Prihlásiť
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma
Priestor pre oznámenia o valných zhromaždeniach.
Nové príspevky môžu v tejto kategórii pridávať iba registrovaní.
Všetky príspevky schvaľuje admin. Ak nebude príspevok zodpovedať tejto téme bude zmazaný.

TÉMA: Pozvánka

Pozvánka 13.06.2019 13:04 #1

Výbor Urbárneho a pasienkového pozemkového spoločenstva Krásnohorská Dlhá Lúka pozýva svojich členov na čiastkové schôdze, ktoré sa budú konať dňa 21.06.2019 (piatok) o 16,00 hodine na 2. poschodí v zasadačke ústredia Lesného závodu Rožňava, Jovická 2 Rožňava - prezentácia prítomných sa prevedie od 15,00 do 15,45 pred otvorením zasadnutia a dňa 22.06.2019 (sobota) o 10,00 hodine v priestoroch kultúrneho domu v Krh. Dlhej Lúke - prezentácia prítomných sa prevedie od 9,00 do 9,45 pred otvorením zasadnutia. Program : 1/ otvorenie rokovania a schválenie predsedu čiastkovej schôdze, 2/ schválenie mandátovej, návrhovej komisie, 3/ schválenie programu, 4/ schválenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, 5/ správa o činnosti a hospodárení UaPPS za roky 2017, 2018, 6/ správa dozornej rady UaPPS za roky 2017, 2018, 7/schválenie ročnej uzávierky za roky 2017, 2018, 8/ plán činnosti v roku 2019, 9/ zmena zmluvy o založení UaPPS v zmysle novely zákona č. 97/2013 Z.z. a jej schválenie, 10/ diskusia, 11/ návrh na uznesenie a jeho schválenie, 12/ záver. Poučenie : v prípade, že sa nemôžete zúčastniť čiastkovej schôdze, poverte svojho zástupcu len člena Spoločenstva tým, že ho splnomocníte svojim podpisom.
  • KrasForest
  • KrasForest-ov Avatar
  • Odhlásený
  • Nováčik
  • Príspevkov: 2
  • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci
Moderátori: ekart

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora