Prihlásiť
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma
Priestor pre oznámenia o valných zhromaždeniach.
Nové príspevky môžu v tejto kategórii pridávať iba registrovaní.
Všetky príspevky schvaľuje admin. Ak nebude príspevok zodpovedať tejto téme bude zmazaný.

TÉMA: PÓSCHOVÉ pozemkové spoločenstvo Brzotín - pozvánka

PÓSCHOVÉ pozemkové spoločenstvo Brzotín - pozvánka 10.04.2017 08:54 #1

P O Z V Á N K A

Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor podľa § 14 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie zhromaždenia Póschového pozemkového spoločenstva Brzotín a pozýva všetkých členov pozemkového spoločenstva na toto zasadnutie, ktoré sa uskutoční
dňa 12.05.2017 (piatok) o 17:00 hod.
v Kultúrnom dome v Brzotíne.

Program zasadnutia zhromaždenia :
1. Prezentácia účastníkov od 16:00 hod. do 17:00 hod.
2. Otvorenie
3. Zvolenie predsedajúceho zhromaždenia
4. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
5. Voľba členov orgánov pozemkového spoločenstva
6. Oznámenie výsledku voľby orgánov pozemkového spoločenstva
7. Uznesenie
8. Záver

Poučenie:
Člen pozemkového spoločenstva sa môže zúčastniť zasadnutia zhromaždenia aj prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia.
Účasť členov na zasadnutí zhromaždenia je potrebná, nakoľko pri nedostatočnej účasti nebude možné vykonať voľby do orgánov pozemkového spoločenstva.
V prípade prevodu alebo prechodu vlastníctva, ktoré nebolo oznámené spoločenstvu v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení neskorších predpisov, je potrebné predložiť k prezentácii listinu, ktorá preukazuje nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu – list vlastníctva.

Ing. Róbert Zdechovan, PhD.
vedúci odboru
  • Ing. Marek Bučko
  • Ing. Marek Bučko-ov Avatar
  • Odhlásený
  • Nováčik
  • Príspevkov: 1
  • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex

MPRV SR - Lesy, drevo, poľovníctvo