Prihlásiť
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma
Priestor pre oznámenia o valných zhromaždeniach.
Nové príspevky môžu v tejto kategórii pridávať iba registrovaní.
Všetky príspevky schvaľuje admin. Ak nebude príspevok zodpovedať tejto téme bude zmazaný.

TÉMA: Pozvánka na Valné zhromaždenie

Pozvánka na Valné zhromaždenie 17.05.2019 13:15 #1

Výbor Urbariálneho a pasienkového spoločenstva, pozemkového spoločenstva so sídlom v Silickej Brezovej, Vás týmto pozýva na riadne zasadanie valného zhromaždenia spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 19.6.2019 o 18.00 hod.
v sále kultúrneho domu v Silickej Brezovej.

Program:
1. Otvorenie - schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2018
4. Správa o hospodárení spoločenstva za rok 2018
5. Správa dozornej rady - kontrola hospodárenia
6. Návrh na odsúhlasenie nového znenia Zmluvy o
pozemkovom spoločenstve
7. Schválenie ročnej uzávierky za rok 2018
8. Návrh plánu činnosti na rok 2019
9. Návrh rozpočtu na rok 2019
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver.

Člen pozemkového spoločenstva sa môže zúčastniť zasadnutia zhromaždenia aj prostredníctvom zástupcu
na základe splnomocnenia.

V Silickej Brezovej dňa 17.5.2019

Ladislav Rákay
predseda spoločenstva
  • eva
  • eva-ov Avatar
  • Odhlásený
  • Nováčik
  • Príspevkov: 6
  • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci
Moderátori: ekart

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora