhospodarovaní Štátne lesy.
Na Lv nie je zápis, že sú v správe Št. lesov a ani SPF.
Keďže ich PD nemá na LPIS, tak som zisťovala obhospodarovateľa.
A viete akú odpoveď som dostala od pracovníka zo štátnych lesov?

To nie je také jednoduché, aby nám pozemok vydali do vlastníctva.
Nájom, ten nám dajú iba vtedy, ak im pozemky ponecháme.V opačnom prípade na nájom podľa zákona nárok nemáme.

Čo sa týka toho , či lesný pozemok, alebo TTP.
Ak zostane lesný pozemok, tak potrebujeme lesného hospodára.
Ak nie, tak by sme si mohli stromy vyrúbať / po geometrickom zameraní pozemku., to myslím je potrebné v obidvoch prípadoch.
/Trvalé odlesnenie, prirodzeného zalesnenia nie našou vinou./

Manžel sa už rozhodol.Ak sa nám podarí. predáme ich, alebo zameníme.. Toto dedičstvo sa nachádza od nás asi 40 km. . Ak predáme, kúpime si pozemky v našom , alebo susednom katastrálnom území.

Aj meno Anna pán Vlado je moje skutočné a nie vymyslené.Moji predkovia tu, kde žijem ja, žili pred 300 rokmi/ 1715 -1869 Bars/, Manžel má korene z Trenčianskej župy., ale aj z Hontu.


.Ďakujem pekne za odpoveď., Anna, ...

.
 • Anna
 • Anna-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Začiatočník
 • Príspevkov: 25
 • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Nálety na TTP 19.05.2021 08:44 #4

Anna nie fikcia, ale je skutočná. O tom už niet pochýb.
Nie som síce na to povolaný, ale dovolím si niektoré upresnenie.
Anna píše:
Nájom, ten nám dajú iba vtedy, ak im pozemky ponecháme.V opačnom prípade na nájom podľa zákona nárok nemáme.
Tu je nejaké nedorozumenie. Najskôr to bolo tak, že lesy ti dali informáciu, že nájom dostanete len vtedy, ak im pozemky ponecháte v nájme. Tu by sa bolo treba pozrieť do zákona ak sa nemýlim o lesoch a tam o nájme, ako to vlastne je.
Pokiaľ ide o KNE a KNC. Možno presnejšie povedané E register pozemkov a C register pozemkov. Parcely e registra nie sú vyznačené v teréne a teda ani zmerané podľa súčasných znalostí. (Naši predkom by prinajmenšom vstali vlasy na hlave). V intraviláne sú už prevažne všetky parcely v C registri. Každá má svojich vlastníkov a tí sú aj uvedení v listoch vlastníctva. O extraviláne sú to predovšetkým listy vlastníctva s E pozemkami aj s ich vlastníkmi. Ale v teréne sa nevymeriavali len pozemky rešpektujúce vlastnícke pomery, ale aj iné. Inými slovami vymeriavali sa veľké celky. Sám si z mladosti pamätám, že na zemi boli biele kríže a tie potom mali umožňovať letecké zameriavanie. Takto zmerané združené pozemky sú tiež zapísané na listoch vlastníctva s parcelami C registra, ale pochopiteľne, že bez vlastníkov. Pretože pri zameriavaní veľkých celkov nešlo o to, kto je ich vlastníkom, ale akú majú výmeru. Inými slovami sú C pozemky, ktoré sú zmerané v teréne a majú svojich vlastníkov a C pozemky, ktorých vlastníctvo sa nedá priradiť jednotlivým vlastníkom. Pri C združených pozemkoch sa vie akurát to, ktoré pozemky E registra do nej patria. Pri dedení sa teda dedia pozemky z E registra (ak nie je možné z C registra), ale , a to je už moja domienka, pri predaji sa musí pozemok, ak je vedený len v E registri zmerať v teréne a takto sa dostať do C registra. Vymeriavanie v lese nie je lacná záležitosť. Tam sa to platí vari podľa počtu metrov. Dĺžkových nie štvorcových.
Žiadne pozemky nie sú bez listu vlastníctva. Ale sú listy vlastníctva, kde nie sú uvedení vlastníci.
 • Vlado46
 • Vlado46-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Expert
 • Príspevkov: 124
 • Získaných poďakovaní 2
 • Karma: 0
Posledná úprava: 19.05.2021 11:05 od Vlado46. Dôvod: doplnenie
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Nálety na TTP 19.05.2021 18:49 #5

Som rada, že som presvedčila, že som skutočná osoba.

Pozemky CKN, bez založeného listu vlastníctva /obsahujú parcely EKN/:, CKN nie sú vedené na LV a teda nemajú žiadneho vlastníka
¨
Ale pre právne účely je platný stav CKN /

Naše Poz, spoločenstvo má parcely tiež v KNE. Ale konfiguráciou KNC,, bez založeného LV, výmery sú totožné. Hoci sú v ich blízkosti TTP, OP, a sú zarastené lesnými náletovými drevinami, nie je táto časť ich výmery
súčasťou KNC Pozemkové spoločenstva , ale KNC Poľ, družstva .bez založeného listu vlastníctva.,

Ale z týchto dodatočne zdedených pozemkov vedených ako TTP si ich niekto privlastnil ako lesný pozemok, dosledku zarastenia náletovými drevinami.
ako CKN , bez založenia Listu vlastníctva. Preto boli zahrnuté do vypracovania programu o starostlivosti o lesy

Čo možeme urobiť. Požiadať o výpis z PSI-opis porastov, plán Hos. opatrení, porastovú mapu , plus výpis z evidencie ťažieb.
.
Keď sa pozriem na našu 58 árovú záhradu za domom,, tak si myslím, že by to stálo za pokus , požiadať o vyššie uvedené podklady k týmto pozemkom.
Je to spoplatnené..Potom uvidíme , ako ďalej.


Anna


, .
,

..
 • Anna
 • Anna-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Začiatočník
 • Príspevkov: 25
 • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Nálety na TTP 20.05.2021 07:45 #6

No to je už pre mňa vysoká matematika v ktorej sa nevyznám a preto už mi nezostáva nič iné, len skromne mlčať.
 • Vlado46
 • Vlado46-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Expert
 • Príspevkov: 124
 • Získaných poďakovaní 2
 • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci
Následujúci užívateľ vraví 'Ďakujem': Anna

Nálety na TTP 20.05.2021 10:00 #7

Prečo vysoká matematika?
Na Slovensku poznám veľmi málo ľudí, ktorí ovládajú zákony o Pozemkových spoločenstvách, tak, ako Vy.Mala som za tie roky dostatočnú skúsenosť , že to tak je.
Ale aj čo sa týka pozemkových úprav a ROEP.

V mojom príspevku som len chcela vedieť názor iných , či je správne, že štátne lesy majú -mali právo si takéto biele plochy privlastniť a ťažit, na nich beztrestne drevo bez vedomia vlastníkov.Ďakujem ešte raz. Ja sa tu určite ozvem. ANna
 • Anna
 • Anna-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Začiatočník
 • Príspevkov: 25
 • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Nálety na TTP 07.06.2021 22:05 #8

Slúbila som pán Vlado 46, že sa tu ozvem.

Zistila som, že pozemky,vedené na Lv ako TTP, ktoré zdedil moj manžel,sú súčasťou 7 ha lesného dielu a je tam plán ťažby 750 m3 do roku 2025. A štátne lesy majú právo ťažby, lebo sa jedná o pozemky lesné, vedené ako KNC , bez založeného LV a samozrejme vlastníkov.. Tie naše pozemky sú niekde v strede tejto 7 ha výmery..

Na 1 ha pripadá 75 m3..Jedná sa prevažne o 50 ročný, agátový porast...

Tak, ako ďalej ? Máme sa uskromniť s nájmom od št. lesov?

Anna
 • Anna
 • Anna-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Začiatočník
 • Príspevkov: 25
 • Karma: 0
Posledná úprava: 08.06.2021 08:28 od Anna.
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Nálety na TTP 10.06.2021 10:19 #9

Pani, ako vlastníčka TTP ste dopustili stav, že na Vašom majetku je les. Ako je to možné? Znamená to, že ste sa o svoje vlastníctvo nestarali. Povinnosťou vlastníka je starať sa o pozemok, aký je vedený v KN.
 • Juríček
 • Juríček-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Začiatočník
 • Príspevkov: 30
 • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Nálety na TTP 10.06.2021 12:56 #10

Máte pravdu. aj vlastník,/ len si neviem predstaviť bez istej investície toto v praxi/ ale aj nájomca. Pozemky boli vnesené okolo roku 1950-1960 do JRD.Brázdy boli rozorané do veľkých celkov.Nikto nepredpokladal, že sa doba vráti spať. Starí rodičia/ manželoví /zomreli pred rokom 1990 . V minulosti extravilán nebol predmetom dedenia .
Agát je dosť invazívna drevina,a tak časom JRD prišlo o nemalé plochy TTP ako aj OP tým, že sa nestaralo o ich čistenie, Dotácie sú asi od roku 2003. Ktovie,na akú výmeru im platobná agentúra vyplácala priame platby.

Mňa zaujímalo, prečo niekto nariadil v zákone, že nálety budú zaradené ako KNC -lesné pozemky, bez založenia LV. Lebo, pre právne účely je platný register C. A tak nie vlastník má právo rúbať tieto stromy, ale v tomto prípade štátne lesy SR. .
 • Anna
 • Anna-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Začiatočník
 • Príspevkov: 25
 • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci
Moderátori: ekart

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora