Prihlásiť
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma
Vitajte na novom fóre!
Máte skúsenosti z lesníctva, s ktorými sa chcete podeliť?
Zaujímajú Vás názory ostatných? Zapojte sa do Fóra o lese!
Všetkých tu vítame a tešíme sa na Vaše príspevky!
Nové príspevky môžu v tejto kategórii pridávať a komentovať iba registrovaní.

TÉMA: Dedenie po zosnulej osobe, depozit

Dedenie po zosnulej osobe, depozit 08.08.2020 01:20 #1

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom dedenia podielu po nebohej starej mame.
Stará mama zomrela v roku 1999, po jej dedičskom konaní prišlo uznesenie, že zastavujú konanie pre nemajétnosť.

Avšak robil sa ROEP v našej obci a prišla som na to, že stará mama má podiel v na LV, ktoré ,,obhospodáruje" pozemkové spoločenstvo.

1. Chcela by som sa spýtať, ako zistím či stará mama bola členom spoločenstva?
2. Ak ak bola členom a ja idem otvárať dodatočné dedičské konanie(a ja budem ako jediný vlastník), či budem mať možnosť získať spätne depozit ? Majú povinnosť mi ho vyplatiť? Poprípade, musia mať zriadený depozit?

(Prepáčte, moc sa v tom nevyznám, tak budem rada za každú odpoveď, poprípade radu).

Ďakujem za odpoveď.
 • lubica367
 • lubica367-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Nováčik
 • Príspevkov: 2
 • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Dedenie po zosnulej osobe, depozit 13.08.2020 08:25 #2

Dobrý deň.
1.) Na základe výsledkov ROEPu sa nedá prísť na to, či nejaký pozemok obhospodaruje pozemkové spoločenstvo.
Nezistila si iba to, že pozemky uvedené na liste vlastníctva sú súčasťou spoločnej nehnuteľnosti? Tento údaj je totiž uvedený v liste vlastníctva.
No a na spoločnej nehnuteľnosti nemusí hospodáriť pozemkové spoločenstvo.
Aj keď je to najčastejšie. (Mohlo by s ňou hospodáriť aj nejaký iný útvar. Združenie, družstvo a podobne.)
2. Či pozemky obhospodaruje pozemkové spoločenstvo sa dá zistiť na okresnom úrade - pozemkovom a lesnom odbore. Register je prístupný cez internet. Vyhľadáva sa v ňom podľa názvu spoločenstva. Ale netreba zadať celý názov. Ja zadávam iba názov obce. Kto vie, či mi spoločenstvo vyhľadá len preto, že v jeho názve je aj názov obce.
No a keď sa ti register ukáže, tak okrem funkcionárov sú v ňom uvedené aj listy vlastníctva. Ak je medzi nimi aj ten, ktorý má tvoja stará mama, tak si doma. Možno, že vyhľadávanie nemusí nájsť spoločenstvo len preto, že sa zadá len názov obce, Vtedy sa treba kontaktovať s okresným úradom.
Kontakt na pozemkový a lesný odbor je uvedený.

Možno, že si už odpovede na svoje otázky získala niekde inde a preto končím.
Pokračovať budem len v prípade, ak by to bolo aktuálne.
 • Vlado46
 • Vlado46-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Expert
 • Príspevkov: 124
 • Získaných poďakovaní 2
 • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Dedenie po zosnulej osobe, depozit 13.08.2020 09:02 #3

Ďakujem za odpoveď.
1. Na liste vlastníctva je uvedené že pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou.
2. Pozerala som ten register cez internet a áno, sú tam aj listy vlastníctva na ktorých je st. mama.
 • lubica367
 • lubica367-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Nováčik
 • Príspevkov: 2
 • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Dedenie po zosnulej osobe, depozit 13.08.2020 11:12 #4

Základnou právnou normou pre pozemkové spoločenstvá je zákon o pozemkových spoločenstvách ZZ 97/2013. (Dostupné cez www.slov-lex.sk/ezz)

Potom nasleduje zmluva, prípadne stanovy ako to stanovuje zákon.

Pokiaľ ide o členstvo.
Na liste vlastníctva si treba všimnúť, či riadok na ktorom je uvedená tvoja st. mama nie je uvedený medzi tými riadkami, ktoré spravuje niektorý správca. Slovenský pozemkový fond, Lesy SR a podobne.
Ak áno, tak pozemkové spoločenstvo síce na nich hospodári, ale pokiaľ ide o úhradu za hospodárenie, tak je to otázka vzťahov medzi pozemkovým spoločenstvom a správcom.
Pokiaľ nie, tak tvoja stará mama mohla byť členkou, alebo iba neprihlásenou vlastníčkou.
Ak pozemkové spoločenstvo hospodári tak, že vypláca aj podiely z hospodárenia, potom by prichádzalo do úvahy aj odkladanie podielov pre neprihlásených vlastníkov alebo umretých členov. Do úvahy preto, lebo to nie je povinnosť. Predvídavejšie spoločenstvá odkladajú čiastky aspoň na 3 roky, lebo taká je premlčacia doba.
Ak by tak neurobili tak na jednej strane v prospech tvojich nárokov by boli námietky z titulu nezákonného obohacovania sa. A opačne na strane druhej povinnosť člena oznámiť spoločenstvu zmenu do 30 dní. Teda súdne prieťahy, ktoré by boli asi len na dlhé lakte.
Ak si však ešte to dodatočne objavené nededila, tak by to bolo zase o niečom inom a tiež by to mohlo byť na dlhé lakte.
Ako sa veci majú, to najskôr zistíš v samotnom pozemkovom spoločenstve. Však už vieš v ktorom.
Pokiaľ ide o samotné dedenie.
So zastavením dedenia pre nemajetnosť som sa stretol druhý krát.
V prvom prípade to bolo v našom spoločenstve. Išlo asi o hodnotu 400 Eur. Dedičstvo sa síce zastavilo, ale zmena v katastri bola na dediča prevedená.
A druhý prípad je ten Váš. Predpokladal by som, že ak sa dedičstvo zastaví, tak ani zmeny na katastrálnom úrade sa nerobia. A ako vidno mýlil som sa.
Dedičia iba zaplatili nepatrný notársky poplatok.

Očakávam, že aj vo Vašom prípade došlo k zmenám vo vlastníctve.

Pri dedení veľmi záleží na skúsenosti a svedomitosti notára ako oceňuje hodnotu pozemkov. Pri nelesných pozemkoch sú na to určené sadzby. Pri lesných nie sú. Malo by sa to robiť na základe znaleckých posudkov. Ale tie notári určite nemajú. Ak by si ich dali vypracovať, tak to by predražilo samotné dedičské konanie. A tak asi záleží len od svedomitosti notára, akú si zvolí hodnotu.


Možno ti niečo z toho, čo som napísal pomôže.
 • Vlado46
 • Vlado46-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Expert
 • Príspevkov: 124
 • Získaných poďakovaní 2
 • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora