Prihlásiť
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma
Priestor pre oznámenia o valných zhromaždeniach.
Nové príspevky môžu v tejto kategórii pridávať iba registrovaní.
Všetky príspevky schvaľuje admin. Ak nebude príspevok zodpovedať tejto téme bude zmazaný.

TÉMA: Pozvánka

Pozvánka 17.06.2017 22:03 #1

Výbor Urbárneho a pasienkového pozamkového spoločenstva Krásnohorská Dlhá Lúka pozýva svojich členov na čiastkovú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 13.07.2017 (štvrtok) o 16,00 hodine na 2. poschodí v zasadačke Lesného závodu Rožňava, Jovická 2 Rožňava. Prezentácia prítomných sa prevedie od 15,00 do 15,45 pred otvorením zasadnutia.
Program:
1. Otvorenie ČS - schválenie programu
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
4. Správa mandátovej komisie k uznášaniaschopnosti
5. Voľba člena výboru
6. Voľba členov dozornej rady
7. Správa výboru
8. Správa dozornej rady
9. Správa o hospodárení
10. Správa odborného lesného hospodára
11. Schválenie účtovnej závierky za rok 2015
12. Záujem o odkúpenie časti pozemku "Bércmegett"
13. Diskusia
14. Záver
Poučenie:
V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zasadnutia, poverte svojho zástupcu - len člena spoločenstva tým, že ho splnomocníte svojim podpisom.
  • Anonym
  • Anonym-ov Avatar
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci
Moderátori: ekart

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora