Prihlásiť
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma
Priestor pre oznámenia o valných zhromaždeniach.
Nové príspevky môžu v tejto kategórii pridávať iba registrovaní.
Všetky príspevky schvaľuje admin. Ak nebude príspevok zodpovedať tejto téme bude zmazaný.

TÉMA: Pozvánka na Valné zhromaždenie

Pozvánka na Valné zhromaždenie 15.05.2018 14:38 #1

Výbor Urbariálneho a pasienkového společenstva, pozemkového spoločenstva so sídlom v Silickej Brezovej Vás týmto pozýva na riadne zasadanie valného zhromaždenia společenstva, ktoré sa uskutoční dňa 16.6.2018 o 18.00 hod.
v sále kultúrneho domu v Silickej Brezovej.
Program: 1. Otvorenie - schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti společenstva za rok 2017
4. Správa o hospodárení společenstva za uplynulé obdobie
5. Správa dozornej rady - kontrola hospodárenia
6. Schválenie ročnej uzávierky za rok 2017
7. Návrh plánu činnosti na rok 2018
8. Návrh rozpočtu na rok 2018
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

Člen pozemkového společenstva sa môže zúčastniť zasadania zhromaždenia aj prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia.
V prípade prevodu alebo prechodu vlastníctva, ktoré nebolo oznámené společenstvu v súlade s §18 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení neskorších predpisov, je potrebné predložiť k prezentácii listinu, ktorá preukazuje nadobudnutie spoluvlastnického podielu - list vlastníctva. Účasť na valnom zhromaždení je žiadúca /v prípade odsúhlasenia výplaty dividend, bude realizovaná aj jej výplata/.

V Silickej Brezovej dňa 15.05.2018
Ladislav Rákay
predseda spoločenstva
  • eva
  • eva-ov Avatar
  • Odhlásený
  • Nováčik
  • Príspevkov: 6
  • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci
Moderátori: ekart

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora