Prihlásiť
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma
Priestor pre oznámenia o valných zhromaždeniach.
Nové príspevky môžu v tejto kategórii pridávať iba registrovaní.
Všetky príspevky schvaľuje admin. Ak nebude príspevok zodpovedať tejto téme bude zmazaný.

TÉMA: Urbariát Závadka, pozemkové spoločenstvo,okres Gelnica

Urbariát Závadka, pozemkové spoločenstvo,okres Gelnica 28.02.2017 21:45 #1

Urbariát Závadka, pozemkové spoločenstvo ______________________________________________
V Závadke, dňa 20.02.2017


POZVÁNKA

Výbor spoločenstva v zmysle čl. 5 ods. 3 Zmluvy o založení spoločenstva Vás srdečne pozýva na zasadnutie Valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva, ktoré sa uskutoční:

dňa 1. apríla 2017 o 9,00 hod. v Kultúrnom dome v Závadke

s týmto programom:

1. Prezentácia účastníkov od 8,00 do 09,00 hod
2. Otvorenie zasadnutia
– voľba pracovných komisií, overovateľov a zapisovateľov
– schválenie programu zasadnutia
3. Správa o činnosti Výboru PS za rok 2016
4. Správa Dozornej rady o výsledkov hospodárenia PS za
rok 2016 a návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky
za rok 2016
5. Návrh výrobno-hospodárskeho plánu a rozpočtu na rok
2017
6. Nový LHP 2016/25 – rozpis úloh na decénium -
informácia
7. Správa mandátovej komisie
8. Návrh na zmenu právnej formy spoločenstva – prechod
na družstvo
9. Návrh na kúpu nehnuteľností
10. Rozpis podielov z LV 1051 v k.ú. Hnilčík a LV 858 v k.z.
Hnilec – informácia
11. Rôzne – návrh na úpravu veľkosti podielov na spoločnej
nehnuteľnosti
– návrh na zámenu pozemkov v intraviláne obce Hnilčík
– informácia o predaji podielov spoločnej nehnuteľnosti v
roku 2016, 2017
– schválenie prevodu pozemku na spoločenstvo podľa
Zmluvy s cirkvou
12. Diskusia
13. Záver
Ján Turčan, v. r.

predsedaPoučenie:
Člen pozemkového spoločenstva sa môže zúčastniť tu uvedeného zasadnutia aj prostredníctvom zástupcu na základe písomného splnomocnenia uvedeného na druhej strane pozvánky.
  • Kiššák, Ing.
  • Kiššák, Ing.-ov Avatar
  • Odhlásený
  • Nováčik
  • Príspevkov: 2
  • Karma: 1
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex

MPRV SR - Lesy, drevo, poľovníctvo